ADMB Info maart 2012

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  269
 • download

  5

Embed Size (px)

description

ADMB Info is het driemaandelijks magazine van HR-dienstengroep ADMB. In dit tijdschrift leest u interviews en artikels over actuele HR-topics en sociale wetgeving.

Transcript of ADMB Info maart 2012

 • DriemaanDelijks - jaargang 57 - nummer 1 - maarT 2012Hoofdkantoor: Sint-ClaraStraat 48, 8000 Brugge - afgiftekantoor: gent X - P 409699www.admb.be

  algemeen directeur admbKarel Ghesquire geeft fakkel dooraan Philip Van eeckhoute

  Peter Goossens, chef Hof van Cleve:

  Ons personeel moet het Hof van Cleve voelen

 • www.omnifisc.be ADMB Omnifisc is een exclusief aanbod van ADMBVerzekeringsproduct verdeeld door NV ADMB Verzekeringen

  Ondernemingsnr 0433.343.936FSMA 013334A

  MEER INFO?ADMB VerzekeringenJan Breydellaan 107, 8200 BruggeTel. 050 474 947 - Fax 050 474 959www.admbverzekeringen.be

  Dubbel aantal fiscale controles in 2012 (De Tijd, 31/01/12)

  De fiscus zal dit jaar 75.000 gerichte controles uitvoeren bij particulieren, vennootschappen, vzws en bedrijfsleiders. De versnelling van de fiscus is een direct gevolg van het regeerakkoord, zo schrijft De Tijd. De strijd tegen de fiscale en sociale fraude moet dit jaar 720 miljoen euro opbrengen.

  De kans dat u vroeg of laat te maken krijgt met een doorgedreven fiscale controle is dus sterk toegenomen. De onverwachte kosten van deze controles kunnen hoog oplopen (omzet- verhogingen, boetes, intresten). Het is daarom noodzakelijk dat u kan rekenen op deskundige bijstand van uw fiscale raadgever.

  Dankzij ADMB Omnifisc beschermt u zich tegen de zware kosten die volgen uit fiscale controles.

  ADMB Omnifisc betaalt voor ondernemingen of zelfstandigen bij een fiscale controle of betwisting alle erelonen van de fiscale raadgevers en advocaten.

  Ligt u wakker van fiscale controles ?Geniet van uw nachtrust dankzij ADMB Omnifisc

  2 > NR 1 - MAART 2012

 • INHOUd

  Beste lezer,Ik neem u even mee terug in de tijd. Naar 17 november 2011, om precies te zijn. Het is tien uur s avonds, we zijn in het kasteel van Genval. Na een aanzwellend tromgeroffel maakt de presentatrice bekend dat ADMB Sociaal Bureau de HR Excellence Award als Beste Sociaal Secretariaat heeft gewonnen. Euforie aan de ADMB-tafel. Verbazing aan de andere tafels. Hoe hebben die dt klaargespeeld? hoor je her en der luidop denken. Het antwoord? Door nauwgezet vast te houden aan onze bedrijfsfilosofie van klantgerichtheid, of beter nog, echte betrokkenheid bij de klant-werkgever. Zowel de brede bevraging bij vele werkgevers als het juryrapport zet ADMB als sociaal secretariaat op het hoogste schavot. Een echte opsteker, zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers. En dat is welkom, zeker in een periode waarin het stilaan lijkt alsof je als HR-dienstengroep niet bestaat als je geen radioreclame maakt. Wel, niets is minder waar. Onze 1.100 medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf om u, zelfstandige, werkgever of werknemer, de nodige zekerheid te bieden om te kunnen doen waarin u uitblinkt: ondernemen en samen waarde creren. Uw klanttevredenheid blijft voor ons trouwens de mooiste award, en daar blijven we voor gaan.

  Wat brengt 2012?Volgens de kalender van de Mayas zou de wereld in 2012 vergaan. Zon vaart zal het allicht niet lopen, maar heel wat mensen houden toch al enige tijd hun adem in. Bedrijfswagens, managementvennootschappen, notionele interestaftrek, het zijn topics die sinds het aantreden van onze nieuwe regering behoorlijk onder vuur liggen. Uiteraard kunnen en moeten in economisch mindere tijden vragen gesteld worden bij wat intussen als logisch aanzien wordt. Alleen hopen wij samen met het bedrijfsleven dat de slinger niet t ver de andere kant uitslaat. Het kan allicht niet de bedoeling zijn om de motor van onze economie volledig stil te leggen. Vraag het maar eens aan de verdelers van bepaalde wagens

  FakkelIk eindig mijn eerste voorwoord graag met een woord van oprechte dank. De heer Karel Ghesquire nam eind januari afscheid als algemeen directeur van ADMB. Hij wijdde zijn volledige professionele loopbaan aan onze boeiende dienstengroep. Namens al wie betrokken is bij onze organisatie wens ik hem ook langs deze weg oprecht te feliciteren met alles wat hij in al die jaren heeft bereikt. Het is een eer de fakkel van hem te kunnen overnemen en samen met alle collegas verder te bouwen aan de groei van ADMB, ten voordele van onze klanten en leden.

