BAV INFO (december)

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Het informatiebulletin van de Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen (BAV).

Transcript of BAV INFO (december)

 • BAV in

  foINFOBULLETIN belangenorganisatie amateur voetbalverenigingen

  Nummer 2, jaargang 2 December 2014 www.bav-voetbal.nl

  Opeens stond cnn op het sportpark

  VV ALTIUS NA DE RAMP MET MH17

  NU DRAAIT DE VERENIGING DOOR, MET IN HET ACHTERHOOFD DAT WE ONZE LEDEN

  VERSCHRIKKELIJK MISSEN.- Voorzitter Tom Verdam

  voetbalpiramideHans Engelvaart over de SC ENSCHEDE

  voor de hele buurt

 • Inhoud

  hansengelvaart

  TheoPiederiet

  5 Historische dag in Zeist KNVB-voorzitter Michael van Praag noemde de beslis-sing om de Nederlandse voetbalpiramide opnieuw op te zetten een historische dag in Zeist. Het was het einde van een KNVB-bestuur Amateurvoetbal en de intrede van een Raad van Toezicht. Er was ook een prangende vraag tijdens de besluitvorming. Want wie gaat de kosten beta-len nu de vrouwen zich hebben geplaatst voor het WK?

  6 Interview Hans Engelvaart

  Hans Engelvaart is lid van de Vereningsraad van de KNVB. Hij zag het proces van de nieuwe voetbalpiramide zich van dichtbij ontwikkelen. Engelvaart waarschuwt dat het amateurvoetbal zijn eigen identitiet niet mag verliezen. Ik heb eens bij een vergadering met Jorien van den Herik en Michael van Praag gezeten, toen nog voozitter van Feyenoord en Ajax. Zij namen hun jurist mee aan tafel. Het is een totaal andere wereld.

  11 Najaarsvergadering BAV Tijdens de najaarsvergadering op 1 november in Zwolle heeft Theo Piederiet afscheid genomen als voorzitter van de BAV. De Kampenaar heeft zeven jaar als preses de LBA, en na de fusie met de BZV, nog even de BAV gediend. Piederiet wordt voorlopig opgevolgd door vice-voorzitter Jaap Bisschop. Op de vergadering maakte de penningmeester ook een klein plusje bekend.

  13 Forza Almere krabbelt op

  Tot hun schrik zagen Forza Almere-voorzitter Ernesto Romano en penningmeester Maurice Elfert vorig jaar een brand het complete clubgebouw verwoesten. Kleedka-mers, bestuurskamer en de kantine gingen volledig op in de vlammen. Vanaf het moment van de brand, kreeg de vereniging hulp vanuit alle hoeken om weer op te krab-belen. En dat is gelukt, er staat weer een compleet nieuw clubgebouw met de laatste innovaties.

  Op de covervv Altius was een van de clubs die werd getroffen door de ramp met MH17. Ze verloor een vrijwilliger en een getalenteerde jeugdspeler, beiden uit n gezin. Voorzitter Tom Verdam vertelt hoe de Hilver-sumse vereniging is omgegaan met de tragedie.

  11Voorzitter vertrekt bij BAV

  6Ik geloof niet zo in n KNVB

 • 3Zolang er voor weinig geld gevoetbald kan worden, vinden veel clubbestuur-ders het wel best. P6

  Het BAV jaar 2014 was voor mij een jaar van verbazing. Op diverse fronten moet ik u zeggen. Hoewel het niet chique lijkt om met jezelf te beginnen, doe ik dat toch. Ik had namelijk de gedachte dat het schrijven van voorwoorden voor een informatie-bulletin voor mij tot het verleden behoorde. Ik was gewend mijn voorwoorden een thema mee te geven en dat houd ik maar zo. Verbazing dus. U begrijpt dat het vertrek van onze voorzitter mij verbaasde. Dat heb ik hem ook al gemeld tijdens zijn afscheid in onze Ledenraadvergadering.Namens mezelf, namens het bestuur, en onze afgevaardigden, we zijn aan Theo Piederiet een kundig bestuurder kwijtgeraakt. Hij heeft in een roerige LBA-peri-ode en een hortend en stotend BAV begintraject de rug recht gehouden en een vaste koers proberen te varen. Theo, jouw gevoel voor verhoudingen in gesprekken met externe partners, jouw diplomatie en hoofdschudden bij onbegrip zijn kenmerkend. Ook vanaf deze plaats nogmaals dank voor je inspanningen voor onze mooie organisatie.

