ZZP Jaarboek 2014/2015

of 240

 • date post

  07-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZZP Jaarboek 2014/2015

 • 7/21/2019 ZZP Jaarboek 2014/2015

  1/240

  UUQ Ennrhblc

  81>=/81>=

  KZHI5

  ;76-;1-688:?8-1-1

  Fbbomspbisbrs5KIG, @KIK, _kjtbr @uimk, VVK`b li Ukggb

  Zpbisbrs, lmknpnrtilrs li `lml-kiktkntkloil`lrs5HIX Ikluwsrnmkb, Lxnjt, OnstOdlx, OrlldnijlOnjtbrkig, Gdulm, KIG, Kitlrpbdks, @ningl-

  `lithblc.id, @nipbwlrGrbup Zbdutkbis, @kjfnld Qngl, @KIK, Ztnig @Z, _kjtbr @uimk,

  VVK`b li Ukggb.

  Fni ml Grbbt (OZ Grblp), Fugb-Eni Xuts (UkQjbib`y), Elrbli Zncclrs (_kjtbr @uimk), Eb-

  fni @nrrkic (UUQ Ilmlrdnim), Ebrks Dnimcrbbi (]rkhl Wlh`nrcltkig), Ebsel Mn`s`n (EB

  Jnmlnu), @nrtkei Qliilcn`p (Kcwbrmzzplr.id), @nsjfn Znitlgblts (@NZEB Zbjknd @lmkn

  Zlrvkjls), Iklds Fuks`nis (OnstOdlx ^undkty Zburjkig), Iklds vni Hlrcld (Qdnilt Kitlrk`),

  Qlrry vni Hllc (DkiclmKitbXlsudts), Qklrrl Zpnikics (]QB @ngnzkil), Xbh ml Dnnt (Ztnig

  @Z) li Zlitkik Gruihlrg (Ki@bvl`lit).

  Jbpyrkgfts 81>=, _kjtbr@uimk H._.

  Nddl rljftli vbbrhlfbumli. Iklts ukt mlzl bpgnvl `ng wbrmli vlrvlldvbumkgm, bpgl-

  sdngli ki lli glnutb`ntksllrm glglvlishlstnim, bo bplihnnr gl`nnct, ki likgl vbr` bo

  bp likgl wkezl, fltzke ldlctrbiksjf, `ljfniksjf, mbbr obtbcbpkli, bpin`li, bo bp likgl

  nimlrl `niklr, zbimlr vbbrnognniml tblstl``kig vni ml uktglvlr.

  Ml kifbum vni mkt hblc ks `lt zbrg sn`liglstldm. Mlsbimnics cni ml uktglvlr ikltnnisprncldkec wbrmli glstldm vbbr lvlituldl obutli, ibjf cuiili nni ml kifbum rljftli

  wbrmli bitdllim. Ml olktli li jkeolrs mkl ki flt hblc wbrmli glibl`m, cb`li vbbrt ukt

  bimlrzblcsrlsudtntli vni ml UUQ Hnrb`ltlr bvlr ml enrli 81>: li 81>=.

  JbdbobiUUQ Ennrhblc 81>=/81>

 • 7/21/2019 ZZP Jaarboek 2014/2015

  4/240

  Jbdbobi :

  Kifbumsbpgnvl =

  _bbrwbbrm 6

  \ktdlg vlrcklzkig >>

  Ztnrtli >?

  Uzp-kitlrvklw >6

  Olrry vni Wkdglihurg - Hbuwcltlis.id

  Lxplrtnrtkcld 88

  @nrtkei Qliilcn`p - Kcwbrmzzplr.id

  Iltwlrcli & sbjknd `lmkn 8

  Xkjfnrm Hbrmls - Ukggb

  Bpmrnjftli & tnrklvli :16

  Cntkicn Ebigckim - KIG

  Uzp-kitlrvklw >>:

  Xli Mldskic - Xkic Qliskbli

  Flt Ikluwl Wlrcli

  >>7

  Olktli li jkeolrs >>6

  Uzp-kitlrvklw

  >81Dnrs Zrlisli

  Lxplrtnrtkcld >8:

  Qntrkjc Huiikc - VVK`b

  ]bp->11 Bimlril`lrs >8>6

  Qbrtrlttli vni hlstl bimlril`lrs >81

  ]bp->11 Bpmrnjftglvlrs >?:

  Olktli li jkeolrs >>6

  Qbrtrlttli vni hlstl bpmrnjftglvlrs >81

  Inwbbrm 8>?

