Autoplus Februari editie Oost 2010

download Autoplus Februari editie Oost 2010

of 12

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Autoplus, dé autokrant van het noorden editie oost februari 2010

Transcript of Autoplus Februari editie Oost 2010

 • PAKMEE PAK MEE

  PAKMEEPAKMEE

  PAKMEEPAKME

  EPA

  KMEEPAKMEE

  AUTOPLUS IS EEN UITGAVE VAN PLUS UITGEVERS EN VERSCHIJNT 11 X PER JAAR. JAARGANG 9 - FEBRUARI-EDITIE OOST 2010/OPLAGE: 40.000 EX.

  EDITIE OOST-GRONINGEN

  MiniwheelsHavenstraat 14 PeizeOpeningstijden: Ma. 19.30 - 21.00uWo. 13.00 - 17.00u, Vr. 13.00 - 17.00u

  Vorig jaar maart testten wij al eens deMiTo 1.4 Turbo met 155 pk en daar-over waren we zeer enthousiast. Nuis er een MiTo met MultiAir-techniek,inclusief een zuinig B-label. Lees ons testverslag op pagina 3.

  Feestelijke openingTjeerdsma Veendam!

  Weet u welk merk en welk type autodit is. Stuur ons dan een e-mail op:info@autoplusonline.nl , o.v.v. uw naam,adres, woonplaats en telefoonnummer.Of stuur een briefkaartje naar: Autoplus,Akeleiweg 200, 9731 JD Groningen,tevens o.v.v. uw naam, adres, woon-plaats en telefoonnummer!

  De prijsuitreiking zal in week 10plaatsvinden bij MiniWheels aan deHavenstraat in Peize. De prijswinnaarwordt geacht de prijs zlf aldaar tekomen ophalen!

  We hebben dit keer een heel leukehoofdprijs: een 1:18 schaalmodel vande auto die u moet raden!

  Dit Bburago schaalmodel wordt ons terbeschikking gesteld door Miniwheelsin Peize. Zij hebben het grootsteaanbod van Siku in Nederland enBelgi. Kijk voor meer info maar eensop: www.miniwheels-online.com .

  Uw oplossing graag e-mailen ofopsturen vr 12 maart a.s., danmaken we in onze maart-editie deoplossing en ook de winnaar bekend.Tot dan!

  Prijsvraag: WAT HEBBEN WE HIER?

  De sluitingsdatum is op 12 maart!

  HOOFDPRIJS

  MiTo...dynaMiTo...

  ...mt MultiAir!...mt MultiAir!

  www.wassenmetgevoel.nl

  MEGABIOSCOOP GRONINGEN

  van Skoda!RUIMTESCHIPvan Skoda!RUIMTESCHIP

  Eindelijk heeft Skoda besloten om ook haar topmodel uit te rusten in een Combi-uitvoering. De SuperB wasal bekend om zn gigantische beenruimte achterin, nu in de Combi-uitvoering krijg je met neergeklapteachterbank een zee aan ruimte. Lees ons testverslag op pagina 5.

  Autobedrijf Tjeerdsma heeft op 27januari de deuren van het compleetverbouwde pand in Veendam fees-telijk heropend. Lees verder op pagina 7.

  Kia sterkst groeiendautomerk in Nederland

  Lees verder op pagina 9.

  HET WERKT ECHT, HANDIGE HANSVoor alle voorkomende montageklussen op maat!Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met:

  HANS VAN PUTTENM: 06-34963316

  Op 12 februari jl. was de feestelij-ke prijsuitreiking bij MiniWheelsin Peize, waar de gelukkigeprijswinnaar de hoofdprijs in ont-vangst mocht nemen, een 1:18schaalmodel van de auto diemoest worden geraden.

