VOORBLAD BONDSGAZETJE 2012-313-10-2012 Tweedehandsbeurs 14-10-2012 Gezinswandeling 06-11-2012...

of 11/11
WEBSITE : http://www.gezinsbond.be/kachtem E-mail : [email protected] KOMENDE ACTIVITEITEN : SPORTIEF ONTBIJT in sportzaal school 23 SEPTEMBER TWEEDEHANDSBEURS in ’t Sok 13 OKTOBER K K A A C C H H T T E E M M S S B B O O N N D D S S G G A A Z Z E E T T J J E E 10 e Jaargang, nr. 3 SEPTEMBER 2012 Verantwoordelijk uitgever : Guido Van Essche Hogestraat 52 8870 Kachtem Tel. 051/31.38.17 Coördinatie : Guido Van Essche Lay-out en opmaak Suzy Bonte-Noppe Oplage : 340 exemplaren Driemaandelijks In dit nummer : Activiteitenkalender 2012 2 Ooievaar Sportief ontbijt 3 “Familie duurt langer” - GOSA 4 Wandel- en fietsrally 2012 GSF Inschrijvingsstrook Sportief 5 Ontbijt 20 jaar Palliatieve zorg 6 Gezinswandeling Torhout 7 Kachtem fietst 8 Lentetombola Tweedehandsbeurs 9 Geschiedenis Rustoord 10 + 11
 • date post

  30-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VOORBLAD BONDSGAZETJE 2012-313-10-2012 Tweedehandsbeurs 14-10-2012 Gezinswandeling 06-11-2012...

 • WEBSITE : http://www.gezinsbond.be/kachtem E-mail : [email protected]

  KOMENDE ACTIVITEITEN :

  SPORTIEF ONTBIJT

  in sportzaal school

  23 SEPTEMBER

  TWEEDEHANDSBEURS

  in ’t Sok

  13 OKTOBER

  KKAACCHHTTEEMMSS

  BBOONNDDSSGGAAZZEETTJJEE 10e Jaargang, nr. 3 SEPTEMBER 2012 Verantwoordelijk uitgever : Guido Van Essche Hogestraat 52 8870 Kachtem Tel. 051/31.38.17 Coördinatie : Guido Van Essche Lay-out en opmaak Suzy Bonte-Noppe Oplage : 340 exemplaren Driemaandelijks In dit nummer : Activiteitenkalender 2012 2 Ooievaar Sportief ontbijt 3 “Familie duurt langer” - GOSA 4 Wandel- en fietsrally 2012 GSF Inschrijvingsstrook Sportief 5 Ontbijt 20 jaar Palliatieve zorg 6 Gezinswandeling Torhout 7 Kachtem fietst 8 Lentetombola Tweedehandsbeurs 9 Geschiedenis Rustoord 10 + 11

 • KACHTEMS BONDSGAZETJE

  ACTIVITEITENKALENDER

  Juli-Aug-Sept. Wandel

  23-09-2012 Sportief ontbijt (ism Oudercomité) in gymzaal school

  13-10-2012 Tweedehandsbeurs

  14-10-2012 Gezinswandeling

  06-11-2012 Jaarbeurs : thema ‘Etiquette’

  17-11-2012 Geboorteboom

  18-11-2012 Sinterklaasfeest

  29-12-2012 Gezinsmis om 17u30 met aansluitend receptie

  01-10/03-2013 Reuzenhuis te Brugge

  Onderlijnde activiteiten : uitleg

  KACHTEMS BONDSGAZETJE

  ACTIVITEITENKALENDER 2012

  Wandel- en fietsrally Dendermonde (org. GSF)

  Sportief ontbijt (ism Oudercomité) in gymzaal school

  Tweedehandsbeurs in ’t Sok

  Gezinswandeling

  Jaarbeurs : thema ‘Etiquette’

