ZorgSucces roadshow pat intro

download ZorgSucces roadshow pat intro

of 55

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  349
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Intorductie en visie PAT Learning Solutions voor de ZorgSucces Roadshow VV&T

Transcript of ZorgSucces roadshow pat intro

 • 1. Jeroen Krouwels
  27 september 2011

2.WELKOM, INTRODUCTIE

 • Visie PAT Learning Solutions, Jeroen Krouwels 3. Business Case en ZorgSucces Leerplein VV&TRenske Foekema

10.20 PAUZE

 • Praktijkcase Rijnstate, Anouk Straus 4. ZorgSucces site en LinkedIn, Paul Kemper 5. Prijzen en mogelijkheden PulseWeb en VV&T Jeroen Krouwels

Operatiekamer begin 20e eeuw
6. Operatiekamer vandaag de dag
7. Onderwijs begin 20e eeuw
8. Onderwijs vandaag de dag
9. Halfwaardetijd scholing
Prof. Dr.Andries de Grip
Research Centrum voorOnderwijs en Arbeidsmarkt
10. Leren in organisaties
Hoe wordt geleerd in organisaties ?
Wat is het rendement van leren in organisaties ?
11. Goed onderwijs is een punt van zorg.
30% verlies aan productiviteit
of moeten we het slimmer doen met een hoger rendement?
12. Innovatie begint vaak met oude wijn in nieuwe zakken
13. E-learning of E-reading?
De meeste e-learning systemen zijn vooral gericht op het digitaal ontwikkelen en distribueren van kennisgerichte leerstof
en het plannen van cursussen
14. Is er al wat veranderd?
1. Een-dimensionaal: kennisgerichteCONTENT centraal.
2. Ontwikkeling is kostbaar en nogingewikkeld ook
3. ELO = ondoorzichtige bestanden- massa / e-mail + up-download systeem.
4. Gebaseerd op traditioneleonderwijsmodellen.
5. Er vind geen echte vernieuwingplaats. We doen hetzelfde digitaal
15. Echte innovatie ontstaat als technologie het proces benvloedt
16. Een voorbeeld: de boekenwinkel
TREND
17. Visie
Creer waarde
B
Verander gedrag
A
Organiseer leerproces
A
B
Meet rendement
18. Visie op leren
Flexibel opleidingsmodel
Organiseren van leeractiviteiten
Gebruik van leertechnologie
19. Van het plannen van mensen door het opleidingstraject
20. .naar het organiseren van leeractiviteiten rondom mensen en hun werk.
21. Pulseweb leertechnologie
De positie van PulseWeb
22. De opbouw van PulseWeb
Leerproces centraal
Leeractiviteiten initiren, volgen en meten
Alle rollen via Pulseweb webportaal
Deelnemer, trainer, coach, auteur, manager, examinator, praktijkbegeleider, beheerder, planner.
Alle denkbare leerwerkvormen, uw eigen didactiek
Alle leeractiviteiten zijn losse leerobjecten die met elkaar gecombineerd kunnen worden.
Leertrajecten
Bij elkaar horende leerobjecten en leeractiviteiten worden gebundeld ineen module. Een reeds modules vormt een leertraject waarin alle rollen een eigen homepage hebben.
23. Opzet van leertrajecten
O U T P U T
24. Opzet van leertrajecten
O U T P U T
25. Werken vanuit profielen!
Generiek opleidingsprofiel
Indiv.
Specifiek profiel
26. Leerprocestechnologie
Initiren
Volgen
Meten
27. Extern (opleider of stage)
Intern (eigen organisatie)
Instap toets
Werkplek
opdracht
Groeps-opdracht
Leren
Klassikalesessie
E-module
EindopdrachtofExamen
Assess
A L E E R P R O C E SB
Intake gesprek
Feedback
Evaluatie
Eind-beoordeling
Klaarzetten leertraject
Beoordeling
Rapport
Beoordeling
Coach
Externebegeleiding
28. Hoe is Pulseweb opgebouwd?
LMPS: LeerManagementProcesSysteem
Theorie: WETEN
Praktijk: TOEPASSEN
Kennis: WAT?
WETEN WAT
WAT TOEPASSEN
Vaardigheden:HOE?
WETEN HOE
HOE TOEPASSEN
Attitude:WAAROM?
WETEN WAAROM
WAAROM TOEPASSEN
29. Hoe is Pulseweb opgebouwd?
LMPS: LeerManagementProcesSysteem
Theorie: WETEN
Praktijk: TOEPASSEN
Voorbeeld
Kennis: WAT?
WETEN WATprocesbeschrijvingen
WAT TOEPASSENVragen
Vaardigheden:HOE?
WETEN HOEWerkinstructies
HOE TOEPASSEN
Opdrachten in simulatie
WETEN WAAROMCoaching Groepssessies
WAAROM TOEPASSENWerkplek
Attitude:WAAROM?
30. Hoe is Pulseweb opgebouwd?
= leerobject of leeractiviteit
LMPS: LeerManagementProcesSysteem
