Fresqlicentiebijeenkomst18jan2012 120120065140-phpapp01

download Fresqlicentiebijeenkomst18jan2012 120120065140-phpapp01

of 31

 • date post

  03-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  330
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Fresqlicentiebijeenkomst18jan2012 120120065140-phpapp01

1. Gezond bodemleven enbiostimulatoren kunnenvitaliteit enweerbaarheidvan de plant verbeterenErvaringen 201118 januari 2012Ed MoermanKoppert Biological Systems 2. Microorganismen (Trianum) Biostimulatoren(ProFortum, ProFunda) Optimaliseren Metingen Biologischeactiviteit(ProLytics,DNA, Trianum)Advies 3. Ontelbare interacties 4. Bodemvoedselweb 5. werken vanuit een concept: Integrale benadering plantgezondheid (incl.bladluizen, bovengrondse ziekten, bestuiving, etc.) Metingen nemen centrale plaats in , feedback vanuit debodem (wat grijs is proberen we helder te maken) Ontwikkeling ondersteund door multisciplinaironderzoeksteam (entomologie, microbiologie: boven- enondergronds) Uitsluitend producten met geregistreerde micro organismenveilig voor plant en mens. (In Nederland verboden om microorganismen tegen ziekten in te zetten die niet zijn geregistreerd) 6. Micro-organismen: MicroTrianum, Trichoderma harzianum T-22organismen(Trianum)WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT: toegestaan is uitsluitend het gebruik alsplantversterker toegepast door middel van een aangietbehandeling in o.a.sierteeltgewassen. 7. Toedieningstechniek: Trianum Ervaringen 2011Trianum werd soms slecht terug gevonden toedieningstechniek dikwijls oorzaakMeestal steenwol Geen Trianum-G gebruikt op plantgat Trianum-P niet geconcentreerd op kraanvak Samen met ProSatus toegepast Geen / onvoldoende rekening gehouden met: In (n na) laatste beurt uit systeem beperken drain na toepassingTrianum sporen hebben 24 uur nodig om te kiemen ! 8. Trianum-G op plantgat geeft beste start 1.000.000CFU/g dry weight roots very good 100.000 good10.000 moderate 1.000 propagation propagation and propagation propagationTrianum-P cultivationTrianum-P,Trianum-P,Trianum-P cultivation cultivation Trianum-GTrianum-P+G wk 5 wk 8 9. Micro-organismen:Microuit compost extract organismen (ProSatus) 10. Biostimulatoren Biostimulatoren(ProFortum, ProFunda)- Producten die wortel exudaten van de plantaanvullen/nabootsen (diversiteit aanaminozuren, vitamines, suikers, planthormonen, enzymen, etc)- Stimuleren het bodemleven en allerlei processen in de plant- Waar veel verschillende soorten micro-organismen samenleven en er voldoende zuurstof aanwezig is, hebbenziekteverwekkers het altijd slecht.- Stimuleer daarom aanwezigheid van verschillende micro-organismen (grote biodiversiteit) en aanwezigheid vanzuurstof. 11. Hoe zit het dan met ziekteverwekkers?Biostimulatoren(ProFortum, ProFunda)- Ziekteverwekkers pakken vaak juist de makkelijk opneembarevoedingsstoffen- Bodemleven moet moeite doen om het product beschikbaar /opneembaar te maken.- Ziekteverwekkers hebben hier meer moeite mee dan nuttigbodemleven. 12. Voedselveiligheid We passen alleen geregistreerde micro organismen toe(Trianum) Compost extract (ProSatus): Alleen druppelen, niet spuiten Volgens vast protocol maken Uitgangsmateriaal compost: Gecontroleerd op pathogenen, incl. E-coli Uitsluitend met gecertificeerde keurcompost BioStimulatoren uitsluitend plantaardig materiaal en geendierlijk materiaal (ook geen ureum) 13. MetingenMetingen (ProLytics, DNATrianum) 14. Prolytics: voedselweb analyseMetingenBacterin actiefBacterin totaalSchimmels actiefSchimmels totaalHyfe diameterProtozoa flagellatenProtozoa amoebenProtozoa ciliaten 15. MetingenMetingen (ProLytics, DNATrianum) 16. MetingenMetingen (ProLytics, DNATrianum) 17. Zichtbare effectenTrianum aantal weken