  Geboorteboom

  Sinterklaasfeest

  Gezinsmis om 17u30 met aansluitend receptie

  Reuzenhuis te Brugge

  : uitleg verder in dit boekje

  MMeelldd jjee hheeuuggeelliijjkkee nniieeuuwwss mm

  OOOOIIEEVVAAAA

  HHeett bblliijjddee nniieeuuwwss bbiijj eeeenn ggeebboooorrttee mm

  wwoorrddeenn oopp eeeenn ppaasssseennddee

  DDaaaarrttooee hheeeefftt ddee KKaacchhtteemmssee GG

  ooooiieevvaaaarrss ddiiee hheett jjoonnggee ggeezziinn aaaann dd

  oommggeevviinngg kkaann ppllaaaatt

  GGeeeeff ddeezzee iinnffoorrmmaattiiee ggeerruusstt ddoooorr aaaa

  wwaaaarr eeeenn ggeebboooorrttee ppllaaaa

  MMeeeerr iinnlliicchhttiinnggeenn kkuunnnneenn bbeekkoommee

  bbeessttuuuurrsslliidd..

  2

  2012

  en fietsrally Dendermonde (org. GSF)

  Sportief ontbijt (ism Oudercomité) in gymzaal school

  Gezinsmis om 17u30 met aansluitend receptie

  mmeett eeeenn ……

  AARR

  mmaagg aaaannggeekkoonnddiiggdd

  ee mmaanniieerr..

  GGeezziinnssbboonndd ttwweeee

  ddee vvoooorrddeeuurr ooff iinn ddiiee

  ttsseenn..

  aann eeeenn kkeennnniiss ooff bbuuuurr

  aattss vvoonndd..

  eenn wwoorrddeenn bbiijj eeeenn

 • KACHTEMS BONDSGAZETJE 3

  Zondag 23 september: Sportief Ontbijt sporthal St.-Vincentiusschool Kachtem

  Opnieuw is de Gezinsbond en het Oudercomité blij u te kunnen uitnodigen op haar sportief ontbijt. Bedoeling is op een leuke manier het verband tussen eten en bewegen te ervaren. Ontbijt We starten de dag met een lekker evenwichtig en gevarieerd ontbijt met, voor wie het wenst, professionele tips van een diëtist. Ontbijten kan in 2 shiften: van 8u15 tot 9u15 en van 9u30 tot 10u30

  Sport Na een gezond ontbijt kan je op een speelse en veilige manier bewegen samen met uw kinderen. Er is keuze tussen een fietstocht van 20 km, een kindvriendelijke fietstocht (7km) naar de Grote Markt van Izegem (Autoloos Gordelen) en een wandelzoektocht van 4 km. Ook niet fanatieke sportievelingen komen dus aan hun trekken. Vergeet uw fluojasje niet. Zo wordt u gezien. Na de wandeling of fietstocht kan je rustig napraten en maak je kans om één van onze prachtige ontbijtmanden te winnen. De kinderen kunnen nog wat ‘bewegen’ op het springkasteel terwijl we een aperitief aanbieden aan een zeer economische prijs!

  Praktisch Prijs: Slechts 4 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen, verzekering inbegrepen. Inschrijven: Gebruik de bijhorende strook en bezorg ze ons terug uiterlijk woensdag 12 september. . Zo kunnen wij voor een vlotte organisatie zorgen. Het hele team van de Gezinsbond en het Oudercomité kijkt ernaar uit om samen met u te ontbijten en te sporten! Meer informatie : Dries Pillen (051/31.73.36) – Pieter Genoe (051/31.20.01) www.sint-vincentiusschool.be - www.gezinsbond.be/kachtem

  Geo

  rgan

  isee

  rd d

  oor

  VZ

  W S

  t.-V

  ince

  ntiu

  ssch

  ool

 • KACHTEMS BONDSGAZETJE 4

  GOSA-activiteit op donderdag 27 september om 14u00

  Familie duurt langer dan een mensenleven Gezinscentrum - Iepersestraat 70, Roeselare