Voorbeeld leertraject:Nascholing Wet BIG
Theorie: WETEN
Praktijk: TOEPASSEN
Kennis: WAT?
Procesbeschrijvingen
1
2
3
4
5
6
7
Vragen
42
43
44
45
46
47
48
8
9
10
11
12
13
14
49
50
51
52
53
54
55
Werkinstructies
15
16
17
18
19
20
21
Opdrachten
56
57
58
59
60
61
62
Vaardigheden:HOE?
22
23
24
25
26
27
28
63
64
65
66
67
68
69
Groepssessies
29
30
31
32
33
34
35
Games
70
Attitude:WAAROM?
36
37
38
39
40
41
31. Hoe is Pulseweb opgebouwd?
LMPS: LeerManagementProcesSysteem
Taken: voorbehoudenhandelingen
Theorie: WETEN
Praktijk: TOEPASSEN
Kennis: WAT?
Procesbeschrijvingen
1
2
3
4
5
6
7
Vragen
42
43
44
45
46
47
48
8
9
10
11
12
13
14
49
50
51
52
53
54
55
Werkinstructies
15
16
17
18
19
20
21
Opdrachten
56
57
58
59
60
61
62
Vaardigheden:HOE?
22
23
24
25
26
27
28
63
64
65
66
67
68
69
Groepssessies
29
30
31
32
33
34
35
Games
70
Attitude:WAAROM?
36
37
38
39
40
41
32. Hoe is Pulseweb opgebouwd?
LMPS: LeerManagementProcesSysteem
Theorie: WETEN
Praktijk: TOEPASSEN
Rol: Verpleegkundige A
Procesbeschrijvingen
1
2
3
4
5
6
7
Vragen
42
43
44
45
46
47
48
PulsewebTabblad Te doen
Lees procesbeschrijving P4
Beantwoord de vragen V47
Volg de werkinstructie W23
Doe de oefeningenO57 en O58 in de simulatie
Neemdeelaangroepssessie G41
Neemdeelaan Game G70
Doe eindtoets
8
9
10
11
12
13
14
49
50
51
52
53
54
55
Werkinstructies
15
16
17
18
19
20
21
Opdrachten
56
57
58
59
60
61
62
22
23
24
25
26
27
28
63
64
65
66
67
68
69
Groepssessies
29
30
31
32
33
34
35
Games
70
36
37
38
39
40
41
33. Hoe is Pulseweb opgebouwd?
LMPS: LeerManagementProcesSysteem
Rol: Verpleegkundige A
Theorie: WETEN
Praktijk: TOEPASSEN
Procesbeschrijvingen
4
Vragen
47
PulsewebTabblad Te doen
Lees procesbeschrijving P4
Beantwoord de vragen V47
Volg de werkinstructie W23
Doe de oefeningenO57 en O58 in de simulatie
Neemdeelaangroepssessie G41
Neemdeelaan Game G70
Doe eindtoets
Werkinstructies
Opdrachten
57
58
23
Groepssessies
Games
70
41
34. Evalueren/rapporteren
Doel/Probleem
Management
rapportage
Impact
Werksituatie
Gespreks-
cyclus
Functioneren
Vaardigheden
Toetsen en
assessments
Leerresultaten
Leersituatie
Evaluatie
Proces
35. In zon flexibel model.
36. Heeft iedere medewerkereen eigen homepage
37. zijn er geen klassikaletheorielessenmeer
38. wordt actuele (praktijk)kennis aan de bron vastgelegd en bijgehouden door inhoudelijk deskundigen..
39. ..is alle kennis als naslagwerk opvraagbaar, inclusief je eigen aantekeningen..
40. is zelf content en leerprocessen assembleren veel eenvoudiger geworden..
41. ..kunnen kennis en inzichten online worden getoetst
42. .. kunnen vaardigheden en gedrag op iedere plek worden beoordeeld en vastgelegd..
43. .. Met draadloos internet ook op de werkplek
44. .. plant de cursist zichzelf invoor de praktijklessen..
45. .. volgt en begeleidt de docent zn leerlingen in de klas of in de praktijk, maar ook op afstand..
46. .. is alle stuurinformatie op ieder moment beschikbaar..
MANAGER
.. Vanuit iedere rol
DOCENT
PLANNER
47. Nieuw opleidingsmodel betekentnieuwe organisatievorm.
Hoe staat het met jouw cursisten?
Ze volgen momenteel mijn videocollege..
48. Voorbeeld organisatie
AUTEURS94 VAKSPECIALISTEN
PRAKTIJKBEGELEIDERS56 TEAMLEIDERS EN SPECIALISTEN
Opleidingscentrum
3000 CURSISTEN met ieder een eigen homepage
1 MANAGER
1 BEHEERDER/PLANNER2 OPLEIDINGS-COORDINATOREN
1 SECRETARESSE
49. Uw zorginstelling
Verpleegkundige5
Verpleegkundige4
Verpleegkundige2
Verpleegkundige3
Student 6
Cursist 6
Cursist 5
Student 5
Cursist 1
Student 1
Cursist 2
Cursist 4
Student 2
Student 4
Cursist 3
Student 3
Leerplein Collega Zorginstelling
Leerplein Beroepsonderwijs
50. Link Zorg-Succes
51. n leer- (net)werkomgeving
Vanuit onze visie op leerprocessen, streven we naar het realiseren van een leer- en ontwikkelplatform waarin samen leren en werken centraal staan en we onze klanten een totaaloplossing bieden om de potentie van medewerkers tot bloei te laten komen.
Meetbaar resultaat