Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

61
YER Executive Round Table De KCC markt 2010 - wat u daar nú van moet weten

description

 

Transcript of Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Page 1: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

YER Executive Round TableDe KCC markt 2010 - wat u daar nú van moet weten

Page 2: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Intelligence Group

Page 3: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Intelligence Group

• Wij zijn een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van (internationale) arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.

Page 4: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Intelligence Group

• Wij zijn een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van (internationale) arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.

• Onze kennis en ervaring vertalen wij naar direct toepasbare HR-producten en diensten, die werkgevers in staat stellen beter en sneller talent aan te trekken en daarmee haar organisatiedoelstellingen behalen.

Page 5: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Intelligence Group

• Wij zijn een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van (internationale) arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.

• Onze kennis en ervaring vertalen wij naar direct toepasbare HR-producten en diensten, die werkgevers in staat stellen beter en sneller talent aan te trekken en daarmee haar organisatiedoelstellingen behalen.

• Wij verhogen continu het kennisniveau van al onze stakeholders.

Page 6: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Ik voel me een beetje Pechtold

6

Page 7: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Stel…

… de crisis is echt op zijn eind in Q2-2010 en de arbeidsmarkt trekt aan.

7

Page 8: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Stel…

… de crisis is echt op zijn eind in Q2-2010 en de arbeidsmarkt trekt aan. Wat doen wij dan anders in vergelijking met 2007/2008?

8

Page 9: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Hoe staan de stukken?

9

Page 10: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Een paar analyses gemaakt in het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO)

1. Mensen die nu werken als callcenter medewerker

2. Werkenden die de functie callcenter medewerker aantrekkelijk vinden

3. Niet-werken die de functie callcenter medewerker als gewenste functie hebben aangegeven

10

Page 11: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Zomaar wat conclusies…

• Niet-werkenden die de functie van CM ambiëren, zijn vooral werklozen. Van hen zit een deel in de WIA (29%), een deel is huisman/vrouw (29%), een deel is gepensioneerd (10%).

• 87% is korter dan 2 jaar werkloos, meer dan de helft zit minder dan 9 maanden zonder werk.

• 56% ontvangt een uitkering, de rest kan dus bestempeld worden als Nugger.

• Een derde is 50+, driekwart is vrouw.

11

Page 12: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Zomaar wat conclusies…

• Men wil (weer) werken, maar wel parttime en flexibel. Ook mag het niet te ver weg zijn van huis en wordt veel waarde gehecht aan de acceptabele werkdruk.

• Een vergoeding voor kinderopvang en de mogelijkheid om thuis te werken zijn belangrijke arbeidsvoorwaarden.

• Een relatief actieve en mobiele doelgroep op de arbeidsmarkt

12

Page 13: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

13

Page 14: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

14

Page 15: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Perfect

• Veel werklozen• Veel deeltijd/flexibiliteit• Veel vergrijzing• Veel MVO• Veel allochtonen• Veel flexibiliteit• Veel Nuggers, WIA, Wajong• Vrouwen arbeidsparticipatie

15

Page 16: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

16

Page 17: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Even kijken….

17

Page 18: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Even kijken…

18

Page 19: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Boegbeeld van de KCC sector

19

Page 20: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Auw….

20

Page 21: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Onderscheidend vermogen?

21

Page 22: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Interessante werkplek?

22

Page 23: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Defensie-imago: als je echt niets kunt, kun je altijd nog werken bij….

23

Page 24: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

“If you pay peanuts you will get monkeys to work for you!!”

24

Page 25: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Aantrekkelijke functie is Callcenter Medewerker

25

Page 26: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Upgraden wordt lastig….

26

Page 27: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Hoeveel alternatieve functies?

• Gemiddelde Nederlander 3,2

• Werkenden die de functie callcenter

medewerker aantrekkelijk vinden 4,1• Niet-werken die de functie

callcenter medewerker als gewenste

functie hebben aangegeven 5,7

27

Page 28: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

28

Page 29: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

29

Facts & figures arbeidsmarkt

1. Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder(CBS, 28 september 2009)

Page 30: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Ontgroening bestaat niet meer!

1 op de 5 Nederlanders verlaat de arbeidsmarkt tussen 2007 – 2011Het zwaartepunt ligt in de jaren 2010 - 2013

30

Page 31: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

We vergrijzen juist meer!

31

Page 32: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

32

Facts & figures arbeidsmarkt

1. Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder(CBS, 28 september 2009)

2. Langzaam stijgende werkloosheid

(deeltijd WW, ZZP en Wet Wij)

Page 33: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Waar blijft de klap?

33

Page 34: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

34

Facts & figures arbeidsmarkt

1. Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder(CBS, 28 september 2009)

2. Langzaam stijgende werkloosheid

(deeltijd WW, ZZP en Wet Wij)

3. Dalende arbeidsparticipatie en arbeidsuren

(Discouraged workers effect, omgekeerde emancipatie)

Page 35: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

35

Facts & figures arbeidsmarkt

1. Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder(CBS, 28 september 2009)

2. Langzaam stijgende werkloosheid

(deeltijd WW, ZZP en Wet Wij)

3. Dalende arbeidsparticipatie en arbeidsuren

(Discouraged workers effect, omgekeerde emancipatie)

4. Mismatch onderwijs en arbeidsmarkt

(internationaliseren, bedrijfsschool)

35

Page 36: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Commissie arbeidsparticipatie

36

Page 37: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

37

Page 38: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

38

Facts & figures arbeidsmarkt

1. Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder(CBS, 28 september 2009)

2. Langzaam stijgende werkloosheid

(deeltijd WW, ZZP en Wet Wij)

3. Dalende arbeidsparticipatie en arbeidsuren

(Discouraged workers effect, omgekeerde emancipatie)

4. Mismatch onderwijs en arbeidsmarkt

(internationaliseren, bedrijfsschool)

5. Oude maatregelen in een nieuwe wereld

Page 39: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

3939

Page 40: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Ik voel me een beetje Pechtold

40

Page 41: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

41

De werknemer

1. Heeft maar beperkt last van de crisis

(koopkracht handhaving, beperkte groei werkloosheid, geen paniek)

2. Neemt toekomst in eigen hand

(ZZP’ers, sabattical, doorstuderen)

3. Is beter geïnformeerd dan ooit

(Social Media, Referenties)

4. Is steeds diverser

(cultureel, gender, generaties, internationaler, individueler)

5. Bepaalt

(Schaars, gewild, mobiel en weet dat ook)41

Page 42: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

De werkgever

42

Page 43: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

43

Page 44: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

DE CRISIS GEEFT EEN WINDOW OF OPPORTUNITIES

Het is tijd om de noodklok te luiden…

44

Page 45: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

De werkgever

45

1. Maak een strategische personeelsplanning

2. Ken uw doelgroep….gedetailleerd• Grootte van de doelgroep

• Bereken en bewegen

• Samenstelling

3. Innoveer en moderniseer het recruitmentproces• E-recruitment, ATS, recruitmentsite …

• RPO

• Social Media zijn referentieplaatsen

4. Employer branding en retentie

5. Referral en Alumni

Page 46: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Wat gebeurt er?

• (klassieke) Arbeid wordt nog veel schaarser• Recruitment is een business issue. Gebrek aan

kennis en kwaliteit is enorm • Er komt een extra arbeidsmarkt: ZZP’ers.

Groeien wordt steeds meer vast/flex• Retentie wordt de belangrijkste strategie• Doelgroepgericht werven• Social Media worden referentieplaatsen

46

Page 47: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

2010-2011

47

Page 48: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Strategische personeelsplanning

• Uit welke componenten (kengetallen en meer) bestaat een strategische personeelsplanning?

• Wat maakt een strategische personeelsplanning strategisch?

48

Page 49: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Vraag

Autonome groei in fte en aantal personen

Vervangingsvraag (pensioen)

Vervangingsvraag (verloop)

Vervangingsvraag (ziekte e.d.)

