E book roadshow

download E book roadshow

of 38

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Naslagwerk van de Roadshow die u reeds heeft bezocht. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft staan wij u graag te woord.

Transcript of E book roadshow

 • E-BookRoadshow 2015

  Monitored Rehab Systems B.V. | Waarderweg 33 Unit 11A | 2031 BN HaarlemT +31 23 750 5444 | F +31 23 750 5445 | info@mrsystems.nl | www.fysioroadmap.nl

 • Copyright 2015 Monitored Rehab Systems

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopien, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 • E-BookRoadshow 2015

  doorFysioRoadmap team

  2 april Maarssen14 april Breda21 mei Zwolle

  27 mei Eindhoven3 juni Hoofddorp

 • Beste FysioRoadmap gebruiker,

  Hartelijk dank voor uw komst naar onze Roadshow. We hebben u in een paar uur tijd veel extra informatie gegeven die relevant is voor uw dagelijkse praktijk.Ronald heeft u tijdens de presentatie de functionaliteit van FysioRoadmap SMART laten zien. Samen met Brenda Verton, directeur bij Healthcare Auditing, hebben we uitgelegd hoe u FysioRoadmap SMART gebruikt als instrument bij het au-dit-proof maken van uw dossiers. In dit naslagwerk kunt u het gebruikte voor-beelddossier nogmaals inzien en sturen we u ook de audit-eisen.

  Tijdens de presentatie werd ook uitgebreide informatie over de Outcome-mana-ger, statistieken en de agenda- en declaratie module van FysioRoadmap gegeven. We kunnen ons voorstellen dat u dat rustig nog even na wilt lezen. Daarom treft u hier ook over die onderwerpen nog wat informatie aan.

  Als u na de Roadshow verder wilt praten over wat bijvoorbeeld de agenda- en declaratiemodule voor uw praktijk kan betekenen, zowel in praktisch als in finan-cieel opzicht, laat het ons weten! Wij maken graag een afspraak met u voor een online demonstratie. In minder dan een uur tijd ziet u precies wat FysioRoadmap all-in-one u kan bieden. Als u dit formulier invult dan nemen wij direct contact met u op.

  Met vriendelijke groet,

  Frank DuijffJim EastonRonald Wijnands

 • 7Brenda Verton

  De verbinding tussen FysioRoadmap SMART en de auditcriteria!

  De plus voor uw praktijk!www.healtcareauditing.com

 • 8 E-Book Roadshow 2015

  WIE IS HCA EN WAAR STAAN WIJ VOOR?

  Het auditbureau met ruime ervaring (> 10 jaar) ; Gespecialiseerd in het uitvoeren van de audits in de paramedische markt; HCA is uw auditpartner; Helpt u om uw organisatie toekomstbestendig te maken en tevens bij te dragen aan de borging van de interne kwaliteit; Wil graag van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie; Biedt een snelle en klantgerichte service!

 • 9E-Book Roadshow 2015

  PLUS AUDITCRITERIA 2015

  5.5 (9.5) Zijn de verwachtingen*) van de patint vastgelegd in de getoonde dos siers?* In relatie tot het proces en het te verwachten resultaat vanuit perspectief patint en FT in maat en getal incl. een tijdsprognose.

  5.4 (9.4) Is de aard en ernst van de functioneringsproblemen*) vastgelegd in de getoonde

  dossiers?*) De aard en ernst van de problemen beschreven in termen van stoornissen in functies /anat. eigenschappen en/of beperkingen in activiteiten en/of participatieproblemen. Dit wordt in eigen bewoording van de patint vastgelegd dan wel vastgelegd via een meetin-strument.

  5.6 (9.6) Zijn de bevindingen*) van de FT afkomstig uit het FT-onderzoek vastgelegd in

  maat en getal?*) Zijn de belangrijkste gegevens vanuit het FT-lichamelijk onderzoek (lokaal en functioneel) m.b.v. een meetinstrument in maat en getal (ernst) beschreven in ICF-termen. Dit kan zo-wel in losse gegevens genoteerd staan, als in een allesomvattende conclusie / samenvatting.

