Communiceren over de toekomst Annemarie van …...Communiceren over de toekomst Annemarie van Hekken...

42
1 Communiceren over de toekomst Annemarie van Hekken

Transcript of Communiceren over de toekomst Annemarie van …...Communiceren over de toekomst Annemarie van Hekken...

1

Communiceren over de toekomstAnnemarie van Hekken

2

3

Mensen snappen het niet

Redenen in literatuur voor passief gedrag

Mensen hebben geen zin

Mensen denken dat ze geen enkele

invloed hebben op hun eigen situatie

later

4

5

Het onderzoek

18 pensioenfondsen werkten mee (gezamenlijk 3,5 miljoen deelnemers).

De fondsen hebben al hun communicatiemateriaal ter beschikking gesteld, van webteksten en e-mails tot posters.

Ruim 10.000 deelnemers bij deze fondsen hebben meegewerkt aan online onderzoeken over een periode van 3 jaar

Resultaten en proefschrift staan online: www.lidewijenspijker.nl/onderzoek

6

Multilevel analyse

Pensioenfondsen zorgen voor geclusterde data:

Communicatie door een fonds > deelnemers > gedrag deelnemers

Niveau 1

Niveau 2Fonds 1

Deeln 1 Deeln 2 Deeln 3

Fonds 2

Deeln 4 Deeln 5 Deeln 6

7

Zinvolle vragen…

Hoeveel kan ik

verwachten?

Is dit genoeg

voor mij? Ik check af en toe

hoe ik ervoor sta

Gedrag Gedrag & Gedrag!

8

Wat maakt – naast leeftijd - dat iemand kijkt naar zijn pensioen?

A. Zijn kennis van financiële zaken

B. Zijn interesse in pensioen

C. Zijn zelfvertrouwen

D. Zijn inkomen

Resultaten uit onderzoek

9

Stap 1

Wat maakt niks uit:

- Kennis van pensioen- Inkomen- Wel of geen partner

10

Stap 2 De leesbaarheid

Op grond van uw arbeidsovereenkomst bent u met ingang van april 2013 deelnemer aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Holland

11

Stap 2 De leesbaarheid: samengestelde woorden

Op de pensioenrechten van pensioengerechtigden en

pensioenaanspraken van gewezen deelnemers kan jaarlijks per 1

januari toeslag worden verleend met maximaal 90% van de

procentuele toename van het Consumentenprijsindexcijfer van

december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de

toeslagverlening plaatsvindt ten opzichte van december van het

daaraan voorafgaande jaar. Hierbij wordt uitgegaan van het

Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid, zoals

vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verhoging

is maximaal gelijk aan de algemene loonstijging bij de werkgever in

het voorafgaande kalenderjaar. Het Bestuur beslist evenwel jaarlijks in

12

Op de pensioenrechten van pensioengerechtigden en

pensioenaanspraken van gewezen deelnemers kan jaarlijks per 1

januari toeslag worden verleend met maximaal 90% van de

procentuele toename van het Consumentenprijsindexcijfer van

december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de

toeslagverlening plaatsvindt ten opzichte van december van het

daaraan voorafgaande jaar. Hierbij wordt uitgegaan van het

Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid, zoals

vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verhoging

is maximaal gelijk aan de algemene loonstijging bij de werkgever in

het voorafgaande kalenderjaar. Het Bestuur beslist evenwel jaarlijks in

Stap 2 De leesbaarheid: nominalisaties

13

AngstboodschappenMotiverende boodschappen Concrete instructies

Stap 3: Het effect van bepaalde boodschappen

14

15

Mentaal model van pensioen:

Mijn pensioen is iets vasts (68 jaar/AOW-leeftijd) (en er valt niets te kiezen)

Ik betaal voor de mensen die nu met pensioen zijn

Bedrag op overzicht komt uit een tabel, net als AOW

Ver weg, geen nut om in te verdiepen

16

Alternatief mentaal model van pensioen

Je pensioen is iets van jou; jij betaalt voor je eigen pensioen

De uitkomst kun je inschatten, maar niet garanderen

Dat wat je later gaat krijgen is er nog niet (helemaal), wel al voor een deel.

Je kunt je pensioen volgen, heeft zin

17

Hoe zou je dit mentale model kunnen veranderen?

18

(Nog) duidelijker uitleggen?

19

Of een metafoor gebruiken?

20

Volt – Ampère - Ohm

21

22

Je reist van A (nu) naar B (straks)

23

Vergeleken met twee andere weergaves

Tekstvarianten:

‘Als het tegenzit’/’Als het meezit’ versus ‘Er is een kleine kans dat’

‘Ontvangt u 840 euro’ versus ‘Ontvangt u minder dan 840 euro’

24

Alle varianten communiceerden even duidelijk dat de uitkomst onzeker is.

Verschil in tekst maakte (vrijwel) niet uit.

Resultaten

25

Wel verschil…

26

2123

59

15

25

35

45

55

65

Geen visual Schuif Navigatie

Je bouwt je pensioen geleidelijk op

27

6663

67

25

35

45

55

65

75

Geen visual Schuif Navigatie

Dit plaatje laat zien dat de uitkomst volgend jaar anders kan zijn

28

48

41

63

15

25

35

45

55

65

Geen visual Schuif Navigatie

Je verwachte pensioen is nog geen recht

29

• Dit plaatje vertelt mij een eerlijk verhaal• Dit plaatje geeft mij een goed gevoel over pensioen• Dit plaatje maakt dat ik begrijp hoe het zit met mijn pensioen• Dit plaatje helpt mij te begrijpen hoe ik ervoor sta

30

23%19%

16% 16%18%

16%13%

11%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Geen interesse in één van de scenario’s(uitgesplitst naar opleidingsniveau)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 (laag opgeleid) tot 8 (hoog opgeleid)

31

7,3%10% 12%

16,2% 17,5%

0

10

20

30

40

50Geen interesse in één van de scenario’s

(uitgesplitst naar leeftijd)

20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar

32

40,4 39,7

29,7 27

16,9 13,87,3 4,8

0

20

40

60

80

100

Voorkeur voor hoogste bedrag(uitgesplitst naar opleidingsniveau)

1 2 3 4 5 6 7 8

33

Opmerkingen van respondenten

34

Wanneer zit het mee of tegen?

Hoezo haalt een pensioenfonds zijn eigen doel niet?

Kans op linker bedrag is groter dan kans op rechter bedrag

Bij schuif: Klopt niet! Is scheef…

35

Het overzicht heeft te veel bandbreedte, zodat je nooit kan berekenen of je genoeg pensioen opgebouwd hebt. kun je ook in de loterij spelen, weet je ook niet wat je hebt.

Het plaatje in de enquete is naar mijn mening zo onduidelijk (minder dan 840 kan ook nul zijn en meer dan 1400 kan ook bijvoorbeeld een miljoen zijn)

36

Huidige stand van zaken

Praktische zaken m.b.t. implementatie worden nu bekeken• Conceptteksten voor toelichting• Afronden• Precieze afbeelding• Aanpak voor gepensioneerden (andere boodschap!)

Vanaf september 2019 op Mijnpensioenoverzicht.

Vanaf 2020 op UPO

September 2020 evaluatie gebruik URM/reële bedragen

Inzicht dat men reële bedragen niet begrijpt.

Advies: • Focus op dat wat uitkomst kan veranderen (externe oorzaken) • Focus niet op uitleggen koopkracht

37

38

Conclusies

39

40

41

42

Annemarie van Hekken

[email protected] 57 049