  Tekst en fotos: Evert Flapper

  Ford Taunus P3 17M De goede oplossing moest natuur-lijk een Ford Taunus P3 17M zijn.Deze prachtige oldtimer is nogsteeds te bewonderen in de show-room bij Ford Timmerman inVeendam. Hij had als veelzeggen-de bijnaam Badewanne, oftewelbadkuip. Deze in Duitsland ge-bouwde Ford Taunus P3 17M werd

  gemaakt tussen 1960 en 1964 en intotaal werden er 669.731 van gepro-duceerd. De 4-cilinder in lijn had1.498 cc, 60 pk en daarmee behaal-de de badkuip een topsnelheid van130 km/u. De nieuwprijs in 1961 was7.465 gulden. De letter M staat voorMeisterstuck, een meesterwerk dusvolgens de fabrikant!

  De prijswinnaarVeel mensen stuurden een goedeoplossing in, het waren er weerenkele honderden, waarvoor dank!De hoofdprijs ging dit keer naarSimon Hempen uit Winschoten. Hijmocht uit handen van MarcelLenting van MiniWheels Peize hetprachtige 1:18 schaalmodel van deFord Taunus P3 17M in ontvangstnemen. Voor het ter beschikkingstellen van deze prijs willen weMiniWheels Peize uiteraard harte-lijk danken.

  Prijsuitreiking bij Miniwheels Peize!

  v.l.n.r.: Marcel Lenting van MiniWheels Peize en prijswinnaar Simon Hempen

  Onze prijswinnaar willen we langsdeze weg nogmaals van hartefeliciteren met zijn fantastischeprijs. Het 1:18 schaalmodel vande Ford Taunus P3 17M zal vasteen mooi plekje krijgen in devitrinekast naast de andereschaalmodellen!

  Car Wash bij Rijks

  Lees verder op pagina 11.

 • 7 JAAR ZEKERHEID!

  Getoonde model kan afwijken van de standaarduitvoering. Verkoopprijs is, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledigegarantievoorwaarden op www.kia.nl.

  Het gemiddelde brandstofverbruik is 4,8l/100 km (1l op 20,8 km). Gemiddelde CO2-uitstoot van 114 g/km.

  8.995,-NU VOOR

  U rijdt al een Picanto vanaf

  DOE ONS DAT MAAR EEN NA

  6.795,-

  1 Airconditioning 2 Centrale deurvergrendeling3 Elektrische ramen vr4 In hoogte verstelbare

  bestuurdersstoel 5 Achterspoiler6 Mistlampen vr7 Side skirts

  Kia Picanto 1.0 Seven

  Van der Molen GroningenSontplein 1 (Molenpark) 9723 BZ 050 588 56 00 www.kia-groningen.nl

  Garagebedrijf Weesepoel B.V.TEN BOER Bedrijvenweg 8 9791 DE 050 30 21 600 www.kia-tenboer.nl

 • Vorig jaar maart testten wij al eensde MiTo 1.4 Turbo met 155 pk endaarover waren we zeer enthou-siast. Nu is er een MiTo met MultiAir-techniek, inclusief een zuinig B-label. Van Alfa Terpstra in Groningenkregen we de 135 pk sterke Turbo-uitvoering mee, waardoor een eer-lijke vergelijking met de 155 pkmaart-MiTo niet helemaal opgaat.Toch voelden we deze MultiAirstevig aan de tand op onze test-baan in Emmen en gelukkig zatener winterbanden onder, want hetwas er nog steeds spekglad!

  MultiAirOver het ex- en het interieur van deAlfa MiTo waren we in maart al zeerte spreken en dat geldt uiteraardook voor deze MultiAir-uitvoering,want daar is niets aan veranderd. Deenige verandering zit dit keer in deMultiAir-techniek van Fiat Powertrain,een nieuwe generatie benzinemo-toren met innovatieve technologie,waarmee Alfa voor het eerst mochtkennismaken. Wat is MultiAir? Nuworden we even technisch, maar weproberen het zo simpel mogelijk uit teleggen. Bij MultiAir maken de ben-zinemotoren niet langer gebruik vaneen gasklep (door minder wrijvingkrijg je een gunstiger brandstofver-bruik), maar wordt de hoeveelheidlucht voortaan bepaald door volle-dig onafhankelijke sturing van deinlaatkleppen. De nokken van deconventionele nokkenas bedienenniet meteen de kleppen, maar datdoet nu een zuiger die afhankelijkvan oliedruk de inlaatklep opent ofniet. De oliedruk wordt geregelddoor in de zuiger elektrisch eenklep te openen of te sluiten. Zoopent de klep bij full throttle vroegen lang en bij milieubewust, lees:zuinig, laat en kort. Zo krijg je altijdeen geoptimaliseerde verbranding,wat zowel de prestaties als ook deCO2-uistoot ten goede komt. Met128 g/km CO2-uitstoot verkrijgt deMultiAir een B-Label, zonder in televeren op de prestaties. Een B-label hoor ik u denken? Op de autostaat toch een A-label? Dat zit zo:in december 2009 toen onze test-auto door de dealer bestickerdwerd, had ie nog een A-label. Per1 januari zijn de regels aange-scherpt en werd het een B-label,maar gelukkig nog wel in het 20%bijtellingstarief. Allemaal leuk in theorie, maar hoewerkt MultiAir in de praktijk?

