Podium 5 jaargang 3

download Podium 5 jaargang 3

of 42

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

podium is het digitale tijdschrift van de PO-Raad. podium is een platform van en voor de leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problemen en oplossingen uit de onderwijspraktijk aan bod komen. In deze editie van podium: *Het succesverhaal van Isaac * De erfenis van ‘Dijsselbloem’ * Sparren met de MR * Leren in een netwerk * Btw op samenwerken

Transcript of Podium 5 jaargang 3

 • podiumplatform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs jaargang 3 _ juni 2014

  5

  Het succesverhaal van IsaacDe erfenis van Dijsselbloem

  Sparren met de MRLeren in een netwerk Btw op samenwerken

 • inhoud juni 2014Het succesverhaal van IsaacIk ben net als een trein, ik kan niet makkelijk van mn route afwijken. Voor een twaalfjarige is Isaac Zadoks verbaal zeer vaardig. Zijn communicatieve kwaliteiten lijken bijna in tegenspraak met zijn diagnose (Asperger). Hij kijkt samen met zijn moeder, leerkracht en iber terug op een zeer geslaagde basisschoolperiode.

  Pagina 6

  De erfenis van DijsselbloemHet rapport van de commissie Dijsselbloem hakte er zes jaar geleden flink in: veel onderwijsvernieuwingen hadden niet het beoogde effect. Wat is er terecht gekomen van de aanbevelingen van de commissie? DeOnderwijsraad presenteert hierover binnenkort een rapport. podium ging over diezelfde vraag in gesprek met twee onderwijsbestuurders.

  Pagina 12

  Sparren met de MREen goede medezeggenschapsraad houdt de directie scherp. Een voorwaarde is wel dat het schoolbestuur en de (G)MR weten hoe je het spel moet spelen. Het recente Advies goede medezeggenschap doet hiervoor aanbevelingen, die worden gesteund door werkgevers-, werknemers- en ouderorganisaties.

  Pagina 18

  2 podium _ juni 2014

 • Leren in een netwerkVijf schoolbesturen uit de regio Delflanden en de Bollenstreek kwamen bij elkaar rond een gelegenheidsonderwerp. Dat beviel zo goed dat ze dit voorjaar besloten om samen een lerend netwerk te vormen. Zo willen de bestuurders zichzelf professionaliseren om, uiteindelijk, ook hun scholen beter van dienst te kunnen zijn.

  Pagina 24

  Btw op samenwerkenAls scholen gaan samenwerken met andere instellingen, of een ambulant begeleider inhuren, komt de btw-vrijstelling in het geding. Btw maakt het onderwijs 21%duurder. De PO-Raad is in gesprek met de ministeries van Financin en OCW over een oplossing.

  Pagina 30

  Verder in deze editie 4 Voorwoord Rinda den Besten over bewegingsonderwijs

  36 Webpoll Extra bewegingsonderwijs is belangrijk, tijdens of na schooltijd. Aan het onderwijs de taak dit (extra) te stimuleren. Lees hoe de bezoekers van onze website stemden. Een schooldirecteur en een hoofd personeelszaken lichten hun standpunt toe.

  39 Politieke column Karin Straus (VVD) over bewegingsonderwijs.

  podium is een platform van en voor leden van de PO-Raad waar meningen, ideen, problemen en oplos-singen uit de onderwijspraktijk aan bod komen. De PO-Raad onderschrijft niet noodzakelijk de in het blad verkondigde meningen. Overname van artikelen alleen na overleg met de hoofdredactie. Hoofdredacteur: Marc Mathies. Eindredacteur: Marijke Nijboer. Grafische vormgeving: Thoben Offset Nijmegen. Foto omslag: Hans Roggen. Redactieadres: podium@poraad.nl

  3 podium _ juni 2014

 • Naar beter bewegingsonderwijs

  Wie mij het afgelopen jaar beter heeft leren kennen, weet dat ik een sportfanaat ben. Ik vind eigenlijk alle sporten leuk; zelf mag ik vooral graag wielrennen. Het valt niet altijd mee om dat in de drukke agenda in te passen, maar ik merk hoeveel het mij oplevert. Sporten ontspant, geeft veel

  nieuwe energie en maakt de geest scherper.

