Bijeenkomst 26 mei 2016 - Presentatie Saartje Sondeijker - Van verantwoorden naar veranderen

of 32 /32
Monitoren Van verantwoorden naar veranderen Bellis van den Berg Saartje Sondeijker

Embed Size (px)

Transcript of Bijeenkomst 26 mei 2016 - Presentatie Saartje Sondeijker - Van verantwoorden naar veranderen

 • MonitorenVan verantwoorden naar veranderen

  Bellis van den BergSaartje Sondeijker

  Werk bij IVZ, maar redelijk nieuw dus hoop jullie ook een nieuw perspectief aan te reiken. Mijn presentatie is geslaagd als jullie vanmiddag in een hogere staat van verwarring naar huis gaan.

  Thema vandaag is borging van een transitie, ontleden leidt tot 2 woorden. Je je eerst weten wat een transitie vraagt: Wat vraagt een ECHT toekomstbestendige beweging? Voordat je over borging kan praten.

  Gaat over de vraag van onomkeerbaarheid.(willen en kunnen niet meer terug EN denken en handelen fundamenteel anders dan voorheen) en die is lastig: sinds jaar en dag in ingesleten patronen en routines waar we maar moeilijk los van komen. En we hebben allemaal de urgentie dat het moet, en ook wel een beeld waar het ongeveer heen gaat, maar de HOE vraag blijft zoekenen IS ook zoeken! Ik hoop jullie daar vandaag wat handreikingen voor te geven. Deels uit IVZ ervaring, voornamelijk op basis van promotie. Geen baan, maar een missie!

  Een aantal leidende principes die ik wil delen vandaag! Het is EEN perspectief op de werkelijkheid, en nodig jullie uit om daar vanalles van te vinden. Soms wat scherp insteken, maar ook om te prikkelen. Zal ook vooral vragen oproepen en geen antwoorden geven.gedachten stromen voor discussie in 2 rondes!*

 • Doel vandaag

  Zes jaar lang ervaringen voorbij zien komen over monitoren van verandertrajectenMonitoren in verandering: van verantwoorden naar veranderenKennis overbrengen: aanpak om visie te vertalen in kort cyclisch monitoren in het werkTekenaar Edwin legt dit vast zodat jullie het in jullie eigen organisatie kunnen benuttenMogelijk verdiepingssessies vanaf het najaar: denk graag mee!

 • ProgrammaMonitoren in verandering: van verantwoorden naar veranderen Van visie naar kort cyclisch monitoren: de bedoeling centraalPauze (14:00 uur)Aan de slag met jullie vraagstukkenLeren van de praktijk: monitoren als veranderinstrumentConclusies en vervolgBorrel (16:30 uur)

 • Transitie gaat over het herstellen van de verbinding

  *

 • T= 10T= 1,5T= 0Ik implementeer mijn verandering langs deze lijnen.

  Systeemwereld

  Leefwereld

  Systeemwereldmaar dit wil ik ermee bereiken in de toekomst

  4. Monitoren en lerenVerbinden van trajectresultaten aan de voortgang van interventies

  *

 • VisieBEDOELING: Wat wil je als organisatie betekenen voor de clint?ANDERS: Wat moet er veranderen om dit te realiseren?INZICHT: Hoe merken we dat we op de goede weg zijn? Merk- en meetbaar?VERBETEREN: Hoe integreren we de feedback in het werk?

  Match leef- en systeemwereld !!

 • Het ideale terrasje..http://www.youtube.com/watch?v=SSgyDvnm4wQ

 • InformeelClient

  OrganisatieProfessionalmatch leef- en systeemwereldVerbinding zit in relaties driehoekUitgangspunt is stabiel evenwichtNieuwe verhoudingen zoekenVraagt ander werkgedragOrganisatie faciliterendWat ga je niet meer doen?Innovatie vraagt ruimte!

  *Vraagteken=niveaus waarop je kan meten. Gemeenschappelijke metingen dekken meerdere niveaus.Indicatorenset dekt organisatie en markt (systeemwereld)Vragenlijst dekt driehoek c,I,p. (Leefwereld)

 • Hier komt de bedoeling bij de clint, maar deze zit verankerd in de dieperliggende cultuur

  Boodschap[1] Leren veranderen vanuit de bedoeling[2] Wat ga je niet meer doen?

  Toelichting plaatje: Mannetje vertegenwoordigt niet enkelvoudige client met behoeften en zorgvraag, maar steeds meer de leefwereld van de client met alle beperkingen en mogelijkheden. Breed getrokken: brede samenleving en trends, patronen en bewegingen rondom samenleven. Systeem snijd je door en drie lagen: cultuur gaat over onderliggende opvattingen die we impliciet delen over goede zorg. In NL over controle en beheersing! Niemand tussen wal en schip, wij weten wat u nodig heeft. Normen- en waardenpatroon daarom trend bepaalt de structuren (protocollen, indicaties, medicalisering, specialisering etc.) en dat bepaalt de werkwijzen van de professional (formulieren, tijdsmarges, binnen schotten)Je zou kunnen zeggen: leef- en systeemwereld die dienend en faciliterend is aan de zorgvragen. Onderhuidse kanteling is al langer gaande: zorg beweegt zich naar de burger ipv export! 3 nieuwe uitdagingen: 1.niet alleen client kennen, maar sensitief voor omgeving, 2. niet alleen zorg, maar ook welzijn en participatie, 3. kracht ipv beperking. Kortom: we moeten de wijk/buurt als zelfstandige organisatie zien waar we een rol in hebben en onze taak is om de juiste lokale omgeving te creren in de wijk die samenredzaamheid vergroot en zelfstandigheid bevordert. We zullen sensitief moeten worden voor wat DAAR leeft! Die twee verhouden zich tot elkaar en er vinden verschuivingen plaats door de jaren heen. Als er geen balans is, is er verstoring en zoektocht naar herstel van de verbinding. Door de jaren heen is mismatch groter geworden, spanningen, weerstand, druk politiek. Met die onderhuidse kanteling is het besef gekomen dat de afstand te groot is en optimalisering niet volstaat, maar kanteling nodig. Urgentie en beelden WAT is er, maar HOE blijft lastig!

  De lessen zijn drieledig: borgen van een onomkeerbare verandering betekent dat het de organisatie raakt tot in de cultuur (dat is vertrekpunt): lijkt een open deur, maar vraagt LEF om afstand te doen van de principes die we sinds jaar en dag kennen. Wij zijn er niet voor iedereen, u moet het zelf doen! Vraagt doorbreken van het bestaande en om een ontwikkeling die er haaks op staat. Loslaten en afbreken van dat wat vertrouwd is.heeft een doorwerking op alle drie de lagen (synchroon): je kan niet zeggen we geven de professional een ander functieprofiel mee en dan komt het goed, zal ondersteund moeten worden op verschillende lagen (BORGING!!)en neemt de bewegingen en behoeften van de maatschappij als uitgangspunt om de RICHTING te bepalen.

  In hoeverre zijn we dat aan het doen?We raken niet de plek der moeite, maar sturen vooral op structuren. Goed in institutionele gesprekken over procedures en regels, maar client raakt vaak naar de achtergrond. Voorbeelden IVZ zelfsturende teamsGevolg: vaak starten huidige verandertrajecten bij het aanpassen van de structuur (slimmer werken, efficienter aanpakken etc.) zonder zicht op de doelgroep noch te werken aan een onderliggende cultuurverandering. Gevolg is dat er vaak meer bureaucratie wordt georganiseerd (we gaan meer organiseren, maar er wordt niks afgebroken) die wordt ingekapseld in bestaande structuren en manieren van denken. Slechts een optimalisering dus die leidt tot meer fragmentatie. Zijn we wel echt sensitief voor de omgeving? Zitten die te wachten op eigen regie, en elkaar helpen? Trends als individualisering en digitalisering zorgen er de laatste jaren alleen maar voor dat afstanden groter worden (zowel fysiek als emotioneel). Maar tegenbewegingen zijn er ook, maar pril! = Community paradox: er wordt altijd wel samengeleefd, alleen de verschijningsvorm daarvan verschilt afh. V. de tijdsgeest. Doel is om te faciliteren wat er leeft, terwijl wij de neiging hebben om te bedenken hoe het eruit ziet en dat op te leggen. We weten allemaal prima dat het de verantwoordelijkheid wordt van mantelzorgers en familie

  *

 • SYSTEEMVERANDERINGLEEFWerkgedrag?

  Structuur?

  Cultuur?Mijlpalen leefwereldIndicatorIndicatorIndicator

  MonitorenHoe kan ik medewerkers kort cyclisch laten reflecteren op eigen werkgedrag vanuit de bedoeling? de bedoeling!Mijlpalen systeemwereldIndicatorIndicatorIndicator

  *

 • Clinten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteitenClinten bepalen zelf hoe laat ze opstaanNaasten ervaren een betere afstemming met hen over de wensen van de clintAfspraken met behandelaars worden op clientniveau vastgelegd in ZLPTeams bereiken een volgende fase van zelfsturingMinder administratieve lasten voor de teams en meer directe tijd met de clintEffect indicatorenGedragsindicatorenProces- en structuurindicatorenDe clint staat bij ons centraal, wij bieden clintgerichte zorg

  Informeel praten met clinten tijdens Bingo avond over activiteitenTeambarometer zelfsturingFamilie avonden over hoe mantelzorg actief betrokken kan rakenManagement-registraties of dashboard voor teamsCheck ZLP + tevredenheid/wensen tijdens bespreking daarover met clint en naasteSpiegelgesprek CR over wensen clinten

  DialoogmomentDialoogmomentDialoogmomentDialoogmoment

  *

 • Brainstorm!

  *Pleit voor noodzaak monitoring/leren: het organiseren van een proces van continue interactie tussen je leef- en je systeemwereld (spiegel waarmee je reflecteert op je eigen handelen). Wel tastbaar maken zodat verband tussen interventie en effect ook gemaakt kan worden>>fasering en mijlpalen! Nou en de indicatorenset helpt je daarbij

 • Teambarometer metingManagementregistraties of dashboard voor teamsSpiegelgesprek CR over wensen clintenAangepaste CQ LightAangepaste CQ LightFamilie avonden mantelzorg actiefInformeel praten met clinten tijdens Bingo avond over activiteitenCheck ZLP in gesprek clint/naasteKort cyclisch monitoren - leren in het werkTeambarometer metingTeambarometer metingFamilie avonden mantelzorg actiefCheck ZLP in gesprek clint/naasteJanuari 2016Mei 2016Sept 2016TeamoverlegTeamoverlegTeamoverleg

  MT heidagKwaliteit cirkelInnovatie teamKwaliteit cirkel

  MonitorenKort cyclisch leren en verbeteren

  *

 • Charles Jennings 70-20-10http://www.youtube.com/watch?v=t6WX11iqmg0

 • Uitgangspunten

  Monitoren is geen doel op zich middel om leefwereld onderdeel te maken van je dagelijkse werk (spiegel!)Zorg dat samenhang tussen de stappen leeft op de werkvloer - aandeel in het geheel, bijdragen aan de bedoeling en toewerken naar de stipLaat het monitoren over aan de mensen waar het over gaat (regie & eigenaarschap!)Monitor niet alleen op de leefwereld, maar ook op de veranderingen in de systeemwereldMaak monitoren echt onderdeel van het werk voorkom gevoel van erbij vanuit controle management, maar zelf inzicht willen om werk goed te kunnen doenSluit aan bij wat je al doet als organisatie: familiebijeenkomsten, teamoverleg, heidag, clientenpanels etc.Organiseer een kort cyclisch leer- en verbeterproces: laat output samenkomen in opeenvolgende dialoogmomenten en verbeteracties

 • Handleidingvan visie tot kort cyclisch verbetertraject

 • VisieDe visie weerspiegelt het lange termijn perspectief van de organisatie. Het is opgesteld vanuit de leefwereld: wat wil de organisatie bereiken voor de clint? Wat is de bedoeling?

