ABAB info, editie maart 2013

download ABAB info, editie maart 2013

of 8

Embed Size (px)

description

ABAB info is een magazine met beknopte en overzichtelijke artikelen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in accountancy, belastingadvies, consultancy, op juridisch terrein en op het gebied van werkgeversdiensten. ABAB info verschijnt vier maal per jaar!

Transcript of ABAB info, editie maart 2013

  • ABAB info Doe er uw voordeel mee ABAB info maart 2013 Akkoord woningmarkt: de belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje Eigen zorgbijdrage AWBZ ouderen flink gestegen Veranderende wetgeving: heffingsrente wordt belastingrente
  • abab.nl2 Akkoord woningmarkt: de belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje Het kabinet heeft een akkoord bereikt op het gebied van de woningmarkt en bouw- sector. In dit akkoord is een fors aantal maatregelen opgenomen. De belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje. Btw-verlaging Vanaf 1 maart 2013 vindt een btw- verlaging van 21% naar 6% plaats voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw gedurende een jaar. Huurverhoging De huurprijzen voor woningen worden verhoogd. Voor huishoudens met een inkomen tot 33.614 geldt een maximale huurverhoging van 1,5%, inkomens tussen 33.614 en 43.000 krijgen maximaal een huurverhoging van 2% en inkomens boven 43.000 krijgen te maken met maximaal 4% huurverhoging. Verhuurdersheffing Woningcorporaties dragen minder snel de verhuurdersheffing af. De verhuurders- heffing bedraagt in 2013 50 miljoen euro en loopt op tot 1,7 miljard euro in 2017. De woningcorporaties betalen de heffing grotendeels uit de opbrengst van de huurverhoging. Corporaties kunnen ook zelf een bijdrage leveren door de opbrengst van extra verkopen van woningen, een hogere efficiency en lagere salarissen. Meer ruimte voor kopers van woningen Het volledig en annutair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning. Ook kunnen de bank en de klant afspraken maken over de aflossingstermijn van de tweede lening, waardoor de looptijd kan worden verlengd naar bijvoorbeeld 35 jaar. U kunt de rente over de tweede lening niet aftrekken van de belastingen. De maand- lasten zullen daardoor de eerste jaren lager uitvallen. Over de gehele periode zijn de kosten echter hoger wanneer u voor een tweede lening kiest. Starters op de woningmarkt Het kabinet hoopt de koopmarkt weer op gang te kunnen krijgen door de bijdrage van het Rijk aan de startersleningen in 2013 te verhogen van 20 miljoen euro naar 50 miljoen euro. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Energiebesparende maatregelen Er komt een investeringsfonds van 150 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen voor zowel verhuurders als eigen woningbezitters. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt tot 600 miljoen euro. Inkomensdaling na inkomensafhankelijke huurverhoging Heeft de huurder te maken met een inkomensdaling, terwijl de huurder eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen? Dan wordt de huurprijs opnieuw berekend naar een bedrag dat rekening houdt met de in het verleden inkomensafhankelijke huurverhoging. De maatregel werkt maximaal twee jaar terug. Privacy inkomensgegevens huurder Huurders hoeven geen inkomensgegevens meer aan de verhuurder te verstrekken. De verhuurder verneemt alleen van de Belastingdienst in welke inkomensgroep de huurder zit. Bent u verhuurder? Dan kunt u de inkomensverklaring uitsluitend gebruiken voor het doen van een voorstel tot huurverhoging. Eigen zorgbijdrage AWBZ ouderen flink gestegen Per 1 januari 2013 wordt een fors hogere zorgbijdrage (AWBZ) betaald voor het verblijf in een verzorgings- en verpleeg- huis. Wie zelf spaargeld heeft, moet dat maar opeten vindt de regering. Hierdoor kunnen ouderen in financile problemen komen. U krijgt maandelijks een rekening zorgbijdrage. Door een wetswijziging per 1 januari 2013 wordt voor de berekening van uw bijdrage niet alleen het inkomen meegeteld maar ook uw vermogen. Heeft u een vermogen (in box 3) dat groter is dan het heffingsvrije vermogen? Dan wordt voor de zorgbijdrage 12% van dit vermogen meegerekend. U heeft (per persoon) recht op een heffingsvrij vermogen van 21.139. Heeft u op 31 december 2012 de AOW- leeftijd bereikt? Dan kan uw heffingsvrij vermogen wat hoger liggen. Zorgbijdrage: interen op vermogen Heeft u een groter vermogen dan het vrijgestelde bedrag? Dan betaalt u een hogere zorgbijdrage. Voor de berekening van uw bijdrage wordt 12% van dit vermogen meegerekend. Dit betekent dat als uw rendement op uw vermogen minder bedraagt dan 12%, en die kans is zeer reel, u zult moeten interen op uw vermogen om uw zorgbijdrage te kunnen voldoen. Berekening zorgbijdrage ook over het vaste vermogen Het komt veelvuldig voor dat het vermogen vastzit: u heeft bijvoorbeeld een vordering op uw kinderen, een (onverkoopbaar) huis, depositos of de beschikking over een tweede woning of grond. Op papier beschikt