Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

16
De overgang naar ‘Het Dorp’: hoe pak je dat aan? Radboud Quik Lid Raad van Bestuur Jeroen Bos directeur Zorg Thuis

description

De presentatie die Radboud Quik en Jeroen Bos van Careyn gaven over de overgang naar het concept 'Het Dorp'. De presentatie is gegeven tijdens het congres In voor zorg! Thuis op 10 december 2012.

Transcript of Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

Page 1: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

De overgang naar ‘Het Dorp’:hoe pak je dat aan?

Radboud QuikLid Raad van Bestuur

Jeroen Bos directeur Zorg Thuis

Page 2: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

2

“Welkom bij Careyn”

Groot en klein zijn tegelijk Een grote transitie, hoe pak je dat aan? Wat heb je daar voor nodig? Wat zijn de essenties in de transitie? En wie doet het eigenlijk?

Page 3: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

3

Werkgebied en omvang

45 gemeenten in 4 regio's:Utrecht stad en regio UtrechtBreda e.o.Zuid Hollandse Eilanden (Voorne Putten Rozenburg, Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard)DWO-NWN (Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg-Noord)

In cijfers:15.500 klanten Zorg Thuis2.500 klanten Wonen met Zorg14.000 medewerkers / 7.000 fte2.600 vrijwilligers€ 470 miljoen omzet (2012)

Page 4: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

4

Portfolio

Verpleeghuis- en verzorgingszorg Verpleging en verzorging thuis Jeugdgezondheidszorg Maatschappelijk werk en thuisbegeleiding Huishoudelijke zorg Geboortezorg Personenalarmering Gezondheidscentra; huisartsenzorg, fysiotherapie, apotheek

Page 5: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

5

Urgentie om te veranderen

Belangrijkste redenen voor transitie: Bekostiging zorg en welzijn onder druk; noodzaak

om anders te gaan werken Zorgvraag verandert Lage medewerkertevredenheid VVT-sector Dreigende tekorten op arbeidsmarkt

Page 6: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

6

Visie Careyn: Het Dorp

Zorg kan anders, beter, doelmatiger Metafoor van Het Dorp Dichter bij de klant Integraal, samenwerking binnen het netwerk Veel ruimte voor klant en zorgprofessional Met alle moderne technologische mogelijkheden

Page 7: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

7

De bouwstenen van Het Dorp

lokaal integraal

substitutieautonomie

Lokaal = kleinschalig, dichtbij de klant, gericht op de lokale situatie.

Wijkgericht.

Autonomie geldt voor medewerkers en voor klanten.

Meer vrijheid, meer verantwoordelijkheid

Integraal = netwerk van professionals uit 1ste en 2de lijn, informele zorg, welzijn, overige actoren in de wijk

Vervangen van 2e door 1e lijnzorg, taakherschikking binnen 1e lijn en van 1e lijn naar 0e lijn. Zorg op afstand

Page 8: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

8

De start van de transitie: lokaal

Pilots met 5 wijkteams Wijkgerichte aanpak Alle ruimte voor eigen initiatief Projectbudget per team beschikbaar Training, faciliteiten Coaching

Page 9: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

9

Tussenevaluatie

Geweldige energie in de pilot-wijkteams Verfrissende ideeën Toegenomen tevredenheid onder medewerkers

Maar ook: Drukte van alledag regeert Moeite met kaderen, geen (eenduidige) doelstellingen Lokale pilots, lokale oplossingen Veel tijd nodig om tot resultaten te komen

Page 10: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

10

Bijstelling van de aanpak

Het goede behouden, maar toch veranderen.Hoe houden we energie in de teams?Hoe komen we tot standaard maatwerk, zonder blueprint?Wie bepaalt tempo?Waar hebben de teams behoefte aan?

Page 11: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

11

Het vervolg: samen ontwerpen

Centraal ontwikkelen i.s.m. de teams Klankbordgroep van professionals Fase 0: checklist en herinrichting van teams De start markeren per team: de koffer Visie + 3 basismodules

o Zelfregieo Informele zorgo As wijkteam - huisarts

Randvoorwaarden: ICT, scholing Rollen en taken in het team

Page 12: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

12

Stand van zaken en next steps

Netwerk met informele zorg en ketenpartners Geïntegreerde 1e lijnszorg Mogelijkheden voor substitutie Zelfsturing o.b.v. wijkbudget Digitalisering Lichtere managementstructuur Herzien van de supportorganisatie

Verbreding naar geheel Careyn (2013 e.v.) Start Experiment Regelarme Instelling (2013 – 2014)

Page 13: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

13

Experiment Regelarm

Start Experiment Regelarme Instelling (2013 – 2014) Rugwind of een extra complexiteit? Scope: heel Zorg Thuis, alle extramurale producten Lumpsum financiering Diverse wijzigingen in het primair proces:

o Zelf indicereno Klantprofieleno Vereenvoudigde administratie en declaratie

Page 14: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

14

Strategie en management

Hoe is dit proces te sturen?VertrouwenDuidelijke focus en prioriteringConsistentie in strategie en uitvoering Sponsoring vanuit de topDirecte betrokkenheid door adoptie van teamsAfspraken nakomen en veranderingen afmaken

Page 15: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

15

Essenties van de veranderstrategie

Stip en stappen: visie en route moeten helder zijn Visie en instrumenten centraal ontwikkelen, maar

altijd in samenwerking met de professionals Beginnen waar de energie zit Tussentijdse stappen markeren Verandering moet altijd verbetering zijn Houd het klein Lijnmanagement is dienend aan de professional.

Page 16: Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

16

Tot slot

Hoe verhoudt Het Dorp zich tot het nieuwe Regeerakkoord?

En welk advies heeft u voor het vervolg van Het Dorp?