Actualiteiten Arbeidsrecht - AKD

of 39/39
Actualiteiten Arbeidsrecht • 15 november Tilburg – Philharmonie • 17 november Breda – AKD • 21 november Eindhoven – Novotel • 22 november Den Bosch - Verkadefabriek Hans van Mens & Lennaert de Jong Advocaten Arbeidsrecht
 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Business

 • view

  398
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Actualiteiten Arbeidsrecht - AKD

 • Titeldia

  Actualiteiten Arbeidsrecht 15 november Tilburg Philharmonie 17 november Breda AKD 21 november Eindhoven Novotel 22 november Den Bosch - Verkadefabriek

  Hans van Mens & Lennaert de Jong

  Advocaten Arbeidsrecht

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (14pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Inhoudsopgave

  Agenda

  1. Disfunctioneren onder de WWZ

  2. Uitvoeringsregels UWV

  Herplaatsingsplicht

  Passende functie

  3. Ontslag op staande voet of ontbindingsverzoek?

  4. Financials

  Transitievergoeding aandachtspunten

  Billijke vergoeding in ontbindingsprocedures

  Opeenstapeling van vergoedingen

  WKR, RVU en overige

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Disfunctioneren I

  Definitie uit de wet:

  de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer

  Wanneer reden tot ontslag?

  - Tijdig in kennis stellen;

  - Voldoende gelegenheid tot verbetering;

  - Geen oorsprong in onvoldoende zorg voor scholing of arbeidsomstandigheden.

  3

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Disfunctioneren II

  Succesrate ontslagprocedure wegens disfunctioneren is zeer laag

  VAAN/VVA onderzoek:

  - 80% ontbindingsverzoeken wegens disfunctioneren afgewezen

  Eigen ervaring stemt overeen

  Vol glas nodig

  Bewijsrecht van toepassing

  4

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Interessante uitspraken Rechtbank Amsterdam 28 april 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:2602)

  (uitgebreid dossier, toch afwijzing geen ongeschiktheid)

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 februari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:761)

  (verhouding verbetertraject duur dienstverband)

  Rechtbank Noord-Nederland 2 december 2015 (ECLI:NL:RBNNE:2015:5620) en Rechtbank Limburg 16 september 2015 (ECLI:NL:RBLIM:2015:8010)

  (hang yourself methode)

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 september 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:7300)

  (slechts 2 voortgangsgesprekken)

  5

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Interessante uitspraken Rechtbank Amsterdam 7 december 2015 (ECLI:NL:RBAMS:2015:8752)

  (forceren beindiging bij gebrek aan dossier)

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 augustus 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:6796)

  (verbetertraject van 6 weken)

  Gerechtshof Den Haag 5 juli 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:2430)

  (onvoldoende onderbouwd en geen verbetertraject)

  6

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  7

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Dossieropbouw

  Randvoorwaarden:

  1. Constateer tijdig gebreken in functioneren

  2. Stel de werknemer tijdig op de hoogte beoordelingen, verslagen

  3. Werk aan verbetering met de werknemer

  Verbeterplan met duidelijk omschreven (zie format Verbeterplan):

  - Hoe behoort het functioneren te zijn

  - Wat gaat niet goed

  - Hoe moet het functioneren verbeterd worden

  - Hoe lang duurt het traject (denk aan 4-6 maanden)

  - Wanneer wordt gevalueerd (periodiek, eens per vier weken)

  - Wat zijn de consequenties bij negatief einde traject (nl. einde dienstverband)

  8

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Dossieropbouw

  Monitoring van de voortgang:

  - Heb op de afgesproken momenten gesprekken

  - Bereid de gesprekken goed voor en loop in ieder gesprek na hoe gefunctioneerd wordt en hoe gefunctioneerd moet worden en of er nog aanvullende hulp geboden wordt

  - Leg elk evaluatiegesprek uitgebreid schriftelijk vast en laat de werknemer voor akkoord/gezien tekenen

  - Benadruk de werknemer halverwege en vlak voor het einde van het traject wat een negatief einde betekent (en leg dit schriftelijk vast)

  3. Eindevaluatie voorbereiden

  - Bepaal uitkomst traject

  - Bepaal vervolgstap continuatie (verbetertraject) of einde dienstverband

  - Bij einde dienstverband: bereid voor op exitgesprek een aanbieden VSO

  9

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Uitvoeringsregels UWV

  Status: geen officieel document niet bij of krachtens de wet

  Nadere specificering onderdelen Wet en Ontslagregeling

  Opbouw:

  - Wet

  - Ontslagregeling

  - Toelichting

  10

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Uitvoeringsregels UWV

  Herplaatsing

  - Binnen redelijke termijn Gelijk aan wettelijke opzegtermijn

  - Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd enkel die aflopen binnen de redelijke termijn

  - Verwachte vacatures binnen redelijke termijn

  - werkzaamheden van tijdelijke aard (

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Uitvoeringsregels UWV

  Herplaatsing in een passende functie of een functie die al dan niet middels scholing binnen een redelijke termijn passend is te maken

  Passend is, aansluiten bij:

  - Opleiding

  - Ervaring

  - Capaciteiten

  Loonniveau belangrijk?

  Functie voor minder uren passend?

  12

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Uitvoeringsregels UWV

  Stoelendansmethode

  - Hele functiecategorie opheffen

  - Nieuwe, niet onderling uitwisselbare, functie in het leven roepen

  - Boventallige werknemers in staat stellen te solliciteren

  - Selectie op kwaliteit

  Nog steeds mogelijk te selecteren op kwaliteit?

  13

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Uitvoeringsregels UWV

  Kantonrechter Amsterdam 1 september 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:5654):

  - Oude functie: hoofd zorg

  - Nieuwe functie: hoofd zorg nieuw hoger ingeschaald, cruciale functie

  - Werkneemster uit oude functie solliciteert naar nieuwe niet geschikt

  - UWV verleent toestemming voor opzegging

  - Kantonrechter:

  - Hoger ingeschaald (indicatie van niet gelijkwaardig)

  - Op 4/9 functiewaarderingspunten uit cao hoger dan oude functie

  - UWV terecht geoordeeld dat functie is vervallen

  14

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Uitvoeringsregels UWV

  Jamaar goed opletten!

  - Taken oude (opgeheven) functie nieuwe (niet onderling uitwisselbare) functie

  - onder omstandigheden omgekeerd afspiegelen

  - Eerst bepalen geschikte kandidaten

  - Vaststellen of onder geschikte kandidaten werknemers van oude functie

  - Dan bij voorrang deze werknemers plaatsen

  - Indien meer geschikte kandidaten uit oude functie dan plaatsen in nieuwe omgekeerd afspiegelen (meeste rechten, eerst plaatsen)

  15

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ontslag op staande voet

  of

  ontbinding?

  16

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ontslag op staande voet of ontbinding?

  17

  kg loondoorbetaling (wn) (= voorl. voorz.)

  o. o. st. v. 7:681 verzoek (wn) - tot vernietiging (+ loondoorbetaling en rente en verhoging) Op 1-11-16 - of tot betaling billijke vergoeding

  Voorwaardelijk ontbindingsverzoek (wg)

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ontslag op staande voet of ontbinding?

  bekrachtigt wg naar Hof (spoedappel)

  toewijzing vernietigt

  kg loondoorbetaling (wn) afwijzing

  o. o. st. v. 7:681 verzoek (wn) voorw ontb. verzoek (wg)

  1-11-16 1-12-16 1-6-17

  18

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ontslag op staande voet of ontbinding?

