De Verbinding

download De Verbinding

of 32

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Parochieblad van De Verrijzenis PArochie in Ulft

Transcript of De Verbinding

 • JAARGANG 2 - NUMMER 5 - MEI 2013

  DE VERBINDINGMAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE VERRIJZENIS PAROCHIE

  JAARGANG 2 - NUMMER 3 - MAART 2013

 • 2Colofon: Het PastoresteamE-mail: pastoresteam@deverrijzenisparochie.nl

  Drs. J.G.M. (Hans) Pauw, VicarisWaarnemend pastoor, tel.: 06-30162927E-mail: pauw@aartsbisdom.nl

  C.G.J. (Cor) Peters, diakenOpbouwwerk, tel.: 06-51036579E-mail: c.peters@deverrijzenisparochie.nl

  J. (Jan) M. van Heugten, diaken Diaconie, tel.: 06-45155929E-mail: j.vanheugten@deverrijzenisparochie.nl

  A.E. (Guus) van der Ploeg, pastoraal werkerCatechese, tel: 06-13697367E-mail: g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl

  M.A. (Marcel) Smits, priester pastorLiturgie, tel.: 0315-346020E-mail: m.smits@deverrijzenisparochie.nl

  Centraal secretariaat De Verrijzenis ParochieBezoekadres : Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR UlftTel.: 0315-342044 Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag envrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur.E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nlWebsite: www.deverrijzenisparochie.nl

  De PastoraatsgroepenVoor het cluster Silvolde-Varsseveld-Dinxperlo-Breedenbroek:Miep Brus 0315-651459Gerard Hollander 0315-651288Jozef Oostveen 0315-329339Annie Pastoors 0315-328600E-mail: pg.clustersilvolde@deverrijzenisparochie.nl

  Voor het cluster Gendringen-Megchelen-Netterden:Ans Erinkveld 0315-681851Gilbert Esser 06-51606075Leo Mecking 0315-377658E-mail: pg.clustergendringen@deverrijzenisparochie.nl

  Voor het cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten-Azewijn:Vacant

  Het Bestuur van De Verrijzenis Parochiedrs. J.G.M. (Hans) Pauw voorzitterAntoon Koster vice-voorzitterVacature secretarisVacature penningmeesterJan Boland werkveld kerkbalans en begraafplaatsen Willy Aalders werkveld gebouwenTon Lankveld werkveld gebouwenReinier Helmreich werkveld personeel en vrijwilligersorganisatie E-mail: secretaris@deverrijzenisparochie.nl

  Inhoudsopgave

  2 Colofon, inhoudsopgave3 Nieuwe wegen voor de toekomst4 Pasen Nu?!5 Reacties op het nieuwe beleidsplan Winnaars kleurwedstrijd6 Taizviering Tweede Pinksterdag T Kruispunt7 14 mei Spiritueel caf Uitzichtloos?8 Seizoen V&T nadert zijn einde9 Stille omgang geinspireerd door paus Franciscus10 Wordt Dora Visser de volgende Nederlandse zalige?12 Liturgisch rooster mei14 Liturgisch rooster doordeweekse vieringen Dooprooster15 Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Ulft16 Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua18 Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorkum19 Geloofsgemeenschap H. Mattheus 20 Geloofsgemeenschap H. Mauritius21 Geloofsgemeenschap H. Laurentius23 Geloofsgemeenschap De Goede Herder25 Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek27 Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen31 Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Geloofsgemeenschap H. Walburgis32 Adresgegevens

  Heeft u ook kopij van uw geloofsgemeenschap voor de Verbinding?Stuur dat dan a.u.b. tijdig naar de redactie.Het mailadres staat hierboven.De kopij dient binnen te zijn vr 10 mei 2013.