  Annie Nuyts en Lieve Sels zijn beiden psychotherapeut. Nu stappen ze af van hun vakjargon om het in de taal van Jan en alleman te hebben over familierelaties. Het wordt een boeiende belevenis die naast een spreekwoordelijke lach en een traan ook nieuwe inzichten kan opleveren. We verwelkomen u met koffie vanaf 14.00 uur. Zoals gewoonlijk kan u genieten van après-midi’s met koffie. Of je nu een fijne band met je ouders hebt of niet, of je nu goed overweg kunt met je broers of zussen of niet: vast staat dat die familiebanden je leven beïnvloeden. Het is een verhaal vol beklijvende filmbeelden, televisiefragmenten, muziek, poëzie en anekdotes. Recht uit het dagelijks leven gegrepen. Het geheel is interessant en vaak ook ludiek of ontroerend. Net als het leven zelf dus! We vragen € 5,00 per persoon, te betalen op de dag zelf. Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot 20 september bij Gerda Verhanneman tel. 0494 34 05 82 / [email protected] of Marc Himpe tel. 051 20 51 31 / [email protected] Parkeren kan op de parking van Danscenter ‘Calypso’ Iepersestraat 55. In de omgeving van het Gezinscentrum: Pas op: blauwe zone! Wandel- en fietsrally van Gezinssportfederatie (GSF)

  Dendermonde gezien? Dendermonde gevonden!

  Nog tot 30 september kan er naar hartelust gewandeld en gefietst worden in de bruisende stad Dendermonde. Aan de hand van doordachte zoektochtvragen ontdek je samen met GSF deze unieke Ros Beiaardstad en laten we je weer meegenieten van exclusieve plekjes en bijzondere bezienswaardigheden. Zowel aan de familierally, de kinderrally, de fietsrally en de geocaching zijn weer prachtige prijzen verbonden. Zie www.gsf.be voor meer info.

 • KACHTEMS BONDSGAZETJE 5

  INSCHRIJVINGSSTROOK SPORTIEF ONTBIJT van 23 septe mber 2012 Ja, ons gezin (naam, adres) ……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. komt naar het sportief ontbijt. Duid het aantal personen per ontbijtsessie aan in d e juiste kolom. Maak ook een keuze tussen fietsen en wandelen. ONTBIJT 8u15- 9u15 9u30-10u30 Aantal volwassenen Aantal kinderen FIETSEN 20 km 20 km Vertrekuur

  (Ontbijt) 9u15

  (8u15 -9u15) 10u15

  (9u30-10u30)

  Aantal deelnemers FIETSEN 7 km Vertrekuur

  (Ontbijt) 9u15

  (08.15u -9.15u.)

  Aantal deelnemers -Fietstochten zijn begeleid! -Fietsers dragen best hun fluo jasje, zo worden ze beter gezien! WANDELZOEKTOCHT 4 km. Aantal deelnemers -Wandelaars hebben vrije keuze voor de ontbijtsessi e. INSCHRIJVINGSSTROOK TERUG TE BEZORGEN VÓÓR 12 septe mber Aankruisen op welke manier je wenst in te schrijven : � via de bestuursleden van de Gezinsbond .

  → Betalen gebeurt bij de inschrijving

  � via de gezinsoudste van de St-Vincentiusschool . → Afrekening volgt met maandrekening.

