ADMB Info mei 2012

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  2

Embed Size (px)

description

ADMB Info is het driemaandelijks magazine van HR-dienstengroep ADMB. In dit tijdschrift leest u interviews en artikels over actuele HR-topics en sociale wetgeving.

Transcript of ADMB Info mei 2012

 • DriemaanDelijks - jaargang 57 - nummer 2 - mei 2012Hoofdkantoor: Sint-ClaraStraat 48, 8000 Brugge - afgiftekantoor: gent X - P 409699www.admb.be

  Inventief omgaan met welzijn op het werk

  Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF

  de nieuwewar for talent

  win je door niet te vechten

  Frederik Anseel,professor organisatiepsychologie UGent

 • www.omnifisc.be ADMB Omnifisc is een exclusief aanbod van ADMBVerzekeringsproduct verdeeld door NV ADMB Verzekeringen

  Ondernemingsnr 0433.343.936FSMA 013334A

  MEER INFO?ADMB VerzekeringenJan Breydellaan 107, 8200 BruggeTel. 050 474 947 - Fax 050 474 959www.admbverzekeringen.be

  Dubbel aantal fiscale controles in 2012 (De Tijd, 31/01/12)

  De fiscus zal dit jaar 75.000 gerichte controles uitvoeren bij particulieren, vennootschappen, vzws en bedrijfsleiders. De versnelling van de fiscus is een direct gevolg van het regeerakkoord, zo schrijft De Tijd. De strijd tegen de fiscale en sociale fraude moet dit jaar 720 miljoen euro opbrengen.

  De kans dat u vroeg of laat te maken krijgt met een doorgedreven fiscale controle is dus sterk toegenomen. De onverwachte kosten van deze controles kunnen hoog oplopen (omzet- verhogingen, boetes, intresten). Het is daarom noodzakelijk dat u kan rekenen op deskundige bijstand van uw fiscale raadgever.

  Dankzij ADMB Omnifisc beschermt u zich tegen de zware kosten die volgen uit fiscale controles.

  ADMB Omnifisc betaalt voor ondernemingen of zelfstandigen bij een fiscale controle of betwisting alle erelonen van de fiscale raadgevers en advocaten.

  Ligt u wakker van fiscale controles ?Geniet van uw nachtrust dankzij ADMB Omnifisc

 • INHOUd

  Beste lezer,

  PartnershipEnkele weken geleden had ik het genoegen namens groep ADMB de samenwerkingsovereenkomst met de federatie voor webbedrijven FeWeb te ondertekenen. Met dit partnership willen wij de vele bedrijven die actief zijn in de internetsector en die permanent nood hebben aan goed opgeleide medewerkers optimaal begeleiden in hun groei. Wie actief is in de sector mag zich binnenkort verwachten aan een breed palet aan initiatieven om de webbedrijven te sensibiliseren, te informeren en te adviseren over alle aspecten die te maken hebben met het tewerkstellen van medewerkers. Wij kijken uit naar een sterke samenwerking met deze dynamische groeibedrijven n hun energieke zaakvoerders.

  PraktijkU vindt in dit nummer een aantal getuigenissen uit de dagelijkse praktijk van bedrijfsleiders en on-dernemers. Wij willen immers graag onze klanten-ondernemers aan het woord laten. Hun verhalen zijn niet alleen verrijkend en inspirerend, zij vormen ook een sterke aanvulling op de adviesrubrie-ken over nieuwe wetgeving of andere aandachtspunten die wij u graag aanbieden vanuit onze eigen organisatie. Via deze praktijkgetuigenissen nemen wij u dit keer o.a. mee naar de Dag van de Zorg, naar de manier waarop ondernemingen op een inventieve manier omgaan met preventie en bescherming op het werk, en naar de risicos op bouwwerven en hoe die meester te blijven.

  Rode oceaanEen andere getuigenis waar we bijzonder blij mee zijn, komt uit de academische HR-hoek. Professor Frederik Anseel, docent Organisatiepsychologie aan de Universiteit Gent, bleek bereid zijn inzichten over de eeuwige war for talent en de bloederige red ocean waarin die oorlog zich afspeelt, met ons te delen. U leest verderop zijn vlijmscherpe analyse n zijn praktische tips. Pittig detail: Frederik Anseel was twaalf jaar geleden de eerste die als toenmalig student de ADMB Award in de wacht sleepte. Dit najaar wordt de Award dus al voor de twaalfde keer uitgereikt aan een student in een HR-discipline en aan een HR-afdeling. Uiteraard voor zover de jury in de loop van de komende weken en maanden een aantal werken en projecten ontvangt die deze onderscheiding verdienen. Bent u zelf genteresseerd of kent u studenten of HR-verantwoordelijken die volgens u in aanmerking komen voor de Award? En adres: www.admb.be/award

  Veel leesplezier!

  Philip Van Eeckhoutegedelegeerd bestuurder ADMB

  Hebt u vragen of suggesties?U kan onze gedelegeerd bestuurder bereiken via [email protected]

  Redactieadres: Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - tel. 050 474 111 - fax 050 474 110 Redactie: Ph. Van eeckhoute, k. Boelens, e. Braet, l. daeninck, M. debruyckere, k. defoor, P. Pirard, l. fiers, P. godelie, o. gustin, l. Hoste, H. Jonckheere, S. lemaire, V. lenssen, g. Van de Maele, r. Vanden Bussche, d. Van loocke, S. Vansieleghem, d. Vantornout, n. Van kerschaver, B. decoster, J. Beyens - Eindredactie: P. Staelens - Verantwoordelijke uitgever: Ph. Van eeckhoute, p.a. Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge - Fotos: JJ Soenen, e. Verhaeghe, M. Claerbout Vormgeving: kliek Creatieve Communicatie - Druk: roularta Oplage: 89.000 ex.lid van VukPP. Vroeger verschenen artikels uit adMB info zijn te raadplegen op www.admb.be

  COVeRDe nieuwe war for talentwin je door niet te vechten . . . . . . 12Inventief omgaan met welzijnop het werk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  VOOR de weRkgeVeRMag het ietsje meer zijn? . . . . . . . . . .4Ik wil u vier weken per jaarniet zien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Einde cursusjaar wat na de leertijd? . . . . . . . . . . . . . . . .8

  kINdeRbIjslagAfstuderen en toch nog kinderbijslagontvangen . Kan dat? . . . . . . . . . . . . . .9

  INTeRVIewEerste Dag van de Zorg schotin de roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  admbeeldOntbijtseminariezonder afwezigen . . . . . . . . . . . . . . . 16ADMB Sociaal Bureau heeft nieuwestek in Sint-Niklaas . . . . . . . . . . . . . 16FeWeb kiest voor partnership metADMB voor HR-ondersteuningaan webbedrijven . . . . . . . . . . . . . . . 1716 nieuwe medewerkers waaropu kan rekenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Jobzoekers daten metADMB HR Services . . . . . . . . . . . . . . 18

  IN de kIjkeRVeilig bouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  VOOR ZelFsTaNdIgeNSchijnzelfstandigheid . . . . . . . . . . . 22Betere zekerheid via Zenito . . . . . . 23

  ZIekTeVeRZekeRINgWat te doen bijarbeidsongeschiktheid? . . . . . . . . . . 24Thuis in thuiszorg . . . . . . . . . . . . . . . 25

  pReVeNTIe eN besCHeRmINgResultaten doen stof opwaaien . . 26

  OpleIdINgeNOpleidingen 2012 . . . . . . . . . . . . . . . 27

  NUTTIge CIjFeRsRSZ-bijdragen en data . . . . . . . . . . . 28Memo voor de werkgever . . . . . . . . 30Gezinsbijslag werknemers . . . . . . . 31Tegemoetkoming aangehandicapten . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Enkele nuttige pensioenbedragen . 32Toegelaten activiteitgepensioneerden . . . . . . . . . . . . . . . 33Dagvergoeding zelfstandigen . . . . . 34Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  adResseNAdressen kantoren . . . . . . . . . . . . . . 35

  COlOFON

  s Philip Van Eeckhoute gedelegeerd bestuurder ADMB

  Verhalen van onze klanten zijn verrijkend en inspirerend

  Nr 2 - MEI 2012 > 3

 • VOOR de weRkgeVeR

  Bij vele jongeren begint het waarschijnlijk al te kriebelen om een cent te verdienen zodat zij alle leuke zomerplannen zelf kunnen financieren. Ook werkgevers hebben er baat bij om in de veelal drukke zomerperiode een beroep te doen op extra krachten. Studenten tewerkstellen is in die gevallen dan ook dikwijls de aan-gewezen oplossing om de zomerpiek op te vangen. Vanaf 2012 is de regeling m.b.t. studentenarbeid op een aantal vlakken gewijzigd. In deze bijdrage vindt u in een notendop een actueel overzicht van de belangrijkste zaken waarvoor werkgevers (en studenten) oog moeten hebben.

  Wie kan teWerkgestelD WorDen als stuDent met een stuDen-tenovereenkomst?kunnen studentenarbeid verrichten: alle studenten die niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht, namelijk alle personen van 18 jaar en ouder die verder studeren;

  de minderjarigen van tenminste 15 jaar die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht en die onderwijs volgen met volledig leerplan;

  de minderjarigen van tenminste 15 jaar die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht en die enkel deeltijds onderwijs volgen of een deeltijdse vor-ming krijgen zonder te genieten van een overbruggingsuitkering;

  studenten die een examen middenjury voorbereiden en geen ander statuut hebben.

  kunnen geen studentenarbeid verrichten, de studenten die: hun voltijdse leerplicht niet beindigd heb-ben en dus jonger zijn dan 16 (of 15) jaar;

  na hun voltijdse leerplicht deeltijds on-derwijs of een deeltijdse vorming volgen n overbruggingsuitkeringen genieten of naast hun deeltijds onderwijs nog verbon-den zijn door een:

  - deeltijdse stageovereenkomst; - deeltijdse arbeidsovereenkomst; - industrile leerlingenovereenkomst; - middenstandsovereenkomst; minstens sedert een periode van 12 maanden werken - uit deze bepaling vloeit voort dat een student maximum 12 maanden minus 1 dag na elkaar bij

  dezelfde werkgever als student tewerkge-steld mag worden;

  ingeschreven zijn in een avondschool of onderwijs met beperkt leerplan (= minder dan 17 uur/week) volgen;

  als stage onbezoldigde arbeid verrichten die deel uitmaakt van hun studieprogramma;

  reeds ingeschreven zijn als student en waarvan de studie pas later aanvangt.

  de leerplicht beloopt 12 jaar, begint met het schooljaar van het kalenderjaar waarin het kind 6 jaar wordt en eindigt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd (uitzon-derlijk op 17-jarige leeftijd, met nam