  bekrachtigt

  wg naar Hof

  kg loondoorbetaling (wn) beindiging per

  datum Hof beslissing

  ja, per ontslagdatum

  wn vraagt weer een dienstverband

  (a) vernietiging ontslag bekrachtigt

  o. o. st. v. 7:681 verzoek (wn) nee wn naar Hof herstel per ontslagdatum (binnen 2 mnd) wn vraagt of herstel per datum Hof- beslissing met loonvergoeding (b) handhaving ontslag of geen herstel maar billijke maar bill. vergoeding vergoeding ja wg naar Hof bekrachtigt bekrachtigt maar dan zonder vergoeding

  nee wn naar Hof bekrachtigt alsnog billijke vergoeding 1-11-16 voorw. ontb. verzoek (wg) 1-7-17 1-7-18

  nee

  19

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ontslag op staande voet of ontbinding?

  kg loondoorbetaling (wn)

  o. o. st. v. 7:681 verzoek (wn) bekrachtigt

  toegewezen-wn naar Hof

  herstel per datum beslissing Hof en evt. loonvergoeding of herstel per ontslagdatum

  voorw. ontb. verzoek (wg)

  afgewezen-wg naar Hof bekrachtigt

  beindiging per datum beslissing Hof

  1-11-16 1-1-17 1-1-18

  20

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Kan na ontslag op staande voet een voorwaardelijk ontbindingsverzoek worden ingediend? N.a.v. conclusie A.G. Keus (13 oktober 2016: inz. Mediant / wn, ktr. Enschede)

  1. Geen ja, geen nee.

  2. Zolang er geen beslissing is over het verzoek tot vernietiging dan heeft werkgever belang bij voorwaardelijk ontbindingsverzoek en is werkgever ontvankelijk.

  3. Als in de vernietigingsprocedure nog geen beslissing is gevallen dan kan voorwaardelijk worden ontbonden.

  4. Als kantonrechter het vernietigingsverzoek afwijst dan is er geen belang bij een voorwaardelijk ontbindingsverzoek en wordt het voorwaardelijk ontbindingsverzoek afgewezen.

  5. Als kantonrechter het vernietigingsverzoek toekent dan heeft werkgever belang bij voorwaardelijk ontbindingsverzoek en wordt verzoek behandeld.

  6. De gronden en feiten mogen in het vernietigingsverzoek en in het voorwaardelijk ontbindingsverzoek gelijk zijn.

  21

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ontslag op staande voet of ontbinding?

  HR

  Hof bekrachtigt

  toegewezen - wn hb

  Hof:

  o o st v - herstel per datum beslissing Hof en loonvergoeding

  - herstel per datum ontbindingsbeslissing non actief ontb. verzoek kantonrechter

  e. (verw handelen - geen herstel maar billijke vergoeding

  of nalaten)

  g. (verst arb verh)

  afgewezen - wg hb Hof bekrachtigt

  Hof: - beindiging alsnog per datum beslissing Hof transitievergoeding? opzegtermijn? Nee Hof Den Bosch 3-11-2016

  1-11-16 1-1-17 1-1-18 1-1-20

  22

  DUS BETER

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Transitievergoeding aandachtspunten

  23

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Transitievergoeding aandachtspunten

  1. Maximale transitievergoeding per 1 januari 2017: 77.000,= (nu 76,000,=) of maximaal 12 maanden loon indien formule hoger uitvalt dan maximale transitievergoeding.

  2. Bij vso geen mededelingsplicht m.b.t. transitievergoeding (kantonrechter Utrecht 11 december 2015 ECLI:NL:RBMNE:2015:8803).

  3. Het met opzet onregelmatig opzeggen van de arbeidsovereenkomst waardoor geen transitievergoeding betaald hoeft te worden levert geen misbruik van recht op (kantonrechter Zwolle 31 oktober 2016).

  4. Het is niet toegestaan om een salaris inclusief transitievergoeding overeen te komen. De kantonrechter te Rotterdam acht dit naar inhoud en strekking in strijd met de dwingend rechtelijke bepaling van artikel 7:673 BW. Zon bepaling is nietig (kantonrechter Rotterdam 19 oktober 2016 ECLI:NL:RBROT:2019:7942).