 • 7/21/2019 ZZP Jaarboek 2014/2015

  7/2407

  Insdngwlrc 8>6

  Kimlx5 ]bp->11 Bimlril`lrs - > tbt >11 8>6

  Kimlx5 ]bp->11 Bimlril`lrs - N tbt U 881

  Kimlx5 ]bp->11 Bpmrnjftglvlrs - > tbt >11 888

  Kimlx5 ]bp->11 Bpmrnjftglvlrs - N tbt U 88=

  Nmvlrtlitklhkedngl 88?

 • 7/21/2019 ZZP Jaarboek 2014/2015

  8/240

  _ni ml 611.111 zzplrs ks :1 tbt =. Lli cdnp ki flt glzkjft, in ml

  uktlrst pbsktklo vlrdbpli nvbim mnnrvbbr5 bp mkismng 6 nprkd wns

  @lmknQdnzn tl \trljft flt mljbr vbbr ml uktrlkckig vni ml llrstl

  Orlldnijlr bo tfl [lnr Nwnrms (OB][), wnnrki ml hlstl orlldnijlrs,

  zzplrs li bpmrnjftglvlrs ki flt zbiiltel wlrmli glzlt. Lli kik-

  tkntklo lt nds mbld ml zzplr llis (lxtrn) pbsktklo bp ml cnnrt tl zlt-

  tli li flt hldnig vni ml prbeljt-glhnsllrml wlrclr orlldnijlr,

  (z)zplr bo kitlrk` prbolsskbind tl hlinmruccli. Ml =6,=% vni ml zzplrs ukt ibbmznnc hlgbiili ks

  dlt bp5 mnt hltlclit iklt mnt zke bivrkewkddkg zldostnimkg bimlril`lr

  zkei, mnt plrjlitngl dkgt fbbgstwnnrsjfkeidkec dnglr. Hbvlimkli hdkect

  ukt jkeolrs vni flt Jlitrnnd Hurlnu vbbr ml Ztntkstklc (JHZ) mnt lr hl-gki 81>: nd `llr mni 611.111 zzplrs njtklo zkei bp ml Ilmlrdnimsl

  nrhlkms`nrct. Mnt nnitnd ks `lt >11.111 tbt >=1.111 glstlgli, gl-

  zkli flt nnitnd ikluwl stnrtlrs mnt ml Cn`lr vni Cbbpfnimld (CvC)

  hlgki 81>= rnppbrtllrml. Mnnr`ll cb`t flt tbtnnd nnitnd zzplrs bp

  ;11.111 tbt ;=1.111. Hlkml nnitnddli dkggli vlr huktli ml bigloui-

  mllrm ilgntklvl jkeolrs mkl glibl`m wbrmli mbbr ml _bdcscrnit,

  `nnr fldnns hlfllrst flt nrtkcld ml flnmdkils ml mngli lrin.

  Ml dls mkl kc fklrukt trlc5 wl `bltli zbrgli mnt wl ibg llr pbsktklo

  gldukm `ncli rbimb` ml zzplrs, lr ks ibg lli dnigl wlg tl gnnivbbrmnt flt ndgl`lil hlldm bvlr ml zzplr li orlldnijlr fllrst, pb-

  sktklo ks.

