ABAB info, maart 2016

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of ABAB info, maart 2016

 • ABAB infoDoe er uw voordeel mee

  1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 1 14-04-11 08:45

  ABAB Accountants en Adviseurs - Postbus 10085, 5000 JB Tilburg - abab.nl

  1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 4 14-04-11 08:45

  ABAB info maart 2016 Top 10 veranderingen in 2016 Nu al duidelijkheid over MIT-regeling in Zuid Nederland VAR definitief ten einde

  Kijk voor het laatste nieuws op onze website!

 • abab.nl abab.nl 2 7

  Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zonder meer geschikt voor het nemen van financile beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

  In 2016 is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) er voor iedereen Bent u van plan in 2016 een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pellet-kachel aan te schaffen? Dan is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) mogelijk interessant voor u! De ISDE-regeling opent in 2016 en heeft tot doel het gasverbruik voor verwarming van huishoudens en bedrijven te verminderen.

  Particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken worden financieel ondersteund. Alle apparaten die in aanmerking komen voor deze regeling zijn terug te vinden op speciaal voor de ISDE opgestelde apparatenlijsten.

  AanvragenSubsidie kan worden aangevraagd van 4 januari 2016 tot en met 31 december 2016. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de energieprestatie en het soort apparaat dat wordt aangeschaft. De regeling is toegankelijk voor particulieren en bedrijven. De aanvraag verschilt echter. Bedrijven kunnen alleen subsidie aanvragen indien de investering vooraf is goedgekeurd door de subsidieverstrekker. Particulieren kunnen de subsidie achteraf aanvragen en hebben vooraf dus geen goedkeuring nodig.

  Subsidieregeling SDE+ voor hernieuwbare energie vanaf 1 maart 2016 open Bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren kunnen ook in 2016 gebruik maken van de subsidie-regeling Stimulering Duurzame Energie-productie (SDE+). In 2016 is meer budget beschikbaar dan in 2015. Over twee open- stellingen wordt ongeveer 8 miljard verdeeld. Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen voor subsidie zijn biomassa, geothermie, water, wind en zon. Daarnaast heeft wind op zee een eigen budget.

  De kostprijs voor de opwekking van energie uit hernieuwbare energiebronnen is duurder dan opwekking van grijze energie. De SDE+ vergoedt dit verschil in kostprijs tussen groene en grijze energie over een periode die afhankelijk is van de technologie (5, 8, 12 of 15 jaar). De vergoeding per kWh is bekend. Tijdens de berekening van de subsidie wordt, afhankelijk van de investering, uitgegaan van een basisvergoeding per kWh. Op deze basisprijs wordt een correctie in mindering gebracht. Deze correctie wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Het te ontvangen subsidiebedrag kan hierdoor per jaar verschillen.

  Wij helpen u graagBelangrijk bij de SDE+ regeling is dat de subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst, maar dat de subsidie hoger wordt naarmate een aanvraag later wordt ingediend. Daarom is het verstandig advies in te winnen over het geschikte moment van indienen. Hier helpen de adviseurs van Subsidiefocus u graag bij. De eerste ronde wordt op 1 maart opengesteld en voor het indienen van een subsidieaanvraag is een juiste offerte nodig. Daarom loont het de

  ook nog in 2017. Voor personenautos waarvoor geen vrijstelling geldt, is de BPM hoger naarmate de CO2-uitstoot hoger is.

  Boete voor personeel inlenen?Als u weleens personeel inleent voor uw onderneming, loopt u het risico op hoge boetes. Als u de zaken niet goed geregeld heeft, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de afdracht van loonheffingen en btw van de uitlener. Ook moet u ervoor waken dat u zaken doet met een geregistreerde uitlener.

  Inlenen houdt in dat personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer, onder uw leiding of toezicht werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent.

  Bezwaar tegen btw privgebruik auto niet opnieuw nodigHeeft u in het verleden bezwaar gemaakt tegen de aangegeven btw over het priv-gebruik van de auto, dan is opnieuw bezwaar maken voor 2015 niet nodig.

  Ondernemers die de auto van de zaak ook priv gebruiken, moeten in de laatste btw- aangifte over 2015 de btw over dit priv-gebruik aangeven en betalen. Die jaarlijkse btw-correctie voor de auto van de zaak staat al enige jaren ter discussie.

  De Belastingdienst heeft aangegeven dat ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen de aangegeven btw voor het priv-gebruik van de auto over 2011, 2012, 2013 of 2014, dit voor 2015 niet opnieuw

  TipOndernemers kunnen voor een bestelauto een beroep doen op een vrijstelling BPM. De belangrijkste voorwaarde is dat meer dan 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijke kilometers zijn.

  hoeven te doen. De Belastingdienst neemt het bezwaar namelijk ook automatisch voor 2015 in behandeling. Twijfelt u of er de afgelopen jaren bezwaar is gemaakt, neem dan contact met ons op.

  Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioenregelingDe ondernemingsraad (OR) krijgt in de toekomst mogelijk meer invloed op de pensioenregeling van werknemers. Hiervoor is onlangs een wetsvoorstel ingediend. Het is de bedoeling dat de OR in de toekomst het recht krijgt om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. De OR heeft dit instemmingsrecht nu alleen als een werkgever een pensioenregeling wil vast-stellen of intrekken.

  De OR krijgt geen instemmingsrecht als de pensioenafspraken al inhoudelijk zijn geregeld in bijvoorbeeld een cao of als de pensioenovereenkomst is onder-gebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De keuze voor een bepaalde pensioenuitvoerder blijft aan de werkgever.

  Maak gebruik van uw premiekortingenVoor bepaalde werknemers heeft u mogelijk ook in 2016 recht op premie-kortingen. Hiermee verlaagt u de te betalen loonheffingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rekenhulp ontwikkeld waarmee u kunt controleren of u recht heeft op deze kortingen.

  Met behulp van de rekenhulp kunt u beoordelen of u recht heeft op de premie- korting voor de oudere, de arbeids-gehandicapte of de jongere werknemer. Hiernaast geeft de rekenhulp antwoord op de vraag hoe hoog deze premiekorting in uw geval is, hoe lang u de korting kunt toepassen en hoe u deze moet toepassen.

  Top 10 veranderingen in 2016 Zoals elk jaar zijn ook in 2016 regels gewijzigd en nieuwe regels in werking getreden. Daarom voor u een top 10 van veranderingen per 1 januari 2016 specifiek voor de ondernemer.

  1. De kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk die tot 2016 onder de RDA (Research en Development Aftrek) vielen, vallen voortaan onder de S&O-afdrachtvermindering.

  2. Het percentage van de Energie- investeringsaftrek (EIA) is fors gestegen van 41,5% (2015) naar 58% (2016). U komt voor de EIA in aan-merking als u investeert in energie- besparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het moet gaan om bedrijfsmiddelen vermeld op de Energielijst 2016.

  3. Als ondernemer of directeur-groot-aandeelhouder bent u meer kwijt aan de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. U betaalt 5,5% (2015: 4,85%) over een maximum-bijdrageloon van 52.763 (2015: 51.976).

  4. Vanaf boekjaar 2016 kan de jaar-rekening van uw bv alleen nog digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

  5. De drempel om per kwartaal een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen, is verlaagd van 100.000 naar 50.000.

  6. Als inlener of aannemer kunt u voor vrijwaring van inleners- of ketenaan-sprakelijkheid niet meer rechtstreeks bij de Belastingdienst storten op WKA-depots. Vrijwaring kan nog wel worden verkregen. Dit doet u door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening van de uitlener of onder- aannemer. Zo kunt u de inleners- of ketenaansprakelijkheid beperken of voorkomen.

  7. De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) verdwijnt per 1 mei 2016. Deze wordt vervangen door modelovereenkomsten.

  Soort auto Bijtelling CO2-uitstoot* Nulemissie 4% 0Zr zuinig 15% 1 t/m 50Zuinig 21% 51 t/m 106Overig 25% vanaf 107

  *(g/km) alle brandstofsoorten

  8. U mag voortaan geen gratis plastic tasjes meer meegeven aan uw klanten. Hiervoor geldt vanaf dit jaar een verbod. U moet dus voortaan een vergoeding vragen. Er is een uit- zondering voor tasjes dunner dan 15 micron.

  9. Met ingang van 1 juli 2016 vervalt de mogelijkheid om de motorrijtuigen-belasting voor een heel jaar in n keer te betalen. Heeft u een auto met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 g/km? Dan betaalt u voortaan ook motor-rijtuigenbelasting. Dit is de helft van het tarief voor een gewone personenauto.

  10. Overweegt u een nieuwe auto van de zaak waarmee u ook priv rijdt, houd dan rekening met de volgende bij-tellingspercentages die gelden voor het jaar 2016:

  TipVanaf 2017 zijn er waarschijnlijk nog maar drie bijtellingscategorien. De standaardbijtelling (nu 25%) is dan vermoedelijk 22%. Een verschil dus van 3%. Kunt u de aanschaf van een standaardbijtellingauto nog uitstellen, wacht dan tot 2017.

 • abab.nl abab.nl 6 3

  moeite om nu al contact op te nemen met n van onze adviseurs.

  Asbestsanering in 2016: alle subsidiemogelijkheden op een rijIn 2016 zijn er verschillende subsidie-regelingen beschikbaar die interessant zijn wanneer u een asbest dak gaat saneren. Hierbij een overzicht v