Duurzaamheid in de praktijk

70
MVO Young Talent Event Maarssen 20-05-2010

description

Hoe kun je duurzaamheid implementeren bij een klein aannemersbedrijf. Het project Hibertad is daar een mooi voorbeeld van...

Transcript of Duurzaamheid in de praktijk

Page 1: Duurzaamheid in de praktijk

MVO Young Talent EventMaarssen

20-05-2010

Page 2: Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk…

Page 3: Duurzaamheid in de praktijk

Wooow, die wil ik later wel!

Is die eigenlijk slecht voor het milieu?

Dan wil ik die niet, want dan gaat de ijsbeer dood en dat is mijn lievelingsdier…

Page 4: Duurzaamheid in de praktijk

Presentatie20-05-2010 • Dijkhuis

• De bouwwereld• Historie duurzaamheid• Wat is duurzaamheid• Strategiewijziging Dijkhuis• Marketing duurzaamheid• Duurzaamheid in de praktijk

•Eberhard Dijkhuis

Page 5: Duurzaamheid in de praktijk

Dijkhuis

Page 6: Duurzaamheid in de praktijk

Dijkhuispersoon

•Eberhard Dijkhuis

•41 jaar•4 kinderen

•Civiele techniek•Vastgoedkunde•Bedrijfskunde

•Directeur eigenaar aannemersbedrijf

Page 7: Duurzaamheid in de praktijk

• Opgericht in 1934

• 25 medewerkers

• 7 mio omzet

• Projectontwikkeling

• Nieuwbouw

• Onderhoud

Dijkhuisbedrijf

Page 8: Duurzaamheid in de praktijk

Dijkhuisprojecten

Page 9: Duurzaamheid in de praktijk

Dijkhuisprojecten

Page 10: Duurzaamheid in de praktijk

Presentatieagenda • Dijkhuis

• De bouwwereld• Historie duurzaamheid• Wat is duurzaamheid• Strategiewijziging Dijkhuis• Marketing duurzaamheid• Duurzaamheid in de praktijk

Page 11: Duurzaamheid in de praktijk

De bouwwereld

Page 12: Duurzaamheid in de praktijk

Kenmerken bouwwereld in Nederlandde bouwwereld

•Prijsvechters, lage winst

•Prutser krijgt werk

•Geen innovatie

•Conjunctuurgevoelig

Page 13: Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de bouwde bouwwereld

• Kennisdelen is taboe– Slechte beschikbaarheid– Niet transparant

• Techniek ontwikkeltzeer snel

• Er is weinig ervaring dus keuzes moeilijk objectief te maken

Page 14: Duurzaamheid in de praktijk

Presentatieagenda • Dijkhuis

• De bouwwereld• Historie duurzaamheid• Wat is duurzaamheid• Strategiewijziging Dijkhuis• Marketing duurzaamheid• Duurzaamheid in de praktijk

Page 15: Duurzaamheid in de praktijk

Historie duurzaamheid

Page 16: Duurzaamheid in de praktijk

Bosbouwhistorie duurzaamheid

•Hans Carl Von Carlowitz gebruikte de term “Nachhaltige” Entwicklung als eerste in 1713

•Zijn visie was:•Gaat om de gehele bevolking•Denk ook aan het nageslacht•Wees voorzichtig met de natuur

Page 17: Duurzaamheid in de praktijk

Hulpmiddelen raken ophistorie duurzaamheid

•Eerst hout en het zoeken naar oplossingen voor ontbossing

•Dan kolen en het zoeken naar oplossingen voor eindigheid kolenvooraad

•Dan olie en zoeken naar oplossingen voor eindigheid olievoorraad

Page 18: Duurzaamheid in de praktijk

Conclusiehistorie duurzaamheid

•Duurzaamheid is van alle tijden

•Het wordt actueel als hulpbronnen op dreigen te raken

•We lijken niets geleerd te hebben van het verleden

•Bij dreigende crisis volgen innovatieve ideeën

Page 19: Duurzaamheid in de praktijk

Presentatieagenda • Dijkhuis

• De bouwwereld• Historie duurzaamheid• Wat is duurzaamheid• Strategiewijziging Dijkhuis• Marketing duurzaamheid• Duurzaamheid in de praktijk

Page 20: Duurzaamheid in de praktijk

Wat is duurzaamheid?

