Kmo Congres20091009

88
BEURSDEELNAMES OPTIMALISEREN: de kortste weg naar nieuwe klanten Christophe Landuyt Expo-id KMO Marketing Congres 09.10.2009

description

 

Transcript of Kmo Congres20091009

Page 1: Kmo Congres20091009

BEURSDEELNAMES OPTIMALISEREN:

de kortste weg naar nieuwe klanten

Christophe Landuyt

Expo-id

KMO Marketing Congres

09.10.2009

Page 2: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 3: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 4: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

I Wie zijn bezoekers?

II Wat willen bezoekers?

III Wie zijn exposanten?…en wat willen ze?

IV Tips voor meer & beter

Page 5: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

I Wie zijn bezoekers?

A. Bezoekersprofielen Wetenschappelijk onderzoek ’98-’99:

Nederlandse vakbeursbezoekers

Inversie van onderzoeksmodel: motivatie is de sleutel

6 archetypes (motivatie,

bevoegdheid, organisatie)

Page 6: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

I Wie zijn bezoekers?

6 Archetypes:

Doelgerichte informatieverzamelaar Transactiegerichte bezoeker Oriënterende slenteraar Antibeursbezoeker Netwerker Seminarieganger

Page 7: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

1. Doelgerichte informatieverzamelaar

Page 8: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

1. Doelgerichte informatieverzamelaar

21.1 %

- zoekt nieuwe leveranciers / oplossingen

- intensieve voorbereiding bezoek

- leidinggevend / beslissingnemer / bevoegd

- keert relatief tevreden terug

Page 9: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

2. Transactiegerichte bezoeker

Page 10: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

2. Transactiegerichte bezoeker

12.1 %

Vraagt offertes, voorwaarden, prijzen Selecteert leveranciers & plaatst

bestellingen Intensieve voorbereiding Managers/eigenaars KMO

Page 11: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

3. Oriënterende slenteraar

Page 12: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

3. Oriënterende slenteraar

23.8 %

- Grootste groep

- Focus op stand van zaken

- Onbevangen / ontvankelijk

- Weinig voorbereiding

- Niet-leidinggevend kader in grote bedrijven

- Geen korte termijnplannen

Page 13: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

4. Antibeursbezoeker

Page 14: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

4. Antibeursbezoeker

19.1 %

- Geen specifieke doelstellingen

- Lage motivatie / weinig voorbereiding

- Geen follow-up activiteit

- Hoger kader openbare diensten

- Weinig standbezoeken / -gesprekken

Page 15: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

5. Netwerker

Page 16: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

5. Netwerker

19.5 %

- Persoonlijke contacten

- Gemiddeld 6 uren aanwezig en 8.2 gesprekken

- Vooral in de dienstensector

- Niet-leidinggevenden in grotere organisaties

- Weinig korte termijnplannen

Page 17: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

6. Seminarieganger

Page 18: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

6. Seminarieganger

4.3 %

- Kleinste segment

- 40% totale bezoekduur voor workshops

- Focus op inhoud

- Relatief intensieve voorbereiding

- Follow-up is intern georiënteerd

- Leidinggevenden uit grote organisaties

Page 19: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

II Wat (be)zoekers willen

Bezoekersmotivatie centraal

Informatie (hard / zacht)

Entertainment

(Trans)actie

Erkenning

kortom: Infotainment met een hoge aaibaarheidsfactor

Page 20: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Elke beurs is een mix van bezoekers,elke bezoeker een mix van motieven

Page 21: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

De informatiefunctie

Harde / zachte informatie 3 niveaus:

Technisch Features Probleemoplossend vermogen

Wie geeft welke informatie?

Page 22: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

De informatiefunctie

Informatie is:

Eerst luisteren Betrouwbaar zijn Begrepen worden

Page 23: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden…

Page 24: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden…

Page 25: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden…

Page 26: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden…

Page 27: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden…

Page 28: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 29: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 30: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 31: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 32: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 33: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 34: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 35: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

De entertainmentfunctie

Bezoekers zijn met 5 (of 6) zintuigen aanwezig

Van multimediaal naar multisensorieel

maar…er zijn grenzen!

Page 36: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 37: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 38: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 39: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 40: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 41: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Page 42: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 43: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

De transactiefunctie

Beurzen versnellen het koopproces: Alle kerncompetenties

vertegenwoordigd Sterke link met backoffice Afspraken maken

Transacties in 2 richtingen

Page 44: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 45: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 46: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 47: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

De erkenningsfunctie

Kopen = probleem oplossen + onzekerheidskloof dichten

“U heeft goed gekozen!”

Corporate hospitality als traffic manager

Page 48: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 49: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 50: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 51: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Page 52: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Page 53: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Enkele voorbeelden:

Dia Telecom cITy (How not to: Acterna Cyclone Frame)

Page 54: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

III Wat exposanten willen

Exposanten willen…

Rrrrrrrrrrendement

Rrrrrrrrrreturn on investment

Rrrrrrrrrresultaten (meetbaar)

Hoe?

Door zo goed mogelijk in te spelen op de bezoekersmotivatie-mix.

Page 55: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

De ideale standmix

Verkoper: transactie Leermeester: informatie Makelaar: networking Biechtvader: feedback Gastheer: erkenning Animator: infotainment

Page 56: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Maar wie zetten we op de stand?

Medewerkers die niks horen…

Medewerkers die niks zien...

Medewerkers die niks zeggen…

Page 57: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 58: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 59: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 60: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 61: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 62: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 63: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 64: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 65: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 66: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 67: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 68: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 69: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 70: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 71: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 72: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 73: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 74: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 75: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 76: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 77: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 78: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 79: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 80: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 81: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 82: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

IV Tips voor meer & beter

Voor bezoekers is een beursbezoek altijd ook een dagje uit. Geef hen gratificatie.

Neem elke bezoeker au sérieux. Niemand staat graag voor aap.

Behandel bezoekers zoals je zelf behandeld wilt worden in je favoriete café of supermarkt.

Zorg dat iedereen er zin in heeft

en zin in blijft hebben.

Page 83: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

IV Tips voor meer & beter

Nazorg begint bij de voorbereiding: breng vervolgacties vooraf in kaart.

Blink ook uit na afloop van de beurs. Laat een beursdeelname leven door actieve

betrokkenheid bij de voorbereiding. Leer uit learnings. Maak beursdeelnames meetbaar (en durf te

meten!)

Page 84: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

IV Tips voor meer & beter

Een glimlach kan nooit kwaad,

een lach werkt altijd bevrijdend.

Page 85: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 86: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Page 87: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

www.expoid.be

Page 88: Kmo Congres20091009

KMO Marketing Congress

Q & A