Werken langs het water

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Werken langs het water

 • 1

  Infraprojecten z ontwerpen en voorbereiden dat het voor iedereen GEWOON is dat deze VEILIG uitgevoerd kunnen worden. Als JE met zn allen op het WERK daar aandacht voor hebt, zal het aantal ongelukken afnemen. Het is ge-woon een kwestie van DOEN!

  Wij zijn OOMS CIVIEL.

  VEILIGHEID

 • 2 3

  Inhoudsopgave

  Voorwoord 3

  Inleiding 4

  Werken langs de weg 6 Werken op hoogte 8 Werken langs het water 10 Werken langs het spoor 12 Werken in besloten ruimtes 14 Werken in werkplaatsen 16 Werken in verontreinigde grond 18 Werken met AC leidingen 20 Persoonlijke

  beschermingsmiddelen 22 Bouwplaatsregels 22 Sanctiebeleid 26

  Gewoon veilig je werk doen

  Beste

  Veilig werken in onze branche is het hoogste goed. Wettelijk zijn we gebonden aan regels en procedu-res. Maar als Ooms Civiel doen we er alles aan om onze mensen veilig hun werk te laten doen.

  Hoe Ooms aankijkt tegen veilig werken, lees je in dit boekje. Geen ingewikkelde materie, maar korte en bondige veiligheids- en gedragsregels. Regels die voor de collegas in de uitvoering gesneden koek zijn, maar in deze vorm overzichtelijk en overdraagbaar zijn. Voor lle Ooms medewerkers is dit boekje een aanvulling op het Ooms DNA boekje Gewoon goed je werk doen, waarin we onze identiteit hebben ge-formuleerd en het MVO-beleid toelichten. Veiligheid is daar een van de belangrijkste onderdelen van.

  Wij vertrouwen erop dat je met plezier en vooral gezond verstand je bijdrage zult leveren aan de veilige totstandkoming van projecten.

  Namens Ooms Civiel bv,Klaas Terpstra, Directievoorzitter

 • 4 5

  Inleiding

  Ooms Civiel heeft als doelstelling dat zijn medewerkers veilig hun werk kunnen uitvoeren, zodat ze de volgende dag ook weer gezond aan de slag kunnen. Hier worden we bijgestaan door de overheid die regels, voorschriften en procedures heeft opgesteld. Als organisatie confirmeren wij ons hier aan, en bewaken wij dit nauwlettend. Niet om politieagent te spelen, maar om de veiligheid en gezond-heid van jezelf en je collegas te waarborgen.

  Nog belangrijker dan de formele regels vinden wij het vol-gende: Maak gebruik van opgedane vaktechnische kennis, ervaring en vakmanschap van jezelf en die van je collega. Op deze manier lever je ook een bijdrage aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Alleen door goede onderlinge samenwerking kunnen wij met zn allen bovengenoemde doelstelling bereiken. Van onze medewerkers verwachten we altijd dat ze op elkaar letten en zelf nadenken.

  Hoe zit het ook al weer?In de volgende hoofdstukken worden de specifieke re-gels uitgelegd bij het werken in risicovolle omgevingen en situaties. De gestelde regels staan niet ter discussie en gelden altijd en overal.

 • 6 7

  Werken langs de weg

  Werken langs de weg geldt op alle wegen waar we in het verkeer aan het werk zijn. Dit zijn provinciale, rijks- en gemeentelijke wegen.Iedereen die langs de weg werkt moet de opleiding veilig werken langs de weg hebben gevolgd.

  Wees bewust van het aanrijdgevaar Zorg voor zichtbaarheid aan de weggebruiker Draag altijd kleding met een hoge zichtbaarheid,

  minimaal een oranje jas welke voldoet aan de NEN 471 en de RWS norm

  Zorg dat deze kleding schoon is Controleer of de afzettingen goed staan Stap nooit buiten de afzettingen Rijd binnen afzettingen nooit harder dan 15 km/h Rijd alleen achteruit binnen afzettingen als het

  materieel een akoestisch signaal hiervoor heeft Zet nooit het akoestisch signaal uit

  Hoe wij ons gedragen Wees beleefd en formeel naar weggebruikers Voorkom altijd conflicten Ga nooit voor weggebruikers staan Rapporteer incidenten objectief

  Wij willen aan de weg timmeren

 • 8 9

  Werken op hoogte

  We werken op hoogte als het volgende geldt. Er wordt gewerkt op een hoogte groter dan 2,5 meter of er wordt gewerkt op een hoogte kleiner dan 2,5 meter, maar waarbij het gevaar op ernstig letsel bij vallen erg groot is (bijvoorbeeld bij werken boven betonstekken)

  Wees bewust van het valgevaar Plaats leuningen waar mogelijk Ga nooit werken zonder leuningen of valgordels Voer geen werkzaamheden uit vanaf ladders Gebruik (gekeurde) valgordels bij ontbreken van

  leuningen Volg altijd een specifieke projectinstructie over het

  gebruik van de valgordel Bevestig de valgordel altijd aan een vast punt Bij het gebruik van hoogwerkers volg altijd de

  veiligheidsinstructies

 • 10 11

  Werken langs het water

  We spreken van werken langs het water als we langs een watergang werken, waarbij er een verhoogd gevaar is op vallen in de watergang. Bijvoorbeeld bij K&O werken of bij werken langs sluizen of op schepen.