  De visie: Motiveert medewerkers, het is een lonkend perspectiefHelpt medewerkers te focussen op de relevante activiteitenBiedt een kader waardoor medewerkers weten hoe zij activiteiten moeten uitvoeren. VisieDe clint staat bij ons centraal, wij bieden clintgerichte zorg

 • Een visie is vaak algemeen van aard. Ga na wat de visie concreet betekentvoor de clint: Wat merkt de clint in zijn/ haar dagelijks leven van de visie?

  Tips: Betrek hierbij verschillende stakeholders in de organisatie: clinten, mantelzorgers, medewerkers pp, ondersteunende dienst, MT etc. Schrijf concrete factoren of subdoelen op waaraan je merkt dat het doel wordt behaald.

  Wat betekent clintgerichte zorg? Stap 1: vertaalslag naar clint

  Ik bepaal zelf mijn dagritmeSamen komen we tot een behandelplanIk kies mijn zorgverlenersIk kan zelf kiezen wat ik eet en drink

 • Stap 2: vertaalslag naar werkgedragZP stemmen bezoekuren af met naastenTeam bekijkt dagelijks hoe de dag eruit zietZP vragen in plaats van invullenMT en OD lopen mee op de werkvloer om ideen op te doen hoe te faciliterenGa na wat de factoren die zijn benoemd bij stap 1, betekenen voor het gedrag van medewerkers.Hoe moeten medewerkers zich gedragen en verhouden tot de clint om het (sub)doel te bereiken?

  Tips:Betrek ook hierbij verschillende stakeholders in de organisatie: clinten, mantelzorgers, medewerkers pp, ondersteunende dienst, MT etc. Ga na: wat zie je in gedrag naar clinten/ familie en in interactie tussen medewerkers? Het gaat om alle medewerkers: MT, teamleiders/coaches, medewerkers pp, OD, BD, vrijwilligers etc.

  Welk gedrag vraagt het van medewerkers als de clint zijn dagritme bepaalt? Bestuurder geeft leiding vanuit de waarde kwaliteit van bestaan

 • Ga na wat de factoren die zijn benoemd bij stappen 1 en 2, betekenen voor de organisatie. Hoe kan de organisatie het te bereiken doel en het gewenste gedrag van medewerkers faciliteren?

  Tips:Wat moeten we afbreken? Bedenk samen met relevante stakeholders wat de belemmeringen in de huidige organisatie zijn om de visie en bijbehorend gedrag te realiseren.Wat moeten we opbouwen? Ga na wat nodig is om de visie en het gewenste gedrag te faciliteren. Denk daarbij ook aan procedures, afspraken, stijl van leidinggeven etc.

  Wat moet er worden georganiseerd als de clint zelf zijn dagritme bepaalt? Stap 3: vertaalslag naar organisatieAfbraak: centraal roosterenOpbouw: afspraken met behandelaars op clintniveauOpbouw: regelruimte voor teamsAfbraak: verantwoording over dagindeling aan teamleider Afbraak: aanbodgericht activiteitenprogramma

 • Het beoogde (sub)doel voor de clint en gerelateerd gedrag en organisatie zijn benoemd. Reflecteer: waaraan je kunt aflezen dat de factoren die zijn benoemd bij stappen 1 t/m 3 wordengerealiseerd? Kies voor elke stap n of twee kritische indicatoren: Stap 1: effectindicatoren waaraan kan je het beoogde effect voor de clint aflezen? Stap 2: gedragsindicatoren waaraan lees je af dat het gewenste gedrag wordt vertoond?Stap 3: proces- en structuurindicatoren wat is er georganiseerd om het subdoel te realiseren?

