Haaglanden - Delft versie december 2016

1
Klantenservice (0900) 50 06 010 gebruikelijke belkosten HTM Consumentenlijn Werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. (0900) 48 64 636 HTM Website www.htm.nl Voor al uw vragen en reacties. HTM Gevonden voorwerpen (0900) 48 64 636 HTM Specials (070) 38 48 725 Voor het reserveren van luxe touringcars tot antieke trams. Klantenservice • Vragen, klachten of suggesties? • Iets in de bus laten liggen? • Ga naar connexxion.nl/klantenservice • Of u belt (0900) 266 63 99 maandag t/m vrijdag 8.00 - 19.00 uur. (tarief: 2,8 ct p/m met een starttik van 9,51 ct + uw gebruikelijke telefoonkosten), Schrijven kan ook: Antwoordnummer 2125, 8270 WB IJsselmuiden V oorschoten Rott e rda m B ergs chenhoek Schiedam Pijnack er Honselersdijk W ateringen Kwintsheul Blei swi jk Berkel en Rod enrijs Den Haag V oorburg Rijswijk Naaldwijk Sche veningen Leide r dorp Zoeterwoude- Rijndijk Leiden Zoeterwoude-Dorp Zo etermeer Spijkenisse Bergschenhoek Benthuizen Zoeterwoude-Dorp Den Haag Voorburg Leidschendam Voorschoten Delft Maassluis Naaldwijk Schiedam Vlaardingen De Lier Nootdorp Rijswijk Rotterdam Schipluiden Poeldijk Honselersdijk Wateringen Maasland Maasdijk Rozenburg Den Hoorn Kwintsheul 't Woudt Oude Leede Scheveningen Leiderdorp Zoeterwoude- Rijndijk Leiden Oegstgeest Wassenaar Rijnsburg Stompwijk Zoetermeer Bleiswijk Berkel en Rodenrijs Maasdam Spijkenisse Geervliet Heenvliet Zwartewaal Pijnacker 5316 5257 5247 5453 5436 5445 5444 5435 5434 5424 5433 5452 5443 5414 5410 5457 5423 5400 5442 5451 5419 5411 5441 5431 5421 5416 5429 5430 5428 5330 5426 5420 5437 5439 5320 5449 5325 5310 5460 5447 5315 5327 5349 5319 5300 5339 5347 5314 5324 5337 5326 5413 5325 5311 5321 5329 5336 5444 Zonekaart Regio Delft Schieoevers Tanthof Oost Voorhof Buitenhof Tanthof West Wester- kwartier Hof van Delft Indische Buurt Rode Kruis- buurt wijk Kuyper- Bomen- wijk Heilige Land TU Wippolder Schoemaker Plantage Den Hoorn Hoornse Hof Delftech park Delft University Technopolis TNO Lange Kleiweg Molenbuurt Delfgauw P P P SCHOEMAKERSTRAAT S C H O E M A K E RST R A A T NASSAULAAN TELDERSLAAN MEKELWEG JULIANA LAAN JULIANA- LAAN O O ST P O O R TW EG MICHIEL DE RUYTERWEG ZUIDWAL VALKEN- LAAN PELIKAANSINGEL WILLEM DREESLAAN RIETGORSSTRAAT LEPEL A ARSTRAAT VEULENKAMP ABTSWOUDE V I N K E NL A A N AMAZONEWEG L A TIJ N S A M E RIKA LAAN BIKOLAAN BANTULAAN