  Hoewel... Tot onze grote verbazing was de BAV er in de voorstellen die het bestuur AV aan de Verenigingsraad voorlegde al bijna niet meer geweest. We waren al uit de begripsbepalingen geschrapt, maar konden gelukkig tijdig een aanpassing in de stukken realiseren.Verbazing in voetballend Nederland binnen onze KNVB. Het combinatiedossier. Promotie/degradatie, nieuwe voetbalpiramide, tweede overschrijvingstermijn, licentiebeleid, solidariteitsbijdrage. Het moest allemaal in de najaarsvergadering worden besloten en dat gebeurde. Het was zon klein afsluitend zinnetje: de (acht) voorstellen moesten als onlos-makelijk worden beschouwd. Alles in n, dat was het pakket. Dat leverde weer verbazing op bij een aantal van onze lidverenigingen. Een aan-tal bestuurders van BAV lidverenigingen trok aan de BAV-bel. We stuurden een brief met nuancering als werkgroep THB, waar wij zitting in hebben. Het heeft niet geholpen. 83% van de verenigingsraadleden stemde voor de voorstellen.We stuurden ng een brief naar het bestuur Amateurvoetbal, namelijk om ons ongenoegen te uiten op de respectloze wijze waarop wij als BAV behandeld zijn op een aantal dossiers. Ook daar is een deel van mijn verbazing, want er is geen bestuur AV meer. En we hebben nog wel het een en ander te bespreken in het belang van onze leden. Wat te denken van BUMA, Sena, FOX. En de CAO voor amateurvoetballers. De zojuist benoemde directeur/bestuurder Hans Spierings zegde toe binnenkort met ons aan tafel te gaan. Wij zullen duidelijkheid vragen en krijgen over onze rol, onze taak en we zullen her en der onze positie toch weer moeten bevechten en dat zal niet ophouden. De nieuwe bestuurlijke inrichting en het benoemen van de KNVB Raad van Toezicht betekent overigens ook dat een andere verbazing is opgeheven. De BAV is weer gewoon BAV, en dat zijn wij. Er was in het land ook nogal wat verbazing te horen over de sluiting van drie districtskantoren. Maar dat hadden we wel zien aankomen toch? Waar ik dan weer verbaasd over was, dat ik in een bestuurskamer van een hoofdklasser hoor-de: we gaan straks weer terug naar de provinciegrenzen en de daarbij behoren-de bestuurlijke indeling. Toch geloof ik niet dat we weer afdelingen krijgen. Hoe mensen soms in het verleden denken. Er was ook verbazing bij een fiks aantal lidverenigingen die dachten dat ze hun contributie niet hoefden te betalen omdat BAV niet historisch in hun boeken stond. Onze penningmeester werd er bijkans knettergek van. Dat betekent voor ons dat we beter moeten communiceren met u. Dat is voor ons in 2015 zeker een aandachtspunt. Ik wens u fijne feestdagen en een goede start van 2015 toe.

  Jaap BisschopVoorzitter BAV

  SCENSCHEDE

  14 SC Enschede

  SC Enschede is een van de clubs die is genomineerd voor de Meer Dan Voet-bal-Awards. De vereniging wordt gepre-zen voor de maatschappelijke rol die ze speelt in de wijk. Wel is de club teleurge-steld in de houding van de oude fusie-partner FC Twente.

  16 Beter bewegen Columnist Arjan Knottnerus deelt zijn bevindingen in de vele rondreizen die hij maakt langs de voetbalvelden. Dit keer schrijft hij over een nieuwe bewegingsfi-losofie die jeugdtrainers helpt om talen-tjes breder te laten bewegen. Het luistert naar de veelbelovende naam Athletic Skills Model (ASM).

  14Meer dan voetbal

  VERBAZING

  Quote

 • 4

 • 5Sinds zaterdag 29 november kent ons land geen KNVB-bestuur amateurvoetbal meer. In Zeist werd op die dag een nieuwe Raad van Toezicht genstalleerd (Pier Eringa als voorzitter en verder Jos Vranken, Bibi de Vries, Huub Wieleman en Albert van Wijk). Dit vijftal gaat samen met een nog te benoemen directeur-bestuurder (voor 1 april) de belangen van de amateurvereni-gingen behartigen.

  Tevens werd met 83 procent een voorstel tot een nieuwe opbouw van de vaderlandse voetbalcompetitie aangenomen. En daar-mee werd de scheidingslijn tussen het be-taalde- en het amateurvoetbal weggetrok-ken. Zoals elders in Europa. Een historische dag, zei bondsvoorzitter Michael van Praag in de vergadering niet ten onrechte.Maar of die woorden ook doorklinken in alle voetbalkantines mag worden betwij-feld. Verenigingsraadslid Hans Engelvaart uit Dronten, die tevens in de stuurgroep promotie degradatie zat, zegt elders in dit blad dat het de doorsnee club een zorg zal zijn wat er in Zeist wordt beslist. Niettemin zijn het Van Praag en Engelvaart die een belangrijke rol hebben gespeeld in de transitie van een model met een onafhankelijke betaalde- en een ama-teurpoot naar een voetbalorganisatie. De bondsvoorzitter heeft zijn gezag meerdere malen moeten aanwenden om het betaalde voetbal richting de amateurs te bewegen. Zo wilde Feyenoord in eerste instantie niet meegaan in de eenwording van het Nederlandse voetbal, omdat het per se haar eigen belofteteam direct in de eerste divisie wilde laten instromen. Daar gingen de andere betaalde clubs niet mee akkoord. Uiteindelijk kwam er een akkoord.Engelvaart had de betaalde clubs op de vergadering van de Verenigingsraad al gedreigd dat aan het voorliggende pakket niet kon worden getornd. Geen centimeter. Het was meedoen of wegstappen.Ook de criticasters binnen het amateur-voetbal werden tijdens de vergadering door Engelvaart bij de les gehouden. Op 1 juni

  2013 ging de vergadering al akkoord met degradatie en promotie tussen Jupiler Lea-gue en de Topklasse. Geen clubbestuurder kan nu nog beweren dat hij of zij verrast is geweest door onze plannen. De nieuwe organisatie is vooral bedoeld om het Ne-derlands voetbal kwalitatief beter te maken, waarbij de beste voetballers elkaar dienen te ontmoeten. Het gaat dus om verbetering van het totale Nederlandse voetbal en niet enkel om clubbelangen.Daarmee probeerde Engelvaart de wind uit de zeilen te nemen van de Topklassers, hoofdklassers en de BAV (Belangenor-ganisatie Amateur Voetbalverenigingen), die in een gezamenlijke brief vlak voor de vergadering de Verenigingsraadsleden opriepen om tot enkele aanpassingen te komen. Het drietal briefschrijvers riep de vergadering op:

  1. In te stemmen met de nieuwe piramide met de kanttekening dat deze piramide een tussenmodel is naar een meer, bij het Nederlands voetbal passend, model dat uitgaat van regionale indeling en binding en evenwichtiger is