LSA Bewonersberichten 101

download LSA Bewonersberichten 101

of 11

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Het kwartaalblad van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken.

Transcript of LSA Bewonersberichten 101

 • Bewonersberichten

  winter 2010

  101

  Jong en oud netwerken op Landelijke Bewonersdag Verbijstering over besluit G32 Dit geld is van en voor bewoners! De festivalgangers van JZEMW aan het woord

  Het vakblad voor bewoners

 • LSA Bewoners Berichten / winter 2010 / nummer 1012 3

  Met zeker 900 deelnemers werd het festival Je Zal Er Maar Wonen in Zwolle een van de beter bezochte landelijke bewonersdagen van het LSA. Er was deze keer echt ingezet op jongeren, dat was te merken aan de programmering. Iedereen kon zijn of haar eigen programma samenstellen en naar keuzedansen, boksen, rappen, zich in een debat storten, aan een van de vele work-shops meedoen of als publiek een toneelvoorstelling bijwonen. Het succes was mede te danken aan de fantastische locatie die het Deltion College is, het is een van de grootste en mooiste ROCs van Nederland. Ook bleek dat door het gebruik van media als Twitter, Hyves en een weblog de doelgroep jongeren van te voren goed bereikt kon worden. Een van de hoogtepunten van de festivaldag was voor veel mensen de thea-tervoorstelling Even serieus van het Stut theater. Vijf Marokkaanse jongeren speelden vooral zichzelf en gaven daarmee een kijkje in hun chaotische leefwereld waar voordurend schakelen nodig is tussen culturele roots van thuis aan de ene kant en de realiteit van de Nederlandse samenleving aan de andere kant. Ze kregen er een enorm applaus voor. De ervaring van zon dag waar opnieuw de positieve uitstraling opvalt van mensen die in wijken wonen die als probleemwijken te boek staan, geeft ons bij het LSA veel inspiratie en staat haaks op het chagrijn van crisis, bezuini-gingen en politieke verdeeldheid die op dit moment de boventoon voeren. Met ruim 20 bussen uit alle windstreken werden de meeste mensen aangevoerd, en samen lieten ze zien dat de wijkaanpak steeds meer door bewoners gedra-gen wordt.Een hoopvolle afsluiting van een jaar dat alweer bijna ten einde is. In dit blad ook een aankondiging van de eerste happening in 2011 van het LSA. Een bij-eenkomst in de Dapperbuurt in Amsterdam die gaat over bewonersinitiatieven, vouchers en de manier waarop bewoners de ruimte krijgen om zelf grootse plannen of bescheiden ideen uit te voeren waardoor het een beetje meer leefbaar wordt in de wijk.

  Henk Cornelissen is directeur van het LSA.

  LSA organiseert bijeenkomsten waar kennisuitwisseling tussen buurtbewoners centraal staat. Meer informatie vindt u opwww.lsabewoners.nl/bijeenkomsten

  28 januari: Amsterdam - Dapperbuurt Landelijke Praktijkdag Bewonersinitiatieven

  26 maart: Utrecht Bewonersplatfomvergadering

  Onze website www.lsabewoners.nl staat nooit stil. In deze rubriek houden we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Eriseenactuelefactsheetonline over bewonersbudgetten en vouchers. Eriseennieuwegratispublicatiete

  bestellen: Wijkadoptie Kamerleden: Al 15 jaar even simpel als doeltreffend.Enwelancerenindecembereeninter-

  actieve site over bewonersbudgetten. Blijf op de hoogte via www.lsabewoners.nl

  Web

  Agenda

  Haaks op het chagrijn van de crisis6 LAndeLijke BeWonersdAg je zAL er mAAr WonenOp het festival concludeerden jong en oud

  verbaasd dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan ze ooit hadden gedacht.

  en verder3 Opening 10 Bewoners, partners als het uitkomt: bestuurscolumn 11 3x bellen 14 U schrijft 15 LSA Nieuws 18 Het dagboek van JZEMW 19 Publicaties20 Wat geeft u door?

  ColofonLSA Bewonersberichtenis een uitgave van het LandelijkSamenwerkingsverbandAandachtswijkenOudkerkhof 13b3512 GH Utrecht,030 2317511www.bewoners.nlwww.lsabewoners.nlRedactie:Joke BakkerHenk CornelissenYasmine EsserLinda van den HovenPleuni KoopmanThijs van Mierlo Fotografen:Erik KampherbeekFotokraamCartoonist:Berend VonkVormgeving:Ben Peters, De HondsdagenDrukwerk:Libertas Bunnik

  Voor een gratis abonnement op LSA Bewonersberichtenmail: lsa@lsabewoners.nl

  Voor vragen of opmerkingenover LSA Bewonersberichtenmail: pleuni@lsabewoners.nl

  Column van Henk Cornelissenin dit nummer:

  dit geLd is vAn en voor BeWoners!De toekomst van het geld voor bewonersinitiatieven is onzeker. 10

  LSA Bewoners Berichten / winter 2010 / nummer 101

  16de festivALgAngers

  Het is voor ons de eerste keer op een dag van het LSA, maar we zijn enthousiast!

 • LSA Bewoners Berichten / winter 2010 / nummer 1014 LSA Bewoners Berichten / winter 2010 / nummer 101 5

  opening

  zonder te censurerenHet was spannend in Utrecht op dinsdag 2 november op de dag van de uitreiking van de Participatietrofee Utrecht 2010. De participatietrofee is een initiatief van de gemeente Utrecht. Het project dat het meest bijdraagt aan de participatie van Utrechters wint. Er waren 22 inschrijvin-gen en 3 genomineerden. Dat waren het project vernieuwing Maasplein, het project herontwikkeling Veemarkt en de website jong030.nl.Het werd een nek-aan-nek race tussen de vernieuwing van het Maasplein en de website. Jong030.nl werd de winnaar. Deze site is onderdeel van Jongin, een initiatief om per gemeente een interactieve website te maken die de informatie voor jongeren bundelt en ze naar de plekken leidt waar ze lokaal hulp kunnen krijgen. Jongin heeft een persbureau dat bestaat uit scholieren. Zij lopen voor een bepaalde tijd een maat-schappelijke stage bij Jongin.

  Uit het juryrapport: We vinden dit voor-beeldproject bijzonder vraaggericht. Dat blijkt wel uit het groot aantal bezoekers. Diverse jongerenorganisaties hebben meegedacht over de invulling van de site. Dat is ook doorgezet na lancering van de site de redactie wordt nu gevoerd door jongeren. Bijzonder is dat de gemeente het aandurft om een podium te bieden zonder te censureren op inhoud.

  Kan wl! is een succesvol project van het LSA. In elke wijk in Nederland wo-nen mensen met hart voor hun wijk. Zij hebben ideen, plannen en zelfs dromen voor de wijk. Kan wl! daagt ze uit om dit te realiseren. Kan wl! is een project dat zich richt op de activering van bewoners in hun eigen wijk. kijk op www.kanwel.nl

  meiden pimpen WinkeL De meiden van de Gilliswinkel in Delft hebben een pimp het schuurtje dag gehouden. Het schuurtje in de achtertuin van de wijkpost van Woonbron wordt namelijk de locatie van hun winkel. Die winkel midden in de wijk wordt een winkel waar je voor weinig geld mooie, tweedehands spullen kunt kopen. Naast die spullenverkoop zijn er in de winkel leuke dingen te doen, kun je zo nu en dan iets lekkers eten en is het daarbij een ontzettend gezellige boel. Het geld dat ze ermee verdienen wordt verdeeld. Een deel gaat naar goede doelen, en het andere deel in een gezamenlijke spaarpot zodat ze over een paar jaar een echte winkel kunnen beginnen.

  Om van het schuurtje een Gilliswinkel te maken, moest er echter nog wel het een en ander gebeuren... Met hulp van de zussen van Sumeya en de familie van Kisa hebben ze de boel in een dag ge-verfd! Een helblauw plafond, en rode en zalmroze muren zijn het resultaat en het schuurtje ziet er ineens spectaculair uit!

  erg trots op HAAr stAdKimberley, initiator van de Kan wl! workshops Boek schrijven voor jongeren van A tot Z is echt trots op Almere. Vol-gens de burgemeester is de Kan weller een goede ambassadeur voor de stad. Check deze foto!

  speLLenuitLeenDankzij de steun van Kan wl! is de spellen-uitleen Speuletig Boschpoort in Boschpoort, Maastricht opengegaan. De vroegere speel-o-theek is er niet meer wegens het sluiten van de basisschool en daarom heeft een aantal ouders een spellenuitleen opgezet.

  kan wl! Nieuws

  eerste WerkBezoek nieuWe minister Arnhem is een goed voorbeeld van de wijkenaanpak. En je moet altijd met de goede voorbeelden beginnen. Dat zei minister van BZK Donner op maandag 22 november 2010 tijdens zijn eerste werkwijkbezoek aan Presikhaaf, Arnhem. Minister Donner sprak met wethouders, bestuurders van corporaties en wijkbewo-ners uit Klarendal, Het Broek, Malburgen en Presikhaaf. Allemaal lieten ze hetzelfde geluid horen: laat ons niet in de steek en zorg ervoor dat de wijkaanpak door kan gaan. Bewoners, corporaties en gemeenten werken in de wijken goed samen. Het vertrouwen in de wijken is gegroeid. Dat blijkt ook uit rapporten van de visitatiecommissie. Maar steun van het Rijk is heel belangrijk. De minister zei dat hij in dit stadium geen toezeg-gingen kon doen.De minister heeft aan het LSA laten weten dat hij elke twee weken wijkbezoeken wil gaan doen.

  jaar is de Woonbond geworden Op 20 november vierde de Nederlandse Woonbond zijn verjaardag in de Rode Hoed op de Amsterdamse Keizersgracht. Er waren honderden mensen. De voorzitter van de Woonbond Jan Laurier speechte: Dankzij alle leden die lokaal actief zijn in huurders-verenigingen en bewonerscommissies of als kaderlid, is de Woonbond een springlevende vereniging. Actieve huurders en huurdersor-ganisaties maken het mogelijk om acties en een effectieve lobby te voeren.

  De meiden van de Gilliswinkel

  Wijknieuws gezochtWij zijn voor dit blad en voor onze digitale LSA Nieuwsflits altijd op zoek naar nieuws uit de wijken. Stuur uw tips, verslagen, nieuwtjes, fotos en interviews naar pleuni@lsabewoners.nl.

  gezocht: mensen met een meningHoe vindt u de LSA Bewonersberichten? Mist u iets of stoort u zich aan dingen? Het is uw blad, dus we horen het graag. Opmerkingen (of complimenten natuurlijk!) graag mailen naar pleuni@lsabewoners.nl.

  oproepen

  Hoe gAAt Het met de generAtie einstein?

  2006 2007 2008 2009 Aantal jongeren (x 1 000) 4.940 4.923 4.918 4.930

  Positieve beoordeling gezondheid (%) 92,3 91,6 91,9 93,3

  Deelname regulier onderwijs (%) 69,8 70,6 70,9 71,3

  Startkwalificatie of onderwijsvolgend (18 tot 25 jaar, % 84,7 85,5 86,1 86,0

  Werkzame beroepsbevolking (15 tot 23 jaar, %) 73,9 76,7 77,1 71,7

  De Landelijke Jeugdmonitor 2010. Bron: CBS

  Het welzi