Jaarverslag 2012 - deel 1

download Jaarverslag 2012 - deel 1

of 52

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jaarverslag 2012 - deel 1

 • JAARVERSLAG 2012

  2XL in veiligheid

  LOKALE POLITIE VOORKEMPEN

 • JAARVERSLAG 2012 | LOKALE POLITIE VOORKEMPEN | 2

  2XL in veiligheid

  VOORWOORD

  Ondertussen zijn we met onze politiezone aan een nieuwe bestuursperiode begonnen en met nieuwe

  gezichten in het politiecollege, de politieraad en de politie zelf wordt er naarstig verder gewerkt aan een

  betere dienstverlening voor de inwoners van onze politiezone.

  Maar ook in 2012 werd er nog zeer veel goed werk verricht.

  Een kleine greep uit de zeer diverse acties maakt dit duidelijk.

  Zo ging er veel aandacht uit naar het verslag van AIG, dat onze zone aan een audit onderwierp.

  Vanzelfsprekend werd er nadien niet gedraald om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit deze

  audit.

  De herziening van de personeelsformatie werd met succes afgerond; vooral de verkeersdienst kan nu

  verder uitgebouwd worden.

  De voormalige rijkswachtkazerne in Schilde kon eindelijk verkocht worden en ook de aankoop van de twee

  logementen in het voormalige rijkswachtgebouw te Malle werd gefinaliseerd.

  Daarnaast kon er een ontwerper aangesteld worden voor de bouw van een nieuw centraal commissariaat.

  Er wordt nu volop getekend, maar ook gerekend !

  Tenslotte werd in de loop van het voorbije jaar de procedure gevoerd, die inmiddels leidde tot de

  hernieuwing van het mandaat van onze korpschef.

  Er werd veel werk geleverd, maar tegelijkertijd blijft er voor de nieuwe legislatuur nog veel werk - en

  evenveel uitdagingen - op de plank liggen.

  Zoals altijd, bevat dit jaarverslag een schat aan gegevens en het bezorgt u ongetwijfeld veel leesgenot.

  Namens het politiecollege,

  Luc Aerts,

  burgemeester Brecht

  voorzitter politiecollege

 • JAARVERSLAG 2012 | LOKALE POLITIE VOORKEMPEN | 3

  2XL in veiligheid

  INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ....................................................................................................................................................................... 2

  INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................................................. 3

  1.LOKALE POLITIE VOORKEMPEN 8

  1.1 ONZE POLITIEZONE IN EEN NOTENDOP .................................................................................................................................. 8

  1.2 ONS MOTTO 2XL in veiligheid .................................................................................................................................. 9

  1.3 VISIE, MISSIE & WAARDEN ................................................................................................................................................ 9

  1.4 EEN ORGANISATIE MET LEF .............................................................................................................................................. 11

  1.4.1 Gemeenschapsgerichte politiezorg .......................................................................................................... 11

  1.4.2 Gemeenschapsgerichte politiezorg binnen de eigen politiezone .................................................................. 12

  1.5 BEHEERSORGANEN ......................................................................................................................................................... 13

  1.5.1 Politieraad ............................................................................................................................................ 13

  1.5.2 Politiecollege ......................................................................................................................................... 14

  1.5.3 Zonale Veiligheidsraad ........................................................................................................................... 15

  1.5.4 Gemeenteraden ..................................................................................................................................... 16

  2. ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 18

  2.1 ACTIEPLANNEN 2012 ....................................................................................................................................................... 19

  2.1.1 Actieplan diefstallen in woningen ............................................................................................................ 19

  2.1.2 Actieplan Verkeersveiligheid ................................................................................................................... 27

  2.1.3 Actieplan Intrafamiliaal geweld [IFG] ....................................................................................................... 32

  2.2 FIETSDIEFSTALLEN ........................................................................................................................................................... 32

  2.3 VOORBEREIDING ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2013-2016 .......................................................................................................... 34

  2.3.1 Lokale veiligheidsbevraging .................................................................................................................... 34

  3. ONZE DIENSTVERLENING 36

  3.1 BASISFUNCTIONALITEITEN ................................................................................................................................................ 36

 • JAARVERSLAG 2012 | LOKALE POLITIE VOORKEMPEN | 4

  2XL in veiligheid

  3.1.1 Onthaal ................................................................................................................................................ 36

  3.1.2 Interventie ............................................................................................................................................ 37

  3.1.3 Wijkwerking .......................................................................................................................................... 40

  3.1.4 Lokale recherche .................................................................................................................................... 42

  3.1.5 Slachtofferbejegening ............................................................................................................................ 45

  3.1.6 Handhaving openbare orde ..................................................................................................................... 46

  3.1.7 Verkeer ................................................................................................................................................. 48

  3.2 DIRECTIE OPERATIES ........................................................................................................................................................ 49

  3.2.1 Operationeel secretariaat ....................................................................................................................... 49

  3.2.2 Preventie............................................................................................................................................... 49

  3.2.3 Lokaal Informatiekruispunt ..................................................................................................................... 49

  3.2.4 Wapens ................................................................................................................................................ 50

  3.3 ONDERSTEUNENDE PROCESSEN EN DIENSTEN ....................................................................................................................... 50

  3.3.1 Ondersteuningsproces HRM .................................................................................................................... 50

  3.3.2 Ondersteuningsproces Middelen ............................................................................................................. 50

  3.3.3 Beleidsondersteuning ............................................................................................................................. 51

  3.3.4 Communicatie ....................................................................................................................................... 51

  3.4 STEUN FEDERALE POLITIE ................................................................................................................................................. 51

  3.4.1 Dispatching ........................................................................................................................................... 51

  3.4.2 Arrondissementeel Informatiekruispunt [AIK]............................................................................................ 52

  3.4.2 Steun in middelen en personeel ............................................................................................................... 52

  4. MEDEWERKERS 54

  4.1 PERSONEELSKADER ......................................................................................................................................................... 54

  4.2 VERHOUDINGEN IN HET PERSONEELSBESTAND ..................................................................................................................... 55