 • KACHTEMS BONDSGAZETJE 6

  20 jaar palliatieve zorg – Ver reikend… Verrijkend…

  Stad Izegem en Sint-Jozefskliniek Izegem organiseren dit najaar 3 activiteiten naar aanleiding

  van 20 jaar palliatieve zorg binnen het ziekenhuis en de regio. Deze 3 activiteiten kaderen

  allen binnen het thema ‘Palliatieve zorg: Ver reikend… Verrijkend…’ Noteer alvast volgende

  data in uw agenda:

  Maandag 24 september, onthaal 19u00. Infoavond voor het ruime publiek. Gratis

  Op deze infoavond wensen wij een antwoord te geven op volgende vragen: “Wat is

  palliatieve zorg? Voor wie? Wanneer start palliatieve zorg? Waar kan je terecht voor

  palliatieve zorg? Naast informatie omtrent het begrippenkader zal er eveneens via

  getuigenissen (uit het ziekenhuis, de palliatieve zorg en het woonzorgcentrum)

  verduidelijking gebracht worden rond palliatieve zorg.

  Dinsdag 25 september om 20u00. Filmavond “Tot altijd”. Kostprijs 3 euro

  Thomas en Mario studeerden in Gent in de jaren ’80 en bleven vrienden voor het leven.

  Thomas wordt dokter en Mario blijft strijdlustig streven naar een beloftevolle carrière in de

  politiek tot hij enkele jaren later MS krijgt. Van zodra zijn leven die naam niet meer waard is,

  wil hij dat zijn vriend hem helpt.

  Woensdag 26 september, onthaal 13u00. Symposium voor professionelen en vrijwilligers.

  Gratis

  Op dit symposium voor professionelen en vrijwilligers uit de zorgsector worden volgende

  thema’s belicht:

  • Omgaan met kinderen en jongeren binnen palliatieve zorg (Inge Camerlynck, psychotherapeute)

  • Zin en onzin van alternatieve diëten bij de behandeling van kanker (Marie-Catherine Criem, onco-diëtiste)

  • Vroegtijdige zorgplanning (Marc Merchier, coördinator palliatieve zorg) • Zorg voor zorgenden (Karel Declercq, cabaretier)

  Locatie: Cultuurhuis De Leest,

  Sint-Jorisstraat 62, Izegem –

  tel. 051/33.76.10,

  [email protected]

  Meer info: Ann Herman,

  coördinator palliatieve zorg

  St.-Jozefskliniek Izegem, tel. 051/33.41.67, [email protected]

 • KACHTEMS BONDSGAZETJE 7

  Wandeling Gezinsbond te Torhout

  zondag 14 oktober 2012

  Het historische centrum van Torhout leent zich uits tekend tot een gezellige en leerrijke stadswandeling. Groene h oekjes en historische bezienswaardigheden wisselen elkaar tij dens de wandeling af en laten ons kennis maken met de boeie nde geschiedenis van deze stad. We ontdekken met een locale gids:

  - Het centrum met het laatbarokke stadhuis, de neo-ro maanse Sint-Pietersbandenkerk, ’s Gravenwinkel, de oude verblijfplaats van de Graaf, het oude hospitaal Ten Walle, de Sint-Rembert scholengemeenschap, het Conscienceplei n met Duits oorlogsmonument, het Sint-Vincentiusinstituut, het kasteel Ravenhof met het aardewerkmuseum, het Sint-Rembertziekenhuis, …

  - Het Kasteel van Wijnendale met zijn vernieuwde bezo ekersattractie die herinneren aan figuren en gebeurtenissen uit de geschiedenis van h et kasteel: het verblijf van Maria van Bourgondië, Gwijde van Dampierre, de heren van Kleef en Neuburg en het onderhoud van Leopold III met zijn ministers op 25 mei 1940, ...

  Ons programma:

  - Om 14u: Ge le ide Stadswandel ing + bezoek aan Museum Torhouts Aardewerk

  - Om 15u30: Drankje in een café op de Markt

  - Om 16 .30: Gele id bezoek aan Kastee l Wi jnenda le

  - De namiddag word t om 18 u afgerond met een ½ k ip en f r ie tjes+ s treekb ier o f fr isdrank. (d i t

  kan eventueel vervangen worden door een broodmaal t i jd, mi ts di t vooraf te melden)

  Afspraak: Om 13u30 op het KACHTEMS PLEIN (meereizen is mog elijk na afspraak) Om 14u aan het STADHUIS van Torhout. Gratis parke ergelegenheid in de Blekerijstraat

  -----------------------�------------------------------------------------------------------

  Inschrijvingsstrook: af te geven voor 8 oktober 2012 bij een bestuursl id.

