Search results for APRIL 2012

Explore all categories to find your favorite topic

Invalid document format

1Samenspraak | 2012 | APRIL 2012 Eva Nass en John Wijnmaalen Initiatiefnemers deelname Alpe dâHuZes Ruimtevluchten vanaf Curaçao Gezondheidsrisicoâs en aansprakelijkheid…

24 april 2012 Dag van de Vakdidactiek Woonboot Pascal Siuzdak – Luc Smets Vestiging KORTESSEM Kortessem OV1- OV2 – 1ste jaar OV3(observatiejaar) Vestiging BORGLOON Borgloon…

G R A S S H O P P E R S DE R E B O U N D T 071 407 23 87 ⢠F 071 407 64 75 ⢠Voorstraat 92/94 ⢠2225 ET Katwijk www.dewit-totaal-e-techniek.nl ⢠info@dewit-elektro.nl…

JIM TAIHUTTU ‘KROONPRINS HEEFT VAST GEEN MOLUKSE VRIENDEN’ ARMOEDE DERTIGERS STEEDS VAKER IN HET NAUW A P R I L 2 0 1 2 | J A A RGANG 3 | N UMME R 1 2 | WWW. Z U I DMAGAZ…

Spaar papier en geef u op als digitaal abonnee! Stuur een mail naar de redactie: redactietk@gmail.com === MOZAÏEK Het maandblad van de Tuindorpkerk Nr 7, 1 april 2012 MOZAÏEK…

oosterzon april 2012 >> 1 - april 2 012 Stiltesteen langs de Schansstraat Verkeersveilig- heid (p.3) Milieuweek (p.4) Seniorenloket (p.6) Sociaal Huis (p.7) Jeugdboekenweek…

Magazine voor commercieel onroerend goed JAARGANG 12 • NR. 2 • NAJAAR 2010 PARTNER IN DYNAMIS www.ooms.com Weet wat er leeft Magazine voor commercieel onroerend goed…

Huis-aan-huisblad voor de gemeente Voerendaal Verschijnt maandelijks gratis op 5800 adressen jaargang 51 nummer XX maand 2012 OnderOns 1962-2012 jaargang 51 nummer 597 april…

Erevoorzitter: Mevr. E.R. Wouda Ereleden: J.F. Koolmeijer, O.G. Steegstra, B.J.F. Stijger Bestuursleden: M. Gijzelaar Telefoon: 0297 - 593971 Voorzitter E-mail: voorzitter@wvdekoenen.nl…

ât Sprintje Afz: A.R.V. ILION ZOETERMEER , Postbus 7056 , 2701 AB Zoetermeer Wethouder van sportzaken mevrouw Mariëtte van Leeuwen opent samen met haar dochter de nieuwe…

Waarom wil Jeroen géén bloemen? Wie wint de Schoolkrant Award? Lees onze opinie over Echt Scheiden Koninginnedag staat weer voor de deur Van der Takstraat 31 • 3071 LK…

Het carillon van Leiden door Clariet Boeye Klokgelui Sommige dingen lijken zo vanzelfsprekend dat je er aan voorbij gaat. Zoals het gelui van klokken. Je hoort het wel, maar…

1. WelkomICT in de klas: de school en de docentKennis en vaardigheden anno 2012Presentatie door Paul de Maat4 april 2012 2. ProgrammaVoorstellenCED-Groep en ICTVisieSpelDocentvaardighedenOp…

ât Pereproatje Nieuwsbrief, editie april 2012 Colofon ât Pereproatje wordt twee keer per jaar uitgegeven. Het is bedoeld als informatie voor alle leden van de RSV-Axel.…

1 theater België ⢠Belgique P.B. 3500 HASSELT 1 12/2365 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 P108029 AmsterdAm BAroque soloists theAtermAkershuis de queeste De gouden draak…

JAARGANG 103 | NUMMER 4 | APRIL 2012 Nederland is klaar voor recycling drankenkartons | Afval is de enige grondstof die we hebben | Mei wordt Nationale Kledinginzamelmaand…

Kindermishandeling Stille getuigen spreken Heilzame apenpoep Chromosoom in de gehaktmolen Het spaakbeen waarschuwt apr i l 2012 | nummer 4 1 avondje uit 1 week ziek EEn niErpatiënt…

Kris Eelen zet artiesten in het podiumlicht m a g a z i n e april 2012, 11de jaargang, nr 110 Fiets met Onderox de Kempen door Kempens koppel opent hotelletje in Westende-Bad…

RUIS APRIL 2012 - 78 mAAndeLIjks mInImAGAZIne Rond nIeuwe muZIekeen GRATIs uITGAve vAn kRAAk vZw www.kRAAk.neT /RuIs RUIS 2 - APRIL 2012 AGENDACOLOFON Ruis verschijnt maandelijks,…