  5. Werkgever mag dienstverband na 2 jaar arbeidsongeschiktheid slapend houden om zo transitievergoeding te omzeilen (o.a. Gerechtshof Den Haag 14 oktober 2016 ECLI:NL:GHDHA:2016:3036).

  24

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  6. Wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag bedrijfseconomische omstandigheden of langdurig arbeidsongeschiktheid volledige compensatie transitievergoeding door UWV (uit Awf) terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 zowel bij vso als bij UWV/ktr. berekening maximaal over periode tot einde loonbetalingsperiode niet meer dan tijdens arbeidsongeschiktheid betaald loon loonsanctieperiode telt niet mee

  7. Ambtelijke aanstelling telt mee voor berekening transitievergoeding bij opvolgend werkgeverschap (Gerechtshof Den Haag 1 november 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3264).

  25

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  8. Transitievergoeding bij overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap. bij een ovo gaat van rechtswege de ancinniteit over en betaalt de oude werkgever geen transitievergoeding. ook bij opvolgend werkgeverschap gaat ancinniteit over en betaalt de oude werkgever geen transitievergoeding. (Gaat niet van rechtswege maar blijkt uit parl. gesch.) Let op: bij opvolgend werkgeverschap gaat het om het verrichten van werkzaamheden waarvoor wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden worden verlangd de aanleiding van het overgaan moet zijn ingegeven door een organisatorische of andere wijziging die zich bij n van de werkgevers voordoet. in afwijking van oude wetgeving zijn de banden tussen oude en nieuwe werkgever niet relevant van opvolgend werkgeverschap is geen sprake als de werknemer zelf opzegt en overstapt speelt o.a. bij overgang van concessies (thuiszorg, schoonmaak, personenvervoer). als oude werkgever (met UWV toestemming) de arbeidsovereenkomst opzegt en werknemer vervolgens bij de opvolgend concessiehouder in dienst treedt, kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap waarbij ancinniteit overgaat en oude werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. anders kantonrechter Amersfoort 25 mei 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2931. In die zaak waren de arbeidsomstandigheden na een aanbesteding bij de nieuwe werkgever (Connexxion) aanzienlijk slechter dan bij de vorige werkgever (Hoektax) en achtte de kantonrechter het redelijk dat de oude werkgever over het arbeidsverleden afrekende c.q. een transitievergoeding betaalde.

  26

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Toegevoegd na seminars (i.v.m. na seminars gepubliceerd arrest van het gerechtshof s-Hertogenbosch) Anders gerechtshof s-Hertogenbosch 27 oktober 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4808.

  In het kader van een concessie zette Allroad buschauffeurs in bij Hermes. Allroad verloor de concessie bij Hermes en Consolid verkreeg die concessie. Allroad verlengde de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een buschauffeur niet om zodoende een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te voorkomen. De buschauffeur trad vervolgens bij Consolid in dienst en bleef voor Hermes rijden. De buschauffeur claimde daarna een transitievergoeding bij Allroad. De kantonrechter wees die transitievergoeding niet toe omdat volgens de kantonrechter in het kader van opvolgend werkgeverschap uit de wetsgeschiedenis zou blijken dat de ancinniteit in het kader van de transitievergoeding overgaat naar de opvolgend werkgever. Het gerechtshof is het daar niet mee eens. Het gerechtshof heeft bepaald dat voor het onderhavige geschil het uitgangspunt dient te zijn dat een transitievergoeding door de oude werkgever verschuldigd is wanneer het initiatief uitgaat van de werkgever en dat dat zowel uit de tekst van de wet als uit de parlementaire geschiedenis volgt. Volgens het hof is het opvolgend werkgeverschap op zichzelf niet leidend voor de vraag of de transitievergoeding verschuldigd is. Uit artikel 7:673 lid 1 BW volgt dat het er om gaat op wiens initiatief de arbeidsovereenkomst is geindigd. Daarbij kan opvolgend werkgeverschap een belangrijke aanwijzing zijn. Omdat het initiatief is uitgegaan van Allroad (omdat Allroad aangaf de arbeidsovereenkomst niet te willen verlengen om zo een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te voorkomen) dient Allroad de transitievergoeding te betalen.

  27

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Billijke vergoeding in ontbindingsprocedures

  28

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Billijke vergoeding in ontbindingsprocedures Woningstichting Beter Wonen Vechtdael handelt ernstig verwijtbaar door tijdens ziekte aan te blijven sturen op beindiging arbeidsovereenkomst. Naast transitievergoeding van 65.000,= wordt een billijke vergoeding van 15.000,= toegekend, dit terwijl de kantonrechter geen billijke vergoeding toekende (Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden 19 augustus 2016 ECLI:NL:GHARL:2016:6882).

  Tijdens een verkeersruzie slaat een werknemer van een transportbedrijf een derde met een ijzeren staaf. Na op non- actiefstelling ontbindt de kantonrechter maar acht e.e.a. ernstig verwijtbaar en kent geen transitievergoeding toe. Het Hof vindt een en ander niet ernstig verwijtbaar en kent wel een transitievergoeding maar geen billijke vergoeding toe. (Gerechtshof Den Haag 24 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2722).

  Werkgever, gebr. Ferwerda B.V. te Leeuwarden (groothandel automaterialen) plaatst cameras om een onrust stokende werknemer in de gaten te houden. De relatie raakt ernstig verstoord. De kantonrechter ontbindt met toekenning van transitievergoeding van 16.000,= en een billijke vergoeding van 48.000,= (2 jaarsalarissen). Cameratoezicht is in strijd met de privacywetgeving en werkgever wordt verweten zich intimiderend te hebben gedragen en te weinig oog te hebben gehad voor een goed functioneren gedurende 20 jaar en de psychische gevolgen voor werknemer (kantonrechter Leeuwarden 24 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:713).

  Idem maar dan werknemers met een korter dienstverband bij Ferwerda. Als hiervoor maar dan de transitievergoeding van 5.000,= en een billijke vergoeding van 15.000,-= (kantonrechter Leeuwarden 24 februari 2016 ECLI:NL:RBNNE:2016:715). Idem als hiervoor maar dan in plaats van de gevorderde billijke vergoeding van 10.000,= een billijke vergoeding van 15.000,= onder het mom van gelijke monniken, gelijke kappen (kantonrechter Leeuwarden 24 februari 2016 ECLI:NL:RBNNE:2016:714).

  Na een dienstverband van bijna 10 jaar verzoekt Best Chauffeurs B.V. om ontbinding vanwege onvoldoende functioneren. De kantonrechter ontbindt met een transitievergoeding van 11.000,= en een billijke vergoeding van 20.000,=. Geen sprake van een zorgvuldig functioneringstraject. Reeds bij eerste gesprek over onvoldoende functioneren werd een vso aangeboden (kantonrechter Enschede 26 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:675)

  29

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Nadat ontslag op staande voet werd vernietigd diende werkgever (garagebedrijf) jegens een automonteur een ontbindingsverzoek in. De kantonrechter ontbindt met toekenning van transitievergoeding van 63.000,= en een billijke vergoeding van 60.000,=. Werkgever heeft na de vernietiging van het ontslag op staande voet niet getracht op enigerlei wijze de arbeidsrelatie te herstellen terwijl dit mocht worden verwacht (kantonrechter Arnhem 27 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:5508).

  UWV wees ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen af. Werkgever (Topicus ICT B.V.) dient ontbindingsverzoek in wegens met directeur verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter ontbindt en kent naast de contractueel overeengekomen beindigingsvergoeding van 100.000,= een billijke vergoeding toe van 100.000,=. Ondanks mediationafspraken heeft werkgever ontslagvergunning bij UWV aangevraagd en vervolgens een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend. Werkgever wist van hartproblemen van werknemer. Alles wijst erop dat werkgever, links om of rechts om tot een einde van de arbeidsrelatie wilde komen (kantonrechter Enschede 7 oktober 2016,ECLI:NL:RBOVE:2016:3870).

  Werkgever (Property NL B.V.) diende bij het UWV een ontslagaanvraag in wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Kort daarna werd werknemer (systeembeheerder) op non actief gezet omdat hij financile bescheiden zou hebben toegeigend. De kort gedingrechter gebood vervolgens Property NL werknemer tot het werk toe te laten. Property NL liet werknemer alleen enkele geringe taken uitvoeren. Werknemer weigerde dat. Kort daarna wees het UWV de ontslagaanvraag af. Vervolgens diende werkgever een ontbindingsverzoek in wegens verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter stelde vast dat de relatie door toedoen van werkgever was verstoord en wees de transitievergoeding van 20.000,= toe. Voor de bepaling van de billijke vergoeding hanteerde de kantonrechter ogenschijnlijk de oude kantonrechtersformule en kwam aanvullend uit op een billijke vergoeding van 40.000= (kantonrechter Amsterdam 29 januari 2016,ECLI:NL:RBAMS:2016:400). Oude kantonrechtersformule 60K

  Kantonrechter heeft op verzoek van Stichting MEE Drechtsteden de arbeidsovereenkomst ontbonden na een mislukt verbetertraject. Kantonrechter kent een transitievergoeding van 36.000,= en een billijke vergoeding van 2.500,= toe. Werkneemster gaat in beroep en vordert 41.000,= billijke vergoeding. Hof oordeelt dat het verbetertraject weliswaar stevig was maar dat een billijke vergoeding niet gerechtvaardigd is en werkneemster moet de billijke vergoeding terugbetalen (Gerechtshof Den Haag 25 .10.2016).

  30

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Tussen manager en collega managers zijn problemen. Werkgever (Spie-ICS) verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ontbinding volgt met toekenning van transitievergoeding van 40.000,= en een billijke vergoeding van 15.000,=. Werkgever is nalatig geweest in het zoeken van een oplossing (kantonrechter Utrecht 18 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:854).

  Werkgever (NMK B.V.) verzoekt kantonrechter te ontbinden wegens ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Kantonrechter ontbindt met toekenning van de transitievergoeding van 5.500,= en een billijke vergoeding van 10.000,=. Verstoring is voor het overgrote deel te wijten aan werkgever omdat werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om de situatie te verbeteren en direct heeft aangestuurd op beindiging van de arbeidsovereenkomst (kantonrechter Alkmaar 25 maart 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:2401)

  Na een dienstverband van 3 maanden wenst werkgever (Securelink Nederland B.V.) het dienstverband te beindigen en stelt werknemer op non-actief. De kantonrechter oordeelt dat werkgever uiterst verwijtbaar heeft gehandeld en kent een billijke vergoeding van 10.000,= toe. (Salaris 7.500 per maand). Werknemer vindt dat te laag en gaat naar het Hof. Het Hof neemt het handelen van werkgever nog zwaarder op en kent een billijke vergoeding toe van 30.000,= omdat werkgever te snel heeft aangestuurd op een beindiging (Gerechtshof Den Haag 23 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2441).

  Werkgever (Capgemini) verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens ernstig verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter ontbindt met toekenning van transitievergoeding van 76.000,= en een billijke vergoeding van 40.000,=. Tussen partijen bestond een discussie over het salaris. Door toedoen van werkgever is deze discussie gescaleerd (kantonrechter Lelystad 21 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2440).