u dan over vermogen, maar u bezit geen contante middelen die zomaar vrijgemaakt kunnen worden. De eigen bijdrage van een persoon met alleen een AOW en een klein pensioen valt daardoor hoger uit dan het (netto) inkomen dat wordt genoten. Kan ik mijn zorgbijdrage beperken? Er zijn manieren om uw zorgbijdrage te beperken. Bijvoorbeeld door het aanpassen van uw testament, waarin rekening is gehouden met de zorgbijdrage of door toekomstige erfgenamen al vr overlijden aanspraak te geven op uw vermogen. Wij kunnen aan de hand van uw testament en aangifte inkomstenbelasting beoordelen of er mogelijkheden zijn om uw eigen bijdrage nu en in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Voorbeeld Alleenstaande met een AOW ( 13.500) en een vermogen van 400.000 in box 3 betaalt een eigen bijdrage van 2.015 per maand. Heeft deze persoon een vermogen van 25.000 dan bedraagt de zorgbijdrage 610 per maand. U ziet dat u een behoorlijk forse eigen zorgbijdrage betaalt bij een hoog vermogen. De kans is groot dat u hiervoor uw vermogen moet aanspreken. Door uw (box 3) vermogen te verlagen, kunt u uw eigen bijdrage verminderen.
  • abab.nl 3 Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij ABAB Accountants en Adviseurs. Veranderende wetgeving: heffingsrente wordt belastingrente Als blijkt dat u te weinig belasting heeft betaald of is ingehouden (optioneel: door bijvoorbeeld uw werkgever), dan kan het zijn dat u (heffings)rente moet betalen. U kunt dit voorkomen door de Belasting- dienst te verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen. Bij het opleggen van de definitieve aanslag zal het verschil aan te betalen of te ontvangen belasting met de voorlopige aanslag worden verrekend. Per 1 januari 2013 is de renteregeling voor het heffen en vergoeden van rente door de Belastingdienst gewijzigd. De heffingsrente vervalt en wordt vervangen door het begrip belastingrente. Concreet betekent dit dat u sneller rente moet betalen en minder snel rente vergoed krijgt. De belastingrente wordt namelijk pas berekend na 1 juli van het belastingjaar; voorheen was dit na 1 januari. Voor de vennootschapsbelasting (Vpb) is voor deze belastingrente aangesloten bij de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. Voor de inkomstenbelasting (IB) is aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een minimum van 4%. De Belastingdienst berekent belastingrente (4% of 8%) voor aanslagen 2012 en volgende jaren vanaf 1 juli 2013. Hebt u recht op een teruggaaf? Dan vergoedt de Belastingdienst (pas) de rente als uw teruggaafbeschikking niet binnen acht weken is afgerond. Wilt u voorkomen dat u belastingrente moet betalen? Dan raden wij u aan tijdig een voorlopige aanlag aan te vragen. Het ontvangen of betalen van belastingrente is niet de enige reden waarom het belangrijk is om op tijd een juiste voorlopige aanslag aan te vragen. Als u op 1 januari 2013 nog belasting moet betalen, dan telt dit mee voor uw grondslag in box 3 (sparen en beleggen). Immers, u heeft dit geld nog niet uitgegeven. U betaalt over dit bedrag dan onnodig 1,2% (30% van 4%) vermogensrendementsheffing. Wij adviseren onze klanten dan ook om ons over tussentijdse informatie over de resultaatverwachting te voorzien. Wij kunnen er dan voor zorgen dat de te betalen (inkomsten- of vennootschaps)belasting zo laag mogelijk is. Hiermee voorkomen wij dat er onnodig belastingrente moet worden betaald n dat de te betalen belasting zo voordelig mogelijk over de jaren wordt verdeeld. Fiscale voordelen milieu- vriendelijke producten Investeert u in 2013 in milieuvriendelijke producten? Dan kunt u mogelijk een fiscaal voordeel genieten via de MIAVamil- regeling (Milieulijst 2013). Enkele investeringen die vanaf 2013 voor een fiscaal voordeel in aanmerking komen, zijn: Duurzaam hout in (onderdelen van) een product. Bestelauto met koeling op zonnecellen. Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine. Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine. Vogelvriendelijke UV-reflecterende beglazing. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van investeringen die sinds 2013 in aanmerking komen. Indien u gaat investeren in milieuvriendelijke producten, dan raden wij u aan contact op te nemen met n van onze adviseurs. Aanvragen Om gebruik te kunnen maken van MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu- investeringen) moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investerings- verplichting een aanvraag indienen. Meer weten? Heeft u vragen over de MIAVamil- regeling of wilt u weten of een bepaald bedrijfsmiddel in aanmerking komt? Neem dan contact op met de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl. Energielijst 2013 gepubliceerd Investeert u als ondernemer in energie- besparende middelen en duurzame energie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel via de Energie- investeringsaftrek (EIA). Onlangs is de Energielijst 2013 gepubliceerd. Op deze lijst staan energie- besparende bedrijfsmi