Jaarverslag 2011-2012 Openbare Basisschool Rubenshof · PDF file 2012-10-02 ·...

Click here to load reader

 • date post

  23-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jaarverslag 2011-2012 Openbare Basisschool Rubenshof · PDF file 2012-10-02 ·...

 • - 0 -

  Jaarverslag 2011-2012

  Openbare

  Basisschool Rubenshof

 • - 1 -

  Inhoudsopgave Voor(zitters)woord Uitnodiging jaarvergadering en Thema-avond Social Media Brief en invulstrookje Thema-avond Kanjertraining Jaarverslag ouderraad 2011-2012 Presentatie nieuwe ouderraadleden Financieel jaarverslag ouderraad 2011-2012 + begroting 2012-2013 Balans ouderraad 2011-2012 Toelichting Balans ouderraad 2011-2012 Toelichting Begroting 2012-2013 Vaststellen ouderbijdrage 2012-2013 Jaarverslag medezeggenschapsraad 2011-2012 Financieel jaarverslag medezeggenschapsraad 2011-2012 Financieel jaarverslag overblijfraad 2011-2012 Kascontrolecommissie

  Contactgegevens ouderraad: namen en telefoonnummers hangen op het

  prikbord in de gang (tegenover de gekleurde kussentjes). Voorzitter is te bereiken op 06-52366122 of [email protected]

 • - 2 -

  Voor(zitters)woord U heeft het jaarverslag 2011/2012 van de ouderraad obs Rubenshof in handen. Dit jaarverslag laat een overzicht zien van alle activiteiten die de ouderraad in nauwe samenwerking met het team van de Rubenshof heeft georganiseerd voor alle Rubenshofkinderen. Bovendien bevat dit jaarverslag een hoofdstuk van de medezeggenschapsraad, een overzicht van de financiën, te weten de balans en de begroting, een financieel verslag van de overblijfraad en een verklaring van de kascontrolecommissie. Tenslotte wordt ook de begroting 2012/2013 aan u gepresenteerd. Hierin geeft de ouderraad aan hoe de ouderbijdragen voor komend schooljaar verdeeld worden over de verschillende activiteiten. De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld naar aanleiding van de begroting. Samenstelling bestuur Tijdens deze avond stellen wij drie nieuwe ouderraadleden aan u voor. Aan onze oproep hebben drie vaders gehoor gegeven en verder in dit verslag leest u wie dit zijn. Ook nemen we afscheid van Jeroen van den Bos die ruim zes jaar lid is geweest van de ouderraad en zich nu in gaat zetten voor de lustrumcommissie. Meerderheid Zoals in de gloednieuwe statuten staat, wordt het verslag, de jaarrekening en de begroting door alle leden van de ouderraad (alle ouders/verzorgers met een kind op basisschool De Rubenshof) vastgesteld. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen (een van) de stukken. Dit kan per mail of op de jaarvergadering zelf. Wanneer u niks laat horen, gaat het bestuur ervan uit dat u akkoord bent. Bij meerderheid van stemmen zijn de stukken vastgesteld. Ik nodig u daarom van harte uit om het jaarverslag 2011/2012 te komen bespreken tijdens de jaarvergadering. Deze bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober 2011 om 19.30 uur in de speelzaal van de Rubenshof. Aansluitend vindt er ook een thema-avond plaats met als onderwerp ”Veilig Internet voor uw kind”. Ik hoop u te zien op 10 oktober 2012. Carmen Mutsaers, Voorzitter ouderraad

 • - 3 -

  Jaarvergadering Ouderraad &

  Lezing over Veilig Internet

  10 oktober 2012

  Aanvang 19.30 uur in de speelzaal van de Rubenshof Programma: 19.30 uur Inloop met koffie 19.45 uur Vaststellen jaarverslag 2011/2012 van de ouderraad Vaststellen begroting 2012/2013 en de hoogte ouderbijdrage Voorstellen nieuwe ouderraadleden 20.15 uur Lezing Veilig Internet door Carla Bellaard

  21.30 uur Afsluitend hapje & drankje 22.00 uur Einde U bent allemaal van harte welkom op deze avond en we hopen op een grote belangstelling!! Voor de organisatie is het fijn te weten met hoevelen u komt. Graag het antwoordstrookje inleveren voor maandag 8 oktober bij de leerkracht van uw kind. De ouderraad ______________________________________________________ Jaarvergadering/Veilig Internet De ouder(s)/verzorger(s) van ……………………………………………………………… komt / komen op 10 oktober 2012 naar de jaarvergadering en de lezing over veilig internet voor uw kind op school. Wij komen met 1 / 2 personen. Deze strook ingevuld inleveren bij de leerkracht van uw kind uiterlijk op maandag 8 oktober.