  Uit onderzoek blijkt dat sport belangrijk is voor kinderen. Bewegen is gezond voor hun lichaam, stimuleert hun motorische ontwikkeling en zorgt voor betere leerre-sultaten. Uit de webpoll in dit nummer van podium blijkt dat bewegen een actueel thema is in het onderwijs. Enerzijds zien we scholen die zich nadrukkelijk richten op sport en bewegen, zoals de basisschool van directeur Erik van Turnhout (zie pagi-na37). Anderzijds worden er ook kanttekeningen geplaatst. Vrijwel iedereen vindt bewegen voor leerlingen belangrijk, maar velen zien beperkingen in de beschikbare tijd of financin.

  Het kabinet heeft in het regeerakkoord het streven opgenomen dat er meer gymle-suren komen in het primair onderwijs. Er is sprake van tenminste drie uur per week. Uit onderzoek blijkt echter dat n op de vijf scholen nog maar n keer per week gymles geeft en in enkele gevallen worden gymlessen door onbevoegde leerkrach-ten gegeven. De PO-Raad vindt het daarom op dit moment het allerbelangrijkste om te streven naar kwalitatief goed bewegingsonderwijs en alleen daar waar het kan het aantal uren te verhogen. We maken hierover afspraken met de staatssecretaris en gaan onze leden wijzen op goede voorbeelden en het effect van voldoende bewe-ging op school.

  4 podium _ juni 2014

 • Verder in dit nummer van podium aandacht voor het project Vanuit autisme beke-ken. Deze keer praten we niet met een schoolbestuurder die ervaring heeft met het project, maar met een leerling, Isaac. Hij geeft ons een inkijkje in zijn leefwereld en hoe wij daar mee om kunnen gaan. Mooi voorbeeld, en zeer actueel nu Passend onderwijs bijna van start gaat.

  De Onderwijsraad presenteert na de zomer een rapport waarin wordt teruggeblikt op de commissie Dijsselbloem, die zes jaar geleden onderzoek deed naar onderwijs-vernieuwingen vanaf de jaren 90. In deze podium kijken twee bestuurders alvast terug op het rapport van de commissie. Andere artikelen gaan over medezeggen-schap, lerende netwerken en btw. Allemaal onderwerpen die waarschijnlijk ook voor u actueel zijn.

  Een aantal van u heb ik begin juni gezien op de ledenvergadering en ons congres. Het was een groot succes en wij waren blij met de grote belangstelling. Ongeveer 200 leden waren in Harderwijk aanwezig. We hadden goede gesprekken en discus-sies met elkaar. Ik vroeg me wel af wat de overige 700 leden van de PO-Raad vinden. Tijdens de ledenvergadering heb ik dat ook aan de orde gesteld: wat kunnen wij doen om de voor ons onzichtbare leden beter in beeld te krijgen? Moeten we vaker regionale bijeenkomsten organiseren, s avonds of in het weekend, of online discus-sies of chatsessies organiseren? Wij horen het graag van u.

  Tijdens de ledenvergadering hebben we ook de breedgevoelde wens besproken dat er een doorbraak komt op het gebruik en de inzet van ICT in het onderwijs, en dat de positie van het primair onderwijs verandert ten opzichte van educatieve uitgeverijen, softwareleveranciers, enzovoort. De ALV heeft het bestuur mandaat verleend om hier de regie te nemen. We kunnen daarmee massa maken aan de vraagkant van de ICT. Daarnaast nemen we samen met VO-raad, ministerie van Economische Zaken en ministerie van Onderwijs, deel aan een doorbraakproject op dit gebied.

  Er is genoeg te doen, maar eerst zomervakantie. Vanaf augustus gaan we weer stevig door!

  Rinda den BestenVoorzitter PO-Raad

  5 podium _ juni 2014

 • Autisme in het reguliere basisonderwijs

  Het succesverhaalvan Isaac

  6 podium _ juni 2014

 • Ik ben net als een trein, ik kan niet makkelijk van mn route afwijken. Een wissel omzetten kost me moeite. Andere mensen zijn meer zoals autos. Zij zwieren zo van baan naar baan over de snelweg. Voor een twaalfjarige is Isaac Zadoks verbaal zeer vaardig. Met behulp van vergelijkingen en voorbeelden kan hij uitstekend uitleggen wat er met hem aan de hand is en wat anderen kunnen doen om hem te helpen. Zijn communicatieve kwaliteiten lijken bijna in tegenspraak met zijn diagnose (Asperger). Daarmee geeft Isaac direct de breedte van het autistisch spectrum aan.

  TEKST JOLLE POORTVLIET FOTOS HANS ROGGEN

  7 podium _ juni 2014

 • Isaac Zadoks (12) is een slimme, vrolijke, leergierige jongen en inmiddels eerste-klasser op het gymnasium. Tot augustus 2013 volgde hij regulier primair onder-wijs op de Nieuwe Regentesseschool in Utrecht. Een absoluut geslaagde tijd. Zo beaamt hij zelf, en ook zijn moe-der Judith Zadoks, leerkracht Janneke Bakker van groep 7/8 en ib-er Nartano Glijn. Op de zolderverdieping van de school analyseren ze de complexe samenhang van factoren die leidde tot zijn succesvolle basisschoolperiode. Dit slechts een paar meter van n zon factor, een hele praktische: Isaacs oude time-outplek. De oranje zitzak ligt er nog steeds, bedoeld om even uit te rus-ten, om af te koelen bij oplopende frus-tratie of uit te razen na een uitbarsting. De formulieren voor het analyseren van een gebeurtenis en de reactie daarop worden inmiddels door andere leerlin-gen gebruikt. Isaac: Die plek hebben we samen bedacht, zodat ik niet meteen naar huis hoefde als het mis ging.

  OverprikkeldAl in de kleuterklas valt het op dat Isaac geregeld van zich af slaat. Van drukke situaties, zoals de gymles, het school-plein of schooluitjes, raakt hij overprik-keld. Tegelijk is taal voor hem, zoals voor veel mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een letterlijke aangele-genheid. Dat maakt instructies uitda-gend, maar ook grapjes en plagerijtjes lastig te doorgronden en daarmee een potentile bron van frustratie. Daarnaast belasten kleine en grote veranderingen Isaac meer dan gemiddeld. Bijvoorbeeld de overgang van vakantie naar school

  of de voor de Nieuwe Regentesseschool specifieke keuzecursus: een wekelijks terugkerende situatie waarbij zon 160 leerlingen een creatieve activiteit doen. Lokalen fungeren als cursuslocaties en de normale groepsindeling wordt even losgelaten. Zoveel onvoorspelbaarheid is voor Isaac bijna niet te doen: Dan slaat mn hoofd op hol.

  LeerbehoeftesVoorspelbaarheid en veiligheid zijn voor kinderen met ASS essentieel. Pas als aan die voorwaarden is voldaan, komen zij aan leren toe. Gelukkig schrikt de Nieuwe Regentesseschool niet terug van een uitdaging. Integendeel. Ib-er Nartano: Het is vanuit passie dat we op maat willen werken. Alleen: is dit Passend onderwijs avant la lettre in de praktijk wel te doen? Op de Nieuwe Regentesseschool telt elke klas dertig leerlingen. Alleen al voor Isaac een veilige omgeving creren levert een lijst van dik twintig maatregelen op. Van elke vrijdag een weekplanning