LSA Bewonersberichten 108

download LSA Bewonersberichten 108

of 20

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Het vakblad voor bewoners. Een uitgave van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA).

Transcript of LSA Bewonersberichten 108

 • Bewonersberichten

  herfst 2012

  108

  Het vakblad voor bewoners

  Trotse tieners blazen buurt leven in 03-11-2012: Een stap verder dan inspraak BewonersBedrijven: lokale economie maken

 • LSA Bewoners Berichten / herfst 2012 / nummer 1082

  6 de trotse tienersvan kan wl!

  Een middag op bezoek bij het Kan wl!-project in de Delftse wijk Buitenhof.

  lBd12 - een stap verderOp de Landelijke Bewonersdag 2012 (LBD12) staan bewonersinitiatieven centraal die verder gaan dan inspraakparticipatie.

  Buurtwet in politiek den Haag op agenda

  Op het politiek debat wilden we duidelijk krijgen hoe ver partijen willen gaan met het

  geven van zeggenschap aan bewoners.

  en verder3 Opening 9 Zelfbeheer in sterke zinnen 12 Lokale economie maken 14 U Schrijft 15 LSA Nieuws 19 Publicaties 20 Uitnodiging LBD12

  ColofonLSA Bewonersberichtenis een uitgave van het LandelijkSamenwerkingsverbandAandachtswijkenOudkerkhof 13b3512 GH Utrecht,030 2317511www.lsabewoners.nlRedactie:Henk CornelissenKristel JeuringPleuni KoopmanThijs van MierloBeeld:Pleuni KoopmanBerend Vonk (cartoon) Vormgeving:Ben Peters, De HondsdagenDrukwerk:Libertas Bunnik

  Voor een gratis abonnement op LSA Bewonersberichtenmail: lsa@lsabewoners.nl

  Voor vragen of opmerkingenover LSA Bewonersberichtenmail: pleuni@lsabewoners.nl

  in dit nummer:

  16

  10

 • Wat je ook kunt zeggen over de vele bezuinigingen in de sociale sector die bekend zijn en die er nog aan zitten te komen, er zit ook een positieve kant aan. Die positieve kant is misschien wel het best te typeren met spreekwoorden die weliswaar clich zijn, maar daarom niet minder waar: niet bij de pakken neerzit-ten. Waar een wil is, is een weg. Niet geschoten is altijd mis.Die mentaliteit waart door het land en geeft ruimte aan bewonersinitiatieven die tot voor kort niet mogelijk leken. Zo zijn de groepen die bezig zijn met het op-richten van een BewonersBedrijf aan het werk om de leefbaarheid te vergroten, maar zie je ze tegelijkertijd ook een cateringbedrijfje opzetten en met een wo-ningcorporatie onderhandelen over het overnemen van schoonmaakwerkzaam-heden. Bewoners die er over denken een wijkhuis over te nemen, stappen op de bank af en vragen hoe dat allemaal zit met btw en vennootschapsbelasting en willen van een makelaar weten wat een voormalige school precies waard is.Ook senioren in Zwolle (Wanningflat) zijn bezig uit te zoeken of ze een deel van de thuiszorg efficinter met elkaar kunnen regelen en ondertussen een hechte community (modewoord voor gemeenschap) kunnen vormen. Ze hebben ook een conferentie georganiseerd (zie pagina 14). Tot slot blijkt ons eigen Kan wl! project, dat al een jaar of vijf jong is, eigenlijk welzijn nieuwe stijl pur sang maar dan van onderop te zijn, met een voordelig kostenplaatje. Jongeren zijn zeer gretig om zelf projecten te bedenken en uit te voeren (kijk op pagina 6).Ik hoop dat al deze vernieuwingsdrift nog meer overslaat naar andere bewo-nersgroepen in wijken waar tot voor kort voor elk probleem een project werd bedacht waar bewoners in konden participeren. Kunnen bewoners dan alles zelf oplossen? Nee, en ze hebben zeker niet onbeperkt vrije tijd beschikbaar. Wel is duidelijk dat een belangrijke motivatie voor al het enthousiasme dat nu de kop opsteekt het gevolg is van het feit dat mensen zelf bepalen wat ze oppakken en hoe ze het uitvoeren. Beroepskrachten die op de achtergrond en vanuit een dienstbare houding participeren zijn daarbij van onschatbare waarde.Op onze Landelijke Bewonersdag in Amsterdam Zuidoost staat deze nieuwe bedrijvigheid in wijken centraal. We gaan in deze wijk, die zo groot is als een kleine stad, bij zon 20 verschillende initiatieven op bezoek om de vernieuwing hier te proeven. In bewonerscolleges is er daarna ruimte om op een aantal aspecten van die nieuwe bedrijvigheid in te gaan. Een van die workshops gaat over het wettelijk vastleggen van zeggenschap van bewoners in hun directe woonomgeving: de buurtwet. Tijdens een debat vr de verkiezingen (zie pagina 17) bleek dat alle partijen bereid waren hierover te praten en enkele partijen, waaronder PvdA en Groen-Links, meteen voorstanders waren van het vastleggen van die rechten. Als het gaat lukken om zon wet in te voeren, zitten we nu dus in een overgang naar een nieuwe situatie. En eerlijk gezegd is iedereen na vele jaren praten over loslaten en vertrouwen ook helemaal toe aan een sprong voorwaarts.

