Roadshow VLP

download Roadshow VLP

If you can't read please download the document

 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  67
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Roadshow VLP. Infoavond in iedere provincie december 2013. VLP Roadshow in iedere provincie West-Vlaanderen, WVUR: 02/12 – Torhout Vlaams-Brabant & Brussel, HGVBB: 09/12 – Affligem Limburg, KR: 10/12 – Genk Antwerpen, VOR: 16/12 – Zoersel - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Roadshow VLP

 • Roadshow VLPInfoavond in iedere provincie december 2013

 • VLP Roadshow in iedere provincie West-Vlaanderen, WVUR: 02/12 Torhout Vlaams-Brabant & Brussel, HGVBB: 09/12 Affligem Limburg, KR: 10/12 Genk Antwerpen, VOR: 16/12 Zoersel Oost-Vlaanderen, HROV: 18/12 Sint-Niklaas

  AGENDA

 • AGENDA

 • Voorwoord Enkele cijfers Lidmaatschap, verzekeringen en immatriculaties Online licenties Fiscaliteit prijzengeld Identificatie paarden Nieuws uit de provinciale

  AGENDA

 • ENKELE CIJFERS

 • Leden 2013: 32645 * (+ 8,8% tegenover 2012)

  Evolutie leden sinds 2004 (+133%)2004: 140302005: 17468 2006: 179532007: 191612008: 207752009: 236632010: 257412011: 275582012: 300062013: 32645 * Alle cijfers 2013 per 20/11/13

  LEDEN

 • Recrea: Competitie:

  2013:3264525733(79%)6912(21%)2012:3000623686(79%)6320(21%) 2013: 260 officials (inclusief sportassistants)2012: 256 officials (inclusief sportassistants)

  2013: 3727 paarden gemmatriculeerd 2012: 3578 paarden gemmatriculeerd

  LEDEN

 • Clubs 2013: 522 (+ 7,2% tegenover 2012)

  Evolutie clubs sinds 2013 (+ 82%)2004: 2872005: 3292006: 3582007: 3872008: 4192009: 4382010: 4552011: 4672012: 4872013: 522

  CLUBS

 • LIDMAATSCHAP VERZEKERINGEN IMMATRICULATIES

 • Recreatieve vergunningen Aansluiting en betaling via aangesloten VLP-club Jaarlijks Geen brevet noodzakelijk Verzekering = C Uitbreiding op verzekering mogelijk 15 euro voor club aan VLPLIDMAATSCHAP

 • Competitieve licentie Nieuwe leden via VLP Hernieuwingen via Equibel of club Jaarlijks Licenties per discipline Afhankelijk van leeftijd en discipline: brevet noodzakelijk

  Licentie OK? Bewijs lidmaatschap VLP-club (digitaal) of via stempel op formulier Betaling Brevet (indien van toepassing) Geen schuld bij KBRSF, liga of provincialeLIDMAATSCHAP

 • Basisverzekering (C) Lichamelijke Ongevallen Burgerlijke Aansprakelijkheid Inbegrepen in ieder type lidmaatschap Van toepassing tijdens een VLP-activiteit (geldig in alle VLP-clubs tijdens alle clubactiviteiten)VERZEKERINGEN

 • Uitbreiding (I) Individueel beoefenen van de paardensport Los van de VLP-clubactiviteiten en VLP-activiteiten Ook geldig in het buitenland (hele wereld) + 10 euro

  Uitbreiding (L) Verzekering BA en rechtsbijstand voor lesgevers In opdracht van een VLP-aangesloten club tijdens een VLP-clubactiviteit + 25 euroVERZEKERINGEN

 • Opgelet! Verzekering staat in het teken van het uitoefenen van de sport: paard begeleiden, poetsen, paardrijden, aangespannen rijden, NIET: bezoldigd vervoer met koets, paard breekt s nachts uit weide,