Page 21: Duurzaamheid in de praktijk

Definitie duurzaamheidwat is duurzaamheid

•Het is een containerbegrip(vaagtaal)

•Vaak definitie uit Brundtland rapport gebruikt

•Er is geen sluitende definitie te geven

Page 22: Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid 1 van 4wat is duurzaamheid

•duurzame ontwikkeling is een intergenerationeel probleem

(het moet tenminste over twee generaties gaan)

Page 23: Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid 2 van 4wat is duurzaamheid

•duurzaamheid speelt zich af op verschillende schaalniveaus

(wat internationaal niet duurzaam is kan dat lokaal wel zijn)

Page 24: Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid 3 van 4wat is duurzaamheid

•duurzaamheid omvat meerdere domeinen

(economisch, ecologisch, sociaal cultureel)

Page 25: Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid 4 van 4wat is duurzaamheid

•duurzaamheid kenmerkt zich door meervoudige interpretatie

(elke definitie vereist een inschatting van huidige en toekomstige behoeften en is dus niet objectief te maken)

Page 26: Duurzaamheid in de praktijk

Presentatieagenda • Dijkhuis

• De bouwwereld• Historie duurzaamheid• Wat is duurzaamheid• Strategiewijziging Dijkhuis• Marketing duurzaamheid• Duurzaamheid in de praktijk

Page 27: Duurzaamheid in de praktijk

Strategiewijziging Dijkhuis

Page 28: Duurzaamheid in de praktijk

Van costleader naar Productleaderstrategiewijziging Dijkhuis

•Is het mogelijk om je in de bouwwereld te onderscheiden op basis van kennis?

•Hoe pak je dat aan in een traditioneel 75 jaar oud aannemersbedrijf?

•Hoe bouw je kennis op en hoe houdt je dat up to date?

Ben ik wel zo onderscheidend als ik dacht te zijn??

Page 29: Duurzaamheid in de praktijk

• Missie:Mensen willen duurzame en zorgeloze huisvesting

• Strategie:Initiëren, realiseren en beheren van vastgoed

• Thema’s: waterwonenduurzaamheidleefbaarheid

Page 30: Duurzaamheid in de praktijk

Waarin onderscheiden we onsstrategiewijziging Dijkhuis

•Anna Charlottehof

•Initiëren•Realiseren•Beheren

Page 31: Duurzaamheid in de praktijk

De nieuwe manierstrategiewijziging Dijkhuis

•Waterwoonwereld

Page 32: Duurzaamheid in de praktijk

De nieuwe manierstrategiewijziging Dijkhuis

•Duurzame wereld

Page 33: Duurzaamheid in de praktijk

De nieuwe manierstrategiewijziging Dijkhuis

•Leefbare wereld

Page 34: Duurzaamheid in de praktijk
Page 35: Duurzaamheid in de praktijk

Klantwaarde

Organisa-tie aspect

Product-leader

Costleader Customer Intimacy Experience

StructuurPlat organischNetwerkstructuur

Lijninrichting Empowerment aan front office

Front/Back officeMaatwerk in kaders

Rollen belangrijker dan functies

Projectmatig werken

Structuur indifferent

Cultuur

Fouten maken magInspirerend

Geen fouten makenNiet denken, maar doen

Klant/markt gerichtSamenwerkingSense and respondDuurzame relatiesProactiefoplossingsgericht

Service-abilityCo-creatieInteractiefBeelden en emotie

Mensen

CreatiefWerkondernemers

MultifunctionaliteitUitvoerders

Ideale schoonzoonOmgevingssensitief

Rolspelers / acteursEmpatisch creatief

Technologie

Platforms voor interactie

Procesbeheersing Customer Relationship Marketing

trendwatching

Afhankelijk van experience

Modulair

Page 36: Duurzaamheid in de praktijk

In de praktijk…strategiewijziging Dijkhuis

Page 37: Duurzaamheid in de praktijk

Presentatieagenda • Dijkhuis

• De bouwwereld• Historie duurzaamheid• Wat is duurzaamheid• Strategiewijziging Dijkhuis• Marketing duurzaamheid• Duurzaamheid in de praktijk

Page 38: Duurzaamheid in de praktijk

Marketing duurzaamheid?

Page 39: Duurzaamheid in de praktijk

Traditionele marketingmarketing duurzaamheid

•Product•Promotie•Prijs•Plaats

•Groene marketing misleidende communicatiegreenwashing

Page 40: Duurzaamheid in de praktijk

Traditionele marketingmarketing duurzaamheid

•Kloof tussen koopgedrag en milieubetrokkenheid

•Verschil tussen de burger en de consument

Page 41: Duurzaamheid in de praktijk

Societal marketingmarketing duurzaamheid

•Consumenten, bedrijf, maatschappij

•Milieumarketing vloeit voort uit missie

•Maatschappelijke organisaties van belang (ngo’s)

Page 42: Duurzaamheid in de praktijk

Netwerk marketingmarketing duurzaamheid

•Nieuwe ideeën zijn het resultaat van samenwerking

•Zowel met klanten als concurrenten

Page 43: Duurzaamheid in de praktijk

Duurzame marketingmarketing duurzaamheid

Duurzaam product•Onderscheidende eigenschappen

Maatschappelijk bewustzijn•Gedrag veranderen

Netwerkeconomie•Creativiteit en kennis delen

Page 44: Duurzaamheid in de praktijk

Presentatieagenda • Dijkhuis

• De bouwwereld• Historie duurzaamheid• Wat is duurzaamheid• Strategiewijziging Dijkhuis• Marketing duurzaamheid• Duurzaamheid in de praktijk

