Kennismaking Het Groene Podium

download Kennismaking Het Groene Podium

of 17

Embed Size (px)

Transcript of Kennismaking Het Groene Podium

  • 1. Stichting Het Groene PodiumPodium voor Maatschappelijk Betrokken, Verantwoorden Duurzaam Ondernemen Het Groene Podium

2. Bijeenkomst 1 februari 2012Agenda: Het begint met een idee! Wat is Het Groene Podium? Wat is MBO/MVO/Duurzaamheid Waarom Het Groene Podium? Wat willen we bereiken? Hoe willen we dat bereiken? Organisatie Met wie willen we dat bereiken? Wat levert het op? Project duurzaam gebouw21-4-2012 Ronald Verhaaf Het Groene Podium 2 3. Wat is Het GroenePodium?Digitaal & Fysiek Podium Maatschappelijk Betrokken, Verantwoord en DuurzaamOndernemen In Lingewaard en Overbetuwe21-4-2012Ronald Verhaaf Het Groene Podium 3 4. Wat is MBO?Het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving.Wat het oplevert? Duurzame samenwerkingsverbanden met winst voorgroepen in de samenleving; Versterking imago, nieuwe markten en kennis; Teamgeest , inspiratie, trots; Ontwikkeling talent en competenties medewerkers; Leuk en inspirerend.21-4-2012Ronald Verhaaf Het Groene Podium 4 5. Wat is MVO?Bedrijf neemt de verantwoordelijkheid voor deeffecten van de bedrijfsactiviteiten op mens enmilieu.Maakt bewuste keuzes om een balans te bereikentussen People, Planet en Profit.Richten zich op nieuwe marktkansen, groei eninnovatie met winst voor mens, maatschappij enmilieu. Nu en in de toekomst.Dat is dus Duurzaam Ondernemen!21-4-2012Ronald Verhaaf Het Groene Podium 5 6. Waarom Het Groene Podium?Er gebeurt al best veel op duurzaamheid:Energiedaken, elektrische scooters, geothermie, verpakking biomateriaal,groen gas, duurzaam recreren, duurzame golfbaan. Waar zitten die initiatieven precies? Weten de inwoners er van en wat leeft er bij hen? Hoe kunnen we initiatieven bundelen en de lokale economie stimuleren? Wie is hierbij betrokken?21-4-2012 Ronald Verhaaf Het Groene Podium6 7. Waarom Het Groene Podium?Knelpunten MVO-implementatiePercentageOntbreken duidelijk plan van aanpak of stappenplan56,8%Te weinig tijd beschikbaar47,7%Te weinig kennis van MVO-implementatie43,2%Te weinig inhoudelijke kennis van MVO 38,6%Draagvlak verkrijgen bij directie 31,8%De economische crisis 25,0%Te weinig budget beschikbaar20,5%Draagvlak verkrijgen bij medewerkers15,9%Draagvlak verkrijgen bij middenmanagement 13,6%Bron: Lars Moratis en Timo Cochius, ISO 2600 Handleiding voor MVO, CSR Academy21-4-2012 Ronald Verhaaf Het Groene Podium7 8. Wat willen we bereiken? Verbinden, matchen, inspireren, stimuleren, duurzaamsamenwerken; Concrete duurzaamheids en mvo-projecten; Organiseren Meet & Match bijeenkomsten; Netwerken; Informatie & kennis delen; Educatie, workshops, cursus en stage; Presenteren mvo-activiteiten; Faciliteren en bevorderen van initiatieven die helpen dedoelstelling te realiseren richting energie neutraal enmaatschappelijk verantwoord ondernemen.21-4-2012Ronald Verhaaf Het Groene Podium 8 9. Hoe willen we dat bereiken? Seekers Solvers Match MBOSeekers Solvers Match MVOSeekers Solvers Match21-4-2012 Ronald Verhaaf Het Groene Podium 9 10. Hoe willen we datbereiken? Workshop Vraag verhelderenOplossingenHet ideeen resultaatUitvoering vaststellen afspreken Expertisezoeken21-4-2012 Ronald Verhaaf Het Groene Podium10 11. Business model canvas 9 bouwstenenKernactiviteitenKlantrelaties KlantsegmentenKey partnersKanalenKey Resources WaardepropositiesInkomensstromenKostenstructuur21-4-2012 Ronald Verhaaf Het Groene Podium11 12. Organogram Stichting Het Groene Podium LedenCommunityPartners Stakeholders Participanten ProjectmedewerkerProjectmedewerkerProjectmedewerker Project 1Project 2 Project 3Ondersteuningsteam Secretariaat Webbouw & Webontwerp Film/you-tube Wervingsteam/PR Webjournalist Social MediaFundraisingWebbeheerProjectmanager Evenementenmanager Redactie/fotografie Adviseurs Directie/StichtingsmanagementVoorzitter | Secretaris | Financin | Algemeen BestuurslidCommit vanRaad van adviesaanbevelingKlankbordgroep 21-4-2012 Ronald Verhaaf Het Groene Podium12 13. Met wie willen we dat bereiken?21-4-2012 Ronald Verhaaf Het Groene Podium 13 14. Doe mee en wordt ook partner? MaatschappelijkKrachten bundelen en betrokkentalenten benutten!Baanbrekende innovatiesBurgerparticipatieKetensamenwerkingImago Sociaal InnovatiefNieuweSamenwerking enbusinessmodellenverrassende coalitiesSamen sterk Stakeholder Management 21-4-2012 Ronald Verhaaf Het Groene Podium 14 15. Wat levert het op?Meervoudig winstbegrip Loyaliteit van klanten Vergroten innovatievermogen Directe kostenbesparingen- energie en materiaalverbruik, afval,brandstof Goede arbeidsmarktpositionering aantrekken jong talent Meer marktkansen aanbieden van duurzame producten Scherpere profilering Behoud medewerkers, verhoging medewerkerstrots en betrokkenheid, Beter relatiemanagement - samenwerking21-4-2012 Ronald Verhaaf Het Groene Podium 15 16. BestuurRonald VerhaafVoorzitterSociale Innovatie &Procesoptimalisatie Gerard Niels SecretarisHuub Schoenaker Training & CoachingDuurzaamheid & Sociale InnovatieEnergiemanagement Pieter van Rijbroek Financin21-4-2012Ronald Verhaaf Het Groene Podium16 17. Project duurzame starters woning21-4-2012 Ronald Verhaaf Het Groene Podium 17