IN OPENBAAR ONDERZOEK: ontwerp RUP Heilig Hart › sites › default › files...

Click here to load reader

 • date post

  06-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of IN OPENBAAR ONDERZOEK: ontwerp RUP Heilig Hart › sites › default › files...

 • IN OPENBAAR ONDERZOEK:

  ontwerp RUP Heilig Hart INFOMOMENT donderdag 23 mei 2019 - VIVES, Aula B 2.1

 • Inleiding

  Het ruimtelijk uitvoeringsplan

  Wat? Waar? Waarom? Hoe?

  Het openbaar onderzoek

  Wat? Wanneer? Hoe?

  Vragen? → 3 gesprekstafels

  2

  Verloop van de avond

 • 3

  Inleiding

  Schepen Marc Vanwalleghem

 • 4

  Wat?

  Ruimtelijk Uitvoeringsplan

  = BELEIDSDOCUMENT om stedenbouwkundige vergunningen te beoordelen, een bestemmingsplan

  Bepaalt welke activiteiten kunnen worden gerealiseerd en bepaalt de spelregels rond het oprichten van gebouwen en inrichten van terreinen

  ▪ voor een bepaald gebied (wijk, buurt, …)

  ▪ Ingekleurd met verschillende zones elk met een eigen kleur, gekoppeld aan een bundel met stedenbouwkundige voorschriften

  Omgevingsvergunning

  = TOELATING om te bouwen op een welbepaalde plek met welbepaalde afmetingen

  ▪ project (huis, school, …)

  ▪ op één of meerdere percelen

  ▪ concreet met plannen (bestaande toestand, nieuw op te richten bouwwerken, profielen, …)

 • 5

  Waar?

 • 6

  Waar?

 • 7

  Wilgenstraat

  Westlaan

  Iepersestraat & Rode Kruisstraat

  Waar?

 • 8

  Bollenstraat

  Meensesteenweg

  Waar?

 • 9

  Voorgeschiedenis

  Gewestplan APA

 • 10

  Voorgeschiedenis

  BPA (1998)

  BPA (2012)

 • 11

  GRS p169

  GRS p238

  Bundel (TN) p. 25-28Waarom een rup?

 • • Herbestemming zorgsite Heilig Hart ziekenhuis

  • Transformatie tot kwalitatieve woon- en zorgsite

  • Complementair aan aanwezige stedelijke functies

  • Woon- en zorgzone + open wijk in de stad

  • Ruimte voor groeiende specifieke woonbehoefte (senioren, levenslang wonen, kleinere huishoudens, …)

  • Ruimte voor wijkondersteunende stedelijke functies (dienstencentrum, school, leescafé, kleine handelszaken, groenzone, …)

  • Versterken groenblauwe as voor langzaam verkeer

  12

  Waarom een rup?

  Bundel (TN) p. 29

 • • Kaartenbundel met grafisch plan en plan bestaande toestand

  • Stedenbouwkundige voorschriften

  • Toelichtingsnota met bijlagen (onderzoek, adviezen, verslagen, …)

  • Grafisch register mogelijke plancompensaties (planbaten/planschade)

  +MER-screening en ontheffing plan-MER-plicht

  13

  Waaruit bestaat het rup?

 • 14

  • Kaartenbundel met grafisch plan en plan bestaande toestand

  • Stedenbouwkundige voorschriften

  • Toelichtingsnota met bijlagen (onderzoek, adviezen, verslagen, …)

  • Grafisch register mogelijke plancompensaties (planbaten/planschade)

  +MER-screening en ontheffing plan-MER-plicht

  Waaruit bestaat het rup?

 • 15

  Grafisch plan

 • 16

  Grafisch plan

 • 17

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  Grafisch plan

  Voorschriften

  Algemene bepalingen

  • Behoud en instandhouding van bestaande regelmatig vergunde gebouwen, verhardingen en andere elementen

  • Verbouwen en/of herbouwen van hoofdzakelijk vergunde situaties

  • Hoogteaccenten: motiveren a.d.h.v. de woningtypetoets

  • Parkeren:

  • Conform geldende stedenbouwkundige verordening

  • Wijze waarop: getoetst aan de goede ruimtelijke ordening

  Bundel deel II (SV) p. 2-4

 • 18

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  Grafisch plan

  Voorschriften

  Algemene bepalingen

  • Overstromingsveilig bouwen: onder 20 TAW hoogtelijn

  • Eveneens rekening houden met de pluviale kaart (hoeveelheid neerslag)

  • Ondergrondse constructies niet toegelaten in een zone van 30m aan weerszijden van de Collievijverbeek (tenzij een studie, opgemaakt door een onafhankelijk bureau en voorgelegd ter goedkeuring aan de stad → geen probleem voor wateroverlast)

  Bundel deel II (SV) p. 2-4

 • 19

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  = 20 m hoogtelijn

  = 30 m afstand beek

  = Collievijverbeek

  Bundel deel II (SV) p. 2-4 & TN p. 35

 • 20

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  Grafisch plan

  • Wonen in aaneengesloten meergezinstypologie en/of aaneengesloten grondgebonden woningtypes (uitz. bestaande solitaire woningen Rode-Kruisstraat)

