Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

of 32 /32
NR. 3 2012 HAAGLANDEN •••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL Stef Bahlmann, ABN AMRO Den Haag: “Onze bank zit niet stil” Kwaliteit tegen criminaliteit Hoe belangrijk is uw IP-netwerk? Vergeet de formaliteiten niet Van ‘Wimbledon op straat’ tot gesubsidieerde studiebeurzen

description

Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Transcript of Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Page 1: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

NR. 3 2012

HAAGLANDEN

•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Stef Bahlmann, ABN AMRO Den Haag:

“Onze bank zit niet stil”

Kwaliteit tegen criminaliteit Hoe belangrijk is uw

IP-netwerk?

Vergeet de formaliteiten niet Van ‘Wimbledon op straat’ tot

gesubsidieerde studiebeurzen

Page 2: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Smit en de Wolf is hèt accountants- en belastingadvieskantoor in Den Haag. Van starter tot middelgroot MKB-ondernemer bent u voor accountancydiensten, administratieve werkzaamheden of gedegen belastingadvies bij Smit en de Wolf aan het juiste adres.

Smit en de Wolf is door haar meer dan 35-jarige historie een betrouwbare en deskundige partner van ondernemend Den Haag en omstreken gebleken. Door investeringen in jonge en onder- nemende specialisten met ervaring bij verscheidene grotere accountantskantoren, heeft Smit en de Wolf de kwaliteitsslag kunnen maken die heden ten dage van een accountantskantoor mag worden verwacht.

Bent u benieuwd hoe Smit en de Wolf ook u of uw onderneming kan bijstaan in uitdagende tijden? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Met een gerust hart ondernemen begint hier.

Belastingadviesin het hart van Den Haag

www.smitwolf.nl

Scheveningseweg 10 • 2517 KT Den Haag 070 356 07 95 • [email protected]

Page 3: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Prinsessegracht 332514 AP Den HaagT 070 - 346 94 42

Fiscaal advies, tijdige managementinformatie, begeleiding bij investeringen en strategische beslissingen. Buiten onze gedegen dienstverlening begeleiden wij u persoonlijk bij uw bedrijfsvoering.

Niet alleen maar voor uw cijfers maar juist ook als uw betrouwbaar klankbord!

Wij geven wat een ondernemer van een goede accountant mag verwachten!goede accountant mag verwachten! NEEM CONTACT OP MET:

MARTHIJN DE JONG, 0594 51 03 03

NR. 1 2012

HAAGLANDEN

B2B-Oudeland: Uniekelocatie voor ondernemers

Spiritkantoor in het hart van de macht

Mijn bedrijf leeft langer dan ik

Ondernemers innoveren wegens

kansen, niet om subsidies

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Business Park ´Bleizo´:Goed bereikbaar met een duurzame uitdaging

NR. 2 2012

HAAGLANDEN

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Ellens & Lentze:

Diepgeworteld

in Haagse bodem

Den Haag doet het goed

Welke provider moet

ik kiezen

Vaart in herontwikkeling

Plaspoelpolder

Communiceren zonder logo’s

NR. 3 2012

HAAGLANDEN

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Stef Bahlmann, ABN AMRO Den Haag: “Onze bank zit niet stil”

Kwaliteit tegen criminaliteit Hoe belangrijk is uw IP-netwerk?

Vergeet de formaliteiten nietVan ‘Wimbledon op straat’ tot gesubsidieerde studiebeurzen

Page 4: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

het ONDERNEMERS BELANG

Inhoud

07

STEF BAHLMANN, ABN AMRO DEN HAAG: “ONZE BANK ZIT NIET STIL”

Stef Bahlmann van de ABN AMRO bank Den Haag zet kracht achter de ambitie

om zijn bank weer te positioneren als dé ondernemersbank in de regio Haag-

landen. Begin 2012 werd hij als directeur Bedrijven het gezicht van ABN AMRO

voor ondernemend Den Haag. Op 31 mei organiseerde hij een symposium over

ontwikkelingen in en fi nanciering van commercieel onroerend goed. Meer dan

300 ondernemers waren naar het Louwman automuseum gekomen om onder

andere te luisteren naar Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland en

`Marnix Norder, wethouder Stadsontwikkeling Den Haag.

10

KWALITEIT TEGEN CRIMINALITEIT

DOM Sicherheitstechnik is kortgeleden verhuisd van Rijswijk naar het Forepark

in Den Haag. Directeur Ernst Germann is trots op zijn nieuwe pand. “Wij hebben

meer dan 20 jaar gewerkt vanuit een gebouw in de Plaspoelpolder in Rijswijk.

Het werd tijd voor een sprong voorwaarts. Dit gebouw past meer bij de cultuur

van ons bedrijf. Het straalt kwaliteit en fl exibiliteit uit. We hebben werkruimten

gemaakt die voldoen aan de hoogste norm van arbeidsomstandigheden. Ik leid

mijn vaste klanten maar ook potentiële klanten graag rond in ons nieuwe pand.”

11

VERGEET DE FORMALITEITEN NIET

Het gaat een behoorlijk aantal ondernemers momenteel niet voor de wind.

Reden genoeg om nog eens te letten op een aantal aspecten die van belang

zijn voor met name de directeur grootaandeelhouders (hierna DGA) en zijn/haar

vennootschap(pen). De MKB praktijk leert ons dat de DGA’s regelmatig geen

schriftelijke overeenkomsten hebben opgesteld waarin de verhoudingen

tussen de DGA en zijn vennootschap(pen) onderling zijn vastgelegd.

U zult zich afvragen waarom dit nodig is? U bent toch enig aandeelhouder?

19

HOE BELANGRIJK IS UW IP-NETWERK?

Als ondernemer of organisatie wilt u uw klanten snel en volgens het afgespro-

ken serviceniveau bedienen. U investeert in uw personeel en leidt uw personeel

goed op. Om uw mensen uw relaties optimaal te laten bedienen schaft u hier-

voor onder andere computers, applicaties, auto’s en telefoons aan. In de slag

om potentiële klanten binnen te halen merkt u dat de snelheid van het geven

van de juiste informatie steeds belangrijker wordt. Alle informatie benodigd

voor het bedienen van uw relaties is hiervoor elektronisch beschikbaar gemaakt.

Door het elektronisch beschikbaar hebben van belangrijke informatie kunt u

door snel en adequaat te handelen nieuwe klanten voor u winnen.

Het Ondernemersbelang van

Haaglanden verschijnt vijf keer per jaar.

Tiende jaargang, nummer 3, 2012.

OPLAGE

4.000 exemplaren

COVERFOTO

V.l.n.r.: Marnix Norder, wethouder

stadsontwikkeling Den Haag,

Stef Bahlmann, directeur ABN AMRO

Den Haag en Elco Brinkman,

voorzitter Bouwend Nederland

Fotografi e: René Zoetemelk

UITGEVER

Jelte Hut

Novema Uitgevers bv

Postbus 30

9860 AA Grootegast

Weegbree 1

9861 ES Grootegast

T 0594 - 51 03 03

F 0594 - 61 18 63

[email protected]

www.ondernemersbelang.nl

EINDREDACTIE

Baukje Bosma

T 0594 - 69 56 16

[email protected]

BLADMANAGER NOVEMA

Marthijn de Jong

T 0594 - 51 03 03

[email protected]

VORMGEVING

VDS Vormgeving!, Drachten

DRUK

Scholma Druk, Bedum

Aan deze uitgave werkten mee:

Blinkfotografi e

Jur Engelchor

Jerry Helmers

Jeroen Kuypers

Marco Magielse

Henk Roede (strip)

Wendy van Schie

Frank Thooft

André Vermeulen

René Zoetemelk

Adreswijzigingen, verandering

van contactpersoon of afmeldingen

kunt u per mail doorgeven aan

Tiny Klunder, [email protected].

Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die

vindt u bovenaan in het colofon.

ISSN: 1873-7102

Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd en/of overgenomen

zonder schriftelijke toestemming van

de uitgever. De uitgever kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor de

inhoud van de advertenties.

B E L A N Ghet ONDERNEMERS

het ONDERNEMERS BELANG 02

Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties:www.studioroede.nl

In het kader van de bezuinigingenheb ik, voor op het kantoor, deze

allesbrander gekocht!Dat scheeltons heel veel

gas!

Maar watmoet erdan in?

O, ik heb alwat klaar gezet!

Page 5: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

■ En verder

04 Nieuws

05 Extreme Koersbewegingen

12 Ondernemerspanel: Hoe verder na het kabinet Rutte?

15 Scheiden, maar niet van de zaak of de kinderen

17 Missie en focus bij topsport en ondernemerschap

het ONDERNEMERS BELANG

Colu

mn

het ONDERNEMERS BELANG 03

■ In het hartkatern

Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in

Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van

de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities

in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed?

Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op

al deze vragen ligt echter wel genuanceerd.

Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen,

lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is

initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe.

Van ‘Wimbledon op straat’ tot gesubsidieerde studiebeurzen

Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke

sportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte

of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen

echter een groter rendement uit hun betrokken-

heid bij de sport halen door bewuster te

sponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek

Foundation te steunen. Het Ondernemersbelang

sprak met Richard Krajicek naar aanleiding van

het vijftienjarig jubileum van zijn Foundation.

Tweede Women’s Conference Europe op 30 november in Den Haag

Verjaardagscadeau

Nederland is een van de weinige landen, zo niet het enige,

waar acquisitie- en advertentiefraude op grote schaal

voorkomt. Georganiseerde groepen oplichters bellen of

mailen met bedrijven en instellingen om (nep-)advertenties

te verkopen, naamsvermeldingen in niet-bestaande gidsen

of websites te slijten of spookfacturen te versturen voor

niet-verleende diensten.

Het is goed mogelijk dat u zelf ooit bent benaderd met een

aanbod of voor een abonnementsverlenging; misschien

heeft u wel een spookfactuur in uw postbus gevonden.

Mogelijk bent u er zelfs in getrapt. En bent u zó kwaad

geworden, dat u aangifte heeft gedaan bij de politie.

Daar heeft u dan waarschijnlijk te horen gekregen dat men

helaas weinig of niets voor u kan doen.

Het fenomeen acquisitiefraude bestaat al in Nederland sinds

de uitvinding van de boekdrukkunst. In de vorige eeuw nam

het een grote vlucht toen de fax zijn intrede deed. Dat inmid-

dels al weer bijna verdwenen apparaat maakte het kinderlijk

eenvoudig om een argeloze medewerker van de afdeling

debiteuren/crediteuren een nepnota te laten betalen.

Eén van de gedupeerde ondernemers richtte in 1995 het

bureau Eerlijk Zaken Doen op om een vuist te kunnen

maken tegen de oplichters. Zeven jaar later ging het initiatief

failliet wegens gebrek aan steun uit het bedrijfsleven en de

overheid. Een idealistische dame met een achtergrond in de

bankwereld nam de failliete boedel over en stortte zich vol

passie op de bestrijding van de fraudeurs.

Zij boekte meer succes dan haar voorganger. Langzaam

maar zeker begon haar geluid door te dringen bij organi-

saties van werkgevers en inmiddels wordt haar stichting

financieel gesteund door enkele duizenden donateurs uit

het midden- en kleinbedrijf. Maar de gewraakte oplichting

vindt nog elke dag plaats. Volgens een ruwe schatting van

haar Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) harken de heren

400 miljoen euro op jaarbasis binnen.

In april boekte SAF z’n voorlopig grootste succes. Het CDA

en de SP in de Tweede Kamer brachten plannen naar buiten

voor wetgeving tegen acquisitiefraude. Oplichting is

weliswaar strafbaar, maar de wijze waarop de heren u van

uw geld afhelpen is vaak zo gehaaid, dat de rechter er weinig

mee kan. In België en Oostenrijk bestaan al wetten tegen

nep-acquisiteurs waardoor het verschijnsel daar de kop is

ingedrukt.

Als de twee fracties een meerderheid voor hun plannen

vinden, en die kans is groot, komt er op acquisitiefraude

in Nederland gevangenisstraf te staan en geldboetes die

kunnen oplopen tot 450.000 euro. In 2013 bestaat SAF tien

jaar. Het zou de kroon op het werk zijn als het Binnenhof

volgend jaar een wet als verjaardagscadeau kan geven.

