Ranst Info mei juni 2013

download Ranst Info mei juni 2013

of 28

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Ranst

Transcript of Ranst Info mei juni 2013

 • Informatieblad van de gemeente Ranst

  Verschijnt 6 maal per jaar

  Nummer 3 I Mei - Juni 2013

  V.U.: L. HofmansRanstInfo

  www.ranst.be

  En ook nog: Hulp bij het invullen van uw belastingsbrief BIN: iets voor jou? Dag van de mantelzorg

  Juni compostmaand

 • gemeenteberichten

  duurzaamheid

  verkeer & veiligheid

  OCMW

  vrije tijd

  UIT in Ranst

  Dag van de MantelzorgerDinsdag 18 juni 2013

  V.U

  .: St

  an D

  e Sc

  hutt

  er

  mantelzorgdag.indd 1 24/04/2013 10:11:30

  Dat zit

  SPEELPLEINRANST

  SNOR!

  Voor kinderen die 4 jaar w

  orden in 2013

  tot en met het 6de leerja

  ar!

  woensdag 3 april tem

  woensdag 10 april

  (Paasvakantie 2013)

  woensdag 3 juli

  tem woensdag 21 augus

  tus

  (Zomervakantie 2013)

  alle info op: www.speelp

  leinranst.be

  Een organisatie van de Jeugddienst van Ranst

  Antwerpsesteenweg 57 | 2520 Ranst

  tel. 03 225 34 19 | jeugddienst@ranst.be

  VU: L.Hofmans, Venusstraat 27, 2520 Ranst

  2

  6

  9

  12

  14

  21VOLGENDE UITGAVE: 1 juli 2013

  Teksten dienen ten laatste op 24 mei 2013

  toe te komen op communicatie@ranst.be

  Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt

  op gerecycleerd papier.

  gemeenteberichten

  GEMEENTERAAD FEBRUARISamenstelling GECORO De gemeenteraad besliste de volgende maatschappelijke groeperingen, inclusief het aantal leden, te weerhouden voor de samenstelling van de Gecoro:- 2 leden van n of meer milieu- en natuurverenigingen- 2 leden van n of meer verenigingen van landbouwers en/of

  tuinbouwers- 2 leden van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen met

  uitsluiting van verenigingen van handelaars, landbouwers en tuinbouwers

  - 2 leden van n of meer verenigingen van handelaars- 1 lid van een vereniging van werknemers

  Daarnaast zetelen er ook 3 deskundigen in de GECORO. Het voorstel van samenstelling is identiek aan dat van de vorige legislatuur. De verschillende maatschappelijke groeperingen worden verzocht kandidaten en plaatsvervangers over te maken aan de dienst ruimtelijke ordening. De deskundigen worden via de gemeentelijke communicatiekanalen opgeroepen zich kandidaat te stellen.

  Groenonderhoud via sociale tewerkstellingReeds enkele jaren doet het gemeentebestuur beroep op een sociale werkplaats om de groendienst te helpen bij het onderhoud van de perken en plantsoenen in de gemeente. Het bestuur besliste om deze opdracht in 2013 uit te breiden van 20 naar 24 weken per jaar. De uitgave voor deze werken wordt geraamd op net geen 85.000 BTW inclusief. De opdracht zal worden toegewezen via beperkte offerteaanvraag. Enkel beschutte werkplaatsen en sociale inschakelingsondernemingen komen in aanmerking om deel te nemen. De gemeenteraad keurde het lastenboek goed.

  GEMEENTERAADSZITTING MAART

  Kennisneming besluit Raad Verkiezings-betwistingen van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van het OCMW De gemeenteraad neemt kennis van de melding van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat er geen bezwaren werden ingediend

  gemeenteraad

  Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting werden besproken. Het volledige verslag van de gemeenteraad kan u verkrijgen op het secretariaat (zie onderstaande gegevens).

 • [ 3 ]

  tegen de verkiezing van de leden van het OCMW op 2 januari 2013, zodat de verkiezing van de leden van de OCMW- raad geldig wordt verklaard.

  Deelname aan project Buitengewone plekjes van de Antwerpse Regionale Landschappen De gemeenteraad bevestigde de deelname van Ranst aan het project Buitengewone plekjes van Regionaal Landschap de Voorkempen. Via een publiekswedstrijd wordt er 1 plekje per gemeente gezocht in totaal 50 plekjes in de provincie Antwerpen dat nood heeft aan een groene opknapbeurt en zo kan worden omgetoverd tot een buitengewoon plekje. Met relatief kleine ingrepen kunnen grote veranderingen op publiek toegankelijke plaatsen bekomen worden. Voorbeelden zijn: een verloren hoekje omtoveren tot een volkstuintje waar buurtbewoners groenten en fruit kunnen oogsten, een plekje herinrichten voor nieuwe bewoners zoals vlinders, bijen en vogels, een oude wandelweg verfraaien of opfleuren met de nodige beplantingTot einde mei kan iedereen plekjes doorgeven via de projectwebsite www.buitengewoneplekjes.be, de Ranstse milieudienst (03 470 10 89 www.ranst.be) of Regionaal Landschap de Voorkempen. Het winnende plekje per gemeente krijgt een groene transformatie ter waarde van maximum 2.000. Tot slot volgt een publiekswedstrijd om de 3 beste buitengewone plekjes van de provincie te kiezen. De winnaars krijgen een publieksevenement aangeboden in de gemeente.