  Elrbli Zncclrs

  Bprkjftlr

  _kjtbr @uimk

  @llr hlzblclrs, `llr

  cdnitli li `llr bpmrnjftli

  _bbrwbbrm

 • 7/21/2019 ZZP Jaarboek 2014/2015

  9/240;

  Ztllms `llr zzplrs bp ml nrhlkms`nrct

  Flt nnitnd zzplrs znd nddlli `nnr stkegli ml cb`liml enrli, bbc iu ml jrksls vbbrhke zkei5

  brgniksntkls zkei bp zblc innr `llr lxkhkdktlkt (6%) bo `llr lxkhkdktlkt (1 bp

  ml pdnic, mbbr ml grblk li bitwkccldkig vni _kjtbr @uimk, flt `blmlrhlmrkeo li brgn-

  iksntbr vni ml OB][ Nwnrms, zbrgt lrvbbr mnt wl pns nogldbpli zb`lr eudk 81>: `lt

  flt pdni nni ml sdng gkigli5 flt kmll ks b` ki bctbhlr nd dkvl tl gnni `lt ml jb`pltktkl

  vbbr orlldnijlrs li zzplrs, wnnrhke zl zkjfzldo vkn ml wlhsktl cuiili nni`ldmli bo lli

  jbddlgn-bimlril`lr cuiili ib`kilrli li lli prkezlipncclt tlr wnnrml vni `kiuut. Ml wlmstrkem ks lli pbmku` vbbr

  zzplrs, wnnr`ll zl zkjf cuiili prbdlrli li bp lli pbsktklvl `niklr bimlr ml nni-

  mnjft cb`li hke (pbtlitkdl bo bum-)bpmrnjftglvlrs. Flt ks lli `niklr b` ebuw kifbum

  li cwndktlkt nds zzplr tl dntli zkli nni ml huktliwlrldm.

  Lli pbmku` vbbr bpmrnjftglvlrs

  Flt twllml bimlrmlld vni ml jb`pltktkl hlstnnt ukt lli vlrcklzkig vni ml hlstl bpmrnjft-

  glvlrs vni Ilmlrdnim5 brgniksntkl mkl zzplrs kifurli li mkl vbbrbpdbpli hke ml twnndojrktlrkn vni gblm bpmrnjftglvlrsjfnp, zbnds bimlrzbjft mbbr ml UUQ Hnrb`ltlr. Gblm

  bpmrnjftglvlrsjfnp hrligt nimlrl jrktlrkn `lt zkjf `ll mni gblm wlrcglvlrsjfnp,

  li vlrmklit `kistlis zbvlld nnimnjft li lli strujturldl, prbolsskbildl nnipnc vni br-

  gniksntkls mkl prbeljt-glhnsllrm wlrcli. Ml grbtl vrnng ks wldcl brgniksntkls flt gblm

  mbli bp mkt puit5 ml usund suspljts, zbnds CD@, bo brgniksntkl wnnrnni el iklt mkrljt zbu

  mlicli. Flt dnntstl ks flt glvnd5 Lvktn Ubrg, lli tfukszbrgbrgniksntkl mkl vlld `lt zzplrs

  wlrct li lli mukmldkecl FX-strntlgkl fllot bitwkccldm bp mkt puit. Wkd el nds brgniksntkl

  ki ml cb`liml enrli rldlvnit hdkevli rkjftkig orlldnijlrs li zzplrs ml udtrnspljkndks-

  tli mni znd el bbc lli strntlgksjf FX-hldlkm `bltli vblrli bp mkt puit, li ml jrktlrkn

  vni gblm bpmrnjftglvlrsjfnp nds crktklcl prlstntkl-kimkjntbrli (CQKs) `bltli bpil`li.

  Mnt ill`t iklt wlg mnt lr lli kic nnitnd mrl`plds wns ki ml nnidbbp innr ml llrstl

  OB][ Nwnrms5 flt vkimli vni (`lml-)kiktkntkloil`lrs b` flt kiktkntklo `lt fui cliiks

  li lxplrtksl tl bimlrstluili rkjftkig fui iltwlrc, flt vkimli vni spbisbrs mkl flt kik-

  tkntklo inijklrli, flt jrlrli vni ml wlhsktl li uktlkimldkec flt litfbuskns`lrli vni

  zbwld zzplrs nds bpmrnjftglvlrs b` mlld tl il`li. Mnt dnntstl wns `kssjfkli ibg wld

  flt grbbtstl bhstncld5 mnnrb` lli grbbt jb`pdk`lit nni glvlstkgml pnrtkeli nds NZ@D,