  Jaarlijkse infoavondVERZEKERINGEN

 • Bedoeld voor paarden licentie voor paarden Levenslang (75 euro online + 5% kosten vanaf 2014) Eigenaarswijziging (25 euro/paard) Online via Equibel Via KBRSF-secretariaat is 25 euro duurder Wordt gebruikt bij inschrijving via Equibel licentienr ruiter/menner + immatriculatienr paard = inschrijving mogelijk Op sommige niveaus geen betaling, wel aanvragen immatriculatienummer (registratie) Meer info: info@equibel.be, www.equibel.be, 02/478.50.56IMMATRICULATIES

 • ONLINE LICENTIES

 • Vanaf 2 januari 2014 Enkel hernieuwingen en verhogingen Eerst lid zijn van een competitieve VLP-club Club registreert het clublidmaatschap via VLPclubs Pas na registratie club is hernieuwing licentie mogelijk via Equibel Keuze licentie en verzekering + rechtstreekse betaling = licentie onmiddellijk in orde Geen verhoogd tarief meer na 01/02 Nieuwe competitieve leden: formulier + clubstempel aan VLP Recreatieve leden: altijd via VLP-club

  ONLINE LICENTIES

 • Wie kan online hernieuwen? Competitieve leden die vorig jaar (2013) in orde waren met licentie Grooms die vorig jaar (2013) in orde waren met groomlicentie

  Wie kan niet online hernieuwen? Competitieve leden of grooms die vorig jaar (2013) niet in orde waren Competitieve leden met buitenlandse nationaliteit (buitenlands attest noodzakelijk) Officials en sportassistenten Recreatieve leden

  ONLINE LICENTIES

 • Verhogingen/verlagingen Licentie verhogen kan onbeperkt aantal keer Eenmaal verhoogd kan men niet meer verlagen Eenmaal verlaagd kan men niet verhogen Opgelet: verlagen kan niet online

  ONLINE LICENTIES

 • Tarieven 2014 Tarieven licenties en verzekeringen ongewijzigd + 5% kosten met een maximum van 15 euro Geen verhoogd tarief na 1 februari

  Hernieuwing via VLP-secretariaat is 25 euro duurder. Verhoging via VLP-secretariaat is gebaseerd op het offline tarief.

  ONLINE LICENTIES

 • Via Equibel Licentie online hernieuwen of verhogen Mogelijk van zodra uw clublidmaatschap geregistreerd is Veilig en snel In 4 korte stappen Kies uw club Kies uw provinciale Kies uw licentie en verzekering Bevestigen en betalen Demo: www.equibel.be

  ONLINE LICENTIES

 • Meer info? jessica@vlp.be www.vlp.be 09/245.70.11

  ONLINE LICENTIES

 • FISCALITEIT PRIJZENGELD

 • Gastspreker Mhdi Zagheden

  Licentiaat in de rechten en heeft een aanvullend diploma Fiscaal Recht Advocatenkantoor Everest (vestigingen in Brussel, Gent en Brugge) Hoofdzakelijk actief binnen het domein van het Fiscaal Recht en het Frauderecht

  FISCALITEIT PRIJZENGELD

 • INLEIDING:

  Roadshow fiscus (http://financien.belgium.be/nl/binaries/2012-03-12-sports-clubs-nl_tcm306-233911.pdf)Jacht fiscus op VZWs / sportclubs / sportbeoefenaarsPanorama-uitzending 6 december 2012Controles 2013284 / 236 (BTW)1,5 MIO BTW? Belastingen

  FISCALITEIT

 • WETGEVING:uitbetaling van prijzengeld (geldprijzen of startgelden) Genieter beroepsmatig?

  baten van winstgevende bezigheden (art. 23, 1, 2 en 27 WIB)Com. IB. :de beloningen in de vorm van prijzengelden, startgelden, terugbetaling van door hen gedragen kosten enz., die worden betaald of toegekend aan ruiters die beroepsmatig aan jumpings deelnemen, moeten worden aangemerkt als in de art. 23, 1,2 en 27, WIB 92, bedoelde baten van winstgevende bezigheden

  Genieter niet-beroepsmatig?

  vrijgestelde diverse inkomsten

  Criteriaomvang prijzengeldtijdsbestedinghoofdberoep?