  Henk Cornelissen is directeur van het LSA.

  web

  Overgang naar een nieuwe situatie

  Column van Henk Cornelissen

  LSA Bewoners Berichten / herfst 2012 / nummer 108 3

  Onze website www.lsabewoners.nl staat nooit stil. In deze rubriek houden we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Wehebbenvoorheteersteentotaal

  digitale manier van aanmelden voor de Landelijk Bewonersdag. Als u naar

  www.landelijkebewonersdag.nl gaat, komt u vanzelf bij ons aanmeld-

  systeem. U krijgt dan ook via e-mail een uniek ticket dat wij kunnen scannen op de Landelijke Bewoners-

  dag. Dat kan met een printje van uw ticket of via uw telefoon of tablet. Heeft u hulp nodig bij de inschrij-ving? Bel ons dan gewoon even op 030:2317511!

  Blijf op de hoogte via www.lsabewoners.nl

  @LSAbewoners

  20oktober-Regionalebijeenkomst Wat is nou Venray zonder t Brukske? Venray, t Brukske

  3november-LandelijkeBewonersdag Bedrijvige Buurten Amsterdam

  1december-Platformvergadering Utrecht

  agenda

 • LSA Bewoners Berichten / herfst 2012 / nummer 1084

  wijknieuws gezochtWij zijn altijd op zoek naar nieuws uit de wijken. Stuur tips, verslagen, nieuwtjes, fotos en interviews naar pleuni@lsabewoners.nl.

  oproep

  opening

  23 Krajicek Playgroundteams hebben dit jaar tegen elkaar getennist. Allemaal teams uit aandachtswijken, met meisjes en jongens van 10 tot 12 jaar. Voor tennissers van het Amsterdamse Reigersbos en Ketel-veld in Den Haag komt een droom uit. Ze mogen tijdens het ABN AMRO World tennis Tournament 2013 in Ahoy spelen om het Nederlands kampioenschap playground tennis: de Young Talent Trophy.

  Actieve bewoners gaan een stap verder dan inspraakparticipatie, de overheid volgt

  waar krimpen we?Verwachtebevolkingsdalinggemeententussen2009en2015

  waar is de wijkaanpak? In de Rijksbegroting wordt er slechts summier gesprokenoverdewijkaanpak.Platform31(de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV) kwam tot die conclusie na een degelijke analyse. Het platform spitte de hele Rijksbegroting door en (samengevat) vonden ze dit over de wijkaanpak:In2012isdoorhetRijknagegaanhoede

  conclusies van de Visitatiecommissie Wijkaanpak zijn opgepakt en hoe de partner-schap tussen de Rijksoverheid en gemeenten de komende jaren kan worden ingevuld. Dat blijven ze ook doen in 2013.

