Lyceo Groep Iconen linken naar betreffende Lyceo pagina's van de verschillende netwerken en openen...

download Lyceo Groep Iconen linken naar betreffende Lyceo pagina's van de verschillende netwerken en openen altijd

If you can't read please download the document

 • date post

  17-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lyceo Groep Iconen linken naar betreffende Lyceo pagina's van de verschillende netwerken en openen...

 • Lyceo Groep Wireframes

  Version: 1.0

  Fri Jun 21 2013

 • !"#$%

  !"#$%&'( ) *

  Index Flow examentraining inschrijven

  Schermen

  Homepage

  Service (layer) Contact FAQ Zoek

  Inloggen (layer) Wachtwoord vergeten (layer)

  Mijn Lyceo Mijn aanmeldingen Mijn studiegegevens Mijn facturen

  Mijn aanmeldingen (layer) Inschrijven/Bestellen Aanmelding eerst kiezen (layer) Aanmelding toegevoegd (layer)

  Locaties Locaties-lijst Trainingen Vakken Partners Over Lyceo Algemene voorwaarden Privacy Nieuws en media

  Formulier info-pakket aanvragen Formulier aanmelden

  Templates

  Zoekresultaat examentraining Zoekresultaat huiswerkbegeleiding-lijst Zoekresultaat huiswerkbegeleiding-kaart Zoekresultaat bijles-lijst Zoekresultaat bijles-kaart Landingpage alle examentrainingen Landingpage examentraining Landingpage huiswerkbegeleiding Landingpage bijles Detail examentraining Detail huiswerkbegeleiding Detail bijles Standaard contentpage Detail locatie Informatie examentraining Informatie huiswerkbegeleiding Informatie bijles

  0.0

  1.0 1.1 1.2 1.3

  2.0 2.1

  3.0 3.1 3.2 3.3

  4.0 4.1 4.2 4.3

  5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

  6.0 6.1

  T.001 T.002 T.003 T.004 T.005 T.006 T.007 T.008 T.009 T.010 T.011 T.012 T.013 T.014 T.015 T.016 T.017

 • !"#$%&'()&*+,(-*-*.

  !"#$%&'()&*+,(-*-*./01 2 3

  4#)&5(.& 6(*7-*.%5(.& 8""&%&'()&*9 +,(-*-*.&*

  6(*7-*.%5(.& :'()&*+,(-*-*.

  ;&+(-"%5(.& :'()&*+,(-*-*.

  &"7-*.% &&,?+%@-&A&*B C%D-E&(F% C%6#G(H& C%I(@%

  ?GJ,-KL%-*

  ?GJ,-KL%-*

  ?GJ,-KL%-*

  M#&@,&?F"+((+ :'()&*+,(-*-*.

  !

  A#&@&*

  ?GJ,-KL%-*

  +,(-*-*.%$#,7+% +#&.&E#&.7%((*%

  >-K*%((*)&"7-*.&*

  &"7-*.B%-?% +#&.&E#&.7%((*%

  )-K*% ((*)&"7-*.&*

  "#$%&'())$'*+#,$#-%./))/0'!)(12(&'3)' +4'5#/)2.'3)

  6))$'7#'8)(1))(',6)9:

  )&&,%N&@-K@&*

  !

  *(%@"-@@&*%N&A#&@&,

  (F+#)(H?GJ&%?-+&O#$

  /+#.2;

  5,#G&?

