E learning crisisbeheersing-kennemerland-2015

download E learning crisisbeheersing-kennemerland-2015

of 66

Embed Size (px)

Transcript of E learning crisisbeheersing-kennemerland-2015

 • Inleiding

  In deze e-learning vertellen wij u wat de crisisbeheersing in

  Kennemerland inhoudt

  Dat doen we aan de hand van de volgende drie centrale

  vragen:

  Wat is een veiligheidsregio?

  Wat is een ramp of crisis?

  Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd?

  De informatie is gebaseerd op de juridische kaders (Wet en

  Besluit veiligheidsregio s), de Bestuurlijke Netwerkkaarten en

  de uitwerking daarvan in het Crisisplan van de Veiligheidsregio

  Kennemerland

  Het doornemen van deze e-learning duurt ca. 30 minuten, afhankelijk van uw

  leessnelheid

  Na het lezen van de tekst kunt u met een druk op Vervolg naar de volgende gaan

  Bovenaan de bladzijde vindt u het menu met de thema s

  Links van de bladzijde vindt u de onderdelen per thema

  Vervolg

  Veiligheidsregio Ramp/crisis Crisisorganisatie

  Home -> Inleiding

  Wat is een

  veiligheidsregio?

  Wat is een ramp of

  crisis?

  Hoe is de

  crisisbeheersing

  georganiseerd?

  Links

  Home Links Contact

 • Wat is een veiligheidsregio?

  Nederland is verdeeld in 25 regio s. De colleges van

  burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren

  tot een regio treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij

  een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding:

  veiligheidsregio

  De veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit de volgende

  10 gemeenten:

  Uitgeest

  Heemskerk

  Beverwijk

  Velsen

  Haarlemmerliede & Spaarnwoude

  Haarlem

  Bloemendaal

  Zandvoort

  Heemstede

  Haarlemmermeer

  Terug Vervolg

  Veiligheidsregio Ramp/crisis Crisisorganisatie

  Wat is een

  veiligheidsregio?

  Bestuur

  Taken en

  bevoegdheden

  Beleidsplan

  VR Kennemerland

  Brandweer

  GGD

  Meldkamer

  Directie en

  Veiligheidsteam

  Veiligheidsbureau

  Home Links Contact

 • Bestuur

  Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de

  burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

  En daarvan, meestal de burgemeester van de

  centrumgemeente, wordt benoemd tot voorzitter.

  Er worden ook n of meer plaatsvervangers benoemd.

  Voor de veiligheidsregio Kennemerland zijn dit de

  burgemeester van:

  Haarlem

  Haarlemmermeer

  Velsen

  Beverwijk

  Heemskerk

  Terug Vervolg

  Veiligheidsregio Ramp/crisis Crisisorganisatie

  Home Links Contact

  Wat is een

  veiligheidsregio?

  Bestuur

  Taken en

  bevoegdheden

  Beleidsplan

  VR Kennemerland

  Brandweer

  GGD

  Meldkamer

  Directie en

  Veiligheidsteam

  Veiligheidsbureau

 • Taken en bevoegdheden

  Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de volgende taken en

  bevoegdheden:

  het inventariseren van risico s van branden, rampen en

  crises

  het adviseren van het bevoegd gezag over risico s van

  branden, rampen en crises

  het adviseren van het college van burgemeester en

  wethouders over de brandweerzorg

  het voorbereiden op de bestrijding van branden en het

  organiseren van de rampenbestrijding en de

  crisisbeheersing

  het instellen en in stand houden van een brandweer

  het instellen en in stand houden van een GHOR

  het voorzien in de meldkamerfunctie

  het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk

  materieel

  het inrichten en in stand houden van de

  informatievoorziening binnen de diensten van de

  veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere

  diensten en organisaties die betrokken zijn bij de

  bovengenoemde taken

  Terug Vervolg

  Veiligheidsregio Ramp/crisis Crisisorganisatie

  Home Links Contact

  Wat is een

  veiligheidsregio?

  Bestuur

  Taken en

  bevoegdheden

  Beleidsplan

  VR Kennemerland

  Brandweer

  GGD

  Meldkamer

  Directie en

  Veiligheidsteam

  Veiligheidsbureau

 • Beleidsplan

  In het beleidsplan is het beleid vastgelegd ten aanzien van de

  taken van de veiligheidsregio. Het beleidsplan omvat in ieder

  geval:

  een beschrijving van de beoogde operationele prestaties

  van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en

  van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van

  de rampenbestrijding en de crisisbeheersing

  een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden

  in de betrokken veiligheidsregio, van door de minister van

  Veiligheid & Justitie vastgestelde landelijke doelstellingen

  een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt

  gegeven van de informatievoorziening binnen en tussen de

  hierboven genoemde diensten en organisaties

  een oefenbeleidsplan

  een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie

  de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een

  beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in

  de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en

  maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan

  te voldoen

  Terug Vervolg

  Veiligheidsregio Ramp/crisis Crisisorganisatie

  Home Links Contact

  Wat is een

  veiligheidsregio?

  Bestuur

  Taken en

  bevoegdheden

  Beleidsplan

  VR Kennemerland

  Brandweer

  GGD

  Meldkamer

  Directie en

  Veiligheidsteam

  Veiligheidsbureau

 • Veiligheidsregio Kennemerland

  We kennen in Kennemerland eigenlijk 2 veiligheidsregio s:

  de genoemde gemeenschappelijke regeling met het bestuur

  en de taken

  de organisatie die door het bestuur is belast met uitvoering

  van die taken

  De organisatie Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit:

  Brandweer Kennemerland

  GGD Kennemerland

  Veiligheidsbureau Kennemerland

  Meld-, Informatie- en Cordinatiecentrum Kennemerland

  Facilitair bedrijf

  Terug Vervolg

  Veiligheidsregio Ramp/crisis Crisisorganisatie

  Home Links Contact

  Wat is een

  veiligheidsregio?

  Bestuur

  Taken en

  bevoegdheden

  Beleidsplan

  VR Kennemerland

  Brandweer

  GGD

  Meldkamer

  Directie en

  Veiligheidsteam

  Veiligheidsbureau

 • Brandweer Kennemerland

  De Brandweer Kennemerland heeft als taken:

  Pro-actie en preventie: voorkomen van brand, zware

  ongevallen en rampen

  Preparatie en nazorg: voorbereiden van de brandweerzorg

  Repressie: uitvoeren van de brandweerzorg

  Voor dit laatste zijn er 4 beroeps- en 13 vrijwillige posten

  waarvan een aantal overdag door kantoorpersoneel wordt

  bemenst.

  Er wordt ook samengewerkt met omliggende regio s, zowel

  voor reguliere inzet in de grensgebieden als voor

  grootschalige en bijzondere inzetten op Schiphol en de havens

  langs het Noordzeekanaal

  Terug Vervolg

  Veiligheidsregio Ramp/crisis Crisisorganisatie

  Home Links Contact

  Wat is een

  veiligheidsregio?

  Bestuur

  Taken en

  bevoegdheden

  Beleidsplan

  VR Kennemerland

  Brandweer

  GGD

  Meldkamer

  Directie en

  Veiligheidsteam

  Veiligheidsbureau

 • GGD Kennemerland

  De GGD Kennemerland heeft als taken:

  Preventie

  Advies & Crisis

  Jeugdgezondheidszorg

  Ambulancezorg

  Er zijn in de regio Kennemerland 3 (particuliere)

  ambulancediensten:

  Het Witte Kruis voor het noordelijke deel (IJmond)

  De GGD Kennemerland voor Haarlem en omgeving

  Ambulance Amsterdam voor de Haarlemmermeer

  Deze diensten werken samen in de Regionale Ambulance

  Voorziening (RAV) Kennemerland

  Terug Vervolg

  Veiligheidsregio Ramp/crisis Crisisorganisatie

  Home Links Contact

  Wat is een

  veiligheidsregio?

  Bestuur

  Taken en

  bevoegdheden

  Beleidsplan

  VR Kennemerland

  Brandweer

  GGD

  Meldkamer

  Directie en

  Veiligheidsteam

  Veiligheidsbureau

 • Meldkamer

  Het Meld-, Informatie- en Cordinatiecentrum Kennemerland

  (MICK) bestaat uit:

  Meldkamer brandweer

  Meldkamer ambulance

  Meldkamer politie

  Naast het aannemen van meldingen van burgers en bedrijven,

  verzorgt de meldkamer het alarmeren van de reguliere

  eenheden en de crisisorganisatie en het begeleiden van

  opkomst en de inzet daarvan

  NB: medio 2017 worden de meldkamers van de veiligheidsregio s, politie en

  Koninklijke Marechaussee overgenomen in n landelijke meldkamerorganisatie met

  tien locaties.

  In Haarlem, waar nu ook het huidige MICK is

  gevestigd, komt de nieuwe meldkamer voor:

  Veiligheidsregio s Noord-Holland Noord,

  Zaanstreek-Waterland en Kennemerland

  Politie Noord-Holland

  Koninklijke Marechaussee Schiphol

  Terug Vervolg

  Veiligheidsregio Ramp/crisis Crisisorganisatie

  Home Links Contact

  Wat is een

  veiligheidsregio?

  Bestuur

  Taken en

  bevoegdheden

  Beleidsplan

  VR Kennemerland

  Brandweer

  GGD

  Meldkamer

  Directie en

  Veiligheidsteam

  Veiligheidsbureau

 • Directie

  De organisatie van de VRK wordt aangestuurd door een

  directie, onder verantwoordelijkheid van het bestuur:

  Commandant brandweer, tevens algemeen directeur

  Directeur GGD

  Directeur facilitaire zaken

  Veiligheidsteam

  Voor afstemming van de organisatie van de rampenbestrijding

  en crisisbeheersing is een veiligheidsteam gevormd:

  Commandant brandweer, tevens algemeen directeur VRK

  Directeur GGD

  Lid eenheidsleiding