Workshop kaderstellen langs de afgrond (congres 2012)

Click here to load reader

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  477
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Workshop kaderstellen langs de afgrond (congres 2012)

 • 1. Kaderstellen langs de afgrondWat kan ik als raadslid doen?Tom Smolders MA MScReinier Dijkstra MA EMIA

2. GrondexploitatieWinst- en verliesrekening van het project met alle: uitgaven (grondverwerving, bouwrijp maken, VTU-kosten,rentelasten); inkomsten (verkoop van percelen).Het saldo van deze uitgaven en inkomsten leidt tot hetverwachte eindresultaat. 3. Krantenkoppen!Tegenvaller van 75 - 135 miljoen op grondexploitaties Apeldoorn(Omroep Gelderland, 8 december 2011)Landerd heeft tegenvaller van ruim 4 miljoen op grondexploitatie(Arena Lokaal, 27 maart 2012)Groningen kampt met tekort van 110 miljoen op grondexploitaties(Property NL, 30 maart 2012)Tekort van 2,5 miljoen in Overbetuwe afgedekt(gemeente Overbetuwe, 24 mei 2012) 4. Wat gaat er mis?Het lukt niet om de aangekochte grond weer te verkopen.Er zijn geen of onvoldoende kopers.Niet goed ingeschat of er wel vraag is naar het desbetreffende perceel?Verkoopwaarde van de grond niet goed ingeschat?Te ambitieuze bouwplannen opgesteld? 5. 40 200 -20 -40InkomstenUitgaven -60Boekwaarde -809,1-100 winst-120-140 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6. 60 40 200 -20Inkomsten -40UitgavenBoekwaarde -60 -808,3-100 verlies-120-140 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7. Damage control1. Het woningbouwprogramma aanpassen (ambitie veranderen)!2. Volledig verlies nemen (alles afboeken naar agrarische waarde)3. Investeringen vertragen om looptijd te accepteren 8. De economische crisis als oorzaak? 9. Hoe voorkomt u dit alsraadslid? 10. AmbitieniveauEuros / risicos Doorlooptijd 11. RISICO = KANS X IMPACT 12. TimingDe momenten om je rol te pakken als raadslid: bij vaststellen grondbeleid; bij vaststellen ruimtelijke plannen; bij vaststellen grondexploitatie; met paragraaf grondbeleid en weerstandsvermogen. (in de jaarrekening) 13. Rol bij het grondbeleidBasiskeuze: actief, faciliterend, passief?En vervolgens: kwaliteitseisen risicomanagement? benodigd weerstandsvermogen? beleid reserves en voorzieningen?Waarvoor heeft uw gemeente gekozen?Waarom? 14. Rol bij grondexploitaties bevoegdheid openen en vaststellen begroting; vaststellen op basis van bestemmingsplan; financieel kader van de gebiedsontwikkeling. 15. Rol bij jaarrekeningRaad krijgt inzicht in:1. gerealiseerde kosten en opbrengsten2. afwijkingen in inhoudelijke programma en tijdsplanning3. winstnemingen / verliesnemingen4. risicos en weerstandvermogen 16. ChecklistBij individuele grondexploitaties Past deze exploitatie in ruimtelijke ambities (structuurvisie / BP)? Wat is de verwachte winst of het verwachte verlies? Welke risicos zijn er die de winst doen afnemen / verlies toenemen? Zijn deze risicos gekwantificeerd (in kans x impact)? Kan de reserve in het grondbedrijf eventuele risicos opvangen?Vraag voor uzelf: Sta ik achter de ruimtelijke plannen die hier achter liggen? Ben ik bereid het risico te nemen (wat is mijn risk appetite)? 17. ChecklistVoor het totaal van grondexploitaties Wat is de totale verwachte winst of het totale verwachte verlies? (van alle grondexploitaties bij elkaar)? Wat is het totaal van risicos die de winst doen afnemen / verliestoenemen? Hoe verhoudt zich dit tot de (meerjarige) ontwikkeling van de reservevoor grondexploitaties? Hoe verhoudt de reserve voor grondexploitaties zich tot debegrotingsruimte en de weerstandscapaciteit? In hoeverre is een bijstelling van de ambities noodzakelijk?