Page 45: Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

Page 46: Duurzaamheid in de praktijk

MVO Young Talent Eventduurzaamheid in de praktijk

Page 47: Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de steigersduurzaamheid in de praktijk

Page 48: Duurzaamheid in de praktijk

ISO 26000 Championship Programmaduurzaamheid in de praktijk

Page 49: Duurzaamheid in de praktijk

Project Hibertadduurzaamheid in de praktijk

Page 50: Duurzaamheid in de praktijk

Doelstelling

• Een regionaal initiatief met als doel het vergroten van de bewustwording en (internationale) kennis op het gebied van duurzaamheid in de bouw

hibertad

Page 51: Duurzaamheid in de praktijk

Naam

• Hibernation=winterslaap

• Habitat =leefbaarheid

• Libertad=vrijheid

hibertad

Page 52: Duurzaamheid in de praktijk

Gebouwhibertad

Page 54: Duurzaamheid in de praktijk

Onafhankelijke stichting

• Stichtingsbestuur– Onafhankelijke

voorzitter– Kennisinstellingen– Bedrijven

hibertad

Page 55: Duurzaamheid in de praktijk

Kernwaarden

• Kennis delengaat over heden

• Bewustwording gaat over toekomst

• Sociaal

hibertad

Page 56: Duurzaamheid in de praktijk

Kennis delen: expositie

• Voorbeeldgebouw• Exposities• Praktijkvergelijk

installaties en technieken• Onderdeel samenwerking

duurzame voorbeeldgebouwen

hibertad

Page 57: Duurzaamheid in de praktijk

Kennis delen: web 2.0

• Informatie gebouw• Realtime informatie

energie-installaties• Database

materiaalvergelijk• Uitwisseling via blogs

en sociale media

hibertad

Page 58: Duurzaamheid in de praktijk

Kennis delen: Hibertad Academie leren, delen, doen

• Kennisontwikkeling• Kennisuitwisseling• Netwerken

• Ook voor koplopers

• Samenwerking met kennisinstellingen

hibertad

Page 59: Duurzaamheid in de praktijk

Kennisdelen: duurzaamheid versneller

• Vraaggestuurd

• Advies en hulp bij implementatie duurzaamheid

• Samenwerking bedrijfsleven overheden kennisinstellingen

hibertad

Page 60: Duurzaamheid in de praktijk

Bewustwording: voorleesboekhibertad

Page 61: Duurzaamheid in de praktijk

Bewustwording: kinderboekhibertad

Hi beer TadAchter de grens van Alandrië, ver voorbij de bomen van het Witte Woud en niet zo heel ver van de heuvels van Sint Max ligt een bos dat nog bijna niemand ooit gezien heeft. Ik niet in elk geval. En ik weet bijna zeker dat jij ook nog nooit verder bent geweest dan de Alandrische kust. Dat is niet zo gek, want het is heel ver weg. En het lijkt er precies op hier, dus waarom zou je zo ver reizen voor iets dat precies hetzelfde lijkt als waar je vandaan kwam? De lucht is er vaak blauw en het gras is er vaak groen. De zon schijnt overdag en de maan ’s nachts. En er zijn heel veel bomen, meer dan je ooit geteld hebt. Maar dat is ook best normaal, in een bos. Eigenlijk heeft het bos niet eens een echte naam. Het heet gewoon Het Bos. Dat komt doordat het het enige bos in Alandrië is, dus als je het hebt over het bos, weet iedereen meteen welk bos je…..

Page 62: Duurzaamheid in de praktijk

Bewustwording: online gamehibertad

Page 63: Duurzaamheid in de praktijk

Bewustwording: lesmateriaal en experimentenhibertad

Page 64: Duurzaamheid in de praktijk

Bewustwording: informatie voor en door scholenhibertad

Page 65: Duurzaamheid in de praktijk

Sociale duurzaamheid: dagactiviteiten Baalderborghibertad

Page 66: Duurzaamheid in de praktijk

Sociale duurzaamheid: promotie millennium doelstellingenhibertad

Page 67: Duurzaamheid in de praktijk

Sociale duurzaamheid: inzet starters, studenten, stagiareshibertad

Page 68: Duurzaamheid in de praktijk

Toekomst

• Opbouwen van kennis

• Wijzigen installaties volgens stand van de techniek

• Samenwerking

• Internationaal netwerk

hibertad

Page 69: Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk…

Page 70: Duurzaamheid in de praktijk

Einde presentatieBedankt voor de aandacht