Download - 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

Transcript
Page 1: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

1© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

GFK SUPERMARKTKENGETALLEN

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Page 2: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

2© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

Omzetdaling supermarkten november.Zondag wint aan populariteit. Consumentenvertrouwen herstelt verder maar niet voor voeding. Voedingsbarometer daalt naar -21.7%.

De afgelopen maanden is de ontwikkeling van de omzetgroei in de supermarkt omgeslagen van een forse groei naar een daling.

In november 2013 is de supermarktomzet voor het eerst dit jaar gedaald nl. met -0.6% van €3.19 miljard (november 2012) naar €3.17 miljard (november 2013).

Omzet groei Aantal kassabonnen

Omzet per kassabon

Maart/April + 4.3 + 2.6 + 1.7

Mei + 3.9 + 1.3 + 2.6

Juni + 3.9 + 1.9 + 2.0

Juli + 3.2 + 0.4 + 2.8

Augustus + 1.5 + 0.6 + 0.9

September + 1.3 + 1.0 + 0.3

Oktober +0.2 - 0.0 + 0.2

November -0.6 -1.4 +0.8

De daling wordt veroorzaakt door minder bezoeken aan de supermarkt (-1.4%). De omzet per bezoek steeg licht (+0.8%) nl. van €21.70 (november 2012) naar €21.78 (november 2013).

Supermarktomzet november 2013

Page 3: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

3© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

Consumentenvertrouwen verbetert verder: consument bezuinigt meer op voeding. Voedingsbarometer daalt van -17.5% naar -21.7%.

Ruim 1 op de 3 huishoudens (34.8%) geeft aan het afgelopen jaar minder en ruim 1 op de 8 huishoudens meer aan de dagelijkse boodschappen uit te hebben gegeven. Per saldo een score van -21.7% in december (november -17.5%).

Het consumentenvertrouwen verbetert verder in december naar -22 (november -28). Hoewel nog negatief lijkt er sprake van een toenemend vertrouwen.

Naast het consumentenvertrouwen meet GfK nu maandelijks middels de GfK Voedingsbarometer de perceptie van het huishoudbudget voor voeding bij de consument middels een drietal vragen.- Afgelopen jaar meer, minder of evenveel uitgegeven aan dagelijkse boodschappen?- Indien meer of minder op welke manier?- Verwacht u de komende 12 maanden meer, minder of evenveel uit te geven aan de dagelijkse boodschappen?

De huishoudens die meer uitgeven kochten meer producten of werden geconfronteerd met prijsverhogingen. De huishoudens die minder uitgaven bespaarden vooral door meer aanbiedingen of huismerken te kopen of vaker naar een goedkopere supermarkt te gaan.

Page 4: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

4© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

Sinds oktober herstel in consumentenvertrouwen. Weer bijna op niveau 2009/2010.

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

December 2009: -16

December 2010: -17

December 2011: -48

December 2012: -51

December 2013: -22

Oktober 2013: -46

Page 5: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

5© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

GfK Voedingsbarometer December 2013 Meer of minder uitgaven gedaan?

Heeft u de afgelopen 12 maanden meer, minder ...

34.8

52.0

13.1

Meer

Evenveel

Minder

N= 1.466

Op welke manier bent u meer gaan uitgeven aan uw dagelijkse boodschappen? %

Ik ben minder aanbiedingen gaan kopen 4Ik ben meer A-merken gaan kopen en minder huismerken (in het algemeen) 7

Ik ga naar een duurdere supermarkt 7

Ik koop minder vaak voordeelverpakkingen 7

Ik koop duurdere producten binnen één productcategorie 3

Ik koop meer eten en drinken 27

Anders 61

Op welke manier bent u minder gaan uitgeven aan uw dagelijkse boodschappen? %

Ik ben meer aanbiedingen gaan kopen 63

Ik ben minder A-merken gaan kopen en meer huismerken (in het algemeen) 42

Ik ga naar een goedkopere supermarkt 52

Ik koop vaker voordeelverpakkingen 32

Ik koop goedkopere producten binnen één productcategorie 35

Ik koop minder eten en drinken 32

Anders 10

Met name ‘gestegen prijzen’

Page 6: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

6© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

GfK Voedingsbarometer December 2013Meer of minder verwachte uitgaven?

Verwacht u de komende 12 maanden meer, minder...

23.5

68.9

7.6

Meer

Evenveel

Minder

N= 1.466

Actuele score: -21.7 (-17.5)

Verwachte score: -15.9 (-12.8)

Score berekend op basis van antwoorden

‘meer uitgeven’ en ‘minder uitgeven’

Page 7: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

7© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

Zondagomzet

Vooral jongeren en alleenstaanden maken veel gebruik van de zondagopening terwijl gepensioneerden er beperkt gebruik van maken. Vooral in de 3 grote steden wordt er veel op zondag boodschappen gedaan in tegenstelling tot de 3 noordelijke provincies.

Het zondagaandeel binnen de totaal supermarktomzet blijft stijgen. Van de totale supermarktomzet wordt nu 2.6% op zondag gerealiseerd. In 5 jaar is de omzet fors gestegen van €225 miljoen (2008) naar €861 miljoen (voorschrijdend jaar 2013)

Ruim de helft van de huishoudens (56%) doet gemiddeld 6.6x per jaar boodschappen op zondag.

Page 8: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

8© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 55.7%) steeds vaker (nu 6.6 x) op zondag boodschappen doen. Bijna driekwart van de zondagomzet op de zondagmiddag.

Zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012MAT Q3

2013

% kopende huishoudens op zondag 28.1 27.2 32.0 36.3 40.5 52.6 55.7omzetaandeel zondag 0.69 0.75 0.90 1.16 1.49 2.25 2.58bezoekfrequentie zondag 3.43 x 3.78 x 4.03x 4.55x 5.16x 6.18x 6.60xbesteed bedrag per bezoek (€) op zondag 20.47 21.92 21.51 21.37 21.85 21.32 21.61

Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MAT Q3 2013

Totaal supermarkten 0.69 = 100%0.75 = 100% 0.90=100% 1.16=100% 1.49=100% 2.25=100% 2.58=100%

Ochtend (voor 12 uur) 24.1 20.7 16.8 14.7 14.0 18.0 18.8Middag (tussen 12 en 18 uur) 71.6 74.3 75.3 76.2 76.5 74.2 73.8Avond (na 18 uur) 4.3 5.0 7.9 9.1 9.5 7.8 7.3

Page 9: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

9© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 2.58% in MAT Q3 2013, oftewel € 860 miljoen. Vrijdag en zaterdag zijn belangrijkste verkoopdagen.

Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012MAT Q3

2013

Maandag 10.73 11.47 11.74 11.79 11.44 11.56 12.11Dinsdag 11.32 11.52 12.06 11.92 11.76 11.08 10.43Woensdag 14.25 14.08 14.49 14.30 14.09 13.62 13.60Donderdag 16.12 15.94 15.53 16.35 15.81 15.55 15.61Vrijdag 24.30 23.63 23.08 22.97 23.84 23.52 23.25Zaterdag 22.60 22.63 22.19 21.50 21.57 22.43 22.42Zondag 0.69 0.75 0.90 1.16 1.49 2.25 2.58

Absolute omzet 2007 2008 2009 2010 2011 2012MAT Q3

2013

Totale supermarktomzet (x miljard) 28.3 30.0 31.1 31.4 32.2 32.6 33.4Zondagomzet (x miljoen) 195 225 280 364 480 740 861

+15% +24% +30%Omzetgroei jaarbasis +32% +54% +16%

Page 10: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

10© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

Tweeverdieners

- 2 persoons huishouden

- geen kinderen

- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)

Jonge Alleenstaande

- 1 persoons huishouden

- geen kinderen

- Jonger dan 40 jaar

HH met kinderen, beperkt inkomen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen < € 2300,-

Welgestelde HH met kinderen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen > € 2300,-

Alleenstaande (40-65 jaar)

- 1 persoonshuishouden

- Geen kinderen

- 40 – 65 jaar

Kostwinner (2p)

- 2 persoons huishouden

- Geen kinderen

- Max. 1 persoon werkt fulltime

Gepensioneerden, beperkt inkomen

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen < € 1700,-

Welgestelde gepensioneerden

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen > € 1700,-

GfK Life CycleHuishoudensverdeling binnen Nederland

Page 11: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

11© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

Jongeren en alleenstaanden maken relatief het meest gebruik van de zondagopening. Aandeel van de zondag is beperkt bij de gepensioneerden, groeit wel langzaam.

Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MAT Q3 2013

Totaal supermarkten 0.69 0.75 0.90 1.16 1.49 2.25 2.58

Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 1.85 2.18 2.49 3.03 3.66 5.36 5.80

Tweeverdieners 1.01 1.25 1.74 2.20 2.65 3.39 3.86

Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 0.54 0.63 0.81 1.08 1.28 2.08 2.40

Huishoudens met kinderen, welgesteld 0.69 0.67 0.77 1.00 1.52 2.25 2.80

Kostwinner (2p) 0.52 0.52 0.60 1.07 1.36 2.09 2.23

Oudere alleenstaanden (40-65 jaar) 0.99 0.92 1.06 1.49 1.87 2.79 3.39

Gepensioneerden, beperkt inkomen 0.37 0.37 0.44 0.48 0.67 1.10 1.17

Gepensioneerden, welgesteld 0.46 0.46 0.55 0.56 0.60 1.02 1.15

Page 12: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

12© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

District III: Noord

District IV: Oost

District V: Zuid

District II: Rest West

District I: 3 Grote steden +agglomeraties

(Den Haag, Amsterdam, Rotterdam)

Districten in Nederland(districtsindeling volgens GfK)

District I Grote Steden > Amsterdam, Rotterdam en Den Haag + agglomeraties District II Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief Grote Steden

District III Friesland, Groningen en Drenthe District IV Overijssel, Flevoland en Gelderland District V Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Page 13: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

13© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

Groot verschil tussen de districten qua zondag omzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden en het Noorden van het land. In alle regio’s groeit het zondag aandeel.

Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MAT Q3 2013

Totaal supermarkten 0.69 0.75 0.90 1.16 1.49 2.25 2.58

District I: 3 Grote steden + agglomeraties 1.66 2.05 2.37 2.78 3.93 4.79 5.23

District II: Rest West 0.53 0.53 0.78 0.94 1.13 2.00 2.35

District III: Noord 0.33 0.16 0.17 0.26 0.33 0.61 0.92

District IV: Oost 0.54 0.58 0.67 0.94 1.13 1.55 1.63

District V: Zuid 0.52 0.58 0.64 0.97 1.18 2.23 2.68

Page 14: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

14© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Week Week Week Week Week 44 45 46 47 48

Omzet (x 1.000)

2012 €638,287 €626,935 €627,144 €644,508 €656,731

2013 €635,096 €625,548 €622,754 €644,302 €646,880

% Groei t.o.v. 2012 -0.5 -0.2 -0.7 0.0 -1.5

Kassabonnen (x 1.000)

2012 29,139 29,400 29,521 29,605 29,477

2013 29,043 29,497 29,006 28,841 28,776

% Groei t.o.v. 2012 -0.3 0.3 -1.7 -2.6 -2.4

Omzet per kassabon

2012 €21.90 €21.32 €21.24 €21.77 €22.28

2013 €21.87 €21.21 €21.47 €22.34 €22.48

% Groei t.o.v. 2012 -0.2 -0.5 1.1 2.6 0.9

Cumulatief (t/m week 48) 2012 2013 2012 2013

€29,840,103 €30,613,860 2.6 €21.67 €22.10 2.0

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

Page 15: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

15© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

26.1 26.2 27.2 28,275,028.

0

30,034,483.

0

31,100,000.

0

31.4

32,232,480.

032,587,032.

8

32.2 32.6

Historie Supermarktomzetten (€)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

€19.47 €19.52€20.36

€20.92€21.85 €21.89 €22.10 €22.14 €21.88

Historie bedrag per kassabon (€)

+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

+3.4%

+0.2%

* 2009 o.b.v. 53 weken

* 31.7

* +5.4%

* € 21.91

* +0.3%

+1.2%

+1.0%

+2.6%

+0.2%

+1.1%

-1.2%

Page 16: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

16© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2012-2013

Totale omzet (x 1.000)

2012

Totale omzet (x 1.000)

2013

Groei tov 2012

Omzet per kassabon

2012

Omzet per kassabon

2013

Groei tov 2012

Januari (week 1 t/m 5) € 3,008,157 € 3,128,961 4.0 € 21.35 € 22.17 3.8

Februari (week 6 t/m 9) € 2,451,224 € 2,515,098 2.6 € 21.88 € 22.20 1.5

Maart (week 10 t/m 13) € 2,439,249 € 2,705,250 10.9 € 21.56 € 23.31 8.1

Q1 (week 1 t/m 13) € 7,898,630 € 8,349,309 5.7 € 21.58 € 22.53 4.4

April (week 14 t/m 17) € 2,547,711 € 2,494,719 -2.1 € 22.34 € 22.08 -1.2

Mei (week 18 t/m 22) € 3,155,379 € 3,279,898 3.9 € 22.40 € 22.97 2.6

Juni (week 23 t/m 26) € 2,535,630 € 2,635,277 3.9 € 22.02 € 22.47 2.0

Q2 (week 14 t/m 26) € 8,238,719 € 8,409,894 2.1 € 22.26 € 22.54 1.3

Juli (week 27 t/m 31) € 3,078,209 € 3,175,261 3.2 € 21.24 € 21.83 2.8

Augustus (week 32 t/m 35) € 2,485,741 € 2,522,705 1.5 € 21.02 € 21.20 0.9

September (week 36 t/m 39) € 2,462,877 € 2,494,008 1.3 € 21.29 € 21.34 0.3

Q3 (week 27 t/m 39) € 8,026,827 € 8,191,974 2.1 € 21.20 € 21.49 1.4

Oktober (week 40 t/m 43) € 2,482,321 € 2,488,103 0.2 € 21.55 € 21.59 0.2

November (week 44 t/m 48) € 3,193,605 € 3,174,580 -0.6 € 21.70 € 21.87 0.8

December (week 49 t/m 52) € 2,746,930 € 24.40

Q4 (week 40 t/m 52) € 8,422,856 € 22.48

Page 17: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

17© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Best

edin

gen

in e

uro'

s (x

1.0

00)

Weken in het jaar

2011 2012 2013

GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 2.5 5.6 6.5 3.1 2.4 1.7 -0.9 4.4 5.2 3.0 8.1 8.5 23.4 -21.0 17.1 -1.0 2.1 2.7 4.4 17.6 -9.2 6.6 3.6 2.5 6.4 3.2

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521.8 3.1 3.4 4.4 3.1 2.1 0.1 3.0 0.8 2.0 3.3 0.9 -1.1 2.2 1.1 -1.7 -0.7 -0.5 -0.2 -0.7 0.0 -1.5

Page 18: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

18© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Aan

tal k

assa

bonn

en (

x 1.

000)

weken in het jaar

2011 2012 2013

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 0.0 2.0 -1.2 -2.3 2.3 2.8 -2.8 1.4 3.1 0.7 2.0 2.6 4.4 -14.6 16.1 -1.2 -0.1 2.4 -0.5 6.9 -6.3 5.1 0.6 4.1 1.2 1.6

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52-0.7 -0.7 0.1 1.9 1.3 0.9 -0.5 1.3 1.3 0.4 0.3 0.2 3.1 1.6 -0.1 -0.8 -0.5 -0.3 0.3 -1.7 -2.6 -2.4

Page 19: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

19© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

bedr

ag p

er k

assa

bon

weken in het jaar

2011 2012 2013

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 2.5 3.5 7.8 5.5 0.1 -1.1 2.0 3.0 2.1 2.2 6.0 5.8 18.2 -7.5 0.9 0.2 2.2 0.3 4.9 10.0 -3.0 1.4 3.0 -1.5 5.1 1.6

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522.5 3.8 3.4 2.5 1.8 1.1 0.6 1.7 -0.5 1.7 3.0 0.7 -4.0 0.6 1.3 -0.9 -0.2 -0.2 -0.5 1.1 2.6 0.9

Page 20: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

20© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013

0162-384278

Retail Insights DirectorJoop Holla

06-55323114

[email protected]

Meer informatie?

vindt u op:

op gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL))