Flexibel inspelen op leerlingenkenmerken Dag SO – 3 februari 2014

of 16/16
Flexibel inspelen op leerlingenkenmerke n Dag SO – 3 februari 2014
 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  25
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Flexibel inspelen op leerlingenkenmerken Dag SO – 3 februari 2014. Verloop. Toelichting regelgeving Filmpje ‘Proeftuinen 8: leren op maat’ http://www.youtube.com/watch?v=DIGISKgl6lA Flexibele trajecten in het GO!. Toelichting regelgeving. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Flexibel inspelen op leerlingenkenmerken Dag SO – 3 februari 2014

 • Flexibel inspelen op leerlingenkenmerken

  Dag SO 3 februari 2014

 • VerloopToelichting regelgeving

  Filmpje Proeftuinen 8: leren op maat http://www.youtube.com/watch?v=DIGISKgl6lA Flexibele trajecten in het GO!

 • Toelichting regelgeving

  Beleidsruimte benutten: omgaan met lessentabellen en leerplannen

  Maatregelen voor individuele leerlingen met specifieke leerbehoeftes binnen een zorgcontext (sticordi)

  Maatregelen voor individuele leerlingen of leerlingengroepen binnen een talenten- en competentiecontext

 • Omgaan met lessentabellen en leerplannenLeerplanrealisatieLessentabellen/lessenroostersInvulling van het keuzegedeelte en complementair gedeelteHorizontale en verticale samenzettingenE-leren1

 • Maatregelen voor individuele leerlingen met specifieke leerbehoeftes binnen een zorgcontext (sticordi)Maatregelen voor zieke kinderen en leerlingen met een handicapVrijstellingen om te kunnen inspelen op specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingVrijstellingen voor leerlingen die al geslaagd zijn voor bepaalde onderdelen binnen het secundair onderwijsAfwijking op toelatingsvoorwaarden tot het 2e leerjaar van een graad

  Bij uitbreidingUitstellen van de studiebekrachtiging tot het einde van de graad voor alle leerlingen van een structuuronderdeel2

 • Maatregelen voor zieke kinderen en leerlingen met een handicapSpreiding van het lessenprogramma: leerjaar over 2 schooljaren of graad over drie schooljarenVrijstelling voor vakken, mits vervangende activiteiten

  Voor GON-leerlingen: vrijstelling voor vakken, mits vervangende activiteiten

  2a

 • Vrijstellingen om te kunnen inspelen op specifieke onderwijsbehoeften (1)Voorwaarden:1specifieke onderwijsbehoeften omwille van:leerstoornissen (handelingsgerichte diagnostiek CLB) of hoogbegaafdheid (handelingsgerichte diagnostiek CLB)tijdelijke leermoeilijkheden of leerachterstanden, bijv.:verandering van studierichtinginstroom vanuit OKANoverkomst uit ander landsgedeelte, buitenlandgunstige beslissing van toelatings- of begeleidende klassenraadakkoord van de betrokken personen

  2b

 • Vrijstellingen om te kunnen inspelen op specifieke onderwijsbehoeften (2)In voorkomend geval:klassenraad bestaat uit alle leden van het betreffende structuuronderdeelvrijstelling enkel betrekking op vakonderdelen, activiteiten of doelen, maar niet op volledige vakkende klassenraad bepaalt het pakket zodat de studiebelasting voor elke leerling gelijk blijft; eigenheid van het structuuronderdeel mag niet aangetast wordenindividuele vrijstellingen en vervangingen worden vastgelegd en gemotiveerd in het leerlingendossier

  En uitzondering:vrijstelling voor n of meer volledige vakken is wl toegelaten indien de vrijgekomen uren worden besteed aan Nederlands

 • Vrijstellingen voor leerlingen die al geslaagd zijn voor bepaalde onderdelen Doelgroep:leerlingen die overzitten in dezelfde studierichtingleerlingen die overzitten in een andere studierichtingleerlingen die niet overzitten, maar van studierichting veranderenex-OKAN leerlingen

  Voorwaarden:de leerling is eerder geslaagd voor die programmaonderdelen (EVK EVC)gunstige beslissing van de klassenraadhet saldo van de studiebelasting blijft gelijk

  2c

 • Afwijking op toelatingsvoorwaarden tot het 2e leerjaar van een graad (1)Een leerling die in het onderliggend jaar tekorten heeft voor bepaalde programmaonderdelen kan toch toegelaten worden tot het 2e leerjaar.

  Voorwaarden:principile beslissing van het schoolbestuur (RvB)beslissing van de toelatingsklassenraad 2e leerjaar, na overleg met de delibererende klassenraad van het 1e leerjaar2d

 • Afwijking op toelatingsvoorwaarden tot het 2e leerjaar van een graad (2)In voorkomend geval gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:volledige toelatingsklassenraadtekorten van het 1e leerjaar moeten vr het einde van het 2e leerjaar weggewerkt worden (remediring, bijkomende opdrachten )in het eerste leerjaar wordt een attest van regelmatige lesbijwoning uitgereiktals de leerling overstapt naar een structuuronderdeel (zelfde of andere school) waar van deze afwijkingsmogelijkheid geen gebruikgemaakt wordt: toch een orinteringsattest met behoud van mogelijkheden tot beroepindien het geval: + getuigschrift basisonderwijs

 • Uitstellen van de studiebekrachtiging tot het einde van de graad voor alle leerlingen van een structuuronderdeelDelibererende klassenraad wordt uitgesteld tot einde 2e jaar graad.Voorwaarden:principile beslissing van het schoolbestuur (RvB) vr het begin van het schooljaarvan toepassing op alle leerlingen van het structuuronderdeelIn voorkomend geval:attest 1e leerjaar wordt vervangen door attest van regelmatige lesbijwoningtekorten van het 1e leerjaar moeten vr het einde van het 2e leerjaar weggewerkt worden (remediring, bijkomende opdrachten )voor een leerling die overstapt naar een structuuronderdeel waar deze regeling niet geldt wordt een orinteringsattest toegekend

  2e

 • Maatregelen voor individuele leerlingen of leerlingengroepen binnen een talenten- en competentiecontextTopsportersLeerlingen met uitzonderlijk artistieke talenten (topcultuur)Leerlingen in Se-n-Se-opleidingen:EVCspreidingLeerlingen die bepaalde opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs volgenLeerlingen die een bijkomende kwalificatie in het SO willen behalen3

 • Vragen?

 • Filmpje Proeftuinen 8: leren op maatBekijk volgend filmpje http://www.youtube.com/watch?v=DIGISKgl6lA

  met volgende vragen in het achterhoofd:welke randvoorwaarden zijn in deze school aanwezig opdat de pedagogisch-didactische en organisatorische benadering mogelijk wordt?welke regelgeving herken je?

 • Flexibele trajecten in het GO!

  Sensibilisering: o.a. codis, vervolgcoaches OKAN, 3 scholengemeenschappen, directeurs CLB Werkgroep hervorming SO: implementatie in 15-tal scholen

  **SO 64SO/2005/04

  *SO 64SO/2005/04

  *****