De Veiligheidsregio Referentie Architectuur, Veiligheidsregio Haaglanden

download De Veiligheidsregio Referentie Architectuur, Veiligheidsregio Haaglanden

of 29

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Technology

 • view

  342
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Deze presentatie is gehouden tijdens de GIS Conferentie 2012 op 26 en 27 september in de Doelen, Rotterdam.

Transcript of De Veiligheidsregio Referentie Architectuur, Veiligheidsregio Haaglanden

 • 1. Samenwerking door samenhangin informatievoorzieningbinnen de veiligheidsregiosBart den Dulk - Senior Informatiemanager bijVeiligheidsregio Haaglanden Bart.den.dulk@vrh.nl 06-21814672
 • 2. Deel 1 De VRH uitgelicht
 • 3. 4
 • 4. De regio Haaglanden in cijfers oppervlakte werkgebied: 40.261 ha inwoners: meer dan 1 miljoen woningen: meer dan 460.000 bedrijven en instellingen: bijna 65.000 Winkels: meer dan 7.500 ambassades, consulaten enz: 140 werkgebied 9 gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden- Delfland Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer5
 • 5. Bestuurlijke context De burgemeesters vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van de veiligheidsregio De voorzitter van het AB is de burgemeester van Den Haag (Jozias van Aartsen) De korpschef (politie), de regionaal brandweercommandant, de geneeskundig commandant en de cordinerend gemeentefunctionaris vormen samen de veiligheidsdirectie van de VRH In de VRH organisatie zijn alle brandweerkorpsen (inclusief personeel brandweer en alarmcentrale, materiaal, materieel), de GHOR en de MKA ondergebracht6
 • 6. Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) 24 kazernes 1250 medewerkers waarvan 551 beroeps brandweer 315 vrijwillige brandweer RAC meldingen= 15.413 (2011) Brand= 53% Technische ondersteuning= 28% Verkeersongelukken= 5% overig= 14%7
 • 7. Actuele ontwikkelingen Per 1-1-2010 geregionaliseerd Bezuingingsdoelstelling 5% vanuit AB Reorganisatie Brandweerzorg Nieuw regionaal rooster (Paraatheid, MPSP) Maar ook innovatie: Brandveiligleven SIV (Speciale Interventie Voortuigen) Brandonderzoek9
 • 8. Brandveiligheid vanuit veiligheidskundige benadering brand Verkleinen KANS Beperken EFFECTNU: Voorkomen Beperken en Bestrijden proactie preventie repressie nazorg Onveiligheid Vluchten Redden, blussen Evaluatie voorkomen Uitbreiding beperken Uitbreiding beperken Onderzoek Inspanning (schematisch)10
 • 9. Informatievoorziening bij de VRH 1 omgeving met werkplekken, netwerk en hosting ICT is uitbesteed aan AtoS; intern wel regie functie middels informatiemanagement (3), functioneel beheer (3) en contractmanagement (1) Veel applicaties 1 op 1 overgenomen vanuit gemeente of draait nog bij gemeente -> noodzaak voor applicatie rationalisatie GIS server wordt op dit moment gerealiseerd in kader van de Digitale BereikbaarheidsKaart (DBK)11
 • 10. Deel 2 VeRA
 • 11. Waarom? Regionalisering: Toename omvang organisatie, aantal applicaties, belang ondersteunende functies Aggregatie meldkamers Eilandautomatisering Landelijke projecten (DBK, LCMS) Informatievoorziening blijft Basisregistraties aandachtspunten in onderzoeken (m.n. BAG, BGT)13
 • 12. Wat is wel/niet architectuur? NIET WEL14
 • 13. Wat is architectuur? Gebouw Alle kaders, afspraken, principes, richtlijnen, Organisatie standaarden en normen die nodig zijn om iets te realiseren / in te richten. Landschap Bij voorkeur ondersteund door visualisaties. IV Er is dus ook hergebruik mogelijk waarbij nieuwe technologische ontwikkelingen meer vrijheden geven15
 • 14. Referentie Architecturen16
 • 15. NORA architectuur raamwerk Principes VeRA 1.0 Beheer Beveiliging ACTOR/ PRODUKT (WAT) PROCES (HOE) FUNCTIE (WIE) BEDRIJFS ORGANISATIE / PRODUKTEN / BEDRIJFS- ARCHITECTUUR VeRA 1.0 BEDRIJFSFUNCTIE DIENSTEN PROCESSEN INFORMATIE FUNCTIONALITEIT GEGEVENS INFORMATIE ARCHITECTUUR VeRA 1.0 UITWISSELING TECHNISCHE APPLICATIES/ TECHNISCHE GEGEVENSOPSLAG NETWERK ARCHITECTUUR COMPONENTEN17
 • 16. De principes Van eilandautomatisering naar informatiedeling NORA principes IBV principes VeRA principes VeRA principes zijn nog hoofdlijnen. Verder uitwerken in volgende versie van VeRA18
 • 17. Bedrijfsfunctiemodel Bedrijfsfuncties geven inzicht in wat een Veiligheidsregio doet (wat de kerntaken zijn), onafhankelijk van de inrichting ervan klantcontacten bedrijfsfuncties data opslag burger bedrijf informatieuitwisseling19
 • 18. 20
 • 19. Applicatieve functie Applicatieve functies zeggen niet welke informatiesystemen een Veiligheidsregio moet aanschaffen, maar wel welke functionaliteit via (delen van) informatiesystemen aanwezig moet zijn. Applicatieve functies faciliteren het hergebruik van generieke functionaliteit en het generiek ter beschikking stellen van gegevens.21
 • 20. 22
 • 21. VeRA kan helpen bij: Analyse eigen applicatie landschap regionalisering en bijkomende applicatie rationalisatie bevorderen samenwerking in de keten: inrichten van informatie-uitwisseling met ketenpartners bediscussiren van informatieketens in de organisatie inrichten van het gebruik van basisregistraties kiezen van sectorale, regionale of landelijke oplossingen voor informatievoorzieningen aanschaf van IV systemen: opstellen van bestekken voor aanbestedingen opstellen of geven van opleidingen rondom informatiemanagement (hiermee wordt niet het operationele informatiemanagement bedoeld!)23