 • - 4 -

  Jaarverslag ouderraad 2011-2012 De samenstelling van de ouderraad 2011-2012 was als volgt: Ouders: Carmen Mutsaers voorzitter Annemieke van Dranen penningmeester Ingrid Offereins secretaris Jeroen van den Bos Rita van Dijk

  Sylvia den Ouden Susanne Gelissen Jacky Schel Natasja van Kins Jan Verkooijen

  Team: Marjan Horn Gwen van Dongen Vergaderingen ouderraad In dit jaar is er door de ouderraad twaalf maal vergaderd. Deze vergaderingen vonden gemiddeld een maal per maand op woensdag- of maandagavond plaats. De data voor deze vergaderingen zijn vooraf vastgesteld en stonden in de schoolkalender vermeld. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door alle ouders bezocht worden. De MR-vergaderingen zijn slechts eenmaal bijgewoond door iemand van de ouderraad. Aan het begin van het schooljaar worden verschillende werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen organiseren de diverse activiteiten die op school plaatsvinden. Zij komen regelmatig bijeen voor besprekingen en overleggen met afgevaardigden van het team, zodat onderlinge taken kunnen worden afgestemd. Hieronder vindt u een overzicht en beknopte verslagen van de activiteiten die de ouderraad het afgelopen jaar heeft georganiseerd met of zonder het team. Algemene ouderavond Op 19 oktober 2011 is de algemene ouderavond gehouden. Tijdens deze avond waren ongeveer 50 ouders en (bijna) alle teamleden aanwezig. Na enkele vragen van ouders is het jaarverslag 2010/2011 vastgesteld en is de begroting 2011/2012 aangenomen. De ouderraad heeft aangegeven dat de schoolreis beter begroot moet worden en dat het duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt en dus het verlies. Het tweede deel van de avond was er een lezing over de “Kanjermethode” die de Rubenshof sinds een jaar hanteert. Het publiek werd gevraagd om mee te doen wat een leuke sfeer met zich meebracht. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje. Kinderboekenweek 2011 Thema: Helden Voorstelling: Bos vol helden door Jeugdtheater van Niks & van Alles Een hele leuke voorstelling is dit jaar ingekocht door de ouderraad. Jeugdtheater Niks & Van Alles verzorgen een spannende voorstelling voor alle groepen. In 3 keer zorgden ze dat dit in de eigen belevingswerkdl van de kinderen verteld en gespeeld werd. Ter verhoging van de sfeer mochten de kinderen in pyjama of als held verkleed naar school komen. De werkgroep Kinderboekenweek uit de ouderraad zorgde daarnaast voor hand en spandiensten en een lunch voor de spelers. Schoenmaatjes 2011 in combinatie met derdewerelddag In november hebben we als school weer meegedaan aan de actie Schoenmaatjes van Edukans. 218 schoenendozen vol met zeep/tandpasta/kleurpotloden en knuffels, dat is de moeite waard! En wat een blije gezichtjes toveren wij daarmee op de gezichten van de kinderen die dat zo hard nodig hebben in arme landen. 2 februari 2012 is een vrijwilliger van Edukans op school geweest om aan de kinderen een presentatie te geven over een land waar de schoenendozen heen gaan. Als ouderraad zorgen we altijd voor een bedankje voor de vrijwilliger. Ook bieden we een bedrag aan, aan een goed doel dat ondermeer komt uit de gelden van de kledinginzameling. Verder is vooral de coördinatie samen met

 • - 5 -

  de teamleden van de werkgroep derdewerelddag iets wat de ouderraad verzorgt, samen met het brengen van de schoenendozen naar de loods van Edukans.

  Sinterklaas Versieravond Onder het genot van een sinterklaasversnapering hebben veel ouders geholpen de school in sinterklaassfeer te brengen. Alle versieringen lagen klaar. Veel verouderde spullen zijn weggegooid en nieuwe voorraad aangeschaft. De rommelpieten hebben de klassen op de kop gezet en een kleine traktatie achtergelaten. Strooipieten Op woensdag voor Sinterklaas zijn er drie strooipieten op bezoek geweest op de Rubenshof. Hele stoute pieten die allerlei dingen deden die niet mochten. Maar ze gaven wel alle kinderen volle handen met peternoten. Surprises Op 2 december hebben de kinderen van de bovenbouw elkaar surprises gegeven inclusief een rijm. De cadeautjes mochten € 2,50 kosten. Van de Sint kregen de kinderen ook nog een lekkernij. Zieke kindjes De zieke kinderen werden niet vergeten, want de Sint had een van zijn pieten langs de patientjes gestuurd. Nu maar hopen dat de piet niet ziek wordt! Komst Sinterklaas op school Op 2 december kwam de Sint in een Burton op school, samen met twee pieten en een chauffeur. De Sint is op bezoek geweest bij alle klassen van de onderbouw. De voorschoolkindjes en kleine broertjes/zusjes kregen op het schoolplein nog de kans om een handje te geven. Alle onderbouw kindjes kregen een cadeautje en een handvol pepernoten. Ook kreeg iedere groep een groot cadeau (spel of boek). ’s Middags was er nog een weeksluiting voor de Sint. Kerstfeest Kerstversieren Het versieren voor Kerst ging dit jaar geweldig. Na een oproep van vorig jaar hebben heel veel ouders oude kerstversiering ingeleverd. Drie kapotte kerstbomen en een paar creatieve ouders zorgden voor de rest. Prachtige kersttakken en kerstbomen stonden door de school. De school is echter wel aan één grote en vijf kleine nieuwe bomen toe. Kerstdiner Op woensdag 21 december is het kerstdiner geweest, waaraan veel ouders hebben meegeholpen. Het was een sfeervolle en gezellige avond. Er stond op het schoolplein een chocomelk- en glühweinkraam die goed bezocht is. De school was mooi versierd met winterversiering en alles werd vrijdag weer opgeruimd voor het begin van d