  5.7 (9.7) Is de FT-diagnose/conclusie*) aanwezig in de getoonde dossiers en is deze

  beschreven conform de richtlijn Verslaglegging? (KNGF versie 2011)*) De FT-diagnose/conclusie bestaat uit leeftijd / geslacht / contactreden - hulpvraag / functio-neringsproblemen, onderliggende medische / persoonlijke factoren in termen van stoornis-sen, beperkingen en participatieproblemen, het beloof en het te verwachten herstel (in aard en ernst). De FT-diagnose is een verzameld geheel van gegevens die bij elkaar gerubriceerd staan.

  5.8 (9.8) Is het hoofddoel of het beoogd eindresultaat SMART*) geformuleerd in de

  getoonde dossiers in relatie tot de actualiteit van de klachten?*) Vastgelegd worden zowel de aard van het doel/resultaat, als de mate waarin en de periode waarbinnen het doel/resultaat moet zijn behaald.

  5.11 (9.11) Staan de subdoelen i.r.t. het gestelde hoofddoel/eindresultaat geformuleerd

  en zijn deze SMART?

  5.10 (9.10) Zijn er subdoelen, bedoeld als stappenplan*) om het hoofddoel/eindresultaat

  te bereiken, benoemd in de getoonde dossiers?*) Zodat het methodisch handelen op basis van de behandelbare grootheden herleidbaar is in de tijd (de subdoelen moeten worden ingezet als en dynamisch geheel naar het einddoel toe).

 • 10 E-Book Roadshow 2015

  HET METHODISCH HANDELEN, DE DOSSIERTOETS EN HET

  GEBRUIK VAN SUBDOELEN

  5.9 (9.9) Sluiten het hoofddoel en de subdoelen aan op de verwachtingen van de patint

  en fysiotherapeut*)?*) I.r.t. de prognose in de tijd, bij zowel korte- als lange zorgtrajecten.

  5.12 (9.12) Is het behandelplan qua inhoud en tijdsduur afgestemd op het gestelde hoofd-

  doel / eindresultaat en subdoelen?*) Het behandelplan moet een specifieke beschrijving omvatten, waarin aard en duur van de gekozen FT-verrichtingen zijn vermeld, zoals begeleiden, sturen / oefenen, FT i.e.z, manuele verrichtingen en informatie / adviezen die worden verstrekt aan de patint.

  5.13 (9.13) Is in de getoonde dossiers aantoonbaar dat van elke behandelsessie journaal-

  gegevens*) worden vastgelegd?*) De datum, naam van de FT en het klachtenbeloop (dit is de mate van verandering, zoals zelf door de patint wordt beoordeeld).

  Behandelprotocol / zorgplan

  Hoofddoel / Einddoel

  Subdoel

  Subdoel

  Subdoel

  Behandelprotocol / zorgplan

  Hoofddoel / Einddoel

  Subdoel Subdoel Subdoel

  Subdoel

  VL, MI, PT

  VL, MI, PT

  VL, MI, PT

  Subdoel

  SubdoelSubdoel

  Bij stellenBij stellen T

  E

  T

  E

  T

  E

 • 11E-Book Roadshow 2015

  5.14 (9.14) Is in de getoonde dossiers aantoonbaar dat er sprake is van vastlegging van de

  uitgevoerde verrichtingen in de dagjournaals*)?*) Vastgelegd wordt de specifieke inhoud van de FT-behandeling aan de hand van de uitge-voerde verrichtingen. Zie voor verdere toelichting de auditcriteria.