  Wandelen: Wandelen + eten

  Boven 12 jaar: … x 8 € = … … x 20 € = ….

  Kinderen < 12 jaar: … x 4 € = … … x 10 € = ....

  NAAM FAMILIE: Betaald bedrag: ……

 • KACHTEMS BONDSGAZETJE 8

  Kachtem Fietst In juli en augustus werd door heel wat Kachtemnaren terug de wijde omgeving van Kachtem verkend op de fiets. Dankzij een achttal verenigingen werd er, zelfs na de zes vorige edities, in geslaagd om toch nog ergens een hoekje of kantje te ontdekken dat onbekend is. Op de website kan je van iedere fietstocht de gegevens terugvinden: kijk op www.gezinsbond.be/kachtem. Dank aan alle deelnemers, de organiserende verenigingen en degene die de fietstochten samenstelden.

  Gezinsspaarkaart

  Winnaars Lentetombola en lancering Herfsttombola Eind juni had de trekking plaats van de Lentetombola 2012. Zes Kachtemse gezinnen waren de gelukkige winnaars van een waardebon van 10 euro: Werner Feys, Paul Saelen, Carl Ferraine, Jan Vandoorne, Pascal Bourgeois en Yasmin Defour. Proficiat aan de winnaars. Ingesloten bij dit Bondsgazetje zit de folder voor de volgende actie: de Herfsttombola. Voor iedere afname van 20 euro, gedaan in de maanden september en oktober, heb je automatisch één kans in deze tombola. Reden te meer dus om je spaarkaart steeds bij de hand te hebben en zo veel mogelijk te gebruiken.

 • KACHTEMS BONDSGAZETJE 9

  Tweedehandsbeurs

  Zaterdag 13 oktober 2012

  ’t soK, Hogestraat, Kachtem, van 14u00 tot 17u00 Reservatie van de stand Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro voor leden Gezinsbond en 15 euro voor niet-leden. Inschrijven doe je door een mail te sturen aan [email protected] met vermelding van naam, adres, lidnummer en telefoonnummer. De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het overeenstemmend bedrag op rekeningnr. 777-5389366-25 van Gezinsbond Kachtem. Wil als mededeling vermelden “Tweedehandsbeurs Kachtem 13/10/2012” en je lidnummer. Informatie over de stand Iedere verkoper krijgt een stand met tafels en 2 stoelen ter grootte van 2,40 x 0,75 m. en verkoopt zijn goederen zelf. Iedere verkoper ontvangt een kenteken zodat hij als dusdanig herkend kan worden. Dit kenteken is verplicht te dragen. Standen worden niet gedeeld met een andere verkoper. Het aantal standen is beperkt. Bij volledige bezetting kom je op een wachtlijst. De standen kunnen opgesteld worden van 12u00 tot 13u30. De zaal is op dat moment enkel toegankelijk voor de verkopers. Wat kan te koop aangeboden worden? Op de tweedehandsbeurs kunnen volgende zaken te koop aangeboden worden: baby- en kinderkleding, babymateriaal, speelgoed, zwangerschapskledij en kinderfietsen. Stocks van winkels mogen niet verkocht worden. Allerhande info

  De inkom tot de beurs is gratis. De bar is open tijdens het opzetten van de standen en tijdens de verkoop. Naast allerlei dranken worden eveneens belegde broodjes en taart te koop aangeboden. Meer info kan je verkrijgen via tel. 051/69.60.84, via een mailtje aan [email protected] of op de website www.gezinsbond.be/kachtem Ook het volledige reglement is daar terug te vinden.

