Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

of 12 /12
De Drama De Drama Driehoek Driehoek

Embed Size (px)

description

presentatie

Transcript of Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

Page 1: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

De DramaDe DramaDriehoekDriehoek

Page 2: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

De theorie van de De theorie van de dramadriehoekdramadriehoek

De theorie van de De theorie van de dramadriehoekdramadriehoek

• De dramadriehoek verwijst naar drie De dramadriehoek verwijst naar drie hoofdrolspellershoofdrolspellers

• Dit drietal heeft min of meer een vaste Dit drietal heeft min of meer een vaste wijze in de omgang met elkaarwijze in de omgang met elkaar

• Net als in de klassieke Griekse drama's Net als in de klassieke Griekse drama's vergaat het ook dit drietal op vergaat het ook dit drietal op voorspelbare wijzevoorspelbare wijze

• Het is altijd dramatischHet is altijd dramatisch

Page 3: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

Wat kenmerkt de spelersWat kenmerkt de spelers??Wat kenmerkt de spelersWat kenmerkt de spelers??

Aanklager: boosheidAanklager: boosheid BestraffendBestraffend VerwijtendVerwijtend

Redder: triomfRedder: triomf Ongevraagd helpenOngevraagd helpen Altijd goede raad en advies in de vorm van Altijd goede raad en advies in de vorm van

oplossingenoplossingen

Slachtoffer: terneergeslagen Slachtoffer: terneergeslagen Passief en afwachtendPassief en afwachtend Toont zich hulpeloosToont zich hulpeloos

Page 4: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

De AanklagerDe Aanklager De RedderDe Redder

Het SlachtofferHet Slachtoffer

Om

standers

Om

standers

Om

stan

der

s

Om

stan

der

s

Page 5: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

Hoe staan zij t.o.v. elkaar?Hoe staan zij t.o.v. elkaar?

AanklagerAanklager RedderRedder

SlachtofferSlachtoffer

BeschuldigendBeschuldigend

ArrogantArrogant

Med

elijd

en w

ekke

nd

Med

elijd

en w

ekke

ndBeschuldigend

Beschuldigend

Irritatie

Irritatie

Hul

pelo

os h

oude

nde

hulp

Hul

pelo

os h

oude

nde

hulp

Page 6: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

Het favoriete spelletjeHet favoriete spelletje

image here

image here

De Aanklager

• graag gedaan hoor• ik probeer je alleen maar te

helpen• waarom doe je niet ……….• wat zou je zonder mij moeten …..

• ze zullen blij zijn dat ze mij………

• ik zal eens laten zien hoe goed ik ben

• psychiatrie

• nu heb ik je ellendeling

• als jij er niet was• schoonheidsfout• jij ook altijd

• verkrachtertje• in de hoek drukken• kijk eens wat je mij

aandoet

• calimero• ik kan er niets aandoen• raad maar• u bent geweldig dokter

• arme ik• is het niet vreselijk• ja maar ……………• mijn naam is haas

De Redder

Het Slachtoffer

Page 7: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

Jij bent niet okéJij bent niet oké

Ik ben okéIk ben oké

Ik b

en n

iet ok

é

Ik b

en n

iet ok

é

Jij bent niet oké

Jij bent niet oké

Ik ben niet oké

Ik ben niet oké Ik b

en o

Ik b

en o

Page 8: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

Maar wat lijkt dan toch de Maar wat lijkt dan toch de winst?winst?

Voor de Voor de aanklageraanklager

Voor de Voor de redderredder

Voor het slachtofferVoor het slachtoffer• hoeft niet na te denkenhoeft niet na te denken• hoeft ook niet te kiezenhoeft ook niet te kiezen• heeft geen verantwoordelijkheidheeft geen verantwoordelijkheid• er wordt voor hem/haar gezorgder wordt voor hem/haar gezorgd

• treft hem/haar geen blaamtreft hem/haar geen blaam• is zelf niet verantwoordelijkis zelf niet verantwoordelijk• voelt zich beter dan de andervoelt zich beter dan de ander• houdt anderen op afstand houdt anderen op afstand

(intimiteit)(intimiteit)

• maakt zichzelf belangrijkmaakt zichzelf belangrijk• maakt anderen afhankelijkmaakt anderen afhankelijk• hoeft niet bij zichzelf te levenhoeft niet bij zichzelf te leven• kan laten zien hoe goed hij/zij iskan laten zien hoe goed hij/zij is

Page 9: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

Het drama houdt in:Het drama houdt in:

• Dat we niet op gelijkwaardige manier met elkaar Dat we niet op gelijkwaardige manier met elkaar communicerencommuniceren

• Dat we de ander een (negatieve) persoonlijke waarde Dat we de ander een (negatieve) persoonlijke waarde toekennentoekennen

• Dat we de ander niet werkelijk op zijn verantwoording Dat we de ander niet werkelijk op zijn verantwoording aansprekenaanspreken

• Dat we, door eraan mee te doen, de ander in één van de Dat we, door eraan mee te doen, de ander in één van de rollen van deze zelfde dramadriehoek manoeuvrerenrollen van deze zelfde dramadriehoek manoeuvreren

• Dat we de ander zijn persoonlijke groei c.q. Dat we de ander zijn persoonlijke groei c.q. ontplooiingsmogelijkheden in de weg staanontplooiingsmogelijkheden in de weg staan

Page 10: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

Hoe blijf je uit de Hoe blijf je uit de dramadriehoek?dramadriehoek?

• Door hem te signalerenDoor hem te signaleren• Door op te letten wat en hoe je iets zegtDoor op te letten wat en hoe je iets zegt• Door op te letten wat en hoe iets gezegd wordtDoor op te letten wat en hoe iets gezegd wordt• Stel volwassen vragen en geef volwassen antwoordStel volwassen vragen en geef volwassen antwoord• Laat je Laat je nietniet uitnodigen tot dit rollenspel, ga na wat de ander echt uitnodigen tot dit rollenspel, ga na wat de ander echt

wil en/of behoefte aan heeft en reageer hier volwassen opwil en/of behoefte aan heeft en reageer hier volwassen op• Reageer positief en stimuleer ieder zijn verantwoordelijkheid te Reageer positief en stimuleer ieder zijn verantwoordelijkheid te

nemennemen• Spendeer geen tijd aan roddelen of “ tactisch” gedrag, maar aan Spendeer geen tijd aan roddelen of “ tactisch” gedrag, maar aan

hetgeen je bereiken wilhetgeen je bereiken wil• Overdrijf niet over jezelf; dit lokt de ander uitOverdrijf niet over jezelf; dit lokt de ander uit• Doe geen dingen voor iemand die dat best zelf kanDoe geen dingen voor iemand die dat best zelf kan• Wees eerlijk tegenover de ander in je uitingen Wees eerlijk tegenover de ander in je uitingen • Heb respect voor de ander en spreek mensen aan op hun gedrag Heb respect voor de ander en spreek mensen aan op hun gedrag

en niet op de persoon als het een negatieve eigenschap betreft en niet op de persoon als het een negatieve eigenschap betreft • spaar geen zegeltjes, spreek ergernis direct met betrokken uitspaar geen zegeltjes, spreek ergernis direct met betrokken uit• zorg voor het juiste adres, spreek rechtstreeks met betrokkenen zorg voor het juiste adres, spreek rechtstreeks met betrokkenen • Jij bent oké en de ander is okéJij bent oké en de ander is oké

Page 11: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

AanklagenAanklagen Redden Redden

Doen als SlachtofferDoen als Slachtoffer

HelpenHelpen Feedback gevenFeedback geven

Realistisch doenRealistisch doen

Page 12: Dedramadriehoekmt 1259314799121-phpapp01

HelpenHelpen Feedback gevenFeedback geven

Realistisch doenRealistisch doen

CaringCaring AssertiveAssertive

VulnerableVulnerable