André Vermeulen

[email protected]

- Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business - Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor

steeds meer bedrijven

Page 6: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

het ONDERNEMERS BELANG

Uw nieuws

Is er een nieuwe directie aangetreden?

Heeft u productnieuws? Gaat u ver-

huizen, een nieuwe vestiging openen

of fuseren? Uw persberichten, bij

voorkeur met foto, kunt u sturen naar

Uitgeverij Novema, redactie HOB Haag-

landen; t.a.v. Baukje Bosma; Postbus

30, 9860 AA Grootegast, of per e-mail:

[email protected]

071-ICT, ICT-Kring Delft en ICT-Kring Zoetermeer gaan samenwerkenDrie regionale ICT-netwerken met

een achterban van zo’n 500 bedrijven

gaan gebruikmaken van elkaars kennis,

contacten en competenties om nog

slagvaardiger en effectiever te kun-

nen werken. Samenwerking zal met

name plaatsvinden op het gebied van

evenementen, workshops en verdere

ontwikkeling en uitbouw van het

netwerk. Het uiteindelijk doel is het

creëren van een breed ICT-netwerk

met diverse ondersteunende activitei-

ten ter stimulering van de regionale en

lokale ICT-bedrijvigheid. Het startschot

werd gegeven voor de samenwerking

tijdens een goed bezochte bijeen-

komst die georganiseerd werd door

071-ICT op het kantoor van De Clercq

Advocaten Notarissen in Leiden. Deze

eerste kennismaking met collega’s uit

Zoetermeer en Delft werd enthousiast

ontvangen. Voor de komende tijd staat

in ieder geval een aantal workshops

voor het najaar in de agenda.

Meer informatie: 071-ICT,

www.071-ict.nl , Natascha van Duuren,

[email protected];

ICT Kring Delft, www.ictkring-delft.nl,

Jeroen Heemskerk, [email protected];

ICT Kring Zoetermeer,

www.ictkringzoetermeer.nl , Henk

Delfos, [email protected]

Nieuws

04

De Haagse reisorganisatie Experience

Nubia laat haar klanten kennismaken

met een ander Egypte, dat van de

Nubiërs. Een Afrikaanse minderheid

in het Egyptische zuiden en een van

de grootste bevolkingsgroepen in

Soedan. Door het ontstaan van het

Nassermeer in het grensgebied als ge-

volg van de bouw van de Aswandam,

kwam midden vorige eeuw het oor-

spronkelijke leefgebied van de Nubiërs

onder water te staan en moesten mil-

joenen mensen worden geëvacueerd.

Bovendien waren er in dat gebied

vele tempels uit de periode van de

‘zwarte farao’s’ toen de Nubiërs aan de

macht waren in het oude Egypte. Deze

tempels zijn op initiatief van de Unesco

door een internationale reddingsactie

op spectaculaire wijze naar hoger gele-

gen gebieden verplaatst en daarom nu

nog te bezichtigen. Eigenaar van Ex-

perience Nubia, Abdel Sabour Dahab,

zelf een Nubiër, maar alweer vele jaren

woonachtig in Den Haag, laat mensen

op een typisch Hollandse manier

kennismaken met zijn geboortestreek.

Op degelijke Hollandse fietsen rijden

er nu vele, met name Nederlandse

en Belgische, toeristen in een week

van Aswan naar Luxor, begeleid door

Nubische gidsen.

De route voert over de rustige Weste-

lijke Nijloever door Nubische dorpen,

langs de woestijn en groene land-

bouwgebieden, via een kamelenmarkt

en diverse faraotempels naar Luxor,

van waaruit men weer huiswaarts

vertrekt, of nog wat langer verblijft

om de Vallei der Koningen en andere

wereldberoemde hoogtepunten uit

de faraocultuur te bezoeken. Ook

ontwikkelt Experience Nubia jaarlijks

vele maatwerkreizen, woestijnreizen,

een schilderreis, cruises op de Nijl en

op het Nassermeer etc. Neem eens een

kijkje op de website voor het complete

aanbod: www.experiencenubia.com

Z.K.H. de Prins van Oranje reikt Koning Willem I Prijs en Plaquette uit

Informatiecentrum Plaspoelpolder open

Op 1 mei zijn aan de Handelskade

49, bij de entree van het Rijswijkse

bedrijventerrein, de deuren van het

spiksplinternieuwe Informatie-

centrum Plaspoelpolder opengegaan.

Medio juni is het centrum officieel

in gebruik genomen tijdens een

feestelijke bijeenkomst.

Het Informatiecentrum is gereali-

seerd door de Stichting Urbanisator,

het samenwerkingsverband van de

gemeente Rijswijk, het Industrie-

schap Plaspoelpolder (IPP), de

eigenaren van de Plaspoelpolder

in samenwerking met de Belan-

genvereniging Bedrijven Rijswijk

(BBR). Remko Sebastiaan van Eldik,

beleidsmedewerker economische

zaken en accountmanager van de

gemeente Rijswijk: “In het Informa-

tiecentrum kan men alles te weten

komen over de nieuwe ontwikkelin-

gen op de Plaspoelpolder.

Deelnemende eigenaren krijgen de

gelegenheid om hun vastgoed en

initiatieven te presenteren.

Er wordt volop aandacht besteed

aan nieuwe kansen, initiatieven

en voorzieningen in het gebied.”

Wethouder René van Hemert

verantwoordelijk voor Economie,

Stadsontwikkeling en Wonen

vertelt dat verschillende gevestigde

bedrijven en eigenaren al met

initiatieven aan de slag zijn gegaan

en diverse nieuwe partijen de weg

naar de Plaspoelpolder hebben

gevonden. Van Hemert merkt op

dat geïnventariseerd is wat er aan

voorzieningen in de Plaspoelpolder

ontbreekt.

“Wij missen een leuk restaurantje,

een kleine supermarkt en kinder-

opvang. Nieuwe initiatieven zijn

daarom van harte welkom.” Wet-

houder Van Hemert is enthousiast

over het nieuwe Informatiecentrum.

VDL Groep BV (categorie Groot Bedrijf)

& Vencomatic BV (categorie MKB) heb-

ben uit handen van Zijne Koninklijke

Hoogheid de Prins van Oranje de

Koning Willem I Prijs 2012 ontvangen.

Tevens werd voor het eerst de Koning

Willem I Plaquette voor Duurzaam

Ondernemerschap uitgereikt aan

Norm-teq BV. Dit gebeurde tijdens

de feestelijke uitreikingsavond op de

Floriade te Venlo. De presentatie van

deze bijzondere avond lag in handen

van Ivo Niehe. Onder de ruim 400

aanwezigen waren tal van hoogwaar-

digheidsbekleders: dhr. Prof. dr. K.H.W.

Knot (President van de Nederlandsche

Bank en Voorzitter van de Koning Wil-

lem I Stichting), Commissarissen van

de Koningin, diverse burgemeesters

en wethouders. Daarnaast was de

top van ondernemend Nederland

ruim vertegenwoordigd waaronder

veel eerdere winnaars van de Koning

Willem I Prijs. Voor informatie over de

Koning Willem I Stichting en Prijs zie

www.kw1prijs.nl

Haagse reisorganisatie Experience Nubia

Solliciteren.nl lanceert: SollicitereninDenHaag.nl

Speciaal voor het gemakkelijk zoeken

en vinden van mensen of werk in

het Haagse is er sinds kort Solliciter-

eninDenHaag.nl: een platform waar

werkgevers en werkzoekenden hun

vraag en aanbod in de stad kunnen

matchen. Snel en voordelig.

Het platform is een initiatief van

solliciteren.nl en is een antwoord op

het veranderde zoekgedrag van werk-

zoekenden: heel gericht en regionaal.

Solliciteren.nl rolt een netwerk aan

nichevacaturebanken uit over

Nederland, waaronder in Den Haag.

Lees verder op de website:

http://www.solliciterenindenhaag.nl/

nieuws/lancering-solliciteren-

indenhaag-nl/

V.l.n.r. dhr. Van der Leegte (VDL Groep BV); dhr. Prof. dr. K.H.W. Knot (President van de Nederlandsche Bank

en voorzitter van de Koning Willem I Stichting), dhr. Evers (Norm-teq BV), dhr. van de Ven (Vencomatic BV)

en Z.K.H. de Prins van Oranje. (Fotografie: Maarten Huisman)

Page 7: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

het ONDERNEMERS BELANG 05

De beurskoersen zijn de laatste

tijd enorm in beweging. In vaktaal:

de volatility is hoog. Aandelen die

op een dag met procenten dalen,

stijgen soms de volgende dag met

het dubbele percentage. Vaak ge-

beurt dit zonder direct aanwijsbare

reden. Het verband tussen de reële

economie en de beurskoersen lijkt

soms ver weg. Hoewel het zeker zo

is dat de invloed van het dagelijkse

sentiment op de beurskoersen

sterker is dan jaren geleden, is het

erg belangrijk om de logica en ratio

wel op de radar te blijven houden als

belegger. Te veel toegeven aan de

waan van de dag kost de belegger

op termijn zeker geld.

Het kapitalistische systeem is een

anker voor de fi nanciële markten in

het Westen. Een uitgangspunt van

dit systeem is dat de hoogte van

aandelenkoersen (waardering) sterk

bepaald wordt door winstgroei en

voorspelbaarheid van een bedrijf.

Des te meer winstgroei en voorspel-

baarheid, des te hoger de koersen.

Andersom geldt (helaas) ook: hoe

lager de winst en voorspelbaarheid,

hoe lager de koersen.

De winstgroei neemt natuurlijk de

laatste tijd af en de voorspelbaar-

heid (lees zekerheid) ook. Lagere

aandeelkoersen zijn het gevolg.

Wij denken echter dat de beurs wel

enigszins overdrijft. Veel aandelen

noteren lager dan men op basis van

bedrijfsfeiten zou verwachten. Zelfs

als rekening wordt gehouden met

de problemen in de Eurozone.

Het is belangrijk te constateren

dat het verband tussen de

bedrijfsresultaten en de

beurskoersen uit het lood

geslagen is. Het sentiment,

de Eurocrisis, domineert de

markt, waardoor de ratio

niet altijd meer aan bod

komt. Uiteindelijk zal de het

negatieve sentiment minder sterk

worden. In dat licht bezien, is het tijd

om te gaan winkelen op de beurs.

Wees wel selectief. De wereld is

veranderd de laatste jaren. Met name

de invloed van internet heeft zich

doen gelden in veel bedrijfssectoren.

Zowel in positieve als negatieve

zin. Denk bijvoorbeeld eens aan de

gevolgen van het internetwinkelen

voor de kledingbranche.

Het zijn enerverende tijden op de

beurs. Het neerwaarts risico blijft

natuurlijk aanwezig. Het opwaarts

potentieel echter ook. Wij gaan

de komende maanden zien of de

invloed van het sentiment afneemt.

Als dat het geval is, zal het kapitalis-

tische systeem haar werk doen en

gaan de koersen omhoog.

Edwin Wierda Algemeen Directeur

[email protected]

Colu

mn

Bekend van

‘Business Class’ op

Column

Extreme Koersbewegingen

Nieuw bedrijfspand DON Opleidingen feestelijk in bedrijf genomen

Onderzoek ‘De Kracht van de Ondernemer 2012’ gestart

Thema: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Gedurende een tweedaags

evenement, met als thema ‘Een

Wereld In Beweging’, werd op

vrijdag 15 en zaterdag 16 juni

jl. het nieuwe bedrijfspand van

DON Opleidingen in Naaldwijk

feestelijk geopend. De West-

landse specialist in opleidingen

nam op die twee dagen het

pand aan de Vierschaar offi cieel

in gebruik. De open dag op

zaterdag heeft een zeer groot

aantal Westlanders op de been

gebracht. Er werden ruim der-

tienhonderd belangstellenden

geteld. Met het nieuwe bedrijfspand

heeft DON Opleidingen een belang-

rijke stap gezet richting een verdere

uitbouw in de toekomst. Het bedrijf,

dat zijn wortels heeft in de rijoplei-

dingen, is tegenwoordig veel breder

actief als opleidingspartner. Diverse

veiligheidstrainingen maken deel uit

van het programma. Hieronder valt

onder andere; heftruck, hoogwerker,

autolaadkraan, bedrijfshulpverlening,

VCA, ADR en chauff eurstrainingen

in het kader van Code 95. DON

Opleidingen is daarmee een van

de grootste opleidingscentra van

de regio Haaglanden. Het bedrijf

staat tegenwoordig onder leiding

van Marco en Erwin Don. De nieuwe

locatie in Naaldwijk meet in totaal

10.000 vierkante meter, waarvan

2.500 vierkante meter bestemd is

voor kantoor- en opleidingsruimte.