ISRAËLLAAN LIBANONSTRAAT AZIËLAAN ZAMBEZILAAN STRAAT VAN ORMOES GUINEELAAN SCHIEWEG SCHIEWEG SCHIEWEG VULCANUSWEG MULTATULIWEG PR O V IN C IA LE W E G HUGO DE GROOTSTRAAT ADRIAAN PAUWSTRAAT BUITENWATERSLOOT KRAKEELPOLDERWEG HOF VAN DELFTLAAN RUYS DE B E E RENBROUC K S T R AAT WESTPLANTSOEN LAAN VAN ALTENA W.H. V. LEEUWENLN. STORKLAAN CORT V.D. LINDENSTR. SPOORSINGEL MEERMANSTR. VAN KINSCHOTSTR. VAN DE R LELIJSTR AAT KUYPERWEG GEERWEG VERWERSDIJK K O N I N GSPLEIN NIEUWE P L ANTAGE OOSTPLANTSOEN OOSTSINGEL PAARDEN- MARKT ANNASTR. KOLK NOORD- EINDE OUDE DELFT DOELENSTRAAT VOORSTR. BRABANTSE TURFMARKT OUDE DELFT KOORNMARKT OUDE LANGENDIJK NIEUWE LANGENDIJK CHOORSTR. MOLSLAAN BEESTEN- MARKT BREESTRAAT ACHTEROM LANGE GEER GASTHUISLAAN ZUIDERSTRAAT OO S T E I N DE ORANJE PLANTAGE VLAMINGSTRAAT RIETVELD SCHUTTERS- VELD BAGIJN- HOF VISSTR. HIPPOLYTUS- BUURT VAN MIERVELTLAAN STALPAERT V.D WIELEWEG OO S T S I N GE L V . LODENST EYNSTRAAT OOSTBLOK TWEE MOLENTJESKADE WILGENLAAN ESDOORNLAAN SINT JORIS W EG BRASSERS- KADE VRIJEN B A N S E LAAN V R IJ E N BA NSELAAN INSULINDEWEG PHOENIXSTR. W A T E R I N G S E VE S T V .D. DUSS ENWEG DUNANTLAAN WESTLANDSE WEG HOORNSE WEG WESTLANDSE WEG WESTLANDSE WEG PA PS O U W S ELAAN VOORHOFDREEF ROTTERDAMSE WEG KONINGIN EMMALAAN KLOOSTERKADE SIMONSSTRAAT VAN FOREESTWEG V.D. SLOOTSINGEL HÄNDELLAAN AF R I K A L A A N WILHELMINA- LAAN K R UITH UIS W EG PROVINCIALE WEG D E R D E ROLAND HOLSTLAAN T A N T H O FD R E E F TANTHO FD REEF KRUITHUISWEG BUITENHOFDREEF POPTAHOF NOORD M. NIJHOFFLAAN A. V .D. LEE U WLN GRIEGSTRAAT CHOPINLAAN WESTVEST RIJKSWEG 13 KLUYVERWEG W E R E L D D R E E F LANGE KLEIWEG ’T HAANTJE HOORNSE KADE DE KRINGLOOP DE KRINGLOOP DUNANTLAAN VOORDIJKSHOORN ZWANEBLOEM FLUITKRUID ORANJE NASSAUPLEIN PR. IRENELAAN WILHELMINALAAN GERBRANDYLAAN KOETLAAN V.D. KAMLAAN GEBBENLAAN V.D. SLOOTSINGEL CHURCHILLLAAN EISENHOWERLAAN PIJPERRING BRASSERSKADE KLEVERINGWEG RIJNWEG DELFGAUWSEWEG WATERMANWEG MEKELWEG HEERTJESLAAN MOLENGRAAFFSINGEL MIJNBOUWSTR. VRIJEN B A N SEL A A N JAAGPAD DELFTWEG ROTTERDAMSEWEG RIJKSWEG 13 HOFZOOM KRISTALWEG MOLENWERF WARMOES- LAND BUITENHOFDREEF BRAHMSLAAN PROVINCIALE WEG STIELTJESWEG LEEGHWATERSTRAAT BALTH. V.D. POLWEG F r ederik van Eedenlaan M. de Ruyterweg Linde nhof / Kuype rweg School- straat Brahmslaan Mozartlaan Chopinlaan Van der Slootsingel Jan Campertlaan Defensie Bankastraat Brasserskade Arubastraat Twee Molentjeskade GGZ Delfland De Biesland- hof Nieuwe Langendijk Bieslandse- kade Botanische tuin Markt Poortland- plein Nassauplein Koningin Emmalaan M. de Ruyterweg Buitenhofdreef Revalidatie- centrum Westland- hof Marlotlaan Pootstraat Krakeel- polderweg Edelhertlaan Kalfjeslaan Fuutlaan Rietzanger- straat Latijns Amerikalaan Hugo de Groot- straat Bolwerk Weteringlaan Lindenhof / Kuyperweg Van der Lelijstraat v. Adrichem- straat Hovenpassage Martinus Nijhofflaan Vrijheidslaan Poortcenter Station Prinsenhof Nieuwe Plantage Sadatweg Bikolaan Componistenpad Prof. Krausstraat Burgwal Parkzoom Hof van Zilverlicht Hoornseweg R.K. Kerk Schoemakerstraat Zuidpoort Brassers- kade Reinier de Graaf Gasthuis School- straat Van der Slootsingel Diepenbrockstraat Laan der Zeven Linden ’t Haantje Wateringse- weg Frank v. Borselenstraat Abtswoudsepark TU-Aula TU-Mekelpark TU-Sport & Cultuur TU-Kluyverpark TU-Technopolis Menno ter Braaklaan Frederik van Eedenlaan M. de Ruyterweg M. de Ruyterweg Julianalaan Hugo van Rijkenlaan Winkelcentrum Hovenpassage Vijverhof Die Buytenweye Revalidatie- centrum GGZ Delfland ROC Mondriaan OC Mon Mo ndria an R Verpleegtehuis De Bieslandhof Die Delfgaauwse Weye Delftse Hout Begraafplaats Jaffa Wilhelmina- park Agneta- park Hoger Laboratorium Onderwijs Begraafplaats Iepenhof Reinier de Graaf Gasthuis Abtswoude Huize Stefanna Lindenhof Winkelcentrum In de Veste Aula Oost- poort Oude Kerk Nieuwe Kerk Stadhuis Prinsenhof Science Centre Delft Porceleyne Fles Delftse Pauw Delfshove Theater TNO Hoofdkantoor Vrije Akademie Paul Tetar van Elven Publieksbalie Gemeente Bibliotheek TU Delftse Hout Hof van Delft- Park Heempark Kinderboerderij Camping Openbaa r Vervoer Legenda Stadsdiensten Streekbuslijnen Bos/Park Sportpark Water Bushalte in twee richtingen Bebouwing Industrie Begraafplaats 61 62 64 Station - TU - Technopolis Kuyperwijk – Station – IKEA Tanthof – Station – IKEA (- Delftse Hout) Bushalte in één richting Bijzondere Gebouwen Gebouwen TU Delft Haltenaam Binnen Delft rijdt u in: Haltenaam Tramlijn met halte 69 Station - Buitenhof - Tanthof Verhoogd toegankelijke halte Haltenaam Tanthof - Station - Nootdorp 60 32 51 1 1 61 55 69 33 51 61 69 69 69 19 1 19 19 1 1 174 174 174 55 174 1 51 1 37 61 64 61 64 64 64 62 62 62 62 62 62 62 61 61 61 60 64 64 33 33 32 37 37 37 55 40 55 37 174 40 174 40 174 40 174 55 40 40 64 64 60 60 64 60 60 64 60 64 1 1 60 69 64 60 60 60 60 60 60 60 60 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 N5 60 37 64 60 64 alleen in zomermaanden 4 5 3 2 1 5 3 2 6 6 B D B A C D C 4 Station 61 62 halte voor de volgende lijnen: 174 Station VOOR HET OVERZICHT VAN ALLE LIJNNUMMERS ZIE RECHTSBOVEN Delft Zuid Kuyperwijk 61 69 33 37 64 Technopolis 69 Tanthof 1 1 19 40 51 N5 55 IKEA 61 60 Olof Palmestraat 64 32 64 60 Delftse Hout 64 62 32 Naaldwijk 37 Den Haag Leyenburg 33 Naaldwijk via Maassluis N5 Den Haag Centrum 37 Delfgauw 55 Zoetermeer 1 Den Haag - Scheveningen 40 Rotterdam Centraal 60 Nootdorp 19 Leidschendam- Leidsenhage 174 Rotterdam Noord Openbaar Vervoer Delft REINIER DE GRAAFWEG 51 Den Haag Grote Markt 1 A A Register van belangrijke bestemmingen Bestemming Vak Bus/Tram Uitstaphalte Zieken-/verpleeghuizen Reinier de Graaf Gasthuis A4 62 32 37 Reinier de Graaf Gasthuis GGZ Delfland C1-2 60 GGZ Delfland Revalidatiecentrum Delft e.o. A4 62 32 37 Revalidatie- centrum Verpleegtehuis De Bieslandhof C2 60 De Bieslandhof Centra voor ouderenhuisvesting Abtswoude B5 60 64 Jan Campertlaan Die Buytenweye A5 62 Chopinlaan Die Delfgaauwse Weye C2 61 Bieslandsekade Delfshove B4 1 60 62 64 32 37 33 Krakeelpolderweg Huize Stefanna B5 60 64 Jan Campertlaan Koningsveld D4 55 Schoemakerstraat Lindenhof A3 61 Lindenhof / Kuyperweg Vijverhof B5 1 62 Buitenhofdreef / V.d. Slootsingel Winkelcentra Hovenpassage B4 1 60 64 Hovenpassage In de Veste C3 60 64 69 37 40 55 174 Zuidpoort Zuidpoort C3 60 64 69 37 40 55 174 Zuidpoort TU Aula C4 69 40 55 174 TU-Aula Bibliotheek D4 69 40 55 174 TU-Aula Politiebureau/Brandweer B4 1 60 62 64 32 37 33 Krakeelpolderweg Toeristen Informatiepunt B-C3 61 Markt Monumenten/Musea Oude Kerk B2-3 1 19 51 Prinsenhof Nieuwe Kerk C3 61 Markt/Burgwal Stadhuis B3 61 Markt Oostpoort C3 60 64 Botanische tuin Prinsenhof B3 1 19 51 Prinsenhof Science Centre Delft C3 60 64 37 M. de Ruyterweg Paul Tetar van Elven B3 alle lijnen Station Overige Publieksbalie Gemeente B3 alle lijnen Station Theater De Veste C3 60 64 69 37 40 55 174 Zuidpoort Porceleyne Fles C4 69 40 55 174 TU-Aula Delftse Pauw B1 1 19 60 Brasserskade Vrije Akademie B3 alle lijnen Station Zonekaart Delft e.o. C ARTOSTUDIO2016 © Deze kaart is met de meeste zorg samengesteld. De uitgever/maker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele fouten. Delft_Abrikaart_2016-2017.indd 1 11/10/16 12:12

Transcript of Haaglanden - Delft versie december 2016

Page 1: Haaglanden - Delft versie december 2016

Klantenservice (0900) 50 06 010 gebruikelijke belkosten

HTM ConsumentenlijnWerkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. (0900) 48 64 636HTM Website www.htm.nlVoor al uw vragen en reacties. HTM Gevonden voorwerpen (0900) 48 64 636HTM Specials (070) 38 48 725Voor het reserveren van luxe touringcars tot antieke trams.

Klantenservice• Vragen, klachten of suggesties?• Iets in de bus laten liggen?• Ga naar connexxion.nl/klantenservice• Of u belt (0900) 266 63 99 maandag t/m vrijdag 8.00 - 19.00 uur. (tarief: 2,8 ct p/m met een starttik van 9,51 ct + uw gebruikelijke telefoonkosten),

Schrijven kan ook: Antwoordnummer 2125, 8270 WB IJsselmuiden

Voorschoten

Rotterdam

Bergschenhoek

Schiedam

PijnackerHonselersdijk

Wateringen

Kwintsheul

BleiswijkBerkel enRodenrijs

Den HaagVoorburg

Rijswijk

Naaldwijk

Scheveningen

Leiderdorp

Zoeterwoude-Rijndijk

Leiden

Zoeterwoude-Dorp

Zoetermeer

Spijkenisse

Bergschenhoek

Benthuizen

Zoeterwoude-Dorp

Den HaagVoorburg

Leidschendam

Voorschoten

Delft

Maassluis

Naaldwijk

SchiedamVlaardingen

De Lier

Nootdorp

Rijswijk

Rotterdam

Schipluiden

Poeldijk

Honselersdijk

Wateringen

Maasland

Maasdijk

Rozenburg

Den Hoorn

Kwintsheul

't Woudt

Oude Leede

Scheveningen

Leiderdorp

Zoeterwoude-Rijndijk

Leiden

Oegstgeest

Wassenaar

Rijnsburg

Stompwijk

Zoetermeer

BleiswijkBerkel enRodenrijs

Maasdam

SpijkenisseGeervliet

Heenvliet

Zwartewaal

Pijnacker

5316

5257

5247

5453

5436

5445

54445435 5434

5424

5433

5452

54435414

5410

54575423

5400

5442 5451

5419

5411

5441

5431

542154165429

5430

54285330

54265420

5437

5439

5320

5449

5325

5310

5460

5447 53155327

5349

5319530053395347

5314

5324

5337

5326

5413

5325

5311

5321

5329

5336

5444

ZonekaartRegio Delft

Schieoevers

TanthofOost

Voorhof

Buitenhof

TanthofWest

Wester-kwartier

Hofvan

Delft

IndischeBuurt

RodeKruis-buurt

wijk

Kuyper-

Bomen-wijk

HeiligeLand

TU

Wippolder

SchoemakerPlantage

Den Hoorn

HoornseHof

Delftech park

Delft University

Technopolis

TNOLange Kleiweg

Molenbuurt

Delfgauw

P

P

P

SCHO

EMA

KERSTRA

AT

SCHOEM

AKERSTRAA

T

NASSAULAAN

TELDERSLAAN

MEK

ELWEG

JULI

AN

ALA

AN

JULIA

NA

-LA

AN

OOSTPOORTWEG

MICH

IEL

DE RU

YTERW

EG

ZUIDW

AL

VALKEN- LAAN

PELIKAANSINGEL

WILLEM DREESLAAN

RIETGORSSTRAAT

LEPELAA

RSTR

AA

T

VEULENKAMP

AB

TSWO

UD

E

VINKENLAAN

AMAZONEWEG

LATIJNS AMERIKA LAAN

BIKOLAAN

BANTULAAN

ISRAËLLAAN

LIBA

NO

NSTR

AA

T

AZIËLAAN

ZAM

BEZILA

AN

STRAAT VAN ORMOES

GUINEELAAN

SCH

IEWEG

SCH

IEWEG

SCHIEWEG

VU

LCAN

USW

EG

MU

LTATU

LIWEG

PROVINCIALE W

EG

HUGO DE G

ROOTSTRAAT

AD

RIAA

N PA

UW

STRAAT

BUITENWATERSLOOT

KRAKEELPO

LDERW

EG

HO

F V

AN

DEL

FTLA

AN

RUYS DE BEERENBROUCKSTRAAT

WESTPLA

NTSO

EN

LAAN VAN ALTENAW

.H. V.

LEEUW

ENLN

.

STORKLAAN

CORT V.D.

LINDENSTR.

SPOO

RSING

EL

MEERMANSTR.

VAN

KIN

SCHO

TSTR.