 • KACHTEMS BONDSGAZETJE 10

  Uit het boek “Lourdes, Bernadette de zienster der Pyreneeën” p. 431 door Jos. Witlox, haalden we

  volgend merkwaardig verhaal met als titel:

  De genezing van Moeder Lucia

  De Eerwaarde moeder Lucia, overste van het klooster van Cachtem (West-Vlaanderen), zag zich in de

  maand October 1881, genoodzaakt, den dokter te raadplegen wegens hevige pijn in de linkervoet. De

  dokter onderzocht nauwkeurig den voet, maar vond niets; trouwens, van buiten waren er geen

  ziekteverschijnselen. Maar enige weken later vormde zich een kleine roode vlek en in ’t midden daarvan

  een roofje, niet grooter dan een speldekop. Dat leek helemaal niet erg te zijn, en de dokter maakte zich

  dan ook niet ongerust. Moeder Lucia bleef haar gewone bezigheden verrichten, maar zij had heel veel

  pijn, en in de maand December kon zij niet meer gaan.

  Het euvel werd aldoor erger; het breidde zich uit den voet, maar van buiten was er weinig of niets van te

  bespeuren. En de dokter, die geen bijzondere verschijnselen waarnam, stelde de zieke gerust, en zeide,

  dat met een beetje rust alles wel in orde zou komen. Trouwens elk ander geneeskundige zou zich

  evenals hij hebben vergist …

  Maar de vergissing zou spoedig aan het licht komen. Weldra leed de arme religieuze zoveel pijn, dat ze

  naar de ziekenzaal moest worden overgebracht. De ontsteking in den voet breidde zich uit en tastte

  geheel ’t lichaam aan. Een bloedspuwing voerde de ongerustheid der Zusters ten toppunt, en men

  oordeelde het raadzaam, haar de Sacramenten der Stervenden te laten toedienen.

  Een tweede dokter hield consult met den eersten, en beiden kwamen tot de bevinding, dat het merg

  der beenderen was aangetast. De zusters en de vrienden van ’t klooster ondernamen bedevaarten naar

  al de naburige Heiligdommen van Onze Lieve Vrouw, maar de ziekte bleef snel toenemen. Eindelijk

  dacht men aan een bedevaart naar Oostakker, en daar wachtte de Moeder van Christus de

  beklagenswaardige religieuze. Vijftig bedevaartgangers begaven zich op weg naar Oostakker, en door

  hun vurig gebed verkregen zij merkelijk beterschap; maar “om de zaak geheel in orde te brengen” moest

  de zieke zelf de bedevaart maken, en er was niet veel overreding noodig om haar daartoe te laten

  besluiten.

  Doch wel een angst, zelfs voor de zieken, die het sterkst op Maria’s liefdevolle en machtige

  tusschenkomst vertrouwden! Wat moest er op de lange reis geworden van de arme, te eenenmale

  uitgeputte zieke, die niet slechts het linkerbeen niet kon bewegen, maar bovendien aan den enkel een

  gapende wonde had!

  Den 23sten Juli 1882 werd Moeder Lucia opgebeurd van haar lijdenssponde naar ’t rijtuig, dat haar

  langzaam naar het spoorstation moest overbrengen. Na ontzettend geleden te hebben, kwam zij te

  Oostakker aan. De vier Zusters en een dienstbode, die haar vergezelden, legden haar neer op een bank

  tegenover de grot. Gedurende vier lange uren bad men onverpoosd. Vijfmaal werd de martelares met

  de uiterste inspanning om de grot heen geleid. ’t Was treurig om aan te zien en alles scheen vruchteloos

  te blijven, toen men op de gedachte kwam, den voet der zieke in het water van ’t bekken te dompelen.

  Fluks een stoel gehaald. Moeder Lucia wordt daarop neergezet, en zoo draagt men haar naar de bron.

  Men trekt haar de pantoffels uit, verwijdert het plaksel van den door en door zieken voet. Nauwelