Actualiteiten voor Arbeidsrecht 2013

download Actualiteiten voor Arbeidsrecht 2013

of 21

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  728
 • download

  1

Embed Size (px)

description

In deze presentatie staan ontwikkelingen in de politiek, wetgeving en rechtspraak die impact hebben op het arbeidsrecht centraal. Deze presentatie is interessant voor functionarissen die dagelijks met arbeidszaken te maken hebben. We wijzen u op belangrijke actualiteiten, maar geven vooral ook praktische aanwijzingen over een aantal arbeidsrechtelijke problemen in de dagelijkse praktijk. Suzan de Lange en Geertje Leijten zijn beiden advocaten Arbeidsrecht bij AKD advocaten & notarissen.

Transcript of Actualiteiten voor Arbeidsrecht 2013

 • 1.Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 1-7-8 oktober 2013 Suzan de Lange Geertje LeijtenAKD:#5973008v7

2. Programma SUZAN DE LANGEOntwikkelingen in Den HaagPag. 4GEERTJE LEIJTENAansprakelijkheid ArbodienstPag. 9SUZAN DE LANGEKennelijk onredelijk ontslagPag. 13GEERTJE LEIJTENVernieuwingen Ziektewet (Wet BeZaVa)Pag. 15SUZAN DE LANGE/ GEERTJE LEIJTENVaria:Pag. 20AKD:#5973008v7 Wijziging WOR Afschaffing stamrechtvrijstelling Wijziging WNT Invoering werkkostenregeling 3. Algemeen In deze workshop staat de actualiteit centraal. Aan de hand van de ontwikkelingen in de politiek, wetgeving en rechtspraak zal een aantal kwesties de revue passeren. Met deze workshop willen wij functionarissen die dagelijks met arbeidszaken te maken hebben niet alleen wijzen op belangrijke actualiteiten, maar vooral ook praktische aanwijzingen geven over een aantal arbeidsrechtelijke problemen in de dagelijkse praktijk. Zoals u wellicht weet, maar vandaag zeker zult merken, is dat jurisprudentie zeer feitelijk / casustisch van aard is. Bovendien zijn rechters ook maar gewone mensen net als u en ik. De uiteindelijke afloop van een individuele zaak is daardoor vaak niet goed te voorspellen. Dat maakt ons vak moeilijk, maar ook erg boeiend. Desalniettemin zullen wij u in deze workshop proberen handvatten te bieden bij het beoordelen van veel voorkomende vraagstukken. Deze bijeenkomst is vooral een interactieve bijeenkomst en het is wenselijk dat de deelnemers direct reageren zodra er iets onduidelijk is, dan wel zelf met voorbeelden uit de eigen praktijk komen. Suzan de LangeAKD:#5973008v7Geertje Leijten 4. SUZAN DE LANGEOntwikkelingen in Den Haag Van RegeerakkoordSociaal akkoordhet Wetsvoorstel van Asscher Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Werkloosheidswet FlexrechtAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 4 AKD:#5973008v7 5. Ontslagrecht per 01-01-2016 Preventieve ontslagtoets blijft Route via het UWV: bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid De proceduretijd bij UWV kan worden verrekend met de opzegtermijn (altijd een opzegtermijn van een maand) Route via de kantonrechter: persoonlijk conflict of in de persoon gelegen redenen Bij ontbinding ontbindt de kantonrechter met inachtneming van een termijn gelijk aan de opzegtermijn minus proceduretijd bij de rechter (altijd een opzegtermijn van een maand) Bij CAO: sectorale commissie die gaat oordelen over ontslagen in de sector Beindigingsovereenkomst is toegestaan (geen gevaar voor WW) Bedenktijd voor de werknemer van twee wekenAanvullende mogelijkheden Negatieve beslissing UWV: Werkgever kan kantonrechter verzoeken arbeidsovereenkomst te ontbindenzelfde criteria Positieve beslissing UWV: Werknemer kan kantonrechter verzoeken arbeidsovereenkomst te herstellen Mogelijkheid hoger beroep en cassatieAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 5 AKD:#5973008v7 6. Vergoeding per 01-01-2016 Werknemers die worden ontslagen, krijgen recht op een transitievergoeding bij een dienstverband van minimaal twee jaar. Dat geld kan worden gebruikt voor (om)scholing of outplacement: Voor ieder gewerkt dienstjaar een derde maandsalaris als vergoeding e Langer dan