VAN DER

LELIJSTRAAT

KU

YPERW

EG

GEERWEG

VERWERSDIJK

KONINGSPLEINNIEUWE PLANTAGE

OO

STPLANTSOEN

OO

STSINGEL

PAARDEN-MARKT

AN

NA

STR.

KOLK

NO

ORD

-

EIND

E

OU

DE

DELFT

DOELENSTRAAT

VOO

RSTR.

BRABA

NTSE

TURFM

ARK

T

OU

DE

DELFT

KO

ORN

MA

RKT

OUDE

LANGENDIJK

NIEUWE

LANGENDIJK

CHOORSTR.

MOLSLA

AN

BEESTEN-MARKT

BREESTRAAT

AC

HTER

OM

LAN

GE

GEER

GASTHUISL

AAN

ZUIDERSTRAAT

OOSTEINDE

ORANJE

PLANTAGE

VLAMIN

GSTRAATRIETVELD

SCHUTTERS-VELD

BAGIJN-

HOF

VISSTR.

HIPPO

LYTU

S-

BUU

RT

VAN

MIERVELTLA

AN

STALPA

ERT V.D

WIELEW

EG

OO

STSING

EL

V. LODENSTEYNSTRA

AT

OOSTBLO

K

TWEE MOLE

NTJESKADE

WILG

ENLA

AN

ESDOORNLA

AN

SINT JORISW

EG

BRASSERS-

KADEVRIJENBA

NSE LA

AN

VRIJE

NBA

NSE

LAA

N

INSULINDEWEG

PHO

ENIXSTR.

WA

TER

ING

SE V

EST

V.D. DUSSENWEG

DUNANTLAAN

WEST

LANDSE

WEG

HOORNSE WEG

WESTLA

ND

SE WEG

WESTLANDSE WEG PAPSO

UW

SELAA

NV

OO

RH

OFD

REEF

ROTTERD

AM

SE WEG

KONINGIN EMMALAAN

KLOOSTERKADE

SIMONSSTRAAT

VAN FOREESTWEG

V.D. SLOOTSINGEL

HÄNDELLAAN

AFR

IKA

LAA

N

WILHELMINA-

LAANKRUITHUISWEG

PRO

VIN

CIA

LE WEG

DERDE

ROLA

ND

HO

LSTLAA

N

TAN

THO

FDREEF

TANTHOFDREEF

KRUITHUISWEG

BU

ITEN

HO

FDR

EEF

POPTAHOF NOORD

M. NIJHOFFLAAN

A. V.D

. LEEUW

LN

GRIEGSTRAAT

CHOPINLAAN

WESTV

EST

RIJKSWEG

13

KLUYVERWEG

WER

ELDD

REEF

LANGE KLEIWEG

’T HAANTJE

HOORNSE KADE

DE

KRINGLO

OP

DE KRINGLO

OP

DU

NA

NTLA

AN

VOORDIJKSHOORN

ZWA

NEBLO

EM

FLUITKRUID

ORANJE

NASSAUPLEIN

PR. IRENELA

AN

WILHELMINALAAN

GER

BR

AN

DY

LAA

N

KO

ETLAA

N

V.D. K

AM

LAA

N

GEB

BEN

LAA

N

V.D. SLOOTSINGEL

CHURCHILLLAAN

EISENHOWERLAAN

PIJPERR

ING

BRASSERSK

ADE

KLEVERING

WEG

RIJNWEG

DELFGAUWSEWEG

WATERMANWEG

MEK

ELWEG

HEERTJESLAAN

MO

LENG

RA

AFFSIN

GEL

MIJNBOUWSTR.