  → Aaneengesloten appartementen en/of

  rijwoningen

  • Woonprojecten op een perceel vanaf 2.500m²: mogen afwijken (typologie en vorm) met een inrichtingsplan

  Bundel deel II (SV) p. 5-6

 • 21

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  Grafisch plan

  • Toegelaten:

  • Buurtondersteunende detailhandel

  • Diensten

  • Vrije beroepen

  • Horeca

  • Bouwhoogte:

  • Iepersestraat en Wilgenstraat: max. 10,5m

  • Meensesteenweg en Westlaan: max. 14m

  Bundel deel II (SV) p. 5-6

 • 22

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  Grafisch plan

  • Wonen & woonzorg onder de vorm van woongelegenheden met ondersteuning en/of een woonzorgcentrum

  • Inrichtingsplan verplicht

  • Max. terreinbezetting: 30%

  Bundel deel II (SV) p. 7-9

 • 23

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  Grafisch plan

  • Max. V/T-factor: N = 1,35; Z = 1,5

  → V/T-factor: de verhouding van de totale bruto vloeroppervlakte van alle gebouwen (V) op de totale terreinoppervlakte (T) van de zone waar een vergunningsaanvraag wordt ingediend

  Bundel deel II (SV) p. 7-9

 • 24

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  Grafisch plan

  • Max. V/T-factor: N = 1,35; Z = 1,5

  Bundel deel II (SV) p. 7-9

  1,35

  1,5

 • 25

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  Grafisch plan

  • Hoogte: 45°-regel

  Bundel deel II (SV) p. 7-9

 • 26

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  Grafisch plan

  • Min. 10%: groene zone

  • Wilgenstraat en Meensesteenweg: max. 2 toegangen

  • Langzaam verkeer langs groenblauwe as (verbindende functie)

  • Min. 50% water: bovengronds gebufferd in open buffer

  • Geen ondergrondse constructies zone 30m beek → tenzij studie onafhankelijk bureau: geen problemen (zie algemeen voorschrift)

  Bundel deel II (SV) p. 7-9

 • 27

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  Grafisch plan

  • Groenblauwe as: publiek toegankelijke groenblauwe as (~Collievijverbeek)

  • Gemiddelde breedte: 15m

  • Min. oppervlakte: 6.000m²

  • Verkeersveilige maatregelen bij aansluitingen

  • Maximaal openleggen, tenzij technisch en milieuhygiënisch onmogelijk

  • Erfdienstbaarheidzone 5m Provincie WVL

  Bundel deel II (SV) p. 8&10

 • 28

  RUP Heilig Hart: ontwerp in openbaar onderzoek

  Grafisch plan

  • Te behouden groenzone: groene zone waarin niet gebouwd of verhard mag worden

  • Plein/ontmoetingsplek: deels verharde open ruimte → centrale plaats

  Bundel deel II (SV) p. 10-11

 • 29

  RUP Heilig Hart: voorontwerp voor advies

  Grafisch plan

  • Overdruk gemeenschapsvoorzieningen: voorzieningen bevordering algemeen belang

  • Max. 80% terreinbezetting

  • 2 ontsluitingspunten Wilgenstraat

  Bundel deel II (SV) p. 12

 • 30

  RUP Heilig Hart: voorontwerp voor advies

  Grafisch plan

  • Overdruk gemeenschapsvoorzieningen: voorzieningen bevordering algemeen belang

  • Max. 80% terreinbezetting

  • 2 ontsluitingspunten Wilgenstraat

  Bundel deel II (SV) p. 12

 • 31

  RUP Heilig Hart: voorontwerp voor advies

  Grafisch plan

  • Overdruk gemeenschapsvoorzieningen: voorzieningen bevordering algemeen belang

  • Max. 80% terreinbezetting

  • 2 ontsluitingspunten Wilgenstraat

  Bundel deel II (SV) p. 12

 • 32

  • Kaartenbundel met grafisch plan en plan bestaande toestand

  • Stedenbouwkundige voorschriften

  • Toelichtingsnota met bijlagen (onderzoek, adviezen, verslagen, …)

  • Grafisch register mogelijke plancompensaties (planbaten/planschade)

  +MER-screening en ontheffing plan-MER-plicht

  Waaruit bestaat het rup?

 • • Groenblauwe as

  • Groene omgeving

  • Wonen en zorg in het groen

  • Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

  • Plein als ontmoetingsplaats

  33

  Inrichtingsprincipes

 • 34

  RUP Heilig Hart: Potentiële ontwikkelingsmogelijkheden met de voorschriften

  Bundel (TN) p. 33-34

 • 35

  • Kaartenbundel met grafisch plan en plan bestaande toestand

  • Stedenbouwkundige voorschriften

  • Toelichtingsnota met bijlagen (onderzoek, a