na toepassenTrianum meting, plant/wortelmassa in opkweekBiostimulatoren aantal weken na toepassenProlytics meting, weerbaarheidPlantvitaliteit aantal weken na toepassenBeworteling / kleur / bladlengte; gewas en cultivar specifiek 18. Ervaringen 2011 - enquete Teelt / substraat steenwol perliet kokos Totaal Tomaat121 13 Komkommer 10 313 Paprika5 117 Aubergine2 1 3 Totaal29 52 36 19. Ervaringen 2011 overzichtNatuGro ervaringen glasgroenten 2011Teelt (aantal in enquete) plantvitaliteitZiekten/middelen gebruikvoedingTomaat (13)561 Sterkere plant, uniformer gewas, Minder Botrytis, Fusarium, Pythium, Minder stikstoflangere planten/bladeren, betere meeldauw. Minder chemische middelentoegediend nawortels, hogere productiegebruiktgebruik ProFundaKomkommer (13)2 6Groener / sterker gewas bij lagere Minder (stengel) Botrytis, Pythium. EC Fusarium tot staan gebracht. Minder chemische middelen gebruiktPaprika (7)2 2-Perfect gewas. Geen uitval. Minder Fusarium in vruchten. Minder Gewas blijft fris op hete dagen.meeldauw. Minder chemische middelen gebruikt.Aubergine (3)-2 - Minder meeldauw. Effect op overmatige wortelgroei. 20. Ervaringen 2011 in het kort Ca. 40 glasgroentetelers totaal ca 150 ha Betere beworteling Meer balans in het gewas Een meer robuust teeltsysteem, plant beterbestand tegen weersovergangen Minder problemen met verschillende ziektenzoals Pythium, Fusarium, crazy roots, meeldauwbotrytis, Minder gebruik chemie nodig 21. NatuGro leerpunten 2011- groente op substraat - Belang van juiste toepassingstechniek vande producten Juiste manier van bemonsteren in substraat Nevenwerking chemische middelen +ontsmettingsmiddelen op bodemleven Waterkwaliteit: methaangas dat vrijkomt bijde omgekeerde osmose methaanoxiderende bacterien slijmvorming Bevestiging dat opbouwen nuttigeschimmels in steenwol lastiger is dan inkokos of perliet ProFunda 22. ProFunda > schimmels > ziektewering 23. Prolytics : bodemvoedselweb analyseEffect ProFunda op bodemlevenMetingen NatuGroNatuGro ( ProFunda) (+ProFunda)Bacterien actief 148 g/g drooggewicht 320 g / g drooggewichtBacterien totaal1829 g/g3130 g/g Schimmels actief 0 g/g 69 /gSchimmels totaal 102 g/g3987 g/g Hyfe diameter 2,25 m 2,8 mProtozoa flagellaten 4.225 /g57.113 /g Protozoa - amoeben2.544 /g 2.752.016 /g 24. Evaluatie ProFunda steenwol 2011 Totale schimmels gemeten na toepassing ProFunda t.o.v. controle 400 350 Verschil t.o.v. controle (microg/g) 300 250 200 150 100 500 0 1234 5678 9 10 11 12 13 14 15 -50 Weken na toepassingData van 9 metingen door de tijd vergeleken met een Controle 25. Balans van micro organismenAanvoer via compost extract Afvoer via drainage 26. Meting drain 18 juni 2011ProLytics 21 juni 2011 27. Aanvoer via compost extractBacterienActief: 3-6Totaal: 500-1000SchimmelsActief: 0,1-0,3Totaal: 0,5-1,5 28. De balans 29. Schema 2012 Natugro - steenwol Product DoseringProduct DoseringOpkweek ProParva 4% , max 5 l perTrianum-P 1,5 ml per m2 uitgeplante hagebruiksklaar Frequentie / plaatsTeeltTrianum-G 1 (- 2) gram / plantgat Plantgat voor planten Trianum-P Gebruiksklaar 15 ml / 1000 pltIedere 4 weken ProFunda10 gr / plant Op de pot 2-3 x / (1 x/teelt in teelt (steenwol / komkommer) perliet) ProFortum 5 l / haiedere week ProTerrum 2,5 5 l / haIndien plantstress ProSatus250 g compost / ha, 251-2 weken na plantenStart:2 (ob) 6 (b) 100 l extract / ha(biodiversiteit en veg. weken 1 x / week groei)Daarna 1 x per 4 weken, naar behoefte gewas 30. Ontwikkelingen- Bundeling onderzoek capaciteit- Optimaliseren bestaande concept- Mogelijkheden nieuwe microorganismen- Onderzoeken bovengrondse toepassingvan plantextracten- Verdere verfijning meetmethoden voorin kaart brengen biodiversiteit 31. Helpt de natuur helpenDank voor uw aandacht!