  Hernieuwing deelname campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020 De gemeenteraad hernieuwde de deelname aan de campagne Klimaatneutrale organisatie 2020.De gemeente Ranst zal hieraan mee te werken door in te zetten op de maximale reductie van de broeikasgasuitstoot, vervolgens het gebruik van hernieuwbare energie te optimaliseren en tot slot de overblijvende fossiele bronnen zuinig en efficint te gebruiken. Door hernieuwing van de deelname engageren we ons als gemeente om een klimaatneutrale organisatie te zijn tegen 2020 en daarvoor het nodige personeel en middelen ter beschikking te stellen.

  Belasting afgifte administratieve documenten Omdat de kostprijs van de identiteitskaarten vanaf 1 april 2013 aangepast moest worden, keurde de gemeenteraad de aanpassing van de tarieven goed. Concreet betekent dit dat vanaf dan de prijs van alle ID- kaarten met 3 zal stijgen (zowel voor de gewone als spoedprocedures). Sinds 5 april werd ook het rijbewijs in bankkaartmodel ingevoerd. Dit houdt een aantal aanpassingen in voor de gemeentediensten qua werking, maar ook op financieel vlak. Ook hier moest de gemeenteraad de retributie vaststellen. De nieuwe rijbewijzen kosten 25 en zijn 10 jaar geldig. Deze retributie geldt enkel voor de definitieve rijbewijzen. De voorlopige rijbewijzen zijn, omwille van de beperkte bruikbaarheid, vrijgesteld van een bijkomende retributie.

  Retributiereglement inkom- en inschrijvings-gelden, drank- en voedselverkoop, boeken, brochures, folders en gadgets De gemeenteraad keurde de heffing van een retributie goed voor inkom- en inschrijvingsgelden, drank- en voedselprijzen en de verkoopprijzen voor boeken, brochures, folders en gadgets voor activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur. Daarnaast werd gevraagd om de bevoegdheid voor het bepalen van de tarieven voor deze retributies te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. Dit laat het gemeentebestuur toe om sneller en soepeler bepaalde varirende prijzen te bepalen.

  Kalender Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert in principe elke derde maandag van de maand om 20.00 uur in de raadzaal van het VRIESELHOF.

  Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen gemeenteraadszittingen. De eerstvolgende zittingen vinden (onder voorbehoud) plaats op 13 mei en 24 juni 2013.

  De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zitting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website www.ranst.be.Meer info: secretariaat, tel.: 03 470 10 86

 • [ 4 ]

  gemeenteberichten

  Ranst werkt aan een nieuwe website

  Het gemeentebestuur heeft beslist om de gemeentelijke website www.ranst.be in een nieuw jasje te steken. Maar vooraleer we aan de slag kunnen met het bouwen van een nieuwe website, moeten we eerst weten wat we willen en aan welke vereisten onze nieuwe webstek moet voldoen.

  En daarbij hebben we ook jullie mening nodig! Daarom hebben we een korte enqute opgesteld met een aantal concrete vragen over de

  werking van de huidige website. We peilen ook naar jouw wensen voor de toekomstige website van Ranst. Begin mei zal deze enqute online staan op www.ranst.be. Het invullen van de enqute neemt maar enkele minuutjes in beslag, maar bezorgt ons een schat aan informatie voor onze nieuwe website.

  Alvast bedankt voor jullie medewerking!

  Eerst de wet, daarna de pret!Loop je met je hoofd in de wolken omdat je de mooiste dag van jouw leven aan het plannen bent? Heb je er dan ook aan gedacht even contact op de nemen met de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente om mogelijke data en uren van jouw burgerlijk huwelijk te bespreken?

  Om je extra werk en frustratie te besparen raden wij aan eerst een datum te bespreken met de dienst burgerlijke stand en pas daarna alle andere praktische zaken te regelen.

  Kasteel VrieselhofHuwelijken worden voltrokken in het feerieke kasteel op het Provinciaal Domein Vrieselhof. We zijn dan ook zeer blij deze mooie, unieke en tevens beschermde locatie, op een bijzondere dag als jullie huwelijksdag met jullie te mogen delen.

  Om deze locatie in de toekomst te kunnen blijven gebruiken, willen we nog eens benadrukken dat het niet toegelaten is om hier rijst, blaadjes, confetti, te gooien.

  Wij wensen alle toekomstige bruidsparen een mooie start van een schitterende toekomst samen!

  Hulp nodig bij je belastingbrief?

  Naar jaarlijkse gewoonte richt de controledienst van de belastingen, samen met het gemeentebestuur, een aantal zitdagen in om je te helpen met het invullen van het aangifteformulier voor je personenbelasting van het aanslagjaar 2013 (inkomsten kalenderjaar 2012). Breng zeker al de nodige attesten mee.Je kan hiervoor telkens van 9 tot 13 uur terecht op volgende plaatsen:

  Datum PlaatsBroechem dinsdag 11 juni 2013 polyvalente zaal Den Boomgaard (Antwerpsesteenweg 57)Ranst donderdag 13 juni 2013 (Hoofd)bibliotheek van Ranst (Gasthuisstraat 17)Emblem dinsdag 18 juni 2013 Documentatiece