  FISCALITEIT

 • WETGEVING:uitbetaling van prijzengeld (geldprijzen of startgelden) Genieter beroepsmatig?baten van winstgevende bezigheden (art. 23, 1, 2 en 27 WIB)Com. IB. :de beloningen in de vorm van prijzengelden, startgelden, terugbetaling van door hen gedragen kosten enz., die worden betaald of toegekend aan ruiters die beroepsmatig aan jumpings deelnemen, moeten worden aangemerkt als in de art. 23, 1,2 en 27, WIB 92, bedoelde baten van winstgevende bezighedenbezoldiging statuut sportbeoefenaar (art. 30 WIB, cf infra)

  Genieter niet-beroepsmatig?vrijgestelde diverse inkomsten

  Criteriaomvang prijzengeldtijdsbestedinghoofdberoep?

  FISCALITEIT

 • FISCALITEITBijzonder fiscaal statuut: Inkomsten uit sportactiviteit

  Art. 171 WIB (W. 4 mei 2007 betreffende fiscaal statuut van sportbeoefenaar)

  Afschaffing BNI gunstregime buitenlandse sporter

  Beroeps- en amateursportbeoefenaars

  Bezoldigd sportbeoefenaar

 • Fiscaal gunstregime sportbeoefenaar (inwoner)Jonge sportbeoefenaar1e schijf van 18.000 bruto bezoldiging uit sportactiviteitAfzonderlijk belastbaar 16,5 %Oudere sportbeoefenaarAfzonderlijk belastbaar 33 %Andere sportbeoefenaar bezoldiging WN vr sportactiviteit ihkv BWZH 16j n < 26j op 1/1/Aj. bezoldiging of baat (BI) vr sportactiviteit ihkv BWZH 26j op 1/1/Aj.Bruto BI ALLE sport & -gerelateerde activiteitenBruto BI andere activiteiten
 • *Fiscaal gunstregime sportbeoefenaar (niet-inwoner)Sportbeoefenaar verkrijgt in Belgi sportinkomsten (per SN en per periode van 12 opeenvolgende maanden) 30 d/12m> 30 d/12mbevrijdende BV = 18%Verplichte fiscale regularisatiebevrijdende BV = 18%dwz globale taxatietenzij afzonderlijke taxatie als jonge / oudere sportbeoefenaar+vrijstelling doorstorten BV = 80%(mits bestedingsplicht oudere sporter)situatie aan Belg. sportbeoefenaars4-jarig gunststatuut btl. spelers hoogste klasse voet-, volley- en basketbalGN vrijstelling doorstorten BVook igv optionele regularisatieFiche 281.30

 • Beroepskosten

  Werkelijke kosten (art. 49 WIB)

  Kosten gedaan of gedragen tijdens belastbaar tijdperkTeneinde belastbare inkomsten te verkrijgen of te behoudenBewijs echtheid / omvang bedrag Vb.

  Forfaitaire kosten (AJ 2012 Max 3.670 EUR)

  28,7% eerste schijf 5.300 EUR10% tweede schijf 5.300 EUR 10.530 EUR5% van de derde schijf 10.530 17.530 EUR3% van de schijf boven 17.530 EUR

  FISCALITEITBeroepsmatig

 • Verplichting VLP

  Opmaak fiscale fiche (art. 57 WIB)

  De volgende kosten worden slechts als beroepskosten (in hoofde van de vzw) aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt: 1 commissies, makelaarslonen, handels- of andere restornos, toevallige of niet- toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die door de verkrijgers al dan niet in Belgi belastbare beroepsinkomsten zijn, behoudens de in artikel 30,3, bedoelde bezoldigingen

  Sanctie aanslag 309%

  FISCALITEIT

 • Samenvattend: Sportbeoefenaars hebben geen arbeidsrelatie met de VLPvzw en zijn geen vrijwilliger. Voor betalingen aan deze groep personen dient steeds een fiche 281.50 opgemaakt te worden.

  Deze fiscale fiche vertegenwoordigt ofwel beroepsinkomen ofwel divers inkomen, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de sportbeoefenaar.FISCALITEIT

 • VRAAG1) Is deelname aan jumpings (wedstrijden) beroep