  Wees bewust van het valgevaar Weet waar je collegas zijn Draag altijd kleding met hoge zichtbaarheid Zorg dat iemand na het te water raken ook weer

  op de kant kan komen Draag altijd een (gekeurd) reddingsvest Volg altijd een specifieke projectinstructie

  over het gebruik van het reddingsvest Plaats waar mogelijk leuningen

  Dit staat als een paal boven water!

 • 12 13

  Werken langs het spoor

  We spreken van werken langs het spoor als we werken binnen 2,5 meter van de spoorstaven. Ongeacht of de spoorlijn in gebruik is.Iedereen die langs het spoor werkt, moet de opleiding Veilig werken langs het spoor hebben gevolgd.

  Wees bewust van het aanrijdgevaar Draag altijd kleding met een hoge zichtbaarheid,

  minimaal een gele jas welke voldoet aan de NEN 471

  Iedereen moet in het bezit zijn van een bewijs van toegang

  Volg voor uitvoering van de werkzaamheden een projectinstructie

  Kom nooit binnen 3 meter van de bovenleiding Weet waar de vluchtplaats is Weet wie de veiligheidsman is

  We zitten op het goedespoor !

 • 14 15

  Werken in besloten ruimtes

  We spreken van een besloten ruimte als dit een ruimte is die niet is bedoeld voor menselijk verblijf. Voorbeelden zijn putten, tanks, ketels, kruipruimten, leidingkelders.

  Volg voor uitvoering van de werkzaamheden een projectinstructie

  Weet welke gevaarlijke stoffen je kan verwachten Weet wie de mangatwacht is Meet eerst de luchtkwaliteit Draag altijd een harnasgordel Open alle ventilatiemogelijkheden Gebruik alleen elektrisch gereedschap met een

  veilige spanning (50 V gelijk of 120 V Wissel) Houd de toegangswegen vrij Roken is verboden

 • 16 17

  Pas op de (werk)plaats

  Werken in werkplaatsen

  Onder werken in werkplaatsen wordt verstaan alle constructie-, las-, onderhoud-, schilder- en schoon-maakwerkzaamheden.

  Volg altijd de aanwijzingen van de Chef werkplaats In werkplaatsen is roken verboden Gebruik geen gereedschappen die je niet kent Gebruik geen gereedschappen waar je niet

  deskundig voor bent Gebruik met de verschillende gereedschappen

  de juiste PBMs (zie stickers) Gebruik geen heftruck zonder rijbewijs of

  aanwijzing Gebruik geen oplosmiddelhoudende verf

  (zie verpakking)

 • 18 19

  Sta met beide benen op de grond

  Werken in verontreinigde grond

  Onder werken in verontreinigde grond wordt verstaan alle werkzaamheden waarbij de medewerker in contact kan komen met de verontreinigde grond (boven interventiewaarde)

  Iedereen die in contact kan komen moet hiervoor medisch geschikt zijn

  De verontreinigde zone moet altijd zijn afgezet middels hekken met borden

  Volg voor uitvoering van de werkzaamheden een projectinstructie

  Zorg dat je bekend bent met de werking van de specifieke PBMs

  Volg altijd de aanwijzingen van de DLP-er op Wees alert op vreemde geuren en kleuren Volg altijd het hygineprotocol

  (die via de saneringskeet) Roken, eten en drinken op locatie is verboden

 • 20 21

  Werken met AC leidingen

  Onder werken met AC-leidingen wordt verstaan alle situaties waarbij we tijdens werkzaamheden in contact komen met oude of in gebruik zijnde asbest cement leidingen

  Wees bewust van de sluipende gevaren van asbest Gebruik altijd handschoenen bij het werken met

  AC-leidingen Zorg dat AC-leidingen goed nat zijn Beperk verspanende werkzaamheden tot een

  minimum Gebruik bij het maken van aanboringen alleen

  gebruik van een langzaam draaiende zaag, met een watervoorziening

  Smeer breukvlakken in met latexverf Geef goed op tekening aan de locatie van de

  leidingen Roken, eten en drinken zijn op locatie verboden

 • 22 23

  4 xVEILIG

  Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs)

  Alle project medewerkers zijn verplicht om de volgen-de persoonlijke beschermingsmiddelen altijd bij zich te hebben.

  1 Veiligheidshelm, jonger dan 3 jaar

  2 Veiligheidsschoenen of laarzen, klasse S3

  3 Veiligheidsbril

  4 Gehoorbescherming (kappen of otoplastieken)

  De PBMs moeten volgens voorschriften worden gebruikt. Verkeerd gebruik kan de werking van het beschermingsmiddel teniet doen. Indien je niet bekend bent met het middel en de toepassing, vraag dan de uitvoerder of een collega die wel op de hoogte is.

 • 24 25

  Altijd geldende bouwplaatsregels

  Overtuig jezelf dat je de werkzaamheden veilig kunt uitvoeren Je dient werkzaamheden onder alle omstandigheden

  veilig en op een gezonde en milieuvriendelijke wijze te verrichten

  Wanneer je voor de eerste keer het bouwterrein be-treedt, meld je dan direct bij je eerste verantwoordelijke

  Verkrijg eerst je projectinstructie, ga daarna pas aan het werk

  In geval van specifieke werkzaamheden wordt een gerichte instructie gehouden; deelnemers en onder-werp worden vastgelegd

  Als het