Elektrotechniek en podium en evenemententechniek

download Elektrotechniek en podium en evenemententechniek

of 20

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Kies voor elektrotechniek of podium- en evenemententechniek als je een beroep wilt dat letterlijk vol spanning zit. Elektrische spanning dus. Je kunt als podiumtechnicus werken, maar ook bij energie- en installatiebedrijven. Of werk je liever met computers en andere elektrische apparaten? Kies maar!

Transcript of Elektrotechniek en podium en evenemententechniek

 • eleKtrotecHnieK en podiuM- eneveneMententecHnieK14

 • Wat je zoal doet

  binnen elektrotechniek en

  podium-

  en evenemententechniek

  ?

  Van drie beroepen laten w

  e je dat

  op de volgende paginas z

  ien.

  Kijk voor meer opleidinge

  n op dit

  vakgebied achter in deze

  brochure.

  over roc van twente

  Het ROC van Twente is d onderwijsinstelling voor mid-delbaar beroepsonderwijs in de regio. Welke richting je ook kiest, bij het ROC leer je voor een beroep. Want daar gaat het uiteindelijk om.

  De opleidingen vind je in Almelo, Hengelo, Enschede en Rijssen.

  een beroep leren in het mbo

  Het mbo is anders dan het vmbo. Je leert er echt een beroep en je bent niet met losse vakken bezig. Alles wat je op het mbo leert, is bedoeld om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je toekom-stige beroep. Dat gebeurt door een combinatie van theorielessen en praktijklessen. Van stages leer je ook ontzettend veel, dus die horen er ook bij.

  Je vooropleiding, ambities en interesses bepalen wat de juiste opleiding is voor jou. Overstappen naar een hoger niveau kan meestal ook. Er zijn mogelijkheden genoeg op het mbo.

  Haal het beste uit jezelf!

  Laat ook zien wat jij in huis hebt. Op het ROC van Twente leer jij een echt beroep en krijg je ruimte om jezelf te ontwikkelen: onder andere in projecten samen met andere studenten. Maar ook in lessen met de docent of tijdens stages. Hierdoor ervaar jij hoe het voelt om straks echt aan het werk te zijn. Word jij ook Selfmade?

  #SelfmadeROCvt www.rocvantwente.nl/selfmade

 • Kies voor eleKtrotecHnieK of podiuM- en

  eveneMententecHnieK als je een beroep wilt dat

  letterlijK vol spanning zit. eleKtriscHe spanning

  dus. je Kunt als podiuMtecHnicus werKen, Maar

  ooK bij energie- en installatiebedrijven. of werK

  je liever Met coMputers en andere eleKtriscHe

  apparaten? Kies Maar!

 • 16.00 Altijd leuk binnenk

  omen

  via de arties

  teningang.

  16.30 Wat doen we daarmee?george is podiuM- en eveneMententecHnicus. Hij verricHt

  alle voorKoMende tecHniscHe werKzaaMHeden oM

  een voorstelling tecHniscH goed te laten verlopen.

 • 17.05 Elke schuif w

  ordt

  gekoppeld aan ee

  n microfoon.

  17.35 Deze spot moet op het midden gericht zijn.

  18.00 Lang leve onze computers!

 • 18.15 Zo, deze lampen

  hebben ook s

  panning.

  19.05 De artiesten hebben van de kabels geen last.

  18.55 Alle kabels liggen goed.

  jE hEbt gEEN prObLEEM MEt fLExibELE WErktijdEN

  jE kuNt gOEd sAMENWErkEN

  jE hEbt tEchNisch iNzicht

  past deze ricHting bij jou?

 • 19.30 Test, test, 1, 2, 3...

  19.25 Het geluid goed afstellen voor de voorstelling.

  00.10 Lekker bijkomen na het werk.

  19.15 Nog even ee

  n bakkie

  koffie tus

  sendoor.

 • 08.05 De dag begint met

  het

  aantrekken van de we

  rkkleding.

  10.20 Even checken of de verlichting het doet.

  patricK is Monteur eleKtrotecHniscHe installaties.

  vanaf een werKteKening, werKopdracHt en instructies

  werKt Hij aan eleKtrotecHniscHe installaties. aanleg,

  reparatie en verlicHting: patricK doet Het alleMaal.

 • 11.40 Wat zegt de te

  kening ervan?

  13.25 De spanning meten in de groepenkast.

  12.30 Gezellig kaarten in de pauze.

  13.45 Bellen met de baas

  .

 • 14.00 Overleg: wie doet wat?

  14.55 Een hele kar vol met gereedschap.

 • 15.10 Even mijn collega

  een handje

  helpen.

  16.30 De laatste TL-buis voor vandaag.

  16.55 Klaar om naar huis te gaan.

  jE hEbt tEchNisch iNzicht

  jE bENt gOEd iN NAuWkEurig WErkEN

  jE kuNt zELfstANdig WErkEN, MAAr OOk gOEd sAMENWErkEN

  past deze ricHting bij jou?

 • 09.00 Goede voorbereiding is het halve werk.

  08.30 Goedemorgen! Je werkdag begin

  t op kantoor.

  rene is projectleider bij een eleKtrotecHniscH bedrijf.

  Hij geeft leiding aan een teaM collegas. saMen ontwerpen en

  MaKen ze eleKtrotecHniscHe installaties voor Hun Klanten.