Verder zijn er op het terrein facili-

teiten voor trainingen met interne

transportmiddelen, brandbestrijding,

motor parcour etc.

Ook dit jaar heeft Rabobank Vlietstreek-

Zoetermeer - samen met haar partners

- voor de zesde achtereenvolgende

keer het initiatief genomen voor het

project ‘De kracht van de ondernemer’.

Met het project worden ondernemers

en andere organisaties in de regio

van informatie en kennis voorzien die

bruikbaar is voor het stimuleren van de

regionale economie.

Dit jaar staat het thema ‘aansluiting

onderwijs-arbeidsmarkt’ centraal. Door

middel van een onderzoek wordt in

beeld gebracht waar zich knelpunten

bevinden in deze aansluiting en welke

mogelijkheden er zijn om de discrepan-

ties in de toekomst te beperken.

Om een betere kwalitatieve aansluiting

tussen vraag en aanbod van arbeid

in onze regio te realiseren is inzet van

alle betrokken partijen nodig. Daarom

wordt voorafgaand aan het congres

en als onderdeel van het onderzoek

een workshop georganiseerd waarin

met een aantal regionale deskundigen

en belanghebbenden gediscussieerd

wordt over de mogelijkheden en rand-

voorwaarden om dit samen in onze

regio te realiseren.

Op woensdag 28 november 2012

worden de onderzoeksresultaten

gepresenteerd. Net als voorgaande

jaren belooft het een inspirerende

avond te worden met een afwisselend

programma.

Noteer de datum alvast in uw agenda!

Via www.dekrachtvandeondernemer.nl

of Twitter: KrachtvandeO, blijft u op de

hoogte van alle ontwikkelingen.

De eigenaren van DON Opleidingen openden gezamenlijk offi cieel

het pand (Fotografi e: Frank Kraft)

Het vinden van de juiste baan maakt

een belangrijk deel uit van iemands

algehele geluk. Dit blijkt uit een poll

op Monster(board) onder bijna 3000

respondenten wereldwijd. Ruim 85%

geeft aan dat een juiste baan beslissend

is voor hun algehele geluk, of er in ieder

geval deels aan bijdraagt. Slechts dertien

procent geeft aan dat hun baan niet bij-

draagt aan hun geluk en dat zij gewoon

werken om geld te verdienen. Dit blijkt

uit een wereldwijde poll onder 2972

bezoekers van de carrièresite Monster, in

Nederland bekend als Monsterboard.nl

Juiste baan maakt gelukkiger

Page 8: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312
Page 9: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

het ONDERNEMERS BELANG 07

Stef Bahlmann van de ABN AMRO bank Den Haag zet kracht achter de ambitie om zijn bank weer te positioneren als dé

ondernemersbank in de regio Haaglanden. Begin 2012 werd hij als directeur Bedrijven het gezicht van ABN AMRO voor

ondernemend Den Haag. Op 31 mei organiseerde hij een symposium over ontwikkelingen in en financiering van commercieel

onroerend goed. Meer dan 300 ondernemers waren naar het Louwman automuseum gekomen om onder andere te luisteren naar Elco Brinkman,

voorzitter Bouwend Nederland en Marnix Norder, wethouder Stadsontwikkeling Den Haag. Er is bewust gekozen voor het Louwman museum als

locatie. Stef Bahlmann: “Het is het toonbeeld van ondernemerschap. Er is durf voor nodig om een dergelijk museum neer te zetten. Het gebouw

en het landgoed hebben grandeur. De collectie auto’s is indrukwekkend. Een visitekaartje voor de regio Haaglanden. Een plaats waar visie,

passie, lef en dus ondernemerschap samenkomen. Een inspirerende plek om ondernemers te ontmoeten en samen aan te toekomst te werken.”

Stef Bahlmann, ABN AMRO Den Haag:

“Onze Bank zit niet stil”

In het statige gebouw van de ABN

AMRO bank aan de Kneuterdijk in Den

Haag is de oude spirit duidelijk terug

te vinden. Stef Bahlmann: “Het was even

wennen om als gerenommeerde bank door

het stof te gaan. Die tijd ligt nu duidelijk

achter ons. De Bank is terug of zoals we zelf

zeggen De Bank Anno Nu. Niets is echter

permanenter dan verandering. We zullen

steeds andere paden moeten bewandelen.

De crisis heeft ook voordelen. We zijn

wakker geschud en moeten vol aan de bak.

We gaan dat samen met ondernemend

Den Haag doen. We staan open voor

initiatieven.”

Partner van onze relaties

Wij zijn voor alle ondernemers. Als het

goed gaat, maar ook in slechtere tijden.

Op dit moment hebben veel ondernemers

het moeilijk. “De groei blijft bij de meeste

ondernemingen uit en de omzet daalt. De

vraag is dan of je moet gaan investeren in

nieuwe bedrijfsmiddelen of afwachten tot

‘de bui’ over is? Een andere vraag is of je

de productie moet terugdraaien of dat je

juist meer verkopers moet aannemen om

de productie op gang te houden. Moet het

management van het bedrijf ingekrompen

of vernieuwd worden? Alle vragen raken de

bestaanszekerheid van een onderneming.

Wij zijn partner, ook als het gaat over deze

vragen. Ons doel is om met onze cliënten

InterviewTekst en fotografi e: René Zoetemelk

Stef Bahlmann, als directeur Bedrijven van ABN AMRO

hét gezicht voor ondernemend Den Haag

Page 10: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

08 het ONDERNEMERS BELANG

Interview

nieuwe investeringen. “Het mijden van

risico’s lijkt een nieuwe mode geworden.

We organiseren somberheid. Neem bijvoor-

beeld tunnels. In het kader van veiligheid

moeten ze steeds korter en op een groot

aantal punten open vanwege veiligheids-

aspecten. Als ik kijk naar de vele tunnels in

Europa dan schieten we door.” Brinkman

kijkt overigens verder wel positief naar de

toekomst. “Terugkijken heeft weinig zin.

Het gaat nu om het stellen van prioriteiten.

Waar geef ik mijn geld aan uit? Ik brand

mijn kaarsje voor vastgoed. Stenen en

asfalt stemmen echter niet. Dat betekent

dat een organisatie als Bouwend Nederland

nodig is om het vuurtje aan te wakkeren.

Anders is somberheid troef.” Volgens Brink-

man is er ruimte voor ontwikkelingen. Er is

sprake van veranderingen in de ruimtelijke

ordening. Dat komt onder andere doordat

er meer thuis wordt gewerkt. Er ontstaan

andere behoeften met de veranderingen

in tijd. “Er is echter geld en moed nodig.”

Bouwend Nederland heeft een centrale rol

als het gaat om investeringen in wegen

en vastgoed. “Er is veel niet goed gegaan,

maar juist nu kunnen veel waardevolle

investeringen worden gedaan.” Bouwend

Nederland ziet in de ABN AMRO bank een

belangrijke partner op weg naar nieuwe

investeringen.

Wethouder Marnix Norder wist zijn toe-

hoorders te boeien met zijn uitgesproken

manier van denken. “Je moet het wel

anders gaan doen, want anders snap je

de nieuwe wereld niet.” Hij wijst daarbij

op het nieuwe werken waarbij fl exibiliteit

de boventoon voert. “Je moet daar de

inrichting van de stad en de gebouwen op

aanpassen. Het Strijkijzer is bijvoorbeeld

een gebouw dat is aangepast aan deze

tijd. Het is een top vergaderlocatie.” Hij

noemt ook het nieuwe wonen als een

uitdaging. “Kleinschalig opdrachtgever-

schap is in opmars.” Hij geeft als voorbeeld

de kavelverkoop in Den Haag. Er is grote

vraag naar mogelijkheden van eigen

initiatief. Mensen sliepen voor de deur om

een kavel te bemachtigen. “Men wil dus

investeren, maar heeft daar wel de banken

voor nodig. Ook die zullen anders moeten

gaan denken.” Hij ziet voldoende kansen

voor het ontwikkelen van commercieel

vastgoed in Den Haag. “Den Haag groeit en

heeft de laagste leegstand van kantoren als

het gaat om de grote steden in Nederland.”

Hij zet zich in voor zijn wereldstad aan zee.

“Kijk naar de kust van Europa en je vindt

niet snel een tweede grote stad zo dicht

bij zee. De stad is uitermate aantrekkelijk

voor investeringen. Grote bedrijven en

instellingen weten de weg naar Den Haag

te vinden. Neem bijvoorbeeld de interna-

tionale rechtspraak. Den Haag heeft het

grootste aaneengesloten winkelaanbod

van de wereld. In de zeventiger jaren was er

sprake van een leegloop nu groeit de stad

gestaag. Die groei biedt kansen.”de juiste beslissingen te nemen zodat zij

de moeilijke tijd goed doorkomen. Een nog

lastigere vraag is of je nog moet investeren

in gebouwen. Het commerciële vastgoed

leek ons daarom een mooi onderwerp voor

een bijeenkomst met onze relaties.”

Gewaagde onderwerpen

De thema’s vastgoed en bouw zijn in

deze tijd voor een bank gewaagde

onderwerpen. Waarom dan dit symposium

dat bedoeld is om contact te leggen met

ondernemers? Stef Bahlmann: “Na Amster-

dam vinden in Den Haag de belangrijkste

vastgoedtransacties plaats. Een deel van de

commerciële vastgoedbranche heeft het

moeilijk, maar juist dan moet je laten zien

dat je als ABN AMRO staat voor je klanten.

Je bent partner in moeilijke tijden. Ook nu

is er ruimte voor initiatieven. Marnix Norder

zegt het in zijn bijdrage. Er worden in Den

Haag 1500 woningen per jaar gebouwd.

Te weinig voor de jaarlijkse aanwas van

6000 inwoners. Het rekensommetje

leert dat er dus markt is voor bouw van

woningen en dat de stad dus nog steeds

groeit. De veranderende vastgoedmarkt

geeft mogelijkheden. Een crisis wil niet

zeggen dat er geen ruimte is voor nieuwe

ontwikkelingen. De ABN AMRO bank staat

open voor initiatieven en is bereid mee te

denken in de fi nanciering van commercieel

onroerend goed. Kom maar op, zou ik

zeggen.”

Symposium

Gastsprekers met grote ambitie luisterden

het symposium op. Elco Brinkman van

Bouwend Nederland brak een lans voor

Elco Brinkman van Bouwend Nederland

breekt een lans voor nieuwe investeringen

Meer dan 300 ondernemers waren naar

het Louwman automuseum gekomen

Page 11: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

09het ONDERNEMERS BELANG

nog kansen voor nieuw vastgoed op goede

locaties.

Aanloop

Ondernemers hebben in deze moeilijke

tijd een partner nodig die deskundigheid

combineert met partnerschap. Stef Bahl-

mann: “Wij hebben veel geleerd van onze

problemen en zijn er beter van geworden.

Wij willen onze nieuwe spirit delen met

onze relaties. Er is juist nu ruimte voor de

toekomst. Iedere teruggang is het begin

van een aanloop naar beter. Belangrijk is

nu dat we in ieder geval met droge voeten

door de crisis komen. Laat ons daar een

partner in zijn. Wij willen graag fi nancieren.

Bij ons worden relatiemanagers niet afgere-

kend op de winstmarges van de bank maar

op de relatie met de klant. Doet uw bedrijf

het goed, dan doen wij het goed.”

Uitbreiding zakenrelaties

Onder druk van de Europese Unie heeft de

ABN AMRO bank door de fusie met Fortis

twaalf kantoren moeten verkopen aan

Deutsche Bank. Ook de bedrijven afdeling

van de ABN AMRO viel daaronder. Stef

Bahlmann: “Onderdeel van de verkoop was

dat wij drie jaar lang niet op de Deutsche

Bank relaties mogen prospecten. Klanten

mogen echter wel op eigen initiatief terug-

keren bij onze bank. Veel oude relaties zijn

nu weer nieuwe klanten en ervaren onze

nieuwe spirit. De terugkeer betekent dat

we in rap tempo het marktaandeel kunnen

verhogen. Ons streven is om de komende

vijf jaar het aandeel weer op 35% te krijgen.

We staan dus open voor nieuwe business!

Nieuwe klanten en klanten die terugkomen

kunnen rekenen op de hoogste inzet van

mij en de medewerkers. Er is een grote

spirit om mee te werken aan een nieuwe

toekomst. Samen de dip nemen en dan

weer groeien. Onze bank zit niet stil.”

Tot slot merkte hij op dat het vooral gaat

om de wil tot veranderen. “De grootste

beperking is uw eigen schaduw waar u

overheen moet stappen.” Anders denken

dus.

Kommer en kwel

De toespraken van Hoofd Real Estate

Advisory van ABN AMRO, Erik Steinmaier

en Directeur Real Estate Finance Robert

van Deelen gaven een goed beeld van de

huidige situatie. Die is niet rooskleurig.

“Het is back to basic, ook voor bankiers”

Volgens Erik Steinmaier. Het is echter niet

allemaal kommer en kwel. Het blijkt dat

er nog steeds vraag is naar toplocaties

in de non-food sector. De foodmarkten

hebben een stabiele identiteit en er is een

sterke behoefte aan kwaliteit en het juiste

product. Ook in de vastgoed is verandering

zichtbaar: “Er is een andere afweging van

koop versus huur. Er zijn meer kansen voor

commerciële huurwoningen.”

De kantorenmarkt staat onder druk. In

2011 liet de gebruikersmarkt echter een

sterk herstel zien. “Er is wel ruimte voor

topproducten op toplocaties. Problemen

doen zich vooral voor bij ouder vastgoed

op mindere locaties.” Kortom, er zijn zeker

ABN AMRO Bedrijven

Den Haag en omstreken

Kneuterdijk 8

2514 EN Den Haag

Postbus 386

2501 BJ Den Haag

T 070 - 375 22 70

M 06 - 533 255 21

[email protected]

www.abnamro.nl

Page 12: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

DOM Sicherheitstechnik is kortgeleden verhuisd van Rijswijk naar het Forepark in Den Haag. Directeur Ernst Germann is trots op zijn nieuwe

pand. “Wij hebben meer dan 20 jaar gewerkt vanuit een gebouw in de Plaspoelpolder in Rijswijk. Het werd tijd voor een sprong voorwaarts. Dit

gebouw past meer bij de cultuur van ons bedrijf. Het straalt kwaliteit en fl exibiliteit uit. We hebben werkruimten gemaakt die voldoen aan de

hoogste norm van arbeidsomstandigheden. Ik leid mijn vaste klanten maar ook potentiële klanten graag rond in ons nieuwe pand. Wij hebben

het pand zo ingericht dat onze showroom is te bereiken via de technische werkruimten. Door die transparantie ziet men onze productiekwaliteit.”

DOM Nederland

Tiber 32-34

2491 DH Den Haag

T 070 - 319 30 06

www.dom-nederland.nl

[email protected]

DOM Sicherheitstechnik:

Kwaliteit tegen

criminaliteit

DOM is van oorsprong een Duits

bedrijf en werkt al sinds 1936 aan

sluitsystemen met het hoogste

veiligheids- en comfortniveau. Ernst Ger-

mann: “Wij bieden producten die de hoogst

mogelijke weerstand bieden tegen inbraak-

technieken, zoals boren, kloppen en trekken.”

Het gaat om sluitsystemen van de beste

kwaliteit. Dit kan een eenvoudige cilinder

voor uw brievenbus zijn maar ook een slot

met zware veiligheidseisen voor een geldau-

tomaat. DOM biedt voor iedere toepassing

de juiste oplossing. “Wij leveren complete

mechanische en elektronische sluitsystemen

maar ook losse kwaliteits- cilindersloten.”

Flexibel

Commercieel Manager Sylvain Gfeller wijst

op de fl exibileit van DOM. “De klant bepaalt

en wij gaan aan de slag. Of het nu om

standaardoplossingen gaat of om hele

specifi eke wensen wij leveren de hoogste

service. Er moet regelmatig voor een klant

een specifi ek product worden ontwikkeld.

Naast techniek en veiligheid wordt er ook

meegedacht over design en inbouwtoepas-

sing. Iedere vraag naar niet-standaard

producten is een uitdaging.” Ernst Germann

is trots op zijn medewerkers. “Het zijn

hoogopgeleide mensen met passie voor ons

bedrijf.

Ze leveren hoge kwaliteit en uitermate goede

service. Wij leveren ook standaardproducten

via de ijzerhandel. Direct klaar voor de

eindgebruiker. Onze kracht? Naast kwaliteit is

dat fl exibiliteit. Bestellingen komen vaak laat

binnen. Het is dan snel handelen, maar de

klant kan rekenen op de beste service. Voor

mij is onze fl exibiliteit en kwaliteit gewoon,

maar ik merk dat buitenstaanders steeds

weer verrast zijn.”

Mechanisch en elektronisch

DOM levert verschillende sluitsystemen.

Ernst Germann: “Het mechanische

sluitsysteem DOM Diamant mag

gerekend worden tot de top. Het

systeem diamant beantwoordt

aan de hoogste eisen met

betrekking van bescherming en

sluitcomfort en biedt compromisloze

kwaliteit. Het is een sluitsysteem waar

we trots op zijn.” Sylvain Gfeller: “Er is veel

vraag naar Elektronische toegangscontrole.

Bij een mechanisch systeem is het verliezen

van een sleutel en zeker de hoofdsleutel, een

groot probleem. Een elektronisch sluitsy-

steem kan veel opwinding, tijd en bovendien

ook veel geld schelen.” Ernst Germann:

“Onze systemen zijn volledig ontwikkeld op

basis van de hoogste veiligheidstechnieken

en worden gemaakt naar de wensen van de

gebruikers. Onze sluitsystemen worden

verwerkt in gebouwen waar de

hoogste veiligheidsnormen

gelden. Wij leveren onder

andere aan banken & fi nanciële

Instanties, en zwaar beveiligde overheids-

gebouwen.”

Domweg

Op de dag van het interview bij DOM was er

nieuws over het aantal woninginbraken in

Nederland. Ernst Germann: “Als je dan net

vandaag leest dat er in 2011 een toename

is geweest van 4000 woninginbraken

weet ik dat we domweg gewoon nodig zijn.

Een veilig slot mag geen sluitstuk zijn van

een bouwproject. Het is kwaliteit contra

criminaliteit. En wij leveren de voorsprong.”

het ONDERNEMERS BELANG 10

Bedrijfsreportage Tekst en fotografi e: René Zoetemelk

Sylvain Gfeller en Ernst Germann (rechts) voor

hun bedrijf DOM Sicherheitstechnik

Page 13: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Ondernemers kunnen niet meer zonder creditcard. In Nederland is het nog

niet in alle situaties vanzelfsprekend de creditcard te gebruiken, maar dat is

snel aan het veranderen. De creditcard biedt namelijk behalve betaalgemak

ook veel andere zakelijke voordelen, vertelt Mike van der Voort, manager

Sales en Marketing Commercial Cards van International Card Services (ICS). International Card Services

Wisselwerking 32

1112 XP Diemen

Postbus 23225

1100 DS Diemen

T 020 - 660 09 88

[email protected]

www.icsbusinesscards.nl

Zorgeloos ondernemen met

de MasterCard Business

MasterCard Business

ICS heeft een nieuwe zakelijke creditcard

gelanceerd: de MasterCard Business.

Een bankonafhankelijke creditcard die

ondernemers veiligheid, zekerheid en

gemak biedt. “Een zakelijke creditcard

verschaft tijd en liquiditeit en houdt privé

en zakelijk goed gescheiden”, aldus Van

der Voort. “Het is bijvoorbeeld niet meer

nodig om bonnetjes te verzamelen.

Wij verstrekken maandelijks een overzicht

van de uitgaven. Als medewerkers een

creditcard van de zaak gebruiken, spreken

we van tevoren af wie het rekeningoverzicht

krijgt en wie betaalt: de medewerker of

het bedrijf. Ook kunnen we voor bepaalde

uitgaven het gebruik uitschakelen.”

Online managementinformatie

Neemt een bedrijf meer dan 25 creditcards

af, dan is een online tool beschikbaar.

“Daarmee kunnen de transacties altijd

online worden bekeken en heeft de

ondernemer direct toegang tot

waardevolle managementinformatie.”

Het systeem kan worden gekoppeld aan

het eigen boekhoudsysteem, waardoor de

interne declaratieprocessen sterk worden

vereenvoudigd.

Rentevrij werkkapitaal

Bovendien kan de ondernemer

beschikken over rentevrij werkkapitaal.

“De creditcard is een betaalproduct en

geen kredietproduct, maar kan als gratis

voorfi nanciering worden gebruikt.”

Van der Voort rekent het voor: “Wij sluiten

af op de vierde van de maand. Dan sturen

we een rekeningoverzicht. Als we dat

vooraf hebben afgesproken, dan kan

de ondernemer het bedrag binnen

30 dagen overmaken. Wie dus op de

vijfde van de maand een aankoop doet

met de creditcard, hoeft pas twee

maanden later te betalen.” Zo kan de

baat voor de kost uit gaan.

Altijd veilig betalen

De creditcard is een zeer veilige manier van

betalen. “De Card is uitstekend beveiligd.

Voor internetgebruik zijn er aanvullende

beveiligingsprotocollen met een zelfge-

kozen wachtwoord. Raakt de Card zoek,

dan kunnen wij binnen 24 uur zorgen

voor een nieuwe, ook in het buitenland.

Ook kan de gebruiker in geval van nood

heel snel over contant geld beschikken.

Met een creditcard van ICS weet je zeker

dat je altijd overal kunt betalen.”

BedrijfsreportageTekst: Wendy van Schie • Fotografi e: Blinkfotografi e

International Card Services (ICS) verzorgt de uitgifte, verwerking en service van creditcards van

Visa en MasterCard. ICS is in 1988 ontstaan en is op het gebied van de uitgifte van creditcards

marktleider in de Benelux. Met inbegrip van de Duitse en Belgische vestigingen werken er bij

ICS circa 500 medewerkers. ‘Operational Excellence’ is het motto. De serviceafdelingen van ICS

zijn zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Alle servicewerkzaamheden voert ICS in

eigen huis uit.

ICS laat ondernemers graag kennismaken met de

MasterCard Business en biedt deze daarom het eerste

jaar gratis aan.

Zie het bijgevoegde aanvraagformulier of ga naar de

website: www.icsbusinesscards.nl/ondernemersbelang

Mike van der Voort: “De creditcard is een betaalproduct en geen kredietproduct,

maar kan als gratis voorfi nanciering worden gebruikt”

het ONDERNEMERS BELANG

Page 14: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Interview Tekst: Jerry Helmers – Crown Media • Fotografi e: Jur Engelchor

Tweede Women’s Conference Europe op 30 november in Den Haag

‘Vrouwen moeten calvinistische grondslag doorbreken’

TIPS voor vrouwen die willen empoweren….

1. Besef dat je een maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid hebt. Transformeer van consumptief

handelen naar productief denken. Het is

je verplichting om bij te dragen aan de

maatschappij waarin je leeft.

2. Doe niet alles zelf. Heb focus. En laat

dingen los. Alleen dán kun je succesvol

zijn. Je kunt niet alles tegelijk.

(Mannen kunnen dit ook niet!)

3. Vrouwen dienen onderling veel

meer solidariteit te hebben.

Het lijkt er op alsof we elkaar

alleen maar een hak willen

zetten. Stop daarmee.

Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!)

constatering dat slechts 6% van de topposities in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? Nederland was toch uitgeëmancipeerd?

Het antwoord op al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van

het algemeen bestuur van VNO-NCW is initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. Afgelopen november voor de eerste

keer georganiseerd, komend november weer op de agenda. “Het principe dat vrouwen hun carrière afbreken, zit veel te diep in onze

genen geworteld. We moeten daarom het statement blijven maken.”

het ONDERNEMERS BELANG

Page 15: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

het ONDERNEMERS BELANG

“De leden denken immers hetzelfde.

Maar wil je meer rendement, dan heb je

meer innovatie nodig. En dán moet je

op zoek naar verschillende gedachten,

visies en discussies. Vrouwen hebben

een andere kijk op

het leven. En op

zakendoen. Nee,

het is niet altijd

beter, maar die

diversiteit kan wel

veel opleveren.

Op dit moment

sluiten we bewust

en onbewust vrouwen uit. Wat mij

betreft hebben we Nieuw Leiderschap

nodig om onszelf, ons land dus, weer

écht vooruit te helpen. Creëer een

ondernemender klimaat waarin vrouwen

volop meedoen!”

“In deze snel veranderende wereld

moeten we ons dan ook weer zien te

onderscheiden,” vervolgt ze. “Natuurlijk

is dat lastig voor een land met ‘slechts’

17 miljoen inwoners. Wij kunnen wat dat

betreft nooit op tegen een Brazilië, of

een China . Of een India. De focus moet

dus op het slimmer laten worden van de

mensen. Investeer in onderwijs. Het komt

onze economische kracht ten goede.

Maar laten we daarbinnen vrouwen wel

heel veel kansen geven.”

Aan de gastsprekers van de tweede

Conference zal het niet liggen. Trots meldt

Breeveld, dat intussen Carla Bruni, de

echtgenote van de Franse president

Sarkozy, is gestrikt als gastspreekster.

“Maar ook Neelie Kroes – beschermvrouwe

van de conferentie – zal haar zegje doen.

En wat te denken van voormalig premier

Jan Peter Balkenende, die het met ons wil

hebben over corporate responsability?

Verder hebben we Angela Merkel en

Michelle Obama uitgenodigd. Te hoog

gegrepen? Helemaal niet. Sowieso is de

Women’s Conference een initiatief dat

ooit al succesvol

in Amerika was

ontstaan. We zijn

dus zeker geen

lokaal clubje.

Ook in Amerika is

de conferentie een

doorslaand succes

met als gevolg dat

er een groot maatschappelijk debat op

gang is gebracht. Ik vond het van belang

om het Event ook jaarlijks in Europa te

organiseren en te laten zien dat wij vrouwen

met elkaar verbonden zijn en dat we

onszelf ook verplicht moeten voelen

een bijdrage te leveren.”

Tijdens de conferentie wordt er op

strategisch niveau dieper ingegaan op

het vraagstuk van Empowerment voor

vrouwen en de rol die vrouwen kunnen

innemen in het ondernemersklimaat van

Nederland. “We gaan refl ecteren.

We gunnen onszelf die kritische noot.

We gaan het daar allemaal op 30 november

over hebben. Maar bovenal hopen we

op een sterkere bewustwording bij al die

inspirerende vrouwen. Laten we onze

talenten vol benutten; uiteraard moeten

we daar zelf keihard voor werken en onze

verantwoordelijkheid in nemen maar

laten we vooral ook op sociaal-cultureel

vlak de ingesleten waarden durven

te doorbreken. Dat is goed voor de

vrouwen. Dat is goed voor alle mannen.

Het is bovendien goed voor de kwaliteit

van ons ondernemerschap. En dus is het

goed voor Nederland.”

Breeveld maakt zich grote zorgen

over de toekomst van Nederland.

“Waar is onze handelsgeest gebleven?

Enkele eeuwen geleden waren we hét

ondernemersvoorbeeld voor de rest van

de wereld. Nu zakken we langzaam weg op

internationale ranglijsten. De reden?

We verliezen concurrentiekracht. De oorzaak?

We zitten in een mechanisme waarin we

niet al het talent (willen) benutten dat

we hebben. Enerzijds met dank aan het

ongeloofl ijke gepamper en betuttel van

traditioneel ingestelde vakbonden,

anderzijds zijn er maatschappelijke, fi scale

en sociaal-culturele aspecten die er nog steeds

van uitgaan dat mannen de kostwinner

moeten zijn. Het is grote noodzaak om die

calvinistische grondslag vaarwel te zeggen

en in te zetten op een nog grootser debat

waarin we onszelf kritisch afvragen waarom

we het blijkbaar vanzelfsprekend vinden

dat vrouwen niet mogen bijdragen aan de

groei en dynamiek van de economie.”

Het gaat om bewustwording in optima

forma. “We zijn op zoek naar een krachten-

bundeling van vrouwen. Eigenlijk wat The

Old Boys altijd deden en doen. Ze hielpen

elkaar. Vrouwen kunnen elkaar echter ook

empoweren. In een netwerk van Fresh

Girls. Maar begrijp me niet verkeerd; we

zijn helemaal niet van mening dat mannen

moeten worden uitgesloten. Integendeel.

Zelfs ook op onze conferentie hebben

we manlijke gastsprekers. En, mannen

worden van harte uitgenodigd om de

conferentie te bezoeken. Zo moeten we

gezamenlijk aan de slag om bijvoorbeeld

het diversiteitsvraagstuk op een hoger

niveau te brengen. We kunnen veel meer

dan we denken. Vrouwen moeten het lef

hebben eff ectievere keuzes te maken.

Ze doen alles maar ‘een beetje’. Maar als

je alles maar ‘een beetje’ doet, dan kun je

nooit excelleren.”

Zelf heeft Breeveld altijd duidelijke keuzes

gemaakt. “En ja, ik heb ook ‘gewoon’ twee

kinderen, die niets te kort komen. Ik ben

er voor mijn man, en hij is er voor mij.

Maar ik zeg wel; het gesprek over je eigen

ontplooiing begint al aan de keukentafel.

Ik weet nog dat mijn man ooit zei, nog

vóórdat we kinderen hadden, dat hij

geen behoefte had aan een vaatwasser.

Toen ik hem duidelijk maakte, dat hij dan

degene zou zijn, die dan ’s avonds de afwas

zou moeten doen, was er in no time een

vaatwasser. Want, zo kon ik ’s avonds – na

het eten – ook nog aan het werk waarbij ik

dus geen tijd hoefde te besteden aan al die

fl auwe keukenklusjes. Ik wilde me namelijk

ook ontwikkelen. Ik wilde ook een carrière.”

Volgens Breeveld moeten organisaties de

uitdaging aangaan om écht het beste uit

zichzelf te halen. “Leiding geven aan een

monocultuur is niet zo moeilijk,” zegt ze.

‘Vrouwen moeten het

lef hebben eff ectievere

keuzes te maken’

Carmen Breeveld:

“Nederland zakt

langzaam weg

op internationale

ranglijsten”

Page 16: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312
Page 17: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor steeds meer bedrijven

‘Vakmensen met een goede mentaliteit’

Van een negatief imago van zijn

Oost-Europese werknemers wil

directeur Fred Mulder van Mupol

niets weten. Hij staat op het standpunt

dat we blij mogen zijn dat buitenlanders

het werk willen doen waar de meeste

Nederlanders niet voor zijn te porren.

“Want zo is het wel. En we weten ook

allemaal waarom. Als je hier geen werk

hebt, krijg je een uitkering. Een Pool die

geen werk heeft, zit thuis en heeft geen

inkomsten. Dan wil je wel naar het buiten-

land om de kost te verdienen.”

Mupol Personeelsdiensten helpt voor-

namelijk Polen en Litouwers aan werk en

incidenteel Hongaren. De meesten komen

uit het arme oosten van Polen, het gebied

dat grenst aan Wit-Rusland en Oekraïne.

Fred Mulder: “Via ons netwerk organiseren

we contactbijeenkomsten waar mensen

zich kunnen inschrijven. Als we een baan

voor ze hebben komen ze naar Nederland.

De periode dat ze hier werken is heel ver-

schillend. De één kiest voor acht weken op

en twee weken af, anderen blijven soms

wel een heel seizoen, bijvoorbeeld jonge-

ren die in de tuinbouwsector werken.”

Eenmaal voor het eerst in Nederland zorgt

Mupol voor alle bijkomende zaken als het

verkrijgen van een sofi -nummer en bank-

rekeningnummer, de afdracht van belastingen

en sociale premies en ook huisvesting. In veel

gevallen worden meerdere buitenlandse

werknemers ondergebracht in woningen die

door Mupol worden verzorgd.

Fred Mulder: “De Polen komen in een vreemd

land en dan is het prettig als belangrijke zaken

goed voor je worden geregeld. Dat doen wij.

Alles volgens de regels die daarvoor gelden.

Met illegale zaakjes laten we ons niet in.

We betalen de salarissen die gelden volgens

de inleners-cao, we zijn NEN gecertifi ceerd

en we beschikken over het Certifi ed Flex

Home-keurmerk voor huisvesting.

Daarom doen veel werkgevers graag

zaken met ons.”

Volgens Mulder is het een misverstand te

denken dat Polen alleen geschikt zijn voor het

‘domme werk’. “Het werk dat wij aanbieden is

lang niet alleen voor ongeschoolden. In heel

veel gevallen hebben we het over vakmensen

met een goede mentaliteit. Polen passen zich

ook gemakkelijk aan. Zeg tegen ze wat ze

moeten doen en ze doen het. Van jong tot

oud. In de fruitpluk hebben we een keer een

echtpaar geplaatst die beiden tegen de tachtig

liepen. Die zagen het werk als een leuk uitje

waarmee ze nog geld verdienden ook.”

het ONDERNEMERS BELANG

BedrijfsreportageTekst: Daan Appels • Foto: Mupol

De agrarische sector, de bouw, de industriële productiesector en de metaal, kunnen anno 2012 niet zonder buitenlandse

werknemers. Nu een tewerkstellingswerkvergunning voor inwoners van de Europese Economische Ruimte niet meer nodig

is (uitgezonderd voor Bulgaren en Roemenen), vinden met name Poolse arbeidskrachten met duizenden werk in ons land.

Mupol Personeelsdiensten is één van de bedrijven die bemiddelt tussen vraag en aanbod.

Payrolling

Naast het samenbrengen van Neder-

landse werkgevers en werknemers uit

Oost-Europese landen, houdt Mupol zich

bezig met payrolling voor Nederlandse

bedrijven. Dus zowel voor de Nederlandse

als Oost Europese werknemer. Payrolling

houdt in dat een bedrijf het werkgever-

schap uit handen geeft en het personeel

op de loonlijst komt van Mupol.

Fred Mulder: “Vooral bij kleinere bedrijven

tot ongeveer vijftien werknemers is

payrolling in opkomst. Een ondernemer

hoeft hiervoor geen boekhouder in de

arm te nemen en kan zich helemaal rich-

ten op zijn core business. Wij regelen alle

juridische en administratieve rompslomp

en nemen hem daarmee een hoop werk

uit handen. Een voorbeeld van ontzorgen

in optima forma.”

Mupol Personeelsdiensten BV

Garnizoenstraat 6c, 5363 VX Velp(NB)

M 06 - 203 630 49

T 0486 - 76 00 07

F 0486 - 47 48 78

[email protected]

www.mupol-personeelsdiensten.nl

Page 18: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografi e: Marco Magielse

Op de als eerste geopende

playground in de Haagse Hondius-

straat blikt de tenniskampioen terug

op hoe het vijftien jaar geleden allemaal

begon. “Toen ik in 1996 Wimbledon won, kon

ik onmogelijk vermoeden waartoe dit zou

leiden. In plaats van de door de gemeente

voorgestelde rijtoer door de stad te accep-

teren, gaf ik midden in een Haagse wijk een

tennisclinic voor kinderen. Ik werd zo geraakt

door het plezier dat ik deze jeugd hiermee

bracht, dat ik spontaan op het idee kwam

meer voor deze kinderen te doen en daarvoor

het talent uit die wijken te benutten. Ik wilde

niet alleen hun gezondheid, maar ook hun

maatschappelijke kansen en de sociale veilig-

heid van de jeugd in die wijken te stimuleren.

Ikzelf heb elke dag kunnen sporten. Die mo-

gelijkheid moeten deze kinderen ook krijgen.”

Meer dan alleen tennis

Met deze gedachte in zijn achterhoofd duurde

het nog geen jaar voor Richard Krajicek

‘Wimbledon op straat’ organiseerde.