  Tips:Het is nuttig om verschillende (typen) indicatoren te gebruiken om vast te stellen of een subdoel is bereikt, maar kies er nooit meer dan 5-10.Het kan gaan om kwantitatieve maar ook om kwalitatieve informatie (meetbaar en merkbaar)Check bij iedere indicator steeds of het daadwerkelijk iets zegt over de realisatie van de visie. Kies indicatoren die niet vanuit controle worden ingezet, maar die medewerkers in het werk helpen om te leren, verbeteren en dialoog te startenStap 4: benoem KPIs

 • Ik bepaal zelf mijn dagritmeVragen i.p.v. invullenClinten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteitenClinten bepalen zelf hoe laat ze opstaanNaasten ervaren een betere afstemming met hen over de wensen van de clintAfspraken met behandelaars worden op clientniveau vastgelegd in ZLPTeams bereiken een volgende fase van zelfsturingMinder administratieve lasten voor de teams en meer directe tijd met de clintSamen komen we tot een behandelplanIk kan zelf kiezen wat ik eet en drinkIk kies mijn zorgverlenersMT en OD lopen mee op werkvloer om ideen op te doen over hoe te faciliterenBezoekuren afstemmen met naastenTeam bekijkt dagelijks hoe de dag eruit zietLeidinggeven vanuit kwaliteit van bestaanAfbraak: centraal roosterenOpbouw: afspraken met behandelaars op clintniveauOpbouw: regelruimte voor teamsAfbraak: verantwoording over dagindeling aan teamleider Afbraak: aanbodgericht activiteitenprogrammaEffect indicatorenGedragsindicatorenProces- en structuurindicatorenDe clint staat bij ons centraal, wij bieden clintgerichte zorg

  *

 • Stap 5: kort cyclisch monitoren - leren in het werkGa na hoe je de verschillende indicatoren op regelmatige basis kunt monitoren n kan samenbrengen in een proces van kort cyclisch leren in het dagelijkse werk! Je krijgt zicht op de voortgang, je organiseert feedback op gedrag, je stimuleert dialoog en je kunt successen vieren.

  Tips:Bepaal voor elke indicator hoe je de informatie ophaalt en bij wie (informatiebron)Stem de vorm, taal en frequentie af op de doelgroepMaak het onderdeel van het werk door aan te sluiten bij zaken die je al doet: teamoverleg, huiskamerbijeenkomst, spiegelgesprekken etc. Zorg dat alle informatie samen komt en in relatie tot elkaar gevalueerd kan worden. Maak het kort cyclisch! Organiseer reflectie- en dialoogmomenten waarop de uitkomsten worden besproken en nieuwe verbeteracties worden afgesproken.Maak verbeterpunten klein en concreet, te realiseren in 2 tot 4 weken

 • Brainstorm!

  *Pleit voor noodzaak monitoring/leren: het organiseren van een proces van continue interactie tussen je leef- en je systeemwereld (spiegel waarmee je reflecteert op je eigen handelen). Wel tastbaar maken zodat verband tussen interventie en effect ook gemaakt kan worden>>fasering en mijlpalen! Nou en de indicatorenset helpt je daarbij

 • Clinten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteitenClinten bepalen zelf hoe laat ze opstaanNaasten ervaren een betere afstemming met hen over de wensen van de clintAfspraken met behandelaars worden op clientniveau vastgelegd in ZLPTeams bereiken een volgende fase van zelfsturingMinder administratieve lasten voor de teams en meer directe tijd met de clintEffect indicatorenGedragsindicatorenProces- en structuurindicatorenDe clint staat bij ons centraal, wij bieden clintgerichte zorg

  Informeel praten met clinten tijdens Bingo avond over activiteitenTeambarometer zelfsturingFamilie avonden over hoe mantelzorg actief betrokken kan rakenManagement-registraties of dashboard voor teamsCheck ZLP + tevredenheid/wensen tijdens bespreking daarover met clint en naasteSpiegelgesprek CR over wensen clinten

  DialoogmomentDialoogmomentDialoogmomentDialoogmoment

  *

 • Teambarometer metingManagementregistraties of dashboard voor teamsSpiegelgesprek CR over wensen clintenAangepaste CQ LightAangepaste CQ LightFamilie avonden mantelzorg actiefInformeel praten met clinten tijdens Bingo avond over activiteitenCheck ZLP in gesprek clint/naasteStap 5: kort cyclisch monitoren - leren in het werkTeambarometer metingTeambarometer metingFamilie avonden mantelzorg actiefCheck ZLP in gesprek clint/naasteJanuari 2016Mei 2016Sept 2016TeamoverlegTeamoverlegTeamoverleg

  MT heidagKwaliteit cirkelInnovatie teamKwaliteit cirkel

  MonitorenKort cyclisch leren en verbeteren

  *

 • Ophalen!