  ?GJ&,)

  GJ&G@

 • !"#$%"&'()*+%,

  !"#$%"&'()*+%,-./ 0 123

  Inloggen Mijn Lyceo Mijn aanmeldingen

  Contact Service FAQ Voor scholen Zoeken

  Landing page alle

  examentraining

  Homepage Lyceo

  Trainingen Vakken Nieuwsbrief

  Landing page huiswerk-

  begeleiding Landing page

  bijles Landing page

  overig

  META NAVIGATIE

  Zoekresultaat examentraining

  Zoekresultaat huiswerk-

  begeleiding lijst

  Zoekresultaat huiswerk-

  begeleiding kaart

  Zoekresultaat bijles lijst

  Zoekresultaat bijles kaart

  Landing page examentraining

  Zoekresultaat overig

  Detail examentraining

  Detail huiswerkbe-

  geleiding Detail bijles

  Inschrijven/ Bestellen

  Aanmelding eerst kiezen

  Aanmelding toegevoegd

  Formulier info aanvragen

  Formulier aanmelden

  Locaties

  Locaties Lijst

  Locaties Detail

  Tarieven (?)

  Sitemap

  Over Lyceo Werken bij Lyceo Alg. voorwaarden Privacy Partners Voor scholen Nieuws en media

  Standaard contentpage

  Informatie examentraining

  Informatie huiswerkbe-

  geleiding Informatie

  bijles Detail overig

  Informatie overig

  TOP NAVIGATIE

  ACHTERLIGGENDE PAGINA'S

  SEO

  FOOTER

  HEADER

  !"#$%"&'()*+%,-./ 0 3

  Service

 • !"#$%&'$

  Top header USP:

  Inloggen:

  Mijn Lyceo:

  Mijn aanmeldingen:

  Top header Logo Lyceo:

  Contact:

  Service:

  FAQ:

  Voor scholen:

  Zoek op:

  Top navigatie Examentraining:

  Huiswerkbegeleiding:

  Bijles:

  Overig:

  Stage

  Zoekmodule

  Zoekveld 1:

  Zoekveld 2:

  Zoekveld 3:

  Zoekveld 4:

  Promoblok

  Partners

  Partner carrousel

  Pijl links/rechts:

  Endorsements/Promo blokken Testimonials:

  Wordt op elk scherm getoond. Bovenaan iedere pagina wordt de USP getoond.

  Na klikken opent '0.2.0 Inloggen' in een layer.

  Linkt naar '0.3.0 Mijn Lyceo'.

  Linkt naar '0.3.1 Mijn aanmeldingen'. Zodra je bent ingelogd wordt hier aantal aanmeldingen getoond dat je hebt geplaatst maar nog niet hebt besteld. Waarbij fase 1: aanmelden per vak apart. fase 2: meerdere aanmeldingen tegelijk kunnen aanvragen en afrekenen.

  Wordt op elk scherm getoond. Linkt naar '0.1 Homepage'.

  Linkt naar '0.1.1 Contact'.

  Bij rollover wordt '0.1.0 Service' in een layer getoond.

  Linkt naar '0.1.2 FAQ'.

  Linkt naar externe site: Lyceo onderdeel voor scholen en docenten.

  Na zoeken wordt scherm 'Zoek' getoond met de resultaten.

  Wordt op elk scherm getoond. Bij rollover worden items uit de database getoond. Bijvoorbeeld Examentraining 2 en 3-daags, Herexamentraining, Weekendtraining, Zomertraining, Herfsttraining, Kersttraining, Voorjaarstraining, Studiekeuze programma. Linkt naar 'T.006 Landingpage alle examentrainingen'.

  Bij rollover worden items uit de database getoond. Linkt naar 'T.008 Landing page huiswerkbegeleiding'.

  Bij rollover worden items uit de database getoond. Linkt naar 'T.009 Landing page bijles'.

  Bij rollover worden items uit de database getoond. Linkt naar 'Overig'.

  Carrousel met max. 3 afbeeldingen, loopt wel of niet automatisch door. Middels klikken op indicator kun je (ook) naar vorige of volgende afbeelding.

  Zoekmodule toont 4 velden: invoervelden zijn verplicht, keuzemogelijkheid opties zie dropdown items. Zodra je een keuze maakt in één van de velden, wijzigen (de inhoud van) de overige zoekvelden indien relevant.

  Veld 1 toont default 'Kies examentraining, huiswerkbegeleiding...' Pulldown menu toont items: Examentraining, Huiswerkbegeleiding, Bijles, Overig.