  31

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Opeenstapeling van vergoedingen

  32

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Opeenstapeling van vergoedingen In extreme situaties kan het voorkomen dat een werknemer bij een ontslag op staande voet zowel een billijke vergoeding als een gefixeerde vergoeding (opzegtermijn) als een transitievergoeding krijgt. Hof Den Bosch 23 juni 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:2514 (Snowworld)

  Werknemer komt niet alleen regelmatig te laat op het werk maar vult ook de urenlijst onjuist in. Werknemer is daarvoor gewaarschuwd en met ontslag op staande voet is gedreigd. Desondanks komt werknemer wederom te laat en voert hij wederom de urenlijst onjuist in. Ontslag op staande voet volgt op 28 juli 2016. Werknemer accepteert het ontslag maar verzoekt de kantonrechter te bepalen dat dat ontslag ten onrechte heeft plaatsgevonden en verzoekt de transitievergoeding alsmede de gefixeerde vergoeding (loon over de opzegtermijn) alsmede de billijke vergoeding toe te kennen.

  De kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht werd gegeven (12 november 2015).

  Het Gerechtshof te Den Bosch oordeelde echter anders: gelet op de persoonlijke omstandigheden (privproblemen) gezondheidsklachten en een lang en goed dienstverband acht het Hof geen redenen voor een ontslag op staande voet. Vanwege de onregelmatige opzegging wordt een vergoeding van bijna 6.500,= toegekend. (Gelijk aan opzegtermijn). Vanwege de beindiging van het dienstverband wordt een transitievergoeding van ruim 9.000,= toegekend. Omdat werkgever (Snowworld) naar de mening van het Hof ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, wordt een billijke vergoeding van 6.500,= toegekend.

  33

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Fiscale aspecten einde dienstverband

  34

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Fiscale aspecten bij einde dienstverband

  1. Vergoeding advocaatkosten onder de WKR Factuur mag alleen op naam werknemer. Factuur kan door werkgever netto aan werknemer (of diens advocaat) worden voldaan zonder bijkomende belastingen indien werkgever deze kosten in de vrije ruimte van de WKR benoemt en indien deze kosten worden voldaan uiterlijk bij de laatste eindafrekening (salaris, vakantiedagen en vakantiegeld etc.). Als de vrije ruimte reeds is benut en deze advocaatkostenvergoeding daar buiten valt dan is er een belastingheffing van 80%. Vermijd deze kostenvergoeding als loon aan te merken omdat dan (bij een schaal van 52%) door belastingdruk van 108,3% deze kostenpost ruim verdubbelt.

  35

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  2. Kosten voor outplacement onder de WKR Mag rechtstreeks aan werkgever worden gefactureerd. Betreft een gerichte vrijstelling en kan derhalve onbeperkt, belastingvrij, worden vergoed. Dit geldt tijdens de dienstbetrekking. Onduidelijk is nog hoe de situatie is m.b.t. outplacementkosten na einde dienstverband. Neem de verplichting expliciet in de vso op!

  36

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  3. Spreiding beindigingsvergoeding over meerdere jaren Ook indien de beindigingsvergoeding over meerdere jaren wordt voldaan, is de werkgever voor het maximale tarief inhoudingsplichtig. Werknemer kan in het kader van de IB-aangifte de vergoeding middelen over 3 jaren en om teruggave bij de Belastingdienst verzoeken.

  37

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  4. RVU en langdurige vrijstelling Als de reden voor ontslag/vrijstelling is gelegen in de leeftijd, dan bestaat RVU-risico over het loon dat wordt betaald tijdens de vrijstelling. Als de vrijstelling plaatsvindt om andere redenen (onvoldoende functioneren, ziekte, verstoorde relatie etc.) dan is de vrijstelling niet RVU belast. Indien in het kader van een reorganisatie met name ouderen afvloeien, kan de ontslagvergoeding c.q. de vrijstelling als een RVU worden beschouwd.

  Vragen? Lucille Berkelder of Joost van Benthum

  38

 • TEXT LEVELS

  1

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (40pt)

  Promotie

  Wij houden liever geen afstand

  Vragen? Borrel!