  Over welke uitdagingen zou je vandaag het gesprek willen?Individueel op geeltje schrijvenPlenair delen en globaal koppelen aan stappenTafelindeling

 • Werkwijze

  Elke deelnemer heeft een monitoringskaart gekregenFormeer groepjes rondom gedeelde uitdagingen (zie tafelindeling)1 persoon brengt casus in vanuit de geformuleerde uitdagingProbeer op basis hiervan samen de stappen in te vullenWe lopen rond voor vragen en inputCa. 45 minutenTerugkoppeling: welk inzicht neem je mee naar huis?

 • Clinten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteiten

  Effect indicatorenGedragsindicatorenProces- en structuurindicatorenVisie:

  Clinten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteitenClinten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteitenClinten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteitenClinten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteitenClinten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteiten

  *

 • Kort cyclisch monitoren - leren in het werk

  TeamoverlegTeamoverlegTeamoverleg

  MT heidagKwaliteit cirkelInnovatie teamKwaliteit cirkel

  MonitorenKort cyclisch leren en verbeteren

  *

 • Conclusies en vervolgWaarop zouden jullie in een verdiepingssessie willen doorpakken?Evaluatiekaartjes!

  Werk bij IVZ, maar redelijk nieuw dus hoop jullie ook een nieuw perspectief aan te reiken. Mijn presentatie is geslaagd als jullie vanmiddag in een hogere staat van verwarring naar huis gaan.

  Thema vandaag is borging van een transitie, ontleden leidt tot 2 woorden. Je je eerst weten wat een transitie vraagt: Wat vraagt een ECHT toekomstbestendige beweging? Voordat je over borging kan praten.

  Gaat over de vraag van onomkeerbaarheid.(willen en kunnen niet meer terug EN denken en handelen fundamenteel anders dan voorheen) en die is lastig: sinds jaar en dag in ingesleten patronen en routines waar we maar moeilijk los van komen. En we hebben allemaal de urgentie dat het moet, en ook wel een beeld waar het ongeveer heen gaat, maar de HOE vraag blijft zoekenen IS ook zoeken! Ik hoop jullie daar vandaag wat handreikingen voor te geven. Deels uit IVZ ervaring, voornamelijk op basis van promotie. Geen baan, maar een missie!

  Een aantal leidende principes die ik wil delen vandaag! Het is EEN perspectief op de werkelijkheid, en nodig jullie uit om daar vanalles van te vinden. Soms wat scherp insteken, maar ook om te prikkelen. Zal ook vooral vragen oproepen en geen antwoorden geven.gedachten stromen voor discussie in 2 rondes!*

  *

  **Vraagteken=niveaus waarop je kan meten. Gemeenschappelijke metingen dekken meerdere niveaus.Indicatorenset dekt organisatie en markt (systeemwereld)Vragenlijst dekt driehoek c,I,p. (Leefwereld)Toelichting plaatje: Mannetje vertegenwoordigt niet enkelvoudige client met behoeften en zorgvraag, maar steeds meer de leefwereld van de client met alle beperkingen en mogelijkheden. Breed getrokken: brede samenleving en trends, patronen en bewegingen rondom samenleven. Systeem snijd je door en drie lagen: cultuur gaat over onderliggende opvattingen die we impliciet delen over goede zorg. In NL over controle en beheersing! Niemand tussen wal en schip, wij weten wat u nodig heeft. Normen- en waardenpatroon daarom trend bepaalt de structuren (protocollen, indicaties, medicalisering, specialisering etc.) en dat bepaalt de werkwijzen van de professional (formulieren, tijdsmarges, binnen schotten)Je zou kunnen zeggen: leef- en systeemwereld die dienend en faciliterend is aan de zorgvragen. Onderhuidse kanteling is al langer gaande: zorg beweegt zich naar de burger ipv export! 3 nieuwe uitdagingen: 1.niet alleen client kennen, maar sensitief voor omgeving, 2. niet alleen zorg, maar ook welzijn en participatie, 3. kracht ipv beperking. Kortom: we moeten de wijk/buurt als zelfstandige organisatie zien waar we een rol in hebben en onze taak is om de juiste lokale omgeving te creren in de wijk die samenredzaamheid vergroot en zelfstandigheid bevordert. We zullen sensitief moeten worden voor wat DAAR leeft! Die twee verhouden zich tot elkaar en er vinden verschuivingen plaats door de jaren heen. Als er geen balans is, is er verstoring en zoektocht naar herstel van de verbinding. Door de jaren heen is mismatch groter geworden, spanningen, weerstand, druk politiek. Met die onderhuidse kanteling is het besef gekomen dat de afstand te groot is en optimalisering niet volstaat, maar kanteling nodig. Urgentie en beelden WAT is er, maar HOE blijft lastig!