Interne doorgroei

Productiviteitsgroei

Ontwikkeling werkzame uren per persoon

Vast/flex verhouding

Kostenontwikkeling arbeid

…49

Page 50: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Aanbod

Aanbod vast

Aanbod flex

Kwaliteit aanbod

Kwantiteit arbeid

Internationaal aanbod

50

Page 51: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Het plan wordt strategisch door:

51

Schetsen van het plan over meerdere jaren Meerdere scenario’s Ontwikkeling van onderliggende kengetallen Vraag en aanbodkant Vast en flex Kwantiteit en kwaliteit (competentie-ontwikkeling)

TIP: Enthousiasmeer een controller om mee te werken

Gebruik doelgroepinformatie (AGO)

Page 52: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

52

Wat gebeurt er?

2010-2011

Vraag V W J

Autonome vraag

Vervangingsvraag (pensioen)

Vervangingsvraag (verloop)

Productiviteitsgroei

Uren per persoon

Kosten arbeid

Aanbod arbeid

Aanbod vast

Aanbod flex

Kwaliteit aanbod

Page 53: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

53

Wat gebeurt er?

2010-2011

Vraag V W J

Autonome vraag ++ -/+ +/-

Vervangingsvraag (pensioen) + + +

Vervangingsvraag (verloop) +++ + +

Productiviteitsgroei + - +/-

Uren per persoon - +/- +/-

Kosten arbeid ++ + +

Aanbod arbeid

Aanbod vast - +/- +/-

Aanbod flex + -/+ -/+

Kwaliteit aanbod -/+ -/+ -/+

Page 54: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

54

En met getallen per jaar

2010 en 2011

Vraag V W J

Autonome vraag 5 1 3

Vervangingsvraag (pensioen) 3 1 1

Vervangingsvraag (verloop) 12 2 5

Productiviteitsgroei -2 -3 -2,5

Uren per persoon -1 0 0

Kosten arbeid 3 1 1

Page 55: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

55

En met getallen per jaar

2010 en 2011

Vraag V W J

Autonome vraag 5 1 3

Vervangingsvraag (pensioen) 3 1 1

Vervangingsvraag (verloop) 12 2 5

Productiviteitsgroei -2 -3 -2,5

Uren per persoon -1 0 0

Kosten arbeid 3 1 1

Totale mutatie per jaar 17% 1% 6,5%

Page 56: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

56

En met getallen per jaar

2010 en 2011

Vraag V W J

Autonome vraag 5 1 3

Vervangingsvraag (pensioen) 3 1 1

Vervangingsvraag (verloop) 12 2 5

Productiviteitsgroei -2 -3 -2,5

Uren per persoon -1 0 0

Kosten arbeid 3 1 1

Totale mutatie per jaar 17% 1% 6,5%

x 1.000 werknemers x 2 jaar 340 20 130

Page 57: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

57

En met getallen per jaar

2010 en 2011

Vraag V W J

Autonome vraag 5 1 3

Vervangingsvraag (pensioen) 3 1 1

Vervangingsvraag (verloop) 12 2 5

Productiviteit -2 -3 -2,5

Uren per persoon -1 0 0

Kosten arbeid 3 1 1

x 1.000 werknemers x 2 jaar 340 20 130

Aanbod arbeid

Aanbod vast - +/- +/-

Aanbod flex + -/+ -/+

Kwaliteit aanbod -/+ -/+ -/+

Page 58: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

58

Ernstig probleem

2010 en 2011

Vraag V W J

Autonome vraag 5 1 3

Vervangingsvraag (pensioen) 3 1 1

Vervangingsvraag (verloop) 12 2 5

Productiviteitsgroei -2 -3 -2,5

Uren per persoon -1 0 0

Kosten arbeid 3 1 1

x 1.000 werknemers x 2 jaar 340 40 130

Aanbod arbeid

Aanbod vast - +/- +/-

Aanbod flex + -/+ -/+

Kwaliteit aanbod -/+ -/+ -/+

Page 59: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Oplossingen….

• Zelf doen of uitbesteden• Vast/flex beslissingen• Automatisering• Leeftijdsbewust personeelsbeleid• Diversiteitsbeleid• Employer Branding• Doelgroepkennis• …

59

Page 60: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Wanneer en waarmee beginnen?

60

Page 61: Yer Executive Round Table KCC 12 Nov 2009

Contact houden?

61