  Rij- en weggedragAlle MiTos met MultiAir-motor zijnvoorzien van Start&Stop, dat eenbrandstofbesparing van 10% kan

  opleveren. Tevens is de MultiAirvoorzien van een Gear Shift Indicator(GSI). Dat is automatisch actief wan-neer de Alfa DNA-selectieknop in deNormal- of All Weatherstand staat.Het DNA-systeem is er gelukkig ooknog steeds! We leggen het graag nog

  een keer uit: je hebt met DNA drieinstellingen voor de rijstijl, drie stuur-karakteristieken en drie typen weg-gedrag. Het is de selector naast de ver-snellingspook waarmee in een hand-omdraai de complete dynamischesetup van de auto wordt veranderd.

  De D is van dynamisch, zeg maar ge-rust opgewonden standje. Is vooralgoed te merken als je van N, de nor-maalstand, naar D overschakelt(beneden de 100 km/u kun je trouwens

  naar elk standje overschakelen),want dan gaat ie ineens heel gretigaan het gas hangen, wordt de bestu-ring directer en zit je in Schumacher-mode. Even voor de volledigheid: deA is van All Weather, waarbij alle vei-ligheidssystemen in de max staan,zodat zelfs grootmoeder niks foutkan doen!

  Wil je moraalridderig 120 km/u blijvenrijden op de snelweg, zet m dan nietin D, want dan geeft hij je constant hetgevoel om m op zn staart te moetentrappen, op naar rijbewijsverslindendesnelheden. Pas dan wordt ie namelijkrustiger en is ie in zn element. Doeje dat niet dan geeft de motor je con-

  tinu de onbedwingbare neiging om min een hogere versnelling te willenzetten, maar dat kan bij onze testautoniet, want hij heeft er maar vijf! Daaromhielden wij m dan maar in de N-stand,want dan maakt ie minder toeren,voelt ie rustiger aan (het opzwepen-de karakter blijft dan achterwege) enmaakt ie bovendien wat minderlawaai!

  DIBOOnze testbaan in Emmen bij DIBO wassneeuw-, maar niet helemaal ijzelvrij.Oppassen geblazen! Onder dit soortomstandigheden ben je blij met hetDNA-systeem. Op het slipvlak allestandjes uitgeprobeerd en met namein de A-stand is het fantastisch hoe deveiligheidssystemen dan voorkomendat je in de fout gaat. Indrukwekkend!In D kunnen we de MiTo ongemeenhard door de bochten heengooien

  waarbij vooral opvalt hoe messcherphij zich dan laat sturen en hoe goed destoelen zijwaarts steun geven. De MiToMultiAir hangt in de D-stand lekkergretig aan het gas en pakt al bij 1750tpm het maximumkoppel. Doorslip-pende voorwielen is appeltje eitje!Maar in de N- of de A-stand is degasrespons gewoon matig te noemen.Zet m dus vooral in de D-stand alsje plezier wilt beleven aan deze MiToMultiAir! Bedenk wel dat ie dan nietop zn zuinigst is. Ons gemiddeldetestverbruik kwam uit op 1 op 11,5 endat is veel minder dan de fabrieks-opgave van 1 op 17,9. Om dat tebereiken zul je constant in de N-stand als een bejaard type met het

  gaspedaal