  Steeds tot uw dienst,Philip Van Eeckhoutegedelegeerd bestuurder ADMB

  Hebt u vragen of suggesties?U kan onze gedelegeerd bestuurder bereiken via philip.ve@admb.be

  Redactieadres: Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - tel. 050 474 111 - fax 050 474 110 Redactie: Ph. Van eeckhoute, k. Boelens, e. Braet, l. daeninck, M. debruyckere, k. defoor, P. Pirard, l. fiers, P. godelie, o. gustin, l. Hoste, H. Jonckheere, S. lemaire, V. lenssen, g. Van de Maele, r. Vanden Bussche, d. Van loocke, S. Vansieleghem, d. Vantornout, n. Van kerschaverEindredactie: P. Staelens Verantwoordelijke uitgever: Ph. Van eeckhoute, p.a. Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge Fotos: JJ Soenen, els Verhaeghe Vormgeving: kliek Creatieve CommunicatieDruk: roularta Oplage: 88.000 ex. - lid van VukPP Vroeger verschenen artikels uit adMB info zijn te raadplegen op onze website www.admb.be

  COVeROns personeel moet het Hof van Cleve voelen . . . . . . . . . . . 10Karel Ghesquire geeft de fakkel door aan Philip Van Eeckhoute . . . . 12

  VOOR de weRKGeVeRGroot onderhoud voor de bedrijfswagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Vlugger en langer aan het werk . . . . .6Nieuwe plafondbedragen . . . . . . . . . .8Gendexeerde leer- en stagevergoedingen . . . . . . . . . . . . . . . .9

  KINdeRbIjslaGEen toeslag op de kinderbijslag . . . 14

  VeRZeKeRINGeNAanvullende pensioenopbouw is een noodzaak . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  admbeeldNegende nieuwjaarsconcert . . . . . 16 Beste Sociaal Secretariaat . . . . . . . . 16Huldiging Karel Ghesquire . . . . . . 17

  ZIeKteVeRZeKeRINGLaag inkomen? Voor 1 euro naar de huisarts! . . . . . 18You never care alone . . . . . . . . . 19

  IN de KIjKeRAantrekken van buitenlandse werknemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Bezocht u al de vernieuwde www .admb .be? . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  ZelFstaNdIGeNGratis dienstencheques . . . . . . . . . . 22

  OPleIdINGeNOpleidingen voorjaar 2012 . . . . . . . 23

  NUttIGe CIjFeRsRSZ-bijdragen en data . . . . . . . . . . . 24Memo voor de werkgever . . . . . . . . 26Gezinsbijslag werknemers . . . . . . . 27Tegemoetkoming aan gehandicapten . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Enkele nuttige pensioenbedragen . 28Toegelaten activiteit gepensioneerden . . . . . . . . . . . . . . . 29Dagvergoeding zelfstandigen . . . . . 30Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  adResseNAdressen kantoren . . . . . . . . . . . . . . 31

  COlOFON

  s Philip Van Eeckhoute gedelegeerd bestuurder ADMB

  NR 1 - MAART 2012 > 3

 • VOOR de weRKGeVeR

  In haar zoektocht naar een voor de Euro-pese Commissie aanvaardbare begroting, kreeg de regering Di Rupo I al gauw de regeling van de bedrijfswagens in het vizier. Traditioneel zag men deze piste als een bron van extra inkomsten. Net twee jaar na de vorige herziening in 2010, on-derwierp men de berekeningswijze van het fiscale voordeel dat de bedrijfswagen vormt aan een complete metamorfose. Dat daarbij nogal rommelig wetgevend werk kwam kijken is ondertussen ge-noegzaam bekend. De inkt van onderlig-gend artikel was nog niet droog of een verduidelijkende wetswijziging werd al voorbereid. Ondertussen betwist men al fel of de verhoopte 200 miljoen extra inkomsten effectief gend zullen worden.

  OnveranDerDe sOliDariTeiTs-bijDrage vOOr De rsZ de hierna besproken wijzigingen situeren zich enkel op het vlak van de fiscaliteit. de manier om de rSZ-bijdragen te berekenen, blijft dus ook in 2012 onveranderd. iedere wagen die door de werkgever ter beschik-king wordt gesteld aan een werknemer, geeft aanleiding tot een solidariteitsbijdrage wanneer er sprake is van privgebruik.

  de rSZ introduceerde deze bijdrage al op 1 januari 2005. Ze wordt berekend aan de hand van de Co

  2-uitstoot en het brandstof-

  type van het voertuig. Bij de hernieuwde regels, waar in het kader van dit stuk niet verder wordt ingegaan, is het van geen be-lang meer of de werknemer al dan niet een eigen bijdrage betaalt voor de wagen.

  Tabula rasa Op fiscaal vlakZoals reeds boven weergegeven, werd het bord volledig schoongeveegd en begaf men zich met een aantal nieuwe pionnen naar de start. enkele tot voor dan op fiscaal vlak onbe-kende basisbegrippen deden hun entree.

  Oude regeling tot 1 januari 2012de vorige regeling die het slechts twee jaar volhield (2010-2011) moest het stellen met bijna dezelfde bouwstenen als waarop de solidariteitsbijdrage voor de rSZ dient berekend te worden. Centraal daarbij stond de Co

  2-uitstoot, die de sinds jaar en dag

  gehanteerde fiscale Pk in het vergeethoekje deed terechtkomen. Verder sloten de Co

  2-

  cofficint en de afstand woon-werkverkeer het rijtje van de bepalende factoren.

  Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2012a) Vergane glorienaast de fiscale Pk, die reeds op 1 januari 2010 overboord werd gegooid, wordt nu ook de afstand voor het woon-werkverkeer bedankt voor de bewezen diensten. Het maakt bij de nieuwe berekening immers niet uit hoever de werknemer van zijn werkplaats woont. de tweedeling 5.000 km 7.500 km, waar zoveel om te doen was, behoort tot het verleden.

  b) Deus ex Machina: cataloguswaardeuiteraard diende zich voor alle elementen die niet meer in aanmerking worden geno-men, een volwaardige, doch verwarrende vervanger aan in de reglementering: de cataloguswaarde. oorspronkelijk gaf de wet-geving