Watervoetafdruk in de praktijk

27
Watervoetafdruk in de praktijk Maarten Verkerk Maart 2010

Transcript of Watervoetafdruk in de praktijk

Page 1: Watervoetafdruk in de praktijk

Watervoetafdruk in de praktijk

Maarten Verkerk Maart 2010

Page 2: Watervoetafdruk in de praktijk

Even voorstellen

DHV

� richt zich op toename duurzaamheid (=4 P’s)

� zien voor watervoetafdruk onze toegevoegde waarde door integreren:

� Waterscan-methode voor operationele watervoetafdruk

� Vormgeven van impact analyse en betrekken stakeholders

� Brede waterexpertise (irrigatie, watertechnologie, watermanagement)

� Combineren met en leren van andere indicatoren

(CO2, ecological footprint, Cradle2Cradle)

� hebben een pragmatische en praktijkgerichte methodiek ontwikkeld:Water Footprint Sustainability Assessment

� lid van Water Footprint Network

Page 3: Watervoetafdruk in de praktijk

Ten ingeleide

� WWF: De water footprint van Nederland

Page 4: Watervoetafdruk in de praktijk

Nou en?

Page 5: Watervoetafdruk in de praktijk

Waterschaarste 15 jaar geleden (1995)

� water scarcity = per capita water supply below 1,700 m3/year� water stress = per capita water supply below 1,000 m3/year

41% 41% wereldbevolkingwereldbevolking (2,3 (2,3 miljardmiljard) ) leeftleeft in in stroomgebiedstroomgebied met met ““water water schaarsteschaarste””

1,7 1,7 miljardmiljard leeftleeft in in ““highly stressedhighly stressed”” stroomgebiedstroomgebied (< 1.000 m(< 1.000 m33/year)/year)

Page 6: Watervoetafdruk in de praktijk

- water scarcity = per capita water supply below 1,700 m3/year

- water stress = per capita water supply below 1,000 m3/year

Waterschaarste over 15 jaar (2025)

� water scarcity = per capita water supply below 1,700 m3/year

� water stress = per capita water supply below 1,000 m3/year

48% 48% wereldbevolkingwereldbevolking (3,5 (3,5 miljardmiljard) ) leeftleeft in in stroomgebiedstroomgebied met met ““waterschaarstewaterschaarste””

2,4 2,4 miljardmiljard leeftleeft in in ““highly stressedhighly stressed”” stroomgebiedstroomgebied (< 1.000 m(< 1.000 m33/year)/year)geengeen rekeningrekening gehoudengehouden met: met:

veranderingverandering in in kunde/infrastructuurkunde/infrastructuur landenlanden

gebruikgebruik van van fossielefossiele grondwaterreservesgrondwaterreserves ((nietniet duurzaamduurzaam))

Page 7: Watervoetafdruk in de praktijk

De vraag naar water neemt toe

� Bevolkingsgroei

� Veranderend consumptiepatroon (meer vlees)

� 85 % meer vraag naar water in 2050 ten opzichte van

2000.

Page 8: Watervoetafdruk in de praktijk

En het aanbod?

Page 9: Watervoetafdruk in de praktijk

� Effect klimaatverandering op hydrologische

cyclus onzeker in tijd en plaats

En het aanbod?

1.Water wordt schaarser

2.Watervoetafdruk benadrukt de relatie

tussen consumptie en effect op water

Page 10: Watervoetafdruk in de praktijk

Drijfveren industrie

� Imago / verantwoordelijkheidsbesef

� Grotere leveringszekerheid

� Lagere kosten?

Page 11: Watervoetafdruk in de praktijk

Wat zijn de stappen?

Page 12: Watervoetafdruk in de praktijk

Wat zijn de stappen?

Page 13: Watervoetafdruk in de praktijk

Wat zijn de stappen?

Page 14: Watervoetafdruk in de praktijk
Page 15: Watervoetafdruk in de praktijk

� Waterscan

� ontwikkeld voor NOVEM

� succesvol toegepast in

vele bedrijfsbranches

� Synergie tussen water-,

energie en geld besparen!

Page 16: Watervoetafdruk in de praktijk

� Lokale kennis nodig

� Leer van andere disciplines (supply chain, CO2 footprint)

Page 17: Watervoetafdruk in de praktijk

� Moeilijk toe te rekenen

� Productie van afvalwater is wel bekend

Page 18: Watervoetafdruk in de praktijk

� Lokale kennis

nodig, van buiten

de keten!

� Is een hoge

watervoetafdruk

erg?

Page 19: Watervoetafdruk in de praktijk

Voorbeeld 1

� Watervoetafdruk rijst = 3400 l / kg

(mondiaal gemiddelde)

� Impact in Azië:

� vasthouden van water

� voorkomen van overstroming

Page 20: Watervoetafdruk in de praktijk

Voorbeeld 2

� Watervoetafdruk rundvlees =

15,500 l / kg

(mondiaal gemiddelde)

� Impact in Holland:

� Open veenweidegebied

� Habitat voor weidevogels

Page 21: Watervoetafdruk in de praktijk

Dus

� Eigenlijk gaat het niet om de grootte van

de voetafdruk, maar om de grootte maal diepte!

� Daarom behoefte aan kwantificering van de diepte van de

watervoetafdruk.

� In onze Water Footprint Sustainability Assessment

combineren we daadwerkelijk waterverbruik met

waterbeschikbaarheid en andere indicatoren. Resultaat is

pragmatisch, semi-kwantitatief beeld.

Page 22: Watervoetafdruk in de praktijk

� Conventionele benadering:

Reduceren en compenseren

Milieu

Mens

Economie

Mens

� Toegevoegde waarde benadering:

Zoek naar de winst

Milieu

Economie

Page 23: Watervoetafdruk in de praktijk

Voorbeeld 1

� Unilevers Surf Excel Quick wash

� Twee emmers water per was

minder

� Tijdwinst voor lokale bevolking

� Omzetgroei 20 % in 2008

Milieu

Mens

Econo

mie

Page 24: Watervoetafdruk in de praktijk

� Afvalwaterbehandeling RWZI

Soerendonk (Ws de Dommel)

� Water van beekkwaliteit

� Recreatieve voorzieningen

� Kaderrichtlijn Water

doelstelling halen

Milieu

Mens

Econo

mie

Voorbeeld 2

Waterharmonica

Page 25: Watervoetafdruk in de praktijk

Conclusies

� Watervoetafdruk zal nieuwe

mondiale KPI worden. Methode

nog volop in ontwikkeling.

� De impact analyse verdient

aandacht: een hoge

watervoetafdruk is niet altijd erg.

� Behoefte aan internationale

standaards voor waterverbruik en

impacts.

Page 26: Watervoetafdruk in de praktijk

Conclusies

� Door combineren van brede

expertise en ervaring heeft DHV

de WF Sustainability Assessment

ontwikkeld.

� Een ‘toegevoegde waarde

benadering’ kan interessante

oplossingen opleveren

Page 27: Watervoetafdruk in de praktijk

Watervoetafdruk in de praktijkSKIW Workshop op Aqua Nederland, Gorinchem

Maarten Verkerk

+31 33 468 3469

Maart 2010

[email protected] Stand 209