Het toernooi werd zo’n succes dat de inmiddels

opgerichte Richard Krajicek Foundation

besloot meer voor deze wijkkinderen te doen

dan tennis alleen. Met zijn stichting wilde

hij alle kinderen de kans geven te kunnen

sporten in een sociaal veilige omgeving.

Andere sporten en lesmogelijkheden

kwamen erbij en in Den Haag werd in 2001

de eerste playground geopend.

“Vanaf dat moment zijn de playgrounds,

ook in andere steden, elkaar in rap tempo

opgevolgd. De velden zijn overal een enorm

succes gebleken, niet alleen voor de kinderen

die er les krijgen of vrij spelen, maar eigenlijk

voor de hele wijk.”

Van hardware naar software

De Richard Krajicek Foundation heeft in

de voorbije vijftien jaar het accent steeds

meer verlegd van hardware naar software.

“Niet alleen velden aanleggen, maar ook

begeleiden. De stichting kent scholarships

toe voor de opleiding van jongeren uit de

wijk tot sportcoach op mbo niveau. In ruil

voor deze studiebeurs begeleiden zij honderd

uren vrijwillig op de playground. Zo’n beurs

helpt natuurlijk om de jongen of het meisje in

kwestie een succesvolle professionele start in

het leven te laten maken, maar de activiteiten

van de sportcoach zijn vooral essentieel in het

operabel houden van de playgrounds zelf.

Voor jongeren zijn mensen die ze persoonlijk

kennen een betere bron van inspiratie dan

een sportmodel dat ze van de televisie

kennen. En die inspiratiebronnen zijn in

de wijken met onze playgrounds in steeds

meer gevallen degenen die wij hebben laten

opleiden tot sportcoach. Daarnaast kunnen

bedrijven hun maatschappelijke betrokken-

heid tonen door zo’n meisje of jongen een

kans op een beter leven te geven door hun

beurs te bekostigen. Zo snijdt het mes aan

meerdere kanten.”

De duurzame playground

Met de onstuitbare opkomst van Maatschap-

pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

willen steeds meer bedrijven zich actief

inzetten om de sociale cohesie in wijken

met een sociale achtergrond te bevorderen.

Aansluiting zoeken bij de Richard Krajicek

Foundation is daarvoor een prima methode,

want deze stichting kan haar plannen niet

overal enkel met eigen geld en middelen

fi nancieren en realiseren. “Wij werken nauw

samen met gemeentes maar ook met private

partijen, zoals woningcorporaties en MKB-

bedrijven,” licht Richard Krajicek toe. “En we

zijn nog lang niet van plan om te stoppen.

We streven uiteindelijk naar een honderdtal

velden, die we bovendien zo duurzaam

mogelijk willen maken, onder meer op het

gebied van materiaal en verlichting. Omdat

we de kennis daarvoor in onvoldoende mate

zelf in huis hebben, hebben we een wedstrijd

uitgeschreven voor architecten.

het ONDERNEMERS BELANG

Richard Krajicek:

“Wij werken nauw

samen met gemeentes

maar ook met private

partijen, zoals

woningcorporaties en

MKB-bedrijven”

Van ‘Wimbledon op straat’ tot gesubsidieerde studiebeurzen:

Sportsponsoring die maatschappelijk verantwoord en rendabel is

Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke

sportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte

of sympathie dan strategie. Ondernemers

kunnen echter een groter rendement uit hun

betrokkenheid bij de sport halen door bewuster

te sponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard

Krajicek Foundation te steunen, die inmiddels

al een tachtigtal sportvelden heeft helpen aan-

leggen en onderhouden in wijken met een

sportieve achterstand. Sport is voor de voorma-

lige tenniskampioen het middel bij uitstek om

de sociale cohesie te bevorderen en jongeren

structuur in hun ontwikkeling te geven, twee

doelstellingen die niet toevallig perfect aan-

sluiten bij die van Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen. Het Ondernemersbelang

sprak met Richard Krajicek, naar aanleiding van

het vijftienjarig jubileum van zijn Foundation.

Page 19: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Maar de echte verduurzaming, in de zin

van verankering in het sociale weefsel van

de wijk, is natuurlijk de kwaliteit van de

sportbegeleiding. Daarom willen we met

onze scholarships op den duur ook een

opleiding op hbo niveau kunnen bekostigen.”

Slimme investering voor bedrijven

De Richard Krajicek Foundation is daarmee

een stichting die continue in beweging is,

letterlijk en fi guurlijk. Dat de ideeën van

Richard en zijn team werken, bewijzen de

feiten én wetenschappelijke onderzoeken

over wat er in die jaren bereikt is. “Ik vind

het tekenend dat we er in al die vijftien jaar

slechts één hebben hoeven sluiten.

Het concept slaat duidelijk aan in elke wijk,

waar we ermee aan de slag gaan,i ets wat

inmiddels ook wetenschappelijk door

professor Paul Verweel van de universiteit

Utrecht is vastgesteld. Juist onze jarenlange

betrokkenheid met de mensen zorgt ervoor

dat sociaal veilige plekken ontstaan die

beweging en ontmoeting stimuleren.

De inwoners dragen er zorg voor dat de

playground dagelijks gebruikt blijft en

niet wordt vernield of verloedert.”

Sponsoring van de RKF in welke

vorm dan ook, is wat hem

betreft dan ook echt een slimme

investering voor bedrijven.

“In plaats dat je steun in een ver

continent terechtkomt, waar

niemand de naam van je

bedrijf kent, kun je die nu

direct koppelen aan de

omgeving waar je

werknemers wonen of je

klanten zich bevinden.”

15 jaar Richard Krajicek Foundation:

de resultaten

• 80 Playgrounds met sportbegeleiding in

29 gemeenten in Nederland.

• Meer dan 100 opgeleide sportcoaches

• 232 jongeren die verder konden leren

dankzij de Krajicek studiebeurs

• 25 Krajicek Sportclubs, die de leegte

opvullen van de reguliere sportverenigingen

die vertrokken uit de aandachtswijken.

Voor meer informatie,

surf naar: www.krajicek.nl

het ONDERNEMERS BELANG

Page 20: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312
Page 21: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Tekst: J.D. Lodder AA • Fotografi e: René Zoetemelk

Advies

Het gaat een behoorlijk aantal ondernemers momenteel niet

voor de wind. Reden genoeg om nog eens te letten op een

aantal aspecten die van belang zijn voor met name de directeur

grootaandeelhouders (hierna DGA) en zijn/haar vennootschap(pen).

Vergeet de formaliteiten niet

Scheveningseweg 10

2517 KT Den Haag

T 070 - 356 07 95

F 070 - 356 14 37

De website is vernieuwd:

check www.smitwolf.nl

Handel zakelijk met uw vennootschap(pen)

- formaliseer overeenkomsten

De MKB praktijk leert ons dat de DGA’s

regelmatig geen schriftelijke overeen-

komsten hebben opgesteld waarin

de verhoudingen tussen de DGA en

zijn vennootschap(pen) onderling zijn

vastgelegd. U zult zich afvragen waarom

dit nodig is? U bent toch enig aandeel-

houder? De reden is eenvoudig: u als

DGA wordt geacht zakelijk te handelen bij

transacties tussen u en uw vennootschap,

maar ook in de relatie tussen uw vennoot-

schappen onderling.

Mocht uw onderneming onverhoopt in

een faillissement geraken zal de curator bij

een bestuurdersaansprakelijkheidsonder-

zoek altijd nagaan of er tussen de DGA en

concernvennootschappen onderling op

zakelijke wijze gehandeld is. Het bestaan

van overeenkomsten is hier voor een

belangrijke aanwijzing.

Denk hierbij aan:

• Arbeidsovereenkomst tussen de DGA en

de vennootschap waarvoor hij werkt;

• Management overeenkomsten tussen

vennootschappen binnen een concern;

• Borgstellingsovereenkomst met vergoe-

ding voor een eventuele garantstelling

van de DGA voor een (concern)vennoot-

schap;

• Rekening-courant overeenkomsten

tussen vennootschappen onderling en

DGA indien er sprake is van onderlinge

kredietverstrekking; Let ook op het ver-

strekken van zekerheden en een zakelijke

rentevergoeding.

Deponeer uw jaarstukken tijdig en juist bij

de Kamer van Koophandel

Het niet, of niet tijdig deponeren van de

jaarstukken is een economisch delict,

en kan bij een faillissement leiden tot

bestuurdersaansprakelijkheid.

Bij een faillissement stelt de curator vast

of er over de laatste drie boekjaren tijdig

gedeponeerd is. Is dit niet het geval vindt

omkering van de bewijslast voor bestuur-

dersaansprakelijkheid plaats. U zult dan

als bestuurder moeten aantonen dat er

geen sprake was onbehoorlijk bestuur.

Deponering dient, inclusief verlengingen,

plaats te vinden binnen 13 maanden na

afl oop van het boekjaar.

Meldt betalingsonmacht tijdig bij belas-

tingdienst en bedrijfspensioenfondsen

Kunt u uw belastingen of pensioen-

premies niet tijdig voldoen dan moet

hiervoor een melding betalingsonmacht

gedaan worden. Met deze melding kunt u

voorkomen dat de belastingdienst of het

pensioenfonds u als bestuurder aanspra-

kelijk stelt voor onbetaalde bedragen.

De melding moet wel tijdig zijn! De mel-

ding is tijdig als deze binnen 15 dagen na

de uiterste betaaldatum is gedaan.

Informeer uw fi nancier(s) tijdig en houdt u

aan voorwaarden

Op het moment dat u merkt dat uw

onderneming met fi nanciële problemen

te maken krijgt is het verstandig om uw

fi nancier(s) hiervan tijdig in kennis te stel-

len. Hiervoor zijn meerdere redenen:

• Het informeren van fi nanciers kan bijdra-

gen dat er wellicht tijdig bijgestuurd kan

worden (overbruggingsfi nanciering en

dergelijke);

• U dient zicht te houden aan de

kredietvoorwaarden. Eén van deze

voorwaarden is vaak informatieplicht

naar de fi nancier. Indien u zich niet aan

de kredietvoorwaarden houdt kan een

fi nancier sneller tot beëindiging van de

kredietovereenkomst overgaan met alle

gevolgen van dien.

Resumé

Voorkomen is beter dan genezen.

Zorg er voor dat u uw zaken op orde

heeft, ook wanneer het goed gaat.

Onze adviseurs helpen u hier graag bij!

J.D. Lodder AA

11het ONDERNEMERS BELANG

Page 22: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

12 het ONDERNEMERS BELANG

Ondernemerspanel

Hoe verder na het kabinet Rutte?Het Catshuisoverleg is mislukt. De 2 regeringspartijen CDA en VVD hebben geen akkoord over een

bezuinigingspakket kunnen sluiten met gedoogpartner PVV. Nederland maakt zich op voor nieuwe

verkiezingen op 12 september. Inmiddels is het ‘Lente akkoord’ gesloten. Ziet u in dit akkoord de

contouren voor een nieuw (vijf partijen) kabinet of loopt de houdbaarheidsdatum van dit akkoord tot

aan de verkiezingen? Zullen de verkiezingen duidelijkheid bieden over de politieke verhoudingen of is een

zakenkabinet wellicht de beste oplossing. En wat zijn naar uw mening de voornaamste taken van het

nieuw te vormen kabinet? De mening van ons panel.

■ Drs. R. M. de Wolf RA

Drs. R. M. de Wolf RA - Smit en de Wolf BV bv belastingadviseursDe belangrijkste taak voor het nieuw te vormen ka-

binet is naar mijn mening een duidelijke strategie en

visie voor Nederland neerzetten. Het is binnen het

politieke klimaat moeilijk te beoordelen waarom be-

paalde beslissingen worden genomen. Welk belang

speelt er bij de beslissing. Is dit een eigen belang of

worden de beslissingen genomen om een vooraf-

gesteld doel te bereiken. Bij verkiezingen wordt door

de politieke partijen een richting van het eigen belang

gekozen, het verkiezingsprogramma. Dit probeert

men na te streven ten behoeve van hun achterban.

Van het kabinet verwacht ik compromisbereidheid re-

kening houdend met een algemene strategie en doel.

Voor de oppositie de schone taak scherp en alert te

zijn om het beoogde resultaat te behalen. Samenwer-

king is ook hier de sleutel tot succes.

■ Stef Bahlmann

Stef Bahlmann - ABN AMROEen zakenkabinet is voor de komende jaren het beste voor

Nederland! Het begrotingstekort, oplopende werkloosheid

en onrust op de fi nanciële markten, dwingen ons om alle

neuzen in dezelfde richting te zetten. De politieke focus

dient te liggen om deze negatieve economische tenden-

sen te stoppen. Alle partijen dienen dit als uitgangspunt te

hebben. Het belangrijkste hierbij is om er voor te zorgen

dat de werkgelegenheid op peil blijft en dat de toename

van de jeugdwerkloosheid gekeerd wordt. De focus van

alle politieke partijen dient te liggen op het scheppen van

vaste banen. Thans is dit nog te veel onderbelicht omdat

onze werkloosheid in verhouding tot eerdergenoemde

landen, nog goed is. Maar voor hoe lang? Taferelen in Grie-

kenland, Spanje en Portugal dienen voorkomen te worden.

De gemiddelde werkloosheid is daar boven de 25% en de

jeugdwerkloosheid zelfs boven de 50%! Uitzicht op een

baan is er nauwelijks. Terecht dan ook dat het volk in op-

stand komt. In moeilijke tijden leer je je vrienden kennen.

Het lenteakkoord is hier een voorbeeld van. Heel mooi dat

men elkaar onder een heet hangijzer van het begrotings-

tekort heeft gevonden. Even weg met de idealen van de

afzonderlijke politieke partijen. Laat het zakenkabinet maar

komen!

■ Michaël Lentze

Michaël Lentze - notariskantoor Ellens en LentzeGelukkig waren er politici die het landsbelang boven

hun partijbelang gesteld hebben en is er alsnog een

akkoord bereikt. Het meest urgent is mijns inziens de

staatsschuld. Ook met de 3% norm loopt deze nog op.

Wanneer een ondernemer of particulier structureel

meer uitgeeft dan hij ontvangt, loopt het slecht met

hem af. Er wordt al veel te lang te veel uitgegeven; de

rekening wordt doorgegeven aan volgende generaties.

Dat moet stoppen. Naast de staatsschuld is het voeren

van een duidelijk en consistent beleid een belangrijke

taak. Alleen duidelijk beleid, hoe pijnlijk de maatregelen

van het beleid ook zijn, kan vertrouwen terugbrengen

bij consument en investeerder.

Page 23: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

13het ONDERNEMERS BELANG

■ Edwin Wierda

Edwin Wierda - Wierda Vermogensbeheer De voornaamste taken van het nieuwe kabinet zijn het

creëren van duidelijkheid en het tonen van leiderschap.

Er is bij de burgers en werkgevers een gebrek aan ver-

trouwen en dat leidt tot onzekerheid en stagnatie. Een

gevolg is dat in vele sectoren in de markt zaken stillig-

gen en niet op gang komen. Duidelijk en doelgericht

beleid kan een draai in de economie en de samenleving

geven. Zelfs op het oog pijnlijke maatregelen kunnen

positief uitpakken.

■ Rob van Holstein

Rob van Holstein - PRO6‘Slechte heelmeesters maken stinkende wonden’ of

anders vertaald ‘slechte politici maken er altijd een

zooitje van!?’ Misschien wel gechargeerd maar als na de

verkiezingen van de 12e september de 150 ‘heren’ zich

uiteindelijk weer op het blauw met gouden kroon ge-

tooide leder zetelen, komt er van hun zieltje winnende

verkiezingsbeloften niets meer terecht.

Gedurende de verkiezingsrit zoekt eenieder een gemak-

kelijk voorbeeld om een mooie pleister op te plakken...

ondertussen ettert de wond in de BV Nederland stevig

door. Heil aan hen die de wond stevig uitpurt, zijn snij-

kunst. Eerlijk, duidelijk en die de wond zonder pleister

durft te vertonen. Dat snapt de inwoner van de BV: als

de korte hevige pijn uiteindelijk maar helpt! Maar dan

ook voor iedereen binnen de BV!

■ Remco van der Geest AA/FB

Remco van der Geest AA/FB - Sprangers Van den Ende accountants & belastingadviseursOndanks de val van het kabinet en de aanstaande verkiezin-

gen verwacht ik dat het politieke landschap niet heel dras-

tisch zal veranderen en dat de politieke situatie in Nederland

lastig blijft. De traditionele grote partijen blijven terrein

verliezen waardoor de vorming van coalities heel lastig blijft.

In een tijd van crisis heeft het daarom mijn voorkeur om een

brede coalitie te vormen met stabiele regeringspartijen. Een

mogelijke coalitie wordt natuurlijk gevormd door de partijen

die hun verantwoordelijkheid hebben durven nemen in het

zogenaamde Kunduz-akkoord. In ieder geval zal een nieuw

kabinet slagvaardig moeten zijn en harde maatregelen niet

moeten schuwen om de huidige economische crisis het

hoofd te bieden. Voordeel van zo’n brede middencoalitie

is dat de pijn, waar mogelijk, zo eerlijk mogelijk verdeeld

wordt. Alhoewel niet iedereen het daar misschien mee eens

zal zijn. Een brede coalitie kan hopelijk ook het saamho-

righeidsgevoel herstellen waar het in Nederland helaas de

laatste jaren aan ontbreekt.

■ Michel van Velzen

Michel van Velzen - MaXXus CommunicationsIk heb er geen vertrouwen in. Volgens de laatste pei-

lingen verandert er na de verkiezingen in september

niets. Geen enkele coalitie haalt een meerderheid. Het

land is te verdeeld. De economische crisis, de groeiende

macht van Europa zijn in mijn ogen de pijnpunten die

de Nederlandse politiek compleet hebben verdeeld.

De van oudsher traditionele top 3, VVD, PvdA en CDA

zijn zoekende. De rest kan het niet bijhouden vanwege

interne confl icten (Groen Links), kleine achterban (SGP,

CU, PvdD) of geen mening (D66). Extreem ideologische

partijen zoals PVV en de SP zijn populair vanwege een

duidelijke mening, maar een ramp om mee samen te

werken. Ik ben bang dat geen enkele partij 30 of meer

zetels gaat halen bij de aankomende verkiezingen.

Een coalitie zal eerder uit 4 of meer dan drie partijen

bestaan. Met andere woorden, coalitievorming is een

praktische onmogelijkheid.

■ Nanne Zwiep

Nanne Zwiep - BleizoHet is van belang dat we Nederland bestuurbaar hou-

den. Het sleutelbegrip daarbij is stabiliteit. Als het lands-

bestuur er niet in slaagt om voldoende zekerheden en

een gefundeerde langetermijnvisie te geven is dat fu-

nest voor het vertrouwen van burgers en bedrijven. Dit

slaat direct door naar de investeringsbereidheid, eco-

nomische ontwikkeling, werkgelegenheid en welvaart

voor de Nederlanders. Politieke partijen moeten on-

danks hun meningsverschillen meer eendracht tonen.

Juist wanneer het economisch slechter gaat moeten

we alle kansen pakken. Dat geldt ook voor Bleizo. We

kunnen hier een Factory Outlet Center, het attractiepark

Adventureworld en een nieuw OV knooppunt realiseren

als er goede planologische besluiten worden geno-

men. De kans op deze regionale economische impuls,

meer dan € 100 miljoen extra omzet en meer dan 1.200

nieuwe banen mogen we niet laten lopen. Het lokale,

provinciale en landelijke bestuur moedig ik graag aan

om vooruit te kijken en te vernieuwen!

Page 24: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

WestCord Hotel Delft is ideaal gelegen aan de

A13 tussen Rotterdam en Den Haag, naast IKEA.

Delft is dé plaats om te verblij ven: geniet van de

stad, Delfts Blauw en Oranje. Voor uw vergadering,

conferentie en receptie biedt het hotel uitstekende

mogelij kheden. Elf modern ingerichte vergaderzalen

zij n voorzien van Wifi , daglicht en airconditioning, het

hotel is daarom met recht een ‘Meeting Point’. Het

hotel beschikt over gratis parkeerfaciliteit. Het Atrium

biedt zelfs mogelij kheden tot 250 personen!

WestCord Hotel DelftOlof Palmestraat 2 2616 LM Delfttel: +31 (0)15 88 890 [email protected]

WESTCORD HOTEL DELFT

www.westcordhotels.nl

Telefoon 015-2135028 I [email protected] | www.eraduszonwering.nl

Ons showroom-adres is: Julianalaan 124 te Delft (geopend van dinsdag t/m zaterdag)

Wij zijn met ruim 40 jaar

ervaring de zonweringspecialist

in Haaglanden. Voor binnen

& buiten de allernieuwste trends

in huis qua raamdecoratie en

zonwering!

Gallery

In ruil voor een kopje koffie of thee, komen wij bij u langs voor GRATIS zonweringsadvies!

Bel of email ons uw gegevens en wij nemen contact met u op.

Eradus Zonwering

Page 25: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Veel tijd samen doorbrengen, veel aandacht voor wensen en behoef-

ten, de blik gericht op de toekomst; het klinkt als een prima relatie.

Vaak is dat niet de relatie tussen twee geliefden, maar tussen een

ondernemer en zijn zaak. En als er één partij al zo veel aandacht krijgt,

blijft er niet altijd genoeg over voor de andere, menselijke, partner.

Bedrijf en relatie deinen beide mee op de golven van de conjunctuur.

Soms eindigt een relatie dan onder de streep en is een scheiding niet

meer af te wenden. Maar wat gebeurt er als de verhoudingen in de

driehoek werk-gezin-individu veranderen?

Mensen kunnen uit elkaar

groeien of gaandeweg

de liefde verliezen. De

allerbelangrijkste vraag is dan: Hoe gaan

we nu verder? Ook in een vervelende

periode moet de eerste prioriteit bij

het gezin liggen, bij de kinderen en de

verantwoordelijkheid die u voor hen en

uw ex-partner heeft. Alles wat er verder

geregeld moet worden, zoals de fi nanciën,

het huis en de zaak volgt daarna. Want

net als bij het opstarten of afwikkelen

van zaken rondom uw bedrijf, heeft een

scheiding de minst nadelige gevolgen als

u werkt vanuit de kern.

Het gezin draait door

Het verplichte ouderschapsplan is

bijvoorbeeld een goed uitgangspunt. Hoe

voeden we de kinderen op? Hoe com-

municeren we over de kinderen ook al zijn

we niet meer samen? Hoe verdelen we de

school- en vakantiedagen? De mediator

fungeert als een neutrale en onpartijdige

bemiddelaar die u beiden helpt de beste

oplossing te vinden voor uw specifi eke

situatie. Het grote voordeel van een notaris-

mediator is dat de gemaakte afspraken

direct getoetst kunnen worden aan hun

juridische haalbaarheid. Want ook al bent

u niet meer samen, u en uw ex-partner

runnen nog wel samen een gezin.

Met behulp van mediation kan een

vechtscheiding voorkomen worden, wat

niet alleen gunstig is voor uw privésituatie,

maar zeker ook voor uw bedrijf en

daarmee de fi nanciële situatie van u

beiden. Kijk dus goed naar de juridische

structuur van uw bedrijf, de statuten

en de aandeelhoudersovereenkomst,

en welke consequenties uw huwelijkse

voorwaarden en de rechtsvorm van uw

onderneming op uw toekomst hebben.

Zeker nu het huwelijksvermogensrecht

begin dit jaar is gewijzigd en de Flexwet

dit najaar zal ingaan. (Ook als u niet gaat

scheiden is het zinvol eens in de paar jaar

te controleren of de voorzieningen die

u heeft getroff en nog aansluiten bij uw

huidige situatie.)

Voor, tijdens en na een scheiding blijft u

verantwoordelijk voor de mensen om u

heen. De kinderen in het bijzonder, uw

bedrijf en de medewerkers die daarvan

afhankelijk zijn en uw ex-partner die

misschien jarenlang onbetaald heeft

meegewerkt aan uw succes.

Mijn collega’s en ik adviseren u dan ook

graag, op ons kantoor of bij u thuis of op

de zaak.

Want mediation helpt u, uw gezin én uw

bedrijf te beschermen tegen onnodig

hartzeer en hoge kosten.

Michaël Lentze

Notaris-mediator

Echtscheidingsnotaris

Scheiden, maar niet van de zaak of de kinderen

Advies Tekst en fotografi e:

Notaris Michaël Lentze

Parkstraat 93

2514 JH Den Haag

T 070 - 364 48 30

F 070 - 364 48 33

[email protected]

www.ellenslentze.nl

Page 26: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312
Page 27: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Fotografi e: René Zoetemelk

Advies

Op 10 mei jl. hadden wij in ons kantoorpand aan de Kneuterdijk, de

sportpresentator, columnist en perschef van de KNVB, Kees Jansma te gast.

Het thema was: ‘Missie en focus bij topsport en ondernemerschap’. Ruim 150

ondernemers waren er te gast.

Missie en focus bij topsport en ondernemerschap

In mijn visie is ondernemerschap ook

topsport. Het gevecht dat een topsporter

dagelijks moet doen om aan de top te

komen en te blijven, is niet anders dan van

een ondernemer. De ondernemer kent ook

het dagelijks gevecht. Het gevecht om zijn

cliëntenkring uit te breiden, om zijn personeel

te betalen en tevreden te houden, om zijn

kosten te verlagen en om zijn rente te voldoen.

Missie en focus ligt in elkaars verlengden. De

ondernemer die zich focust en zijn doel goed

voor ogen heeft en houdt, is vaak in staat tot

betere prestaties. Dit leidt weer tot een hogere

winstgevendheid.

Twee jaar geleden, bij de voorbereiding van

het WK, ontstond bij het Nederlands Elftal plot-

seling iets bijzonders. In gesprekken met leden

van de technische staf viel het woord ‘Missie’.

Een woord dat jarenlang in alle trainingskam-

pen bij elkaar niet was gebruikt. Enkele dagen

later gonsde door het trainingskamp van het

Nederlands Elftal echter het woord ‘missie’.

Van Dirk Kuyt tot Johan Stekelenburg, van

Robin van Persie tot Wesley Sneider ging de

slogan rond: ‘We hebben een missie’, de missie

om wereldkampioen te worden. De spelers

omarmden deze slogan en gingen er naar

leven. Het zelfvertrouwde groeide naarmate

men meer aan de missie dacht.

De missie van het Nederlands elftal is te

vergelijken met de focus van een ondernemer.

Hou je doel voor ogen en leef/onderneem

ernaar. Kees Jansma vertelde uitgebreid over

de missie. Eerst vertelde onze Hagenaar hoe hij

in de sportjournalistiek belandde. Hij schreef

een soort sollicitatiebrief aan de legendarische

Herman Kuiphof van de NOS. “Meneer Kuip-

hof, mag ik bij het WK in Engeland in 1966 uw

koff ers dragen”. Herman Kuiphof zei “Ja” en

de loopbaan van Kees Jansma was begonnen.

“Mijn vader zei op z’n sterfbed: “Jongen dat

was het enige goede dat jij in je leven hebt

gedaan”.

In een boeiend verhaal, vertelde Kees ook

enige anekdotes. Bijvoorbeeld: de gerenom-

meerde Theo Koomen vroeg Kees om een

lezing in Apeldoorn over te nemen. Kees

stapte in zijn oude Peugeot en reed daarheen,

waarbij de gastheer bij het begin en einde

vertelde dat hij het jammer vond dat Theo

Koomen er niet was. Tevens vroeg de gastheer

hoe hij die 4.000 gulden moest overmaken.

Theo had Kees echter 1500 gulden beloofd…

In 2004 ging Kees Jansma aan het werk als

perschef voor de KNVB. Bondscoach Bert van

Marwijk vond in 2010 dat het Nederlands

Elftal als een onderneming geleid dient te

worden. Dat betekent dan ook dat het hoogst

mogelijke gerealiseerd dient te worden:

wereldkampioen! Als het Nederlands Elftal ver

komt tijdens het WK (=kampioen), dan kan de

KNVB een bedrag ontvangen (lees: omzet) van

25 miljoen euro. Vanaf de kwartfi nale wordt

het voor de KNVB ook fi nancieel interessant,

aldus Kees.

Aangezien het Nederlands elftal in 2010 een

‘missie’ had, werd er ruim voor aanvang van

het toernooi fors geïnvesteerd. Richting de

werknemers (=de spelers) creëerde men

een zo goed mogelijk

werkklimaat. De beste

hotels werden uitge-

zocht en de trainingen

vonden plaats op de

beste trainingsvelden.

Zelfs een kunst-

grasveld werd op

kosten van de

KNVB aangelegd.

Tevens werd

een groot team-

buildingsevent

gehouden. Niet tijdens het toernooi, maar

bewust vooraf. Op deze wijze werd onderling

begrip getoond. Met z’n allen is men met

een groep van tachtig deelnemers (inclusief

partners) naar Seefeld gegaan. De spelers had-

den tijdens het WK-toernooi kamers zonder

Nederlandse televisie. Immers, de focus diende

op de prestatie te liggen en niet wat Johan

Derksen of anderen van je vinden. Zo bleek het

achteraf geen goed

idee, aldus Kees Jansma, dat Nelson Mandela

vooraf aan de fi nale in de kleedkamers kwam.

Je mag gewoon niet worden afgeleid. Dat

geldt ook in een bedrijf. De focus dient te

allen tijde op de te leveren prestatie te liggen.

Kortom, blijf bij je missie. Doe dat ook binnen

uw onderneming. Zoals bekend, werd de mis-

sie (net) niet gerealiseerd. In de fi nale verloor

het Nederlands elftal van Spanje. Voor de 3e

keer waren we er dicht bij...

Kees had het volste vertrouwen dat de EK heel

goed voor Nederland zou verlopen. Helaas

heeft het niet zo mogen zijn en lag Nederland

er in de eerste ronde al uit.

ABN AMRO Den Haag en omstreken

Kneuterdijk 8

2514 EN Den Haag

Postbus 386

2501 BJ Den Haag

T 070 - 375 22 70

F 070 - 375 20 33

[email protected]

www.abnamro.nl

Stef Bahlmann, Directeur Bedrijven

ABN AMRO Den Haag en omstreken

17het ONDERNEMERS BELANG

Page 28: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Wat is uw koersdoel?

Wie actief is op de beurs heeft meestal een duidelijk doel voor ogen. Wierda en Partners combineert de jarenlange

ervaring die opgedaan is bij grootbanken met de voordelen van een klein en flexibel beleggingskantoor.

Resultaatgerichtheid, transparantie en maatwerk zijn woorden die bij ons passen. Wij zijn onafhankelijk en niet

gebonden aan beleggingsproducten van een specifieke aanbieder. Daarom kan er op meer kansen ingespeeld

worden. Wij streven naar duurzame relaties en een prettige samenwerking. Vele klanten gaven ons al het roer van

hun beleggingsschip in handen. Mogen wij u eens helpen uw koersdoel scherper te stellen?

Wierda en Partners | Oostersingel 1, 9401 JX Assen | Tel. 0592-301550 | www.wierdavermogensbeheer.nl

Maandelijks te zien

in ‘Business Class’

Page 29: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

19het ONDERNEMERS BELANG

Advies

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

Winkelhaak 77, 2495 AX Den Haag

T 070 - 307 66 66

F 070 - 307 66 99

[email protected]

www.maxxus.nl

Maar hoe beschikbaar is of moet de informatie

dan eigenlijk zijn?

• Mag iedereen zomaar alle bestanden bekij-

ken? Het is toch uw bedrijfsinformatie zoals

vertrouwelijke informatie over de klant/relatie.

Maar ook uw bedrijfsomzet, klantenbestan-

den ziet u liever niet via e-mail of USB stick het

pand verlaten.

• U wilt de productiviteit van uw mensen

vergroten. Door ze bijvoorbeeld een tablet PC

te geven gaan mensen onwillekeurig sneller

klanten helpen omdat ze altijd en overal

toegang hebben tot applicaties.

• Het verbieden van het gebruik van smart-

phones of tablets is onhaalbaar geworden.

Beter is het juist dit te faciliteren, maar

beperkingen in te bouwen ten aanzien van

typen applicaties, bestandsuitwisseling,

gebruikersprofi elen etc.

• Wat is de snelheid van het geven van

antwoorden aan klanten/relaties die in

2012 noodzakelijk is? De klant surft over

het Internet en indien informatie niet direct

gevonden kan worden of niet diezelfde

werkdag gegeven kan worden, dan heeft een

andere website of con-collega het antwoord

inmiddels wel gegeven.

• Mogen uw medewerkers applicaties

gebruiken of bestanden uitwisselen die meer

te maken hebben met hun persoonlijke be-

langstelling dan met uw bedrijfsdoelstelling?

of anders gezegd welk gedrag tolereert u en

welk gedrag zou u willen blokkeren.

Bovenstaande aandachtspunten werden

klassiek deels binnen de diverse applicaties

opgelost. Dit biedt alleen toegangscontrole en

geen onderscheiding in serviceniveaus voor

gebruikers(groepen) en/of type toestel

Als ondernemer of organisatie wilt u uw klanten snel en volgens het afgesproken serviceniveau bedienen. U investeert in uw personeel en

leidt uw personeel goed op. Om uw mensen uw relaties optimaal te laten bedienen schaft u hiervoor onder andere computers, applicaties,

auto’s en telefoons aan. In de slag om potentiële klanten binnen te halen merkt u dat de snelheid van het geven van de juiste informatie

steeds belangrijker wordt. Alle informatie benodigd voor het bedienen van uw relaties is hiervoor elektronisch beschikbaar gemaakt. Door

het elektronisch beschikbaar hebben van belangrijke informatie kunt u door snel en adequaat te handelen nieuwe klanten voor u winnen.

Hoe belangrijk is uw IP-netwerk?

(PC/Telefoon/Tablet). Bovendien gaan

creatievelingen niet via de voorkant (poging

tot inloggen) proberen toegang te krijgen tot

bestanden, maar via de achterkant. Zoals het

plaatsen van een draadloze antenne, directe IP

toegang etc.

MaXXus wil en kan uw elektronische snelweg

(uw infrastructuur) voorzien van stoplichten,

elektronische kentekenplaat herkenning,

toeritdosering, spitstroken en busbanen. Al uw

applicaties gaan over uw Infrastructuur. Het

IP-netwerk. Of het nu SAP, Exact, Video-over-IP,

Voice, of E-mail is.

MaXXus maakt gebruik van netwerkcompo-

nenten die meer doen dan een IP-Ethernet

pakketje van de ene Ethernetpoort te Switchen

naar de andere Ethernet poort. Wij noemen

dit Intelligente Netwerk componenten. Iedere

Switch of draadloze antenne kan dat. Het gaat

om de controlemogelijkheden om juist dit

switchen van IP-Ethernet pakketten te beheren.

Het gaat om het serviceniveau dat de gebruiker

voor zijn applicatie geboden wordt.

Heeft u twijfels over de veiligheid binnen

uw (IP)-netwerk? Wenst u meer informatie?

MaXXus helpt u graag op weg.

Groet en tot het volgende advies!

Ron Raaphorst,

Directeur MaXXus Communications

Page 30: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

PLE

K V

OO

R

EC

HT

E B

ED

RIJ

VIG

HE

ID

Ond

erne

men

in u

w e

igen

ach

tert

uin

Werken ach

ter de vo

ord

eur

Page 31: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | t 070 - 364 48 30 | www.ellenslentze.nl

wij zien de mens achter de ondernemersbelangen

Een succesvolle ondernemer zorgt voor een goede balans tussen werk en privé. Notariskantoor Ellens & Lentze maakt graag tijd om u tijdens alle belangrijke momenten in uw leven

juridisch bij te staan. Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek. Bij ons of bij u.

Bel vandaag nog: 070 364 48 30. Ellens & Lentze heeft tijd voor u!

samenleven wonen nalaten scheiden ondernemen mediation

Page 32: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Voor al uw zaken in Haaglanden: ABN AMRO Bank Bedrijven Den Haag

ABN AMRO Bank Bedrijven Den Haag, Kneuterdijk 8, 2514 EN Den Haag. Tel. 070-3752149.