  Veld 2 toont default 'Kies VMBO, HAVO, VWO'. Pulldown menu toont items uit de database.

  Veld 3 toont default 'Kies een vak...'. Pulldown menu toont alle vakken in chronolgische volgorde (A bovenaan) en helemaal bovenaan wordt optie 'Alle vakken' getoond.

  Veld 4 toont default 'Kies een locatie...'. Pulldown menu toont alle Lyceo locaties in chronolgische volgorde (A bovenaan) en helemaal bovenaan wordt optie 'Alle locaties' getoond.

  Het promo blok toont variabele content. TBD: of promo blokken gepersonaliseerd worden getoond. Na klikken wordt een vervolgscherm getoond.

  Toont random 1 partnerlogo; elke X seconden schuift een volgende partner logo in beeld. Na klikken op een partner logo wordt scherm '5.4 Alle Partners' getoond.

  Op alle andere schermen worden alle partner logo's in een carrousel getoond. Na klikken op een partner logo wordt scherm '5.4 Partners' getoond.

  Na klikken op pijl naar links of rechts in de carrousel, ga je terug of vooruit in de rij met partner logo's. Pijlen worden alleen getoond indien relevant.

  De promo blokken tonen variabele content en zijn variabel in hoogte en breedte en kunnen bestaan uit meerdere rijen. TBD: of promo blokken gepersonaliseerd worden getoond. Na klikken wordt een vervolgscherm getoond.

  © 2005 - 2013 - Lyceo | Tarieven | Over Lyceo | Werken bij Lyceo | Algemene voorwaarden | Privacy | Partners | Voor scholen | Nieuws en in de media

  Bekijk: Meest gezocht | Sitemap

  Alle trainingen

  Bijles Wiskunde, Bijles Frans, Bijles Engels, Bijles Natuurkunde, Bijles Duits, Bijles Economie, Bijles basisschool, Examentraining Wiskunde, Examentraining Engels, Examentraining Economie, meer...

  Alle vakken

  Wiskunde, Frans, Engels, Natuurkunde, Scheikunde, Duits, Economie, Biologie, Geschiedenis, Nederlands, Management & Organisatie, Nask-1, Nask-2, Aardrijkskunde, Basisschool, VMBO, HAVO, VWO, meer...

  Alle locaties

  Bijles, Examentraining of Huiswerkbegeleiding in Amsterdam, Amersfoort, Amstelveen, Alkmaar, Den Bosch, Den Haag, Delft, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Hilversum, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, meer..

  Service

  Klantenservice Tarieven FAQ Contact Informatie voordat je je aanmeld Inschrijven & betalen Afmelden Locaties Alles voor scholen Werken bij Lyceo

  Afmelden voor de nieuwsbrief

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van de belangrijkste trainingsdata.

  type hier je emailadres

  Contact | Service | FAQ | Bel 0800-0000

  Inloggen | Mijn Lyceo | Mijn aanmeldingen (0)

  Zoek op...

  OverigHuiswerkbegeleidingExamentraining

  logo

  de grootste trainer als enige: alle vakken en alle niveaus - door heel Nederland

  Bijles

  Wat zijn jouw mogelijkheden: Kies examentraining, huiswerkbegeleiding...

  Kies HAVO, VWO, VMBO...

  Kies een vak

  zoek

  Kies een locatie

  Vragen? Bel 0800-0000 / inschrijven

  EXT HWB BL promo

  EXT laatste plekken

  schrijf je in

  Bijles

  Endorsements Testimonials

  voor scholen

  informatiepakket aanvragen

  !"#$%&'$()* + ,

  http://www.lyceo.nl/page/algemene-voorwaarden/ http://www.lyceo.nl/page/pers/

 • !"#$%&'$()$*)"+'

  !"#$%&'$()$*)"+',-. / 0

  SEO en sitemap naviga