BAV INFO (maart 2015)

download BAV INFO (maart 2015)

of 20

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Het informatiebulletin van de Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen.

Transcript of BAV INFO (maart 2015)

 • BAV in

  foINFOBULLETIN belangenorganisatie amateur voetbalverenigingen

  Nummer 3, jaargang 2 Maart 2015 www.bav-voetbal.nl

  HET IS VOOR VOETBALBESTUREN STEEDS MOEILIJKER GEWORDEN IEMAND TE VINDEN

  DIE VIER JAAR SECRETARIS WIL ZIJN.- Onderzoeker Jan-Willem van der Roest

  GEDRAGEN UW LEDEN ZICH ALS

  CONSUMENT?

  Afzijdig Veel eisen,

  weinig doenNergens zin in Anti-sociaal

  Snelopzeggen

  Klagen

  Amateurs betalen 200 duizend eurofinancin

  FIFA- campagne

  Clubs gaan besparen op coaches

 • 2Inhoud

  FIFACampagne

  problemencontributie

  5 Campagne komt met een prijs

  Michael van Praag wil graag de nieuwe president van de FIFA worden. Maar die ambitie komt ook met een prijs. De KNVB wil zon 400 duizend euro uittrekken voor de campagne en het amateurvoetbal moet daar de helft van betalen. Dat zorgde voor verbazing tijdens de bondsver-gadering, want diezelfde amateurs zitten midden in een rigoureuze bezuinigingsronde.

  6 Financin clubs blijven stabiel

  Volgens de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is de financile positie van de sportvereniging in 2014 nage-noeg gelijk gebleven. De negatieve trend van de laatste jaren wordt daarmee doorbroken. Wel nemen de spon-sorinkomsten met 4 procent af. Directeur Dick Zeegers ziet dat vooral voetbalverenigingen in de hogere klassen daardoor gaan besparen op kosten voor trainers. Minder inkomsten betekent minder te besteden voor coaches.

  16 Innovaties Het besturen van een voetbalvereniging wordt com-plexer.. Toch zijn er ook allerlei initiatieven van eenlin-gen, start-ups en andere bedrijven om de voetbalbe-stuurder te helpen. In een serie artikelen in BAV INFO proberen we u daar over te informeren. In de eerste aflevering: een makkelijkere manier om contributie te innen.

  13 De uurprijs van een veld

  Het is soms een doolhof waar geen juiste route in lijkt te zijn aangelegd. Het vervangen van een voetbalveld kent vele oplossingen, maar wat is voor uw specifieke vereni-ging de juiste? De ene keer kunt u beter op een natuur-grasveld blijven voetballen, in andere omstandigheden is kunstgras beter en nu zijn er ook nog Grassmastervelden op de markt. Columnist Arjan Knottnerus berekent exact uit wat een veld u per uur kost.

  Op de covervv Altius was een van de clubs die werd getroffen door de ramp met MH17. Ze verloor een vrijwilliger en een getalenteerde jeugdspeler, beiden uit n gezin. Voorzitter Tom Verdam vertelt hoe de Hilver-sumse vereniging is omgegaan met de tragedie.

  16Bescherm de penningmeester

  5Amateurs betalen 200.000 euro

 • 3ZOMERSTOP? WEG ERMEE!

  Het is niet de eerste keer dat ik dit onderwerp in een voorwoord benoem. De reden waarom ik het nu nogmaals opvoer is dat het

  aansluit bij een initiatief van de SC Fra-neker. Daar is men gestart met een petitie om medestanders te vinden de winterstop te verlengen.In feite hetzelfde als Zomerstop, weg ermee!

  Al weer vier jaar geleden was dit on-derwerp actueel en besteedden diverse media aandacht aan dit fenomeen. Nu doe het weer opgeld, te starten in Friesland. Een KNVB bestuurder, (zijn die er dan nog in de districten?) juicht dit soort initiatieven alleen maar toe. Tevens geeft de voorzitter aan niet onwelwillend tegen over de actie te staan. Al jarenlang wordt volop gediscussieerd over de winterstop. Iedereen vindt er wat van en dat mag gelukkig. Maar feitelijk hebben we het allemaal over de zomerstop. Om kort te gaan: Ik ben fervent voorstander van het Scandina-visch model. Ik vind de winterstop prima. Ik vind de zomerstop niks. Immers, in de periode wanneer de velden het mooist zijn, ligt het voetballen stil. En wat denkt u van de toeschouwers die in gure winterse omstandigheden aan de lijn moeten staan. Vooral als het om een inhaal weekend gaat, dan is er vaak geen centrale afgelasting onder het mom: alles wat door kan gaan is meegenomen voor het competitieverloop. Er is veel wille-keur van afgelasting i.v.m. slecht weer of slechte velden. In de winterse periode wordt ook schade aan de velden toegebracht, maar er is een langere herstelperiode nodig. En dan de frustra-tie bij vrijwilligers die door de week alles voorbereiden om in het weekend te constateren dat veel werk voor niets is geweest. Niet te vergeten:de kantine inkomsten van de club, elke week weer afwachten of activiteiten wel of niet kunnen doorgaan.Ja, je hebt makkelijk praten hoor ik u grommen, er zijn haken en ogen. Jazeker, maar ook mogelijkheden.

  - Als we in de periode maart t/m juni en september t/m no-vember de competitie afwerken (of andersom), dan is er grote duidelijkheid over dit feit.

  - Juli en augustus: vakantiemaanden, terreinherstel, en voorbe-reiding competitie.

  - De nacompetities is voor een beperkt deel van de clubs weg-gelegd en dat mag best doorlopen tot eind juni.