VRIJENBANSELAAN

JAA

GPA

DD

ELFTWEG

ROTTERD

AM

SEWEG

RIJK

SWEG

13

HOFZO

OM

KRISTALW

EG

MOLE

NWERF

WA

RMO

ES-

LAN

D

BU

ITENH

OFD

REEF

BRAHMSLAAN

PRO

VIN

CIA

LE WEG

STIELTJESWEG

LEEGH

WA

TERSTRAA

T

BALTH. V.D. POLWEG

Frederik van Eedenlaan

M. de Ruyterweg

Lindenhof /Kuyperweg

School-straat

Brahmslaan

Mozartlaan

Chopinlaan

Van der Slootsingel

Jan Campertlaan

Defensie

Bankastraat

Brasserskade

Arubastraat

TweeMolentjeskade

GGZ Delfland

De Biesland- hof

Nieuwe Langendijk

Bieslandse- kade

Botanische tuin

Markt

Poortland-plein

Nassauplein

KoninginEmmalaan

M. de Ruyterweg

Buitenhofdreef

Revalidatie-centrum

Westland-hof

MarlotlaanPootstraat

Krakeel-polderweg

Edelhertlaan

Kalfjeslaan

Fuutlaan

Rietzanger-straat

LatijnsAmerikalaan

Hugo de Groot- straat

Bolwerk

WeteringlaanLindenhof /Kuyperweg

Van derLelijstraat

v. Adrichem- straat

Hovenpassage

Martinus Nijhofflaan

Vrijheidslaan

Poortcenter

Station

Prinsenhof

NieuwePlantage

Sadatweg

Bikolaan

Componistenpad

Prof. Krausstraat

Burgwal

Parkzoom

Hof van Zilverlicht

Hoornseweg

R.K. Kerk

Schoemakerstraat

Zuidpoort

Brassers-kade

Reinier deGraaf Gasthuis

School-straat

Van der Slootsingel

Diepenbrockstraat

Laan derZeven Linden

’t Haantje

Wateringse- weg

Frank v. Borselenstraat

Abtswoudsepark

TU-Aula

TU-Mekelpark

TU-Sport & Cultuur

TU-Kluyverpark

TU-Technopolis

Menno ter Braaklaan

Frederik van Eedenlaan

M. de RuyterwegM. de Ruyterweg

Julianalaan

Hugo van Rijkenlaan

WinkelcentrumHovenpassage

Vijverhof

Die Buytenweye

Revalidatie-centrum

GGZ Delfland

ROC MondriaanROC MondriaanROC MondriaanROC MondriaanROC MondriaanROC Mondriaan

VerpleegtehuisDe Bieslandhof

Die DelfgaauwseWeye

Delftse Hout

BegraafplaatsJaffa

Wilhelmina-park

Agneta-park

HogerLaboratorium

Onderwijs

Begraafplaats

Iepenhof

Reinier de Graaf Gasthuis

Abtswoude

HuizeStefanna

Lindenhof

WinkelcentrumIn de Veste

Aula

Oost-poort

Oude Kerk

Nieuwe Kerk

Stadhuis

Prinsenhof

Science Centre Delft

PorceleyneFles

Delftse Pauw

Delfshove

Theater

TNO Hoofdkantoor

VrijeAkademie

Paul Tetarvan Elven

PublieksbalieGemeente

BibliotheekTU

Delftse Hout

Hof van Delft-Park

Heempark

Kinderboerderij

Camping

Openbaar

Vervoer

LegendaStadsdiensten

Streekbuslijnen

Bos/Park

Sportpark

Water

Bushalte in twee richtingen

Bebouwing

Industrie Begraafplaats

61

62

64

Station - TU - Technopolis

Kuyperwijk – Station – IKEA

Tanthof – Station – IKEA (- Delftse Hout)

Bushalte in één richtingBijzondereGebouwen

GebouwenTU Delft

Haltenaam

Binnen Delftrijdt u in:

HaltenaamTramlijn met halte

69

Station - Buitenhof - Tanthof

Verhoogd toegankelijke halteHaltenaam

Tanthof - Station - Nootdorp60

32

51

1

1

61

55

69

33

51

61

69

69

69

19

1 19

19

1

1

174

174

174

55

174

1

51

1

37

61

6461

64

64

64

62

62

62

62

62

62

62

61

6161

60

64

64

33 33

3237

37 3755

405537

17440

17440

17440

1745540

40

64

64

60

60 64

60

60 64

60 64

1

1

60

696460

60

60

60

60

60

60

60

N5

N5

N5

N5

N5

N5

N5

N5

N5

N5

N5

N5

N5

N5

N5

N5

60

376460

64 alleen in zomermaanden

4

5

3

2

1

5

3

2

1

6 6

B

D

BA C

D

44

CA

4

Station

61 62

halte voor devolgende lijnen:

174

StationVOOR HET OVERZICHT

VAN ALLE LIJNNUMMERSZIE RECHTSBOVEN

Delft Zuid

Kuyperwijk61

6933 37

64

Technopolis69

Tanthof1

1 19

40 51

N5

55

IKEA61

60

Olof Palmestraat64

32

64

60

Delftse Hout64

62

51 Den Haag Grote Markt32

Naa

ldw

ijk37

Den

Haa

g L

eyen

bu

rg33

Naa

ldw

ijk v

ia M

aass

luis

N5

Den

Haa

g C

entr

um

37 Delfg

auw

55 Zoeterm

eer

1 Den Haag -Scheveningen

40 Rotterdam Centraal

60 Nootdorp19 Leidschendam-Leidsenhage

174 Ro

tterdam

No

ord

OpenbaarVervoer

Delft

REINIER DE GRAAFWEG

51 D

en H

aag

Gro

te M

arkt

1

A

A

Register van belangrijke bestemmingen

Bestemming Vak Bus/Tram UitstaphalteZieken-/verpleeghuizenReinier de Graaf Gasthuis A4 62 32 37 Reinier de Graaf

GasthuisGGZ Delfl and C1-2 60 GGZ Delfl andRevalidatiecentrum Delft e.o.

A4 62 32 37 Revalidatie-centrum

Verpleegtehuis De Bieslandhof

C2 60 De Bieslandhof

Centra voor ouderenhuisvestingAbtswoude B5 60 64 Jan CampertlaanDie Buytenweye A5 62 ChopinlaanDie Delfgaauwse Weye C2 61 BieslandsekadeDelfshove B4 1 60 62 64 32

37 33Krakeelpolderweg

Huize Stefanna B5 60 64 Jan CampertlaanKoningsveld D4 55 SchoemakerstraatLindenhof A3 61 Lindenhof /

KuyperwegVijverhof B5 1 62 Buitenhofdreef /

V.d. SlootsingelWinkelcentraHovenpassage B4 1 60 64 HovenpassageIn de Veste C3 60 64 69 37 40

55 174Zuidpoort

Zuidpoort C3 60 64 69 37 40

55 174Zuidpoort

TUAula C4 69 40 55 174 TU-AulaBibliotheek D4 69 40 55 174 TU-AulaPolitiebureau/Brandweer B4 1 60 62 64 32

37 33Krakeelpolderweg

Toeristen Informatiepunt B-C3 61 MarktMonumenten/MuseaOude Kerk B2-3 1 19 51 PrinsenhofNieuwe Kerk C3 61 Markt/BurgwalStadhuis B3 61 MarktOostpoort C3 60 64 Botanische tuinPrinsenhof B3 1 19 51 PrinsenhofScience Centre Delft C3 60 64 37 M. de RuyterwegPaul Tetar van Elven B3 alle lijnen StationOverigePublieksbalie Gemeente B3 alle lijnen StationTheater De Veste C3 60 64 69 37 40

55 174Zuidpoort

Porceleyne Fles C4 69 40 55 174 TU-AulaDelftse Pauw B1 1 19 60 BrasserskadeVrije Akademie B3 alle lijnen Station

Zonekaart Delft e.o.

C•ARTOSTUDIO2016©

Deze kaart is met de meeste zorg samengesteld. De uitgever/maker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele fouten.

Delft_Abrikaart_2016-2017.indd 1 11/10/16 12:12