ADMB PowerPoint Theme

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  274
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of ADMB PowerPoint Theme

 • Info la carte Vaar samen met Provikmo een nieuwe koers en boek winst op vlak van preventie

  Programma

  12u15 - 13u00 Onthaal met broodjes

  13u00 -13u15 Verwelkoming

  13u15 13u55 Veiligheid

  13u55 -14u35 Psychosociaal Welzijn

  14u35 - 15u00 Pauze

  15u00 15u30 Ergonomie

  15u30 16u00 Bedrijfshygine

  16u00 16u20 Metingen

  16u20 16u35 EHBO

 • Verwelkoming

  2

 • Nieuwe tarifering voor externe diensten vanaf 2016

  Info Provikmo Website https://www.admb.be/nl/provikmo/nieuws/nieuwe-tarifering-voor-externe-diensten-vanaf-2016

  3

  1. Is het basispakket voor uw onderneming van toepassing ? Bekijk ons infofilmpje over het

  forfaitair systeem of lees meer wat dit voor u betekent.

  2. Werkt u voortaan met preventie-eenheden ? Bekijk ons infofilmpje over het budgettair systeem of lees meer wat dit voor u betekent

  https://www.admb.be/nl/provikmo/nieuws/nieuwe-tarifering-voor-externe-diensten-vanaf-2016https://www.admb.be/nl/provikmo/nieuws/nieuwe-tarifering-voor-externe-diensten-vanaf-2016https://www.admb.be/nl/provikmo/nieuws/nieuwe-tarifering-voor-externe-diensten-vanaf-2016https://www.admb.be/nl/provikmo/het-forfaitair-systeemhttps://www.admb.be/nl/provikmo/het-forfaitair-systeemhttps://www.admb.be/nl/provikmo/het-budgettair-systeem

 • Veiligheid

  4

 • Begeleiding IDPBW Wanneer?

  Bij opstart, extra ondersteuning, ziekte of vervanging Nav bezoek TWW

  Wat? Admin. taken beheer doc welzijn (identificatiedoc, inventaris chem. prod.) Verslagen (maand, jaar,) CPBW Onderzoek + advies + opleiding Risicoanalyses (risicos + arbeidsongevallen) Machines/ installaties: verslag voor indienststelling, VIK, aankoop PBMs/CBMs

  Praktisch? Via structuur Provikmo Welzijnsmap + bijhorende voorbeelden Vaste prestatietijd per maand/week duur en frequentie in overleg

  5

 • Aanpak risicoanalyse GPP - JAP

  I.k.v. welzijnsbeleid: structurele en planmatige aanpak preventie dmv DRBS Key risicoanalyse + preventiemaatregelen Hoe concreet ? Zie Provikmo Welzijnsmap (hfdst 4)

  Handleiding gebruik DRBS Vragenlijst Algemene risicoanalyse Toelichting bij de vragenlijst Voorstel GPP - JAP

  Aanpak risicoanalyse

  Multidisciplinair (ergo, veiligheid, gezondheid, arbeidshygine, psy) Voorbereiding (verzamelen, samenvatten,. bestaande doc) Gesprek en bezoek ter plaatse (mbv vragenlijst) Rapportering met (RI)E via Kinney of risicomatrix (A, L, M, H risico) Globaal detail mogelijk

  6

 • Onderzoek EAO Werkgever Provikmo Werkgever

  Melding AO Onderzoek van de ontvangen gegevens

  ADVIES Dit is (G)een EAO ADVIES Wat te doen bij ongeval

  Begeleiding bij het invullen van de CODES in de aangifte AO

  ADVIES ivm de codes (BV, AG en STL)

  Verificatie C- of D-bedrijf

  ADVIES Wie is de bevoegde PA voor het arbeidsongeval onderzoek

  EAO Offerte voor het onderzoek EAO

  Offerte

  Ongeval onderzoek en opstellen verslaggeving

  Omstandig verslag van het ongeval onderzoek

  Ev. Advies begeleiding bij het uitwerken preventiemaatregelen

  Advies / offerte

  7

 • Werkgever Elektrische installatie Werkplaats Werf

  Werknemers Keuringen door Erkend Organisme

  Controle op gelijkvormigheid / 1e controle

  Periodieke Controles

  Risicoanalyse van de elektrische installaties

  Technisch (installatie)

  Organisatorisch (oa. opleiding als BA4)

  Periodieke nazichten (door bevoegd persoon)

  A.d.h.v. checklist

  Afgestemd op situatie van de werkgever

  Derden

  Veiligheidsinstructies

  Procedure werken met derden

  Elektrische installaties

  8

 • 9

  Bijstand bij het opmaken van allerlei documenten : Risicoanalyse brand Informatienotas werknemers Aankoopprocedures Brandbestrijdings procedures Evacuatieplan Interventiedossier Brandpreventiedossier Vuurvergunning

  KB Brandpreventie, wat kan risicobeheersing doen? Opleiding brandbestrijdingsdienst

  Organiseren van evacuatieoefeningen

 • Opleiding mobiele arbeidsmiddelen theorie & praktijk

  10

  Soorten: heftruck, reachtruck, stapelaar, transpallet, hoogwerker, rolbrug Voorbereiding: Intakedocument in te vullen door de klant wordt verstuurd:

  type machines aantal machines beschikbaar tijdens de opleiding activiteit van het bedrijf uit te voeren handelingen

  Opleiding: theorie maximum 4 uur inclusief evaluatie 15 meerkeuzevragen praktijkopleiding praktische evaluatie maximum 30 minuten per deelnemer na positieve evaluatie theorie & praktijk opleidingscertificaat

  Duur (afhankelijk van de ervaring en beschikbaarheid machines):

  heftruck/reachtruck 1-3 dagen: maximum 8 personen stapelaar/transpallet 1- 2 dagen: maximum 8 personen hoogwerker 1-2 dagen: maximum 6 personen rolbrug 1-2 dagen : maximum 4 personen

  Opleiding gaan steeds door bij de klant!