  - Het is voor mij niet noodzakelijk dat de competitie klaar moet zijn als er een EK of WK is. Daar kan rustig omheen worden gepland.

  - Met de huidige technieken kan het onderhoud van de velden best anders gepland worden en kan men ook veel langer op het

  sportpark in de zomer.- En dan het onderwijs. Ik erken dat veel men-sen uit het onderwijs onnoemelijk veel werk verzetten als vrijwilliger, maar we hoeven de competities toch niet om de vakantie heen te plannen?

  - We kunnen rondom de vakanties als: krokus-, voorjaars-, mei-, hepi-, ingelaste, herfst-, en noem maar op vakantie best voetballen. Spelers gaan immer in het reguliere seizoen ook gewoon een weekje op wintersport, weekendje weg, zonvakantie en halen gewoon hun schouders op als trainer, leider of medespelers daar wat van vinden.

  - December t/m februari: bekercompetitie, zaaltoernooien, tripjes naar warme oorden.

  - Wat een voordeel dat de clubs die uitgebekerd zijn lekker met een team in aan zaaltoernooitjes kunnen meedoen. Wat een voordeel voor de clubs om sociale/sportieve nevenac-tiviteiten in het clubhuis kunnen ontwikkelen zodat de omzet in die periode ook doorloopt.

  - Inhaalwedstrijden: speel die op zomeravonden, gelijk in de week na de eventuele afgelasting.

  Ik weet dat er horden voetballiefhebbers zijn die er anders over denken, ik weet ook dat er vele conservatievelingen zijn die vin-den dat het allemaal wel zo mag blijven. En niet te vergeten; de tegenargumenten van de mensen die voor elke oplossing wel een probleem bedenken. Ook dat mag allemaal. Vrijheid van meningsuiting.Begrijp me goed, dit is geen aanklacht tegen de competitie-leiders, zeker niet. Ik weet van nabij welke puzzel ze wekelijks hebben op te lossen. Misschien wordt het zelfs wel gemakkelijk voor hen. Wil de KNVB dat dan wel. Nou, de KNVB, dat zijn wijzelf als clubs. We moeten het zelf willen en dus zorgen dat het op de agenda komt.Hoewel op persoonlijke titel: ik ondersteun het initiatief uit Franeker van harte. U kunt dat ook doen via:

  http://verlengwinterstop.petities.nl/

  Weg met de zomerstop, leve de winterstop.

  Jaap Bisschop

  VAN DE VOORZITTER

 • 4Zorgeloos contributie innen?

  ClubCollectwww.clubcollect.com 085 - 760 66 66

 • 5AMATEURVOETBAL BETAALT OOK VOOR FIFA-CAMPAGNE VAN PRAAG

  KNVB

  De campagne van Michael van Praag om FIFA-president te worden kost de KNVB zon 400 duizend euro. Het amateur-voetbal moet de helft van dat bedrag ophoesten. Dat riep vraagtekens op, omdat er net een rigoureuze bezuiniging op het bondsbureau heeft plaatsgehad.

  Tijdens een bondsvergadering in Zeist probeerde het amateurvoetbal de bijdra-ge die van haar wordt gevraagd voor de FIFA-campagne van Michael van Praag nog te verlagen, maar uiteindelijk ging ze toch akkoord met een bedrag van zon 200 duizend euro. We voelen ons enigszins onder druk gezet. We steunen zijn kandida-tuur volmondig, maar erg zorgvuldig heeft de KNVB dit allemaal niet gedaan, zegt Ben van Olffen, afgevaardigde van district Zuid 1 na de vergadering.

  MissersUiteindelijk kreeg Van Praag toch ook vanuit het amateurvoetbal brede steun, slechts vier tegenstemmen en n ont-houding vielen er te noteren. Van Olffen legt de consensus uit. Er zijn behoorlijke procedurele missers begaan. Alles is laat verstuurd, er was een korte voorbereidings-tijd en we konden geen standpunt innemen als amateurvoetbal. Maar we moeten ons niet alleen laten leiden door procedurele missers om toch een mening hebben.Voor het amateurvoetbal voelde het vreemd om in een periode van bezuinigingen op-eens extra geld beschikbaar te stellen. Van Olffen: Omdat dit bestuur ons vorig jaar opgeroepen heeft drastisch te bezuinigen. En nu doet datzelfde bondsbestuur ons een voorstel om 200 duizend euro, dat niet in de begroting staat, toch op ons te nemen.Directeur betaald voetbal Bert van Oost-veen vindt dat het amateurvoetbal ook in deze tijden solidair moet zijn. Gezien de situatie van het amateurvoetbal is het logisch dat ze kritische vragen hebben. Dat

  moet ook, dat hoort erbij. Tegelijkertijd heb je gezien dat we een bescheiden begroting hebben neergelegd voor zon campagne. Er geldt al een jaar of 40 een afspraak tussen het amateur- en betaald voetbal dat je, als je als broer en zus samenwoont, de zaken ook deelt. Dat doen we in goede en in slechte tijden. Daar houden wij ons ook aan. Ik begrijp dat het amateurvoetbal zoekt naar extra middelen, maar dan moet je die regeling ook helemaal ter discussie stellen en niet op moment dat het je uitkomt.Van Praag denkt voor zijn campagne 132 duizend euro nodig te hebben om te reizen, heeft 225 duizend euro gereserveerd voor campagne en communicatie en er is bijna 37 duizend euro begroot voor onvoorziene uitgaven.

  TEGENSLAG PIRAMIDE

  De ideen voor een voetbalpiramide in Nederland hebben een eerste tegenslag gekregen. Slechts tien betaald voetbal-organisaties hebben hun beloftenteam voor komend seizoen hebben inge-schreven voor de voetbal