 • 11.15 Hoe gaan we dat aanpakken:

  overleg met collegas is belangrijk.

  14.05 Problemen zijn er om op te lossen: creativiteit is een vereiste.

  10.20 Wat wil de klant? Jij bent er

  om zijn probleem op te lossen.

 • 14.55 Je he

  bt iets me

  t techniek

  ...

  16.30 Nauwkeurig hou

  d je

  ook de v

  oorraad bij.

  15.50 ...en met mensen!

 • 16.30 Nauwkeurig hou

  d je

  ook de v

  oorraad bij. je Kunt goed organiseren en saMenwerKen

  je Hebt tecHniscH inzicHt en belangstelling voor nieuwe tecHnieKen

  je Kunt goed denKen in concepten en Modellen

  past deze ricHting bij jou?

  16.45 Plannen

  , plannen, pla

  nnen: het

  juiste werk

  op de juist

  e tijd.

  17.00 Tot morgen!

 • hbo

  niveau 4

  niveau 3

  niveau 2

  niveau 1

  vmbo

  vak-opleiding

  basis-beroeps-opleiding

  entree-opleiding

  hbo-opleiding

  middenkader-

  opleiding

  Doorstromen naar een hoger niveau is meestal mogelijk.

  de 4 niveaus van het mbo

  niveau 1: entreeopleidingOnder begeleiding voer je eenvoudige taken uit.

  niveau 2: basisberoepsopleidingJe gaat vooral uitvoerend aan de slag.

  niveau 3: vakopleidingJe voert zelfstandig je werk uit.

  Niveau 4: middenkaderopleiding/specialistenopleiding

  Je voert volledig zelfstandig je werk uit en je bent breed inzetbaar op je vakgebied. Ook kun je een specialisatie ontwikkelen.

 • de 2 leerroutes in het mbo

  In het mbo kun je uit twee leerroutes kiezen: bolDit is de Beroeps Opleidende Leerweg. In de BOL ga je de hele week naar school en daarnaast loop je stage om prak-tijkervaring op te doen. Een leerjaar bestaat vanaf 2014 uit gemiddeld 1.000 uren. Wil je precies weten hoeveel uur stage je volgt? Check dan onze website: www.rocvantwente.nl/bpv.

  bblDit is de Beroeps Begeleidende Leerweg. In de BBL begin je direct met werken en ga je n of twee dagen in de week naar school om de theorie te leren. Bedenk wel: een BBL-opleiding kun je pas volgen als je een baan hebt bij een er-kend leerbedrijf.

 • Be = Wethouder Beversstraat 165, 7543 BK Enschede, (053) 851 85 60 Gi = Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo, (074) 852 50 00 Re = Reggesingel 50, 7461 AK Rijssen (0548) 51 51 52 Su = De Sumpel 4-6, 7606 JJ Almelo (0546) 80 97 00

  * Kijk voor meer informatie over de Entreeopleiding in beroepenbrochure 22 of op www.rocvantwente.nl.

  opleidingcrebocode

  niveaubol

  alMelobol

  Hengelo

  bblALMELO/rijssen

  bbl Hengelo

  Entreeopleiding Assistent installatie- en constructietechniek 95775 1*

  energie- en inforMatietecHnieK (eleKtronica)

  Monteur elektrotechnische industrile producten en systemen 92390 2 Su Gi Su/Re GiMonteur elektrotechnische installaties (Installeren) 94271 2 Su Gi Su/Re GiEerste monteur elektrotechnische industrile producten en systemen 92400 3 Su Su GiEerste monteur elektrotechnische installaties (Installeren) 94281 3 Su Su GiWerkvoorbereider installatie (Werkvoorbereiden Elektrotechniek) 92513 4 SuTechnicus Elektrotechnische industrile producten en systemen 92410 4 Gi

  Servicetechnicus elektrotechniek (Service apparatuur en installatie) 94331 4 Gi

 • Gi = Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo, (074) 852 50 00 Tu = Tuindorpstraat 61, 7555 RJ Hengelo, (074) 850 36 00Su = De Sumpel 4-6, 7606 JJ Almelo (0546) 80 97 00

  opleidingcrebocode

  niveaubol

  alMelobol

  Hengelo

  MiddenKader engineering

  Middenkader engineering (Technicus) (Elektrotechniek) 94421 4 Su GipodiuM- en eveneMententecHnieK

  Podium- en Podium- en evenemententechnicus (Podium- en evenemententechniek) 95713 3 Tu

  Podium- en evenemententechniekPodium- en evenemententechnicus GeluidPodium- en evenemententechnicus Licht Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging

  22090 4 Tu

  Alle informatie over deze opleidingen vind je op www.rocvantwente.nl.

  Opleidingen gaan alleen door bij voldoende deelname.

 • De opleidingen binnen elektrotech-niek en podium- en evenementen-techniek worden gegeven aan het MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek.

  Meer weten over deze of andere opleidingen? KijK dan op www.rocvantwente.nl.

  of neeM voor een persoonlijK advies contact op Met studie inforMatie punt twente (stipt)stipt@rocvantwente.nl of 0800 838 38 38 (gratis).

  2015

  open dagen van 15.00 tot 21.00 uur enscHede: Maandag 26 januari

  Hengelo: dinsdag 27 januari

  ALMELO/VrOOMshOOp: WOENsdAg 28 jANuAri

  rijssEN: dONdErdAg 29 jANuAri