 • ATEX

  11

 • ATEX

  Wanneer risico op stof-of gasexplosie? Aanwezigheid spuitcabine, stofafzuiging, opslagsilos, batterijlaadplaats, opslag brandbare producten, ?

  Noodzakelijk: Risico opsporen maatregelen explosieveiligheidsdocument + zoneringsdossier

  Begeleiding Provikmo?

  Opstellen explosieveiligheidsdocument Begeleiding opstellen zoneringsdossier Uitvoeren risicoanalyse explosiegevaar Bijstand uitwerking maatregelen Opstellen verificatiedocument Periodieke herziening explosieveiligheidsdocument

  12

 • Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

  Wanneer? bij werken (graafwerken, grondwerken, wegenwerken,

  sloopwerken, montage, .) ten minste 2 aannemers (die tegelijkertijd of achtereenvolgens de

  werken uitvoeren )

  Nodig om veiligheids-en gezondheidsplan (V&G-plan) op te stellen! Inhoud ligt vast (KB, bijl.1 deel A) opsteller cordinator ontwerp Bevat preventiemaatregelen (vastgesteld op basis van risicoanalyse) Mee met prijsaanvraag + aannemers beschrijven hoe uitvoeren Beoordeling cordinator ontwerp

  13

 • Mogelijke opleidingen

  Preventieadviseur niv. 3

  Basisveiligheid VCA

  VCA-VOL Veiligheid operationeel leidinggevenden

  14

 • 15

 • Zijn er nog vragen?

  16

 • Psychosociaal Welzijn

  17

 • Werkdomeinen

  1. Psychosociale risicos, pesten, geweld, osgw 2. Stress, zelfzorg en burnout 3. Arbeidstevredenheid: De (specifieke) risicoanalyse 4. Mediation 5. Traumabegeleiding 6. Middelenbeleid 7. Positief absentesmebeleid 8. Overige

  18

 • Psychosociale risicos, pesten, geweld, osgw

  19

 • 20

  BRONNEN Arbeidsorganisatie Arbeidsinhoud Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden Arbeidsverhoudingen

  CONSEQUENTIES Stress Pesterijen, conflicten, agressie Psychische

  gezondheidsproblemen Fysieke gezondheidsproblemen

  Bronnen en consequenties van psychosociale risicos

 • Bronnen van psychosociale risicos

  21

  Arbeidsorganisatie Bv. Structuur van de organisatie, samenwerking tussen diensten,

  procedures, communicatie, cultuur, Arbeidsinhoud

  Bv. Aard van het werk, taakduidelijkheid, complexiteit, variatie en uitdaging, belasting (emotioneel, fysiek, psychisch),

  Arbeidsvoorwaarden Bv. Uurroosters, opleidings- en promotiemogelijkheden,

  evaluatieprocedures, Arbeidsomstandigheden

  Bv. Inrichting van arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, verlichting, verluchting, ergonomie,

  Interpersoonlijke relaties op het werk Bv. Relaties onderling, relatie met leidinggevende, relaties me derden,

 • Enkele voorbeelden van falende As Waar loopt het vaak fout?

  Gebrek aan conflicthantering Hoge mate van rolconflict, rolonduidelijkheid Aanwezigheid van spanning, frustratie, stress, werkdruk Ongunstig sociaal klimaat Gebrekkige leiderschapsstijl

  onvoldoende ondersteuning te weinig betrokkenheid slechte werkorganisatie

  Herstructureringen Gebrek aan communicatie

  22

 • EMOTIONELE SYMPTOMEN Stress Burn-out Depressie Zich slecht voelen In tranen uitbarsten

  op de werkplaats

  23

  GEDRAGS -SYMPTOMEN Ernstige conflicten Geweld Pesterijen Ongewenst seksueel

  gedrag Alcohol- en

  drugsmisbruik Psychoactieve

  geneesmiddelen Zelfmoord

  LICHAMELIJKE SYMPTOMEN Hoofdpijn, spier- of

  gewrichtspijnen Skeletaandoeningen Slaapstoornissen Spijsverteringsstoornissen Terugkerende infecties Verhoogde bloeddruk Hartziekten

  Consequenties van psychosociale risicos (1) Individuele consequenties

 • Verslechtering van het werkklimaat Stijging van ontevredenheidsgevoel Wegebben van vertrouwen in elkaar Afhaken van taken en verantwoordelijkheid Verhoogde kans op conflicten Verhoogde kans op ongevallen Verhoogde kans op absentesme Verhoogde kans op presentesme Een hoge graad van turn-over Afname van de kwaliteit Hoge sociale kosten !

  24

  Consequenties van psychosociale risicos (2) Consequenties voor de organisatie

 • CASUS

  De laatste tijd komen enkele medewerkers steeds meer klagen over de LG. De LG zou bepaalde medewerkers viseren. Sommige medewerkers voelen zich gepest, anderen voelen de spanningen binnen het team

  oplopen en krijgen schrik om het volgende slachtoffer te worden.

  Wat kan een organisatie doen?

  25

 • Primaire, secundaire en tertiaire preventie

  26

  PRIMAIR Risicos voorkomen

  SECUNDAIR Risicos beperken

  TERTIAIR Schade beperken