PAT Learning Summit - Learning scorecard

of 27 /27
Sponsors 1 Learning Score Card Resultaten in kaart met de

Embed Size (px)

description

Resultaten van leren in kaart met de Learning Scorecard, door Ron Fransen

Transcript of PAT Learning Summit - Learning scorecard

 • 1. 1 Learning Score Card Resultaten in kaart met de

2. 2 Inhoud presentatie

 • Korte introductie Ron Fransen
 • L earning Scorecard
 • Succesbepalende factoren
 • Rendement meten

3. 3 Korte introductie

 • Korte introductie Ron Fransen

4. 4 Uitgangspunten vooraf

 • Rendement van Leren is het uitgangspunt:
  • Leerproces denken
  • Kwaliteit van opleiden
  • Competentiegericht opleiden
  • Efficint en effectief opleiden en flexibel leren
  • Meten van resultaten

5. 5 Hoe krijgt u resultaat?

 • Klik om tekst toe te voegen.
 • Klik om tekst toe te voegen.

6. 6 Learning Scorecard 7. 7 In stappen 8. 8 Succesbepalende factoren 9. 9 Succesbepalende Factoren. Kritische succesfactoren:

 • Als je er aan voldoetgeen waardering
 • Als je er niet aan voldoetcrisis

Sleutel succesfactoren

 • Dat wat je aan anderen vertelt als meerwaarde.

10. 10 Learning Scorecard 11. 11 Elementen visie

 • Toekomstbeeld ontwikkeling organisatie

12. 12 Visie

 • Toekomstbeeld (3-5 jaar):
  • Ontwikkeling organisatie
  • Ontwikkeling personeel
  • Ontwikkeling markten
 • Hoe draagt opleidenmaximaalbij aan het bereiken van gewenste organisatieresultaat
 • Leren is een gedragsverandering tot stand brengen:
  • Leerproces
  • Borging

13. 5 Opleidingsprocessen: Voorbeelden Succesbepalende Factoren

 • Roept u maar.

13 14. 5 Opleidingsprocessen: Voorbeelden Succesbepalende Factoren

 • Hoe leren medewerkers (categorien)
 • Wat bieden wij iedere categorie aan.
 • Te hanteren Leerstijlen en werkvormen
 • Kwaliteit trainingsbureau/trainers (certificering)
 • Kwaliteit materiaal (certificering)
 • Tools managementinformatie
 • Tevredenheid deelnemers > 8

14 15. 15 Persoonlijke Ontwikkeling Voorbeelden Succesbepalende Factoren

 • Roept u maar

16. 16 Persoonlijke Ontwikkeling Voorbeelden Succesbepalende Factoren

 • Meetbare groeiin kennis en inzicht:
  • Aantal deelnemers geslaagd
  • Aantal deelnemers gecertificeerd
  • Aantal deelnemers dat voldoet aan functieprofiel / competentieprofiel
 • Uitstroom % deelnemers

17. 17 Organisatie Ontwikkeling. Voorbeelden Succesbepalende Factoren.

 • Roept u maar

18. 18 Organisatie Ontwikkeling. Voorbeelden Succesbepalende Factoren.

 • Meetbare groeivaardigheden(180 - 360 graden beoordeling)
 • Mate waarin doelstellingen gerealiseerd worden
 • Toename van het percentage:
  • Effectiever werken
  • Klanttevredenheid
  • Leverancierstevredenheid
  • Medewerkerstevredenheid

19. 19 Rendement Investering. Voorbeelden Succesbepalende Factoren

 • Roept u maar

20. 20 Rendement Investering. Voorbeelden Succesbepalende Factoren

 • Kosten per deelnemer
 • Investering in opleiding (budget)
 • Mate van bereiken doelstelling (% ROI)
 • Verhouding interne / externe opleidingen
 • Kosten coaching door manager
 • Out of pocket kosten
  • Investering in E-learning
  • Investering in Content
  • Investering in Externe opleidingen

21. 21 8 velden model - Kirkpatrick 22. 22 8 velden model - Kirkpatrick 23. 23 Voorbeeld: 24. 24 Samenvatting. Learning Score Card

 • Heldere gecommuniceerde visie (geeft richting)
 • Succesbepalende factoren (sleutel SBF niet vergeten)
 • LSC vertalen naar 8 velden model (didactiek)
 • Vertalen naar rendement (meten)
 • Vertaling naar organisatie ontwikkeling (resultaat)

Rendement op leren

 • Heldere doelstellingen vooraf
 • Zoveel mogelijk kwantificeerbare doelen
 • Zo weinig mogelijk softe doelstellingen
 • Borging: leren is gedragsverandering

25. 25 PAT Consultancy en Advies. Aanpak: Product / dienst Visie op opleiden Hei sessieVeranderingsmanagement Learning Scorecard en Acht velden model Toolbox veranderingsmanagement Opleidingsprocessen

 • Consultant advies:
 • Quick wins
 • Planmatige aanpak
 • Ontwerp leertrajecten
 • Begeleiding implementatie leertrajecten

Processen gedocumenteerd en gecertificeerd? Basis van deze processen =leren met rendement leerprocesdenken Projectmatig werken Train de trainer Implementatie en Uitvoering leertrajecten Persoonlijke Ontwikkeling Effectief en Efficint leren Coachings- en borgingsproces Didactiek beoordelen en verbeteren Organisatie Ontwikkeling Leren ter ondersteuning van het bereiken van resultaat (organisatiedoelen) Consultantsrapport Interim management Toolbox Leren met Rendement Simulaties leerprocessen Return On Investment Leren met Rendement Opzetten meetsysteem Leren met rendement 26. 26 Vragen?.

 • Kort antwoord
 • Vraag?

27. .Dank voor uw aandacht 27 Sponsors