  De lessen zijn drieledig: borgen van een onomkeerbare verandering betekent dat het de organisatie raakt tot in de cultuur (dat is vertrekpunt): lijkt een open deur, maar vraagt LEF om afstand te doen van de principes die we sinds jaar en dag kennen. Wij zijn er niet voor iedereen, u moet het zelf doen! Vraagt doorbreken van het bestaande en om een ontwikkeling die er haaks op staat. Loslaten en afbreken van dat wat vertrouwd is.heeft een doorwerking op alle drie de lagen (synchroon): je kan niet zeggen we geven de professional een ander functieprofiel mee en dan komt het goed, zal ondersteund moeten worden op verschillende lagen (BORGING!!)en neemt de bewegingen en behoeften van de maatschappij als uitgangspunt om de RICHTING te bepalen.

  In hoeverre zijn we dat aan het doen?We raken niet de plek der moeite, maar sturen vooral op structuren. Goed in institutionele gesprekken over procedures en regels, maar client raakt vaak naar de achtergrond. Voorbeelden IVZ zelfsturende teamsGevolg: vaak starten huidige verandertrajecten bij het aanpassen van de structuur (slimmer werken, efficienter aanpakken etc.) zonder zicht op de doelgroep noch te werken aan een onderliggende cultuurverandering. Gevolg is dat er vaak meer bureaucratie wordt georganiseerd (we gaan meer organiseren, maar er wordt niks afgebroken) die wordt ingekapseld in bestaande structuren en manieren van denken. Slechts een optimalisering dus die leidt tot meer fragmentatie. Zijn we wel echt sensitief voor de omgeving? Zitten die te wachten op eigen regie, en elkaar helpen? Trends als individualisering en digitalisering zorgen er de laatste jaren alleen maar voor dat afstanden groter worden (zowel fysiek als emotioneel). Maar tegenbewegingen zijn er ook, maar pril! = Community paradox: er wordt altijd wel samengeleefd, alleen de verschijningsvorm daarvan verschilt afh. V. de tijdsgeest. Doel is om te faciliteren wat er leeft, terwijl wij de neiging hebben om te bedenken hoe het eruit ziet en dat op te leggen. We weten allemaal prima dat het de verantwoordelijkheid wordt van mantelzorgers en familie

  **

  **Pleit voor noodzaak monitoring/leren: het organiseren van een proces van continue interactie tussen je leef- en je systeemwereld (spiegel waarmee je reflecteert op je eigen handelen). Wel tastbaar maken zodat verband tussen interventie en effect ook gemaakt kan worden>>fasering en mijlpalen! Nou en de indicatorenset helpt je daarbij

  *

  **Pleit voor noodzaak monitoring/leren: het organiseren van een proces van continue interactie tussen je leef- en je systeemwereld (spiegel waarmee je reflecteert op je eigen handelen). Wel tastbaar maken zodat verband tussen interventie en effect ook gemaakt kan worden>>fasering en mijlpalen! Nou en de indicatorenset helpt je daarbij

  *

  *

  *

  *