Vrp lab offensief_open_kurt_sannen

61
+ Ruimte en ecosysteemdiensten: economische en sociale vernieuwing Het voedsel op ons bord is een spiegel van de wereld Kurt Sannen, 10 februari 2015

Transcript of Vrp lab offensief_open_kurt_sannen

+

Ruimte en

ecosysteemdiensten:

economische en

sociale vernieuwing

Het voedsel op ons bord is

een spiegel van de wereld

Kurt Sannen, 10 februari 2015

+

+

3

+

+

Gediversifieerd bedrijfsplan :

Biologische rundvee- en schapenhouderij

Thuisverkoop biologische hoevevlees e.a.

Hoevetoerisme

Natuurbeheer

Zorgboerderij

Behoud genetische diversiteit landbouwdieren

Samenwerking met boeren

en klanten in coöperatie, CSA

+

+

+ Bolhuis en agro-ecologie

Gezond voedsel zonder residu’s …

Voedselproductie met zo min mogelijk milieuhinder en positieve

bijdrage aan natuur

Diervriendelijk

Voedselproductie zonder negatieve effecten in zuiden

Betrekken consumenten

Genietbare landschappen

+

+ Principes van agro-ecologie Zorgen dat iedereen toegang heeft tot gezond voedsel, nu en in de

toekomst, hier en in het zuiden, zonder dat het milieu of de natuur worden aangetast.

Streven naar veerkracht en aanpasbaarheid

Evenwicht tussen lange en korte termijn

Ontwikkelen van landbouwsysteem als zero-inputsysteem

Betrekken alle stakeholders : wetenschappers, producenten, verwerking, consumenten, sociale bewegingen …

Dit betekent

Kortere voedselketen

Cradle to cradle: kringlopen

Lonend voor producent en consument

Efficiënter omgaan met grondstoffen als grond, water en energie

Minder druk op omgeving

Voedselproductie in evenwicht met ecosysteem

+

+

+

+

+

Carrying capacity

Carrying capacity Bron: Prof. Patrick Meire (UA)

+ 1 aarde is niet genoeg : ecologische

voetafdruk is te groot

+

+

+

+ Milieudruk landbouw

+ Voorbeeld: intensieve

varkenshouderij

+

+

+

+

+ Naomi Klein: ofwel de aarde redden

ofwel kapitalisme !

+

+

•Economics is a political argument

•There is no such thing as a free market

•People 'over-produce' pollution because they

are not paying for the costs of dealing with it.”

•If the world were full of the self-seeking

individuals found in economics textbooks, it

would grind to a halt because we would be

spending most of our time cheating, trying to

catch the cheaters, and punishing the caught.

The world works as it does only because

people are not the totally self seeking

agents that free-market economics believes

them to be. We need to design an economic

system that, while acknowledging that people

are often selfish, exploits other human motives

to the full and gets the best out of people. The

likelihood is that, if we assume the worst

about people, we will get the worst out of

them.

+

+

+

+ Duurzaamheid

People /Planet / Profit ! ?

Systeembenadering:

Iedereen : hier en elders

Nu en in de toekomst

Voldoende vervulling

essentiële behoeftes:

Voeding

Onderdak

Gezondheid

Sociaal welbevinden

Veerkracht !

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Meerlagig

landschap

Peer to peer omgaan

met de ruimte als

common

+ Van gemeenschapslandbouw tot

gemeenschapslandschap =

Meerlagig landschap

Peer tot peer : iedereen gelijkwaardig

Alle betrokkenen rond tafel:

Eigenaars

Gebruikers

Bezoekers

Overheden

… (geen organisaties of belangenbehartigers!)

Ieder uit wensen, verlangens, noden voor het gebied, al deze

verzuchtingen staan gelijkwaardig naast mekaar

Samen zoeken naar oplossingen, voor de ander

+ Gemeenschapslandschap

Spelregels/spelverdelers

Autoriteit-democratie-autonomie

Geen vooropgesteld eindplan

Stap voor stap

Gelijkwaardigheid

Economische omgeving met internalisatie

van externe kosten en baten

+ Biogenoten:

samenwerking bioboeren in

Demerstreek Samenwerkingsverband met collegabioboeren uit de buurt

Complementair: samen produceren we alle voeding

Delen materialen

Arbeid delen

Gezamenlijke promotie en marketing

Gezamenlijke verkoop

Alternatieve munt

Doel:

Schaalvoordelen

Dalen vaste kost per bedrijf

Arbeidsbesparing

Betrekken gemeenschap bij onze bedrijven

+ Nieuwe initiatieven voor

samenwerking: boeren, klanten en

sympathisanten

Samenwerking met instelling vzw De Schommel : stelt grond ter beschikking in ruil voor betrekken personeel, voor onze groententeelt: 2,3 ha in Schaffen (nog 2 jaar omschakelen naar bio)

Groenkost-boer Hans Claes start nu op Bolhuisgrond (1ha) in Engsbergen

Boogerd/Goerenhof/herkenrodeboer/Karditsel/Averbio/Boternoot/Bolhuis/Groenkost

Vrijwilligers/stagairs

Werkdagen

Cowfunding

+ Gemeenschapslandbouw

Een krachtig concept voor de toekomst van duurzame

landbouw.

Boerderijen ondersteunen gemeenschappen hand in hand met

gemeenschappen ondersteunen boerderijen = CSA én ASC

Het Bolhuis heeft een groot potentieel (zie realisaties). Door de

kracht van de boerderijgemeenschap in te zetten, kan dit

potentieel veel beter tot zijn recht komen. Daarom wil het

Bolhuis een gemeenschapsboerderij worden.

+ Gemeenschapslandbouw in actie:

Feestcomité

Boerderijbuurtfeest

Open deurdag zondag 15 juni

Peter en meterdag

Lammetjeskijkdag

Educatie

Scholen

Jeugdverenigingen

Vrijwilligerswerk

Werkdagen

Delen verantwoordelijkheden :

Inspraak in ontwikkelingen Bolhuis

Financiën

Vooruitbetaling

Cowfunding

+ Biogenootschap

Folderdoosje

Website

Waar mogelijk en nodig : gezamenlijke prospectie, promotie, en verkoop van mekaars producten

Materieel delen en arbeid delen

Biogenootschap = Samen één groot gemengd landbouwbedrijf dat al uw voedsel zo duurzaam mogelijk produceert

+ Samen voor u alle biovoeding

aanbieden

Wekelijke verkoopdag

Biogroenten: Hans en Groenkost !

Bioproducten die wij niet kunnen produceren : Emily en Averbio

Verkoopdag in Averbode ipv Bolhuis ???

+