tien jaar bij 1 werkgever gewerkt, dan vanaf het 10 dienstjaar een vergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar Niet meer dan 75.000 bruto of jaarsalaris als dat hoger is Voor werknemers van 50+ geldt tot 2020 overgangsrecht waarbij detransitievergoeding voor 50+s met 10 dienstjaren wordt gesteld op 1 maand per dienstjaar boven de 50, met een uitzondering voor MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers (nader uit te werken tussen sociale partners) In geval van ernstige verwijtbaarheid van werknemer is werkgever geen vergoeding verschuldigd In geval van ernstige verwijtbaarheid van werkgever kan de kantonrechter eenaanvullende vergoeding toekennen. De criteria voor ernstige verwijtbaarheid worden nog uitgewerkt Kosten voor van-werk-naar-werk, scholing, etc. die in kader van ontslag en in overleg met werknemer zijn gemaakt, kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Voorwaarden worden nader uitgewerkt door sociale partnersAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 6 AKD:#5973008v7 7. WW vanaf 01-01-2016 De maximale publiek gefinancierde duur van de WW wordt vanaf 2016 met 1 maand per kwartaal teruggebracht, zodat de WW vanaf 2019 maximaal 2 jaar wordt uitgekeerd Opbouw WW wordt aangepast: 1 maand per dienstjaar in de eerste 10 arbeidsjaren, daarna maand per dienstjaar Reeds opgebouwd arbeidsverleden tot 2016 wordt gerespecteerd. Elk jaar arbeidsverleden voor 2016 geeft recht op 1 maand WW Per CAO mag aanvullende WW worden afgesproken14 maanden aanvullen Premies gaan reeds per 01-01-2014 omhoog Werkgevers en werknemers nemen ieder de helft van de premies van het publiek gefinancierde deel van de WW voor hun rekening De hoogte van de WW blijft loongerelateerdAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 7 AKD:#5973008v7 8. Flexibele arbeid vanaf 01-01-2015 De ketenbepaling van 3x3x3 wordt gewijzigd in 3x2x6 (3 contracten in 2 jaar met een tussenpoos van 6 maanden) Bij cao kan alleen nog worden afgeweken van de ketenbepaling (maar niet van 6 maanden)maximaal 6 in 4 jaar Voor tijdelijke contracten van 6 maanden of korter vervalt de proeftijd De mogelijkheid van het opnemen van een concurrentiebeding in tijdelijk contract vervalt, behalve voor bijzondere omstandigheden In de zorg zullen geen nulurencontracten meer kunnen worden gebruikt Kabinet en sociale partners willen voorkomen dat driehoeksrelaties (uitzendarbeid, payrolling, contracting) oneigenlijk worden gebruikt Bij CAO kan de wettelijke termijn voor het benutten van het uitzendbeding worden verlengd tot ten hoogste 78 weken Ketenbepaling en transitievergoeding niet van toepassing op dienstverbanden van werknemers tot 18 jaar met een omvang van 12 uur of minderInvoering? 21-06-2013 concept wetsvoorstel voor advies naar RvdR (advies 27 augustus 2013) Wetsvoorstel bij de Raad van State Behandeling/aannemen Tweede Kamer Behandeling/aannemen Eerste KamerAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 8 AKD:#5973008v7 9. GEERTJE LEIJTENAansprakelijkheid Arbodienst bij fouten in de verzuimbegeleiding Inschakeling van Arbodienst verplicht? Inschakeling verplicht bij verzuimbegeleiding o.g.v. artikel 14a Arbeidsomstandighedenwet en artikel 25 Wet WIA: Medische oordelen; Probleemanalyse; Plan van aanpak; Tussentijdse evaluaties; Eerstejaarsevaluatie; Actueel oordeel; Arbeidskundige onderzoeken; en Re-integratieverslagWie is verantwoordelijk voor re-integratie? Werkgever is en blijft verantwoordelijk voor re-integratie met inbegrip van de werkzaamheden van degene die hij daarbij inschakelt Werkgever moet: de vinger aan de pols houden; de re-integratie sturen; de Arbodienst controleren; en UWV deskundigenoordeel vragen waar nodig CRvB: Maar:Fouten in verzuimbegeleiding door Arbodienst leveren gn deugdelijk grond op bij Poortwachterstoets Werkgever kan Arbodienst civielrechtelijk aansprakelijk stellenAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________