  IndebegrotingkrijgendeAchterdevoor-deur aanpak en de wijkverpleegkundigen extra aandacht en geld.

  VerderwordtRotterdam-Zuidalsbijzonderaandachtsgebied uitgelicht in de begroting. Het Rijk zal ondersteunen en faciliteren om de achterstanden in dit gebied in 20 jaar weg te werken.

  De volledige Analyse Rijksbegroting 2013. Gevolgen voor stad en regio vindt u op www.platform31.nl

  Bron: kenniscentrum voor bevolkingsdaling en beleid

  Verwachte structurele bevolkingsdaling Actuele daling Aankomende daling Mogelijke daling Waarschijnlijk geen daling Geen daling

 • LSA Bewoners Berichten / herfst 2012 / nummer 108 5

  Duizenden mensen, jong en oud, hebben projecten voor hun wijk uitgevoerd dankzij Kan wl!

  kan wl! NieuwsKan wl! is een succesvol project van het LSA. In elke wijk in Nederland wonen mensen met hart voor hun wijk. Zij hebben ideen, plannen en zelfs dromen voor de wijk. Kan wl! daagt ze uit om dit te realiseren. Kan wl! is een project dat zich richt op de activering van bewo-ners in hun eigen wijk. Meer informatie: www.kanwel.nl

  Zet social media inKan wl! heeft een nieuwe website. Op deze nieuwe Kanwel!-site is veel mogelijk. Zo kun je alle projecten en initiatieven nu meteen posten op facebook en twitteren. Wij willen graag dat dit fan-tastische project nog meer bekendheid krijgt en dat alle enthousiaste mensen die projecten uitvoeren ook de waarde-ring krijgen die ze verdienen. Dus: help ons mee en zet de social media in!

  Op deze site vind je nog niet alle initia-tieven terug die er zijn gedaan. Dat komt omdat het er zooooo veel zijn. Meer dan 700. Wees gerust: alles wordt teruggezet, maar het kost gewoon wat tijd.Heb je op- of aanmerkingen over de site? Mail ze alsjeblieft naar info@kanwel.nl.

  afscHeid en welkomEen van onze buurtcoaches gaat ons verlaten Oshin van der Hansz was een gepassioneerde Kan weller. Haar studie kost nu te veel tijd om te blijven combine-ren met haar werk. We hebben een nieuwe dame aangeno-men om samen met buurtcoach Kristel Keuren in Delft Buitenhof te zorgen voor nog meer prachtige projecten! Onze nieuwe buurtcoach is: Marieke van t Hul. In dit nummer lees je meer over het Kan wl!-project in Delft Buitenhof.

  Actieve bewoners gaan een stap verder dan inspraakparticipatie, de overheid volgt

  alleen met veel Handen in eigen HandenBuurthuisAlkmaarWestbestaatbijna40jaar en is een ontmoetingsplek en buurt-activiteitencentrum voor iedereen in deze wijk. Er is een huiskamer, jongerencentrum, zithoek, computerlokaal, filmzaal, rommel-markt en een groot cursusaanbod. Nu nog!

  Er komt in een nieuw gebouw een zoge-naamd Wijksteunpunt. Hier zal een aantal activiteiten worden geboden. Maar niet alle activiteiten kunnen er plaatsvinden, omdat de locatie kleiner is en er minder geluid gemaakt mag worden. En de huur gaat enorm omhoog. De gemeente ziet wel iets in bewonersbeheer van het buurthuis, maar dan moeten bewoners zelf de huur et cetera kunnen bekostigen