  5.15 (9.15) Is er in de getoonde dossiers bij langdurige zorgtrajecten (>12 behandelingen),

  sprake van een systematische tussentijdse evaluatie i.r.t. de gestelde subdoelen, waarin de

  in de subdoelen genoemde meetinstrumenten worden gebruikt?*) 3-6 maanden per 8 weken; > 6 maanden per 12 weken.

  5.16 (9.16) Is er in de getoonde dossiers, waarbij er sprake is van een langdurig zorgtraject

  (>12 behandelingen), sprake van een evt. bijstelling*) van de subdoelen i.r.t. de actualiteit?*) Deze evt. bijstelling dient systematisch plaats te vinden gedurende de totale duur van het zorgtraject en aan te sluiten bij het tijdstip van de gekozen doelstellingen (zie 5.15/9.15).

  5.17 (9.17) Wordt het hoofddoel bij langdurige zorgtrajecten van n jaar periodiek

  gevalueerd (tenminste 1x per 6 maanden) en vindt er evt. bijstelling plaats?

  5.18 (9.18) Maken de ingezette meetinstrumenten in de getoonde dossiers onderdeel uit

  van het geformuleerde hoofddoel/eindresultaat en de gekozen subdoelstellingen?

  5.19 (9.19) Vindt er bij beindiging van de behandeling een eindevaluatie*) plaats, waarbij

  gebruik gemaakt wordt van eerder ingezette meetinstrumenten?*) De eindevaluatie dient binnen een termijn van 4 weken na de laatste behandeling te zijn uitgevoerd, tenzij er in het dossier afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

  5.20 (9.20) Is er in de getoonde dossiers een eindrapportage aan de verwijzer aanwezig?

  4.2 (8.2) Systematisch inzetten van meetinstrumenten vanuit de richtlijn (vragenlijsten, meetinstrumenten en performance testen). 4.3 (8.3) Inzetten/uitvoeren van geadviseerde verrichtingen. 4.4 (8.4) Is er sprake van een doelmatige behandelstrategie, overeenkomstig het advies in de richtlijn? 4.5 (8.5) Is er bij het afwijken van de richtlijn een patintspecifieke motivatie aanwezig?

 • 12 E-Book Roadshow 2015

  VRAGEN?

  Indien u vragen heeft kunt u deze altijd telefonisch of per e-mail aan ons stellen. Inmiddels hebben wij de reputatie dat wij uw vragen zeer snel beantwoorden, wij ondersteunen u graag en gaan een stap verder voor onze klanten!

  Tevens bieden wij u de mogelijkheid om aanwezig te zijn op een door HCA georganiseerde INFORMATIEBIJEENKOMST, waarin u live al uw vragen over het auditproces kunt stellen.

  Wilt u gebruik maken van deze GRATIS service? Stuur een e-mail naar hca@healthcareauditing.nl.

 • 13E-Book Roadshow 2015

 • 15

  Roadshow dossier

  Ronald Wijnands

 • 16 E-Book Roadshow 2015

  PATINT GEGEVENS

  PATINT GEGEVENS

  Naam: Demo Roadshow, DAdres:

  Postcode:

  Geboortedatum: 1-1-1980Leeftijd: 35Geslacht: MTelefoon: 023Telefoon mobiel:

  Telefoon werk:

  E-mail:

  BSN:

  INDICATIE GEGEVENS

  Indicatiedatum: 26-3-2015Indicatie: DistorsieDiagnosecode: 007031Aangedane zijde: LinksProtocol: (2015) Knie: Dystorsie (code 7031)Huisarts: Pil, P DeVerwijzer:

  Fysiotherapeut: Wijnands, R. (Ronald)Verzekeraar:

  Verzerkerdenummer:

  Sport:

  Beroep:

  Werkgever:

 • 17E-Book Roadshow 2015

  DTF

  ANAMNESE

  Historie

  Sinds 2 weken klachten

  Rode vlaggen

  Locatie

  Sport Elleboog Bekken / Heup

  Hoofd Pols/Hand Knie

  Nek TWK/Thora