  De redactie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie clusters, te weten:Frans van Vliet Cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en AzewijnFrank Vinkenvleugel: Cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en BreedenbroekTheo Wissing Cluster Gendringen, Megchelen en NetterdenCor Peters: Pastoresteam Joyce Lukassen-Overbeek SecretariaatE-mail: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nlo.v.v. naam geloofsgemeenschap.

 • 3Ulft, 26 maart 2013(noot redactie, gedeelte uit de brief van het bestuur aan de locatieraden) Beste mensen,

  In aansluiting op onze bijeenkomst van 19 maart jl. waarin we de nieuwe pastorale beleidsrichting hebben gepresenteerd en de gevolgen daarvan, geven we hierbij een overzicht van de data waarop wij graag met u,de locale geloofsgemeenschappen informeren. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor vragen waar we, zo veel als mogelijk is, op zullen in gaan.

  We beseffen ons terdege dat de nieuwe koers ingrijpende veranderingen met zich mee brengt, en dat dit met pijn en verdriet gepaard gaat. Van harte hopen en vertrouwen we dat we samen die weg gaan.

  Met vriendelijke groeten,namens het parochiebestuur, Antoon Koster, vice-voorzitternamens het pastoresteam, Cor Peters, diaken

  DATUM LOCATIE PLAATS VAN BIJEENKOMST10 april H.H. Petrus en Paulus Ulft Ontmoetingsruimte kerk 20.00 11 april H. Mauritius Silvolde Pakhuus 20.00 uur 24 april H.H. Mart. Van Gorkum VV Dorpshuis 20.00 uur25 april H. Walburgis Netterden Ter Horst 20.00 uur7 mei H. Martinus Gendringen Recr. zaal zorgcentr. Maria Magdalena Postel 20.00 uur8 mei De Goede Herder Dinxperlo Dagkerk 19.30 uur13 mei H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Zaal Koenders 20.00 uur15 mei H. Laurentius Varsseveld Laurentiushuis 19.30 uur 16 mei H. Martinus Megchelen Zaal ter Voert 19.30 uur 21 mei H. Mattheus Azewijn Aschwinhuus 19.30 uur

  Datum voor H. Antonius Ulft nog niet bekend bij de uitgave van deze editie.

 • 4PASEN NU?!Het is alweer enkele weken geleden dat we Pasen vier-den.Ik vraag me af hoe Jeruzalem eruit zou hebben gezien na alle gebeurtenissen die zo dramatisch eindigden op de Calvarieberg? De soldaten lopen weer in het gelid. Het gescheurde voorhangsel van de tempel is hersteld. Niemand weet nog van die ene donkere dag. Pilatus ligt zich op zijn divan weer vol te eten; zijn gewe-ten is schoongewassen. De rust is weergekeerd. Iedereen is weer aan het werk. Ook de leerlingen zijn weer gaan vissen, want wat moet je anders als je visser bent?Bij ons is er in die weken waarschijnlijk ook niet veel ver-anderd. We hebben alleluja gezongen en feest gevierd, maar dat heeft niet geleid tot ingrijpende wijzigingen in ons leefpatroon.

  Waar is Pasen gebleven?We zien dat wel vaker. Er gebeurt iets bijzonders, het komt op het nieuws, het wordt in verschillende pro-grammas besproken, en enkele dagen later hoor je niets meer. Bovendien laten we ons niet zo snel benvloeden. We zijn gehecht aan onze gewoonten. Ook onze manier van denken en handelen volgen vaste patronen. Dat geeft ons een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. Nieuwe wegen bewandelen is riskant, want je weet wat je achterlaat, maar niet waar je naar toe gaat.En in het evangelie van Johannes van de 3e zondag van Pasen hoorden we dat Petrus het graf van Jezus leeg vond. Er was niets veranderd, dus zei hij tegen zijn vrien-den: Ik ga vissen. Ja, dan gaan we maar mee, zeiden zijn vrienden. Het leven gaat tenslotte door.Maar ze vingen niets. Dat oude leven had dus niet veel te bieden. En dan staat er een man op het strand, die vraagt: Hebben jullie wat vis voor mij? Nee, we hebben niets gevangen! Gooi de netten uit, rechts van de boot, riep de man op het strand. Wel raar, want het is hetzelfde water waarin we vissen, het is hetzelfde leven dat we leiden, het zijn dezelfde mensen met wie we dagelijks omgaan, en toch kunnen we het over een andere boeg gooien. Dan kan het leven er opeens er heel anders uitzien. De netten zitten nu wel vol vis. Nu pas zien de leerlingen dat die man op het strand Jezus is. Ze gaan aan land en hun leven krijgt een andere beteke-nis.Eerst was het niks en nu is het alles. Kan dat in een mensenleven, zon plotselinge verande-ring? We zijn er toch zo van overtuigd dat het noodlot ons leven bepaalt, dat alles al van tevoren vastligt, dat ons leven nu eenmaal zo is uitgestippeld? De een heeft geluk, de ander pech, niets aan te doen. Ieder zijn kruis, ieder zijn eigen overtuiging.Maar dan is het morgen. Er is nieuw licht. We gooien het over een andere boeg. We gaan anders kijken. De lege netten zijn opeens vol. We kunnen verdriet en tegenslag te boven komen. De leerlingen beseffen dat ze nu zelf aan de slag moeten, niet bij de pakken neer kunnen blijven zitten. Jezus heeft het hen voorgedaan.

  Gooi het over een andere boeg en het leven komt terug.En hoe herkennen wij Jezus in ons leven,hoe geven wij gestalte aan Pasen?

  Door ons open te stellen voor het verdriet van de ander; door te willen luisteren naar de mening van een ander; door tevreden te zijn met wat we hebben; door zorgvuldig om te gaan met de aarde; door de realiteit van de ver-anderingen in ons dorp, kerk en wereld in te zien; door te accepteren dat we allen mensen zijn en niet volmaakt zijn; door ons te laten raken door het geluk van een an-der; kortom door Jezus in ons leven te herkennen in ons dagelijkse leven? Ja, hoe scheppen wij, ieder op onze eigen wijze ruimte om Jezus toe te laten in ons leven. Wat zien wij als een wonder: dat God doet wat wij vragen en Hem als een soort supermarkt zien of doen we wat God van ons vraagt? Als we ons open kunnen stellen voor de veranderingen in ons leven ontdekken we misschien dat in ons wisselvalige leven God vaak schuil gaat. Geen God die straft, maar een die geneest. Dan komt Pasen langzaam maar zeker op gang.Het oude leven loslaten. Een nieuwe morgen, een nieuw licht. Mensen vinden die ons bij de hand nemen en met ons het noodlot doorbreken. Mensen die ons nodig heb-ben en die wij krachtig moed en nieuwe hoop geven. Zo gooien wij netten uit over een andere boeg. Zo vangen we grote vissen. Niets is meer hetzelfde als God ons zijn Geest inblaast. Dat gaan we steeds meer horen: Kom, schepper Geest, vernieuw ons met uw adem.

  Jan van Heugten, Diaken

 • 5REACTIES OP HET NIEUWE BELEIDSPLAN

  NIEUWE WEGEN VOOR DE TOEKOMST?

  Onlangs hebt u vernomen dat op termijn (ergens in 2020) nog maar n kerk in De Verrijzenis Parochie open zal zijn. Afgelopen jaar heb ik bij diverse gelegenheden gezegd dat we er maar vanuit moeten gaan dat over 4 5 jaar de helft van de kerken in onze Verrijzenis Parochie dicht zal zijn. Sommigen keken mij dan vol ongeloof aan en riepen de helft????? en zeiden me dat dt zeker niet zo snel zou gaan gebeuren. Ze kunnen onze Antoniuskerk toch niet zo maar sluiten! Dan moet er maar een andere dicht!.