Actualiteiten Arbeidsrecht - AKD

Click here to load reader

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Business

 • view

  398
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Actualiteiten Arbeidsrecht - AKD

 • Titeldia

  Actualiteiten Arbeidsrecht 15 november Tilburg Philharmonie 17 november Breda AKD 21 november Eindhoven Novotel 22 november Den Bosch - Verkadefabriek

  Hans van Mens & Lennaert de Jong

  Advocaten Arbeidsrecht

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (14pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Inhoudsopgave

  Agenda

  1. Disfunctioneren onder de WWZ

  2. Uitvoeringsregels UWV

  Herplaatsingsplicht

  Passende functie

  3. Ontslag op staande voet of ontbindingsverzoek?

  4. Financials

  Transitievergoeding aandachtspunten

  Billijke vergoeding in ontbindingsprocedures

  Opeenstapeling van vergoedingen

  WKR, RVU en overige

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Disfunctioneren I

  Definitie uit de wet:

  de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer

  Wanneer reden tot ontslag?

  - Tijdig in kennis stellen;

  - Voldoende gelegenheid tot verbetering;

  - Geen oorsprong in onvoldoende zorg voor scholing of arbeidsomstandigheden.

  3

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Disfunctioneren II

  Succesrate ontslagprocedure wegens disfunctioneren is zeer laag

  VAAN/VVA onderzoek:

  - 80% ontbindingsverzoeken wegens disfunctioneren afgewezen

  Eigen ervaring stemt overeen

  Vol glas nodig

  Bewijsrecht van toepassing

  4

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Interessante uitspraken Rechtbank Amsterdam 28 april 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:2602)

  (uitgebreid dossier, toch afwijzing geen ongeschiktheid)

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 februari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:761)

  (verhouding verbetertraject duur dienstverband)

  Rechtbank Noord-Nederland 2 december 2015 (ECLI:NL:RBNNE:2015:5620) en Rechtbank Limburg 16 september 2015 (ECLI:NL:RBLIM:2015:8010)

  (hang yourself methode)

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 september 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:7300)

  (slechts 2 voortgangsgesprekken)

  5

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Interessante uitspraken Rechtbank Amsterdam 7 december 2015 (ECLI:NL:RBAMS:2015:8752)

  (forceren beindiging bij gebrek aan dossier)

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 augustus 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:6796)

  (verbetertraject van 6 weken)

  Gerechtshof Den Haag 5 juli 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:2430)

  (onvoldoende onderbouwd en geen verbetertraject)

  6

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  7

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Dossieropbouw

  Randvoorwaarden:

  1. Constateer tijdig gebreken in functioneren

  2. Stel de werknemer tijdig op de hoogte beoordelingen, verslagen

  3. Werk aan verbetering met de werknemer

  Verbeterplan met duidelijk omschreven (zie format Verbeterplan):

  - Hoe behoort het functioneren te zijn

  - Wat gaat niet goed

  - Hoe moet het functioneren verbeterd worden

  - Hoe lang duurt het traject (denk aan 4-6 maanden)

  - Wanneer wordt gevalueerd (periodiek, eens per vier weken)

  - Wat zijn de consequenties bij negatief einde traject (nl. einde dienstverband)

  8

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Dossieropbouw

  Monitoring van de voortgang:

  - Heb op de afgesproken momenten gesprekken

  - Bereid de gesprekken goed voor en loop in ieder gesprek na hoe gefunctioneerd wordt en hoe gefunctioneerd moet worden en of er nog aanvullende hulp geboden wordt

  - Leg elk evaluatiegesprek uitgebreid schriftelijk vast en laat de werknemer voor akkoord/gezien tekenen

  - Benadruk de werknemer halverwege en vlak voor het einde van het traject wat een negatief einde betekent (en leg dit schriftelijk vast)

  3. Eindevaluatie voorbereiden

  - Bepaal uitkomst traject

  - Bepaal vervolgstap continuatie (verbetertraject) of einde dienstverband

  - Bij einde dienstverband: bereid voor op exitgesprek een aanbieden VSO

  9

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Uitvoeringsregels UWV

  Status: geen officieel document niet bij of krachtens de wet

  Nadere specificering onderdelen Wet en Ontslagregeling

  Opbouw:

  - Wet

  - Ontslagregeling

  - Toelichting

  10

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Uitvoeringsregels UWV

  Herplaatsing

  - Binnen redelijke termijn Gelijk aan wettelijke opzegtermijn

  - Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd enkel die aflopen binnen de redelijke termijn

  - Verwachte vacatures binnen redelijke termijn

  - werkzaamheden van tijdelijke aard (

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Uitvoeringsregels UWV

  Herplaatsing in een passende functie of een functie die al dan niet middels scholing binnen een redelijke termijn passend is te maken

  Passend is, aansluiten bij:

  - Opleiding

  - Ervaring

  - Capaciteiten

  Loonniveau belangrijk?

  Functie voor minder uren passend?

  12

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Uitvoeringsregels UWV

  Stoelendansmethode

  - Hele functiecategorie opheffen

  - Nieuwe, niet onderling uitwisselbare, functie in het leven roepen

  - Boventallige werknemers in