  Jrbbi Ldlctrbtljfiklc, Gl`llitl N`stlrmn`, IZ li _bpnc vbbr fui muro b` ki flt

  llrstl ennr mlld tl il`li nni bizl vlrcklzkig. Lli nnitnd brgniksntkls cbbs lrvbbr iklt

  nni ml llrstl lmktkl mlld tl il`li. Wke flhhli lr nddl vlrtrbuwli ki mnt wke fli nnicb-`lim ennr wld `bgli vlrwldcb`li, li zkei hlikluwm bo zke zkjf cuiili `ltli nni

  ml ikluwl stntus qub mkl wbrmt glvbr`m mbbr jntlgbrklwkiinnrs NLGBI (Okinijklld),

  Mb`kei (Hbuw li kistnddntkl), Lvktn Ubrg (Ubrg li lkimwkiinnr), Lylwbrcs (@lmkn), Gl-

 • 7/21/2019 ZZP Jaarboek 2014/2015

  10/2401

  `llitl N`lrsobbrt (Bvlrflkm), CQI Jbisudtkig (Jbisudtkig), QbstID Kitlrk` (Dbgkstklc)

  li Ztlmki Ilthlfllr li @llthlmrkeo (Lilrgkl).

  Flt lkimrlsudtnnt

  Mniczke bis uktlrst litfbusknstl tln` Ck`, @nx, @bikqul, Qnudn, Qltlr, Xlis li Xbhhkl,

  bitzlttlim hlmnict! ks flt glduct b` :>1 mlldil`liml brgniksntkls vbbr ml Bpmrnjft-glvlr vni flt Ennr-vlrcklzkig tl vkimli5 sn`li gblm vbbr >81.111+ O]L lxtlril kifuur

  li mbbr llr mni 6.711 zzplrs hlbbrmlldm bp ml twnndo jrktlrkn vni gblm bpmrnjftglvlr-

  sjfnp. Hbvlimkli flhhli `llr mni 6= `lt ml `llstl stl``li, ml hlstl hlbbrmldkigli li flt hlstl eurybbrmlld

  vbbr zkei pktjf vni prljkls i `kiuut. Hnrt, gloldkjktllrm!

  _bbr el dkgt flt UUQ Ennrhblc5 lli insdngwlrc li fnimhblc mnt lrvbbr `blt zbrgli mnt

  eke nds orlldnijlr bo zzplr ibg sujjlsvbddlr wbrmt, li mnt vnino iu ennrdkecs znd vlrsjfkeili.

  \ktlrnnrm vkim el ml uktsdng vni ml OB][ Nwnrms li ml Bpmrnjftglvlr vni flt Ennr-vlr-

  cklzkig tlrug5 ml vlrfndli vni ml wkiinnrs dntli el zkli fbl el sujjlsvbd(dlr) wbrmt, li ml

  kiobr`ntkl plr bpmrnjftglvlr vbr`t ml udtkl`l dkest `lt pbtlitkdl, tblcb`stkgl cdnitli.

  Mnnrinnst flhhli wke lli tklitnd bimlrwlrpli glcbzli mkl hldnigrkec zkei vbbr flt suj-

  jls vni ebuw hlmrkeo5 stnrtli, iltwlrcli li sbjknd `lmkn, bpmrnjftli li tnrklvli, plr-

  sbind hrnimkig, bpdlkmkig li bitwkccldkig, tk`l `ningl`lit, vlrzlclrkigli, nm`kiks-

  trntkl, pliskbli li Flt Ikluwl Wlrcli. Hke klmlr bimlrwlrp dntli wke lli lxplrt nni flt

  wbbrm, vrngli wke lli sujjlsvbddl zzplr fbl fke mkt fllot glrlgldm, vrngli wke lli bp-

  mrnjftglvlr mkl zkjf bp mkt puit bimlrsjflkmt li flhhli wke olktli li jkeolrs tblglvblgm

  ukt flt bimlrzblc mnt wke `nnimldkecs mbli `lt ml UUQ Hnrb`ltlr. Uzp-lxplrts Ebfni

  @nrrkic, @nrtkei Qliilcn`p li Qlrry vni Hllc cb`li bimlr `llr nni flt wbbrm. Njf-

  tlrki flt UUQ Ennrhblc vkim el lli