Publicatie 101 isuu

download Publicatie 101 isuu

of 12

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ISSO- publicatie 101 Onderhoud en onderhoudscontracten

Transcript of Publicatie 101 isuu

 • ONDERHOUD EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

  publicatie

  101KE

  NN

  ISIN

  ST

  ITU

  UT

  VO

  OR

  DE

  INS

  TA

  LL

  AT

  IES

  EC

  TO

  R

  ON

  DE

  RH

  OU

  D E

  N O

  ND

  ER

  HO

  UD

  SC

  ON

  TR

  AC

  TE

  N

  Termen en definities voor beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties

  Herziene versie

  2015

 • ISSO

  Kruisplein 253014 DB RotterdamPostbus 5773000 AN RotterdamTel. 010-2065969Fax 010-2130384E-mail: isso@isso.nl

  De in ISSO deelnemende organisaties zijn:NLingenieurs: Organisatie van advies- en ingenieursbureausPIT: Stichting Promotie InstallatietechniekTVVL: Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in GebouwenUNETO-VNI: Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel

  De werkzaamheden worden begeleid door de Raad van Begeleiding, welke ten tijde van het tot stand komen van deze publicatie als volgt was samengesteld:De heer ir. W.G. RamDe heer ing. W.F.G. HooijkaasDe heer ing. R. SteineDe heer ir. E.J. WagenaarDe heer ir. T.M.E. ZaalDe heer ir. W. PlokkerDe heer ir. J. SchonewilleDe heer ir. P.H.H. Leijendeckers prof.em.De heer H.M.A. Janssen Groesbeek

  De realisatie van de ISSO-publicatie 101 werd verzorgd door de ISSO-kontaktgroep 99.02, die als volgt was samengesteld:De heer ing. A.H.P. Derksen (projectcordinator) ISSODe heer ing. P.A. Elkhuizen Cofely West Utiliteit B.V.De heer J.A.P. Hoogduin, REA Hoogduin Engineering/ManagementDe heer A. de Jong (co-rapporteur) NVDOMevrouw M.F. Linders ING Bank N.V.De heer ing. R. van Nattem TU Eindhoven/ Dienst HuisvestingDe heer ing. M.J.A.R. Rubrech CoSource B.V.De heer J. Sneeboer ING Bank N.V.De heer C. Uiterwijk Msc. Rabo VastgoedgroepDe heer M.R. van der Veen (voorzitter) Strukton WorkSphereDe heer W.I.J. van der Veere UNETO-VNIDe heer L. Westerbaan Imtech MarineDe heer ir. T.M.E. Zaal (rapporteur) Hogeschool Utrecht/TZ ConsultancyDe heer ing. A.C.H. de Zeeuw Msc. CoSource B.V.

  De ontwikkeling van ISSO-publicatie 101 is mede tot stand gekomen door een financile bijdrage van:

  Kennisinstituut voor de Installatiesector

  ISSO houdt zich bezig met het identificeren van kennisvragen binnen de installatiesector, het ontsluiten en toegankelijk maken van deze kennis in de vorm van praktische ISSO-publicaties en het bevorderen van het gebruiken van ISSO-publicaties als normstellende richtlijnen.

  De heer ing. H. BesselinkMevrouw dr.ir. P.M. BluyssenDe heer T. KlinkenbergDe heer ir. P.A.L. StoelingaDe heer W.J.H. SchefferDe heer ir. R.D. van BergenDe heer ing. A.A.L. Traversari MBADe heer prof. ir. W. Zeiler

  Stichting ISSO en degenen die aan de samenstelling van deze publica-tie hebben medegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvul-digheid betracht bij zowel het verzamelen als bij het verwerken en opstellen van de in deze publicatie vervatte gegevens. Nochtans moet niet worden uitgesloten, dat deze publicatie onvolledig is of dat zij onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Degene die van deze publica-tie en de daarin vermelde gegevens gebruik maakt, aanvaardt dan ook daarvoor zelf het risico.

  Stichting ISSO en degenen die aan de samenstelling van deze publi-catie hebben medegewerkt sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor zo-wel schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de publicatie als schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van eventuele (druk-)fouten, onvolledigheden en onvolkomen-heden van deze publicatie.

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden ver-veelvoudigd, opgeslagen in een ge-automatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting ISSO.

  Voorzover het maken van kopien uit deze publicatie is toegestaan op grond van artikel 16h t/m 16m Au-teurswet 1912 jo het Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).

  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or trans-mitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopy-ing, recording or otherwise, without the written permission of the foundation ISSO.

  Op alle publicaties van Stichting ISSO zijn de Algemene Leverings-voorwaarden van toepassing. Deze kunt u lezen op www.isso.nl of opvragen bij Stichting ISSO.

  Aanvullingen en eventuele errata zijn te raadplegen via onze website: www.isso.nl

  Eventuele opmerkingen en vragen kunnen doorgegeven worden aan ISSO Postbus 577 3000 AN Rotterdam e-mail: isso@isso.nl

  Stichting ISSO Rotterdam, herziene versie oktober 2015

 • !"" !"#"

  $ %'"" ! " !"'

  (")("##

 • *+,-./012/344 5 6789:;97>
 • *+,-./012/344 ~ 6789:;97>
 • *+,-./012/344 6789:;97>
 • *+,-./012/344 6789:;97>
 • *+,-./012/344 6789:;97>
 • *+,-./012/344 6789:;97>
 • *+,-./012/344 6789:;97>
 • *+,-./012/344 6789:;97>