Marieke Wentink

19
Marieke Wentink Lid projectgroep Examenprofiel Btg GDW ledenvergadering 23-9- 2010 Versie 20-9- 2010

description

Marieke Wentink. Lid projectgroep Examenprofiel. Btg GDW ledenvergadering 23-9-2010. Versie 20-9-2010. Inhoud presentatie. Aanleiding Doel Aanpak Standaarden Vervolg Betekenis instelling Invoering Tenslotte. Aanleiding. Vertrouwen in examinering Kwaliteit Doelmatigheid. Doel. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Marieke Wentink

Page 1: Marieke Wentink

Marieke Wentink

Lid projectgroep Examenprofiel

Btg GDW ledenvergadering 23-9-2010

Versie 20-9-2010

Page 2: Marieke Wentink

Inhoud presentatie

• Aanleiding• Doel• Aanpak• Standaarden• Vervolg• Betekenis instelling• Invoering• Tenslotte

Page 3: Marieke Wentink

Aanleiding

• Vertrouwen in examinering

• Kwaliteit

• Doelmatigheid

Page 4: Marieke Wentink

Doel

Doel is kwaliteitsverbetering van examinering door:

• Aantoonbare betrokkenheid bedrijfsleven• Uniformering procedures• Mogelijkheid gezamenlijke

exameninstrumenten• Deskundigheid betrokkenen

om te komen tot proportioneel toezicht.

Page 5: Marieke Wentink

Aanpak

• Landelijke standaarden

• Sectorale standaarden

• Regionale standaarden

Page 6: Marieke Wentink

Landelijke standaarden

- Procesarchitectuur Examinering• Procedurebeschrijving• Begrippenlijst

- Landelijk Format 3.0 Set van afspraken over• Betrokkenheid beroepenveld• Inhoud en dekking• Kwaliteitsontwikkeling en professionalisering

Zie www.examenprofiel.nl

Page 7: Marieke Wentink

Sectorale standaarden

- Sectorale profielen:Per sector of branche een uitgewerkte set

van afspraken.

Nu zijn er ± 30 profielen voor 20 branches en 73 kwalificatiedossiers (een kleine 200 kwalificaties)

Zie www.wikiland.nl/examenprofiel

Page 8: Marieke Wentink

Regionale standaarden

• Handboek examinering aanpassen- rekening houden met sectorale profielen voor de inhoud- rekening houden met procesarchitectuur voor inrichting

Page 9: Marieke Wentink

Verdere aanpak

• Positionering project

• Aanzet tot proportioneel toezicht

• Inzicht in kosten/aanzet tot pilots

Page 10: Marieke Wentink

Vervolg - Project

• Verdere ontwikkeling examenprofielen, leidend tot een dekking van alle kwalificaties

• Doorgaan met pilots over toepasbaarheid en betaalbaarheid, leidend tot een business case

• Borging deskundigheid

Page 11: Marieke Wentink

Vervolg - Werkwijze

Naar de instellingen:• Informatierondes• Good practices

Uitwerking:• Beoordelingskader profielen• Procesarchitectuur ombouwen naar

referentiearchitectuur, begrippenlijst

Page 12: Marieke Wentink

ProjectstructuurIn de projectstructuur zijn alle partners van de Regiegroep Examinering vertegenwoordigt (MBO Raad, AOC Raad, NRTO, VNO-NCW/MKB Nederland, COLO).

Page 13: Marieke Wentink

Vervolg - Kwaliteit

• Analyse afgekeurde examenkwaliteit

• Standaardiseringsvoorstellen

• Gezamenlijk ontwikkelde exameninstrumenten

Page 14: Marieke Wentink

Wat betekent dit voor de instelling?

• Transparante examinering – heldere procedures

• Uniforme begrippenlijst• Deskundigheid betrokkenen neemt toe• Mogelijk proportioneel toezicht• Vergroting efficiëntie

Page 15: Marieke Wentink

Invoering

Invoering zal geleidelijk plaatsvinden vanaf 2011

Page 16: Marieke Wentink

Tenslotte

Het project Examenprofiel is in feite een vorm van service aan de onderwijsinstellingen. Het is een manier

- om de kwaliteit van examinering te verbeteren;

- om het werkveld op hun verantwoordelijkheid bij examinering aan te spreken;

- om ook zelf gemakkelijker verantwoording af te leggen.

Wil een instelling toch ‘alles’ zelf doen, dan kan dat: het principe ‘pas toe of leg uit’ geldt hier!

Page 17: Marieke Wentink

Wat betekent dit voor btg GDW?

- Doorontwikkelen van examenprofielen op basis van sectoraal GDW profiel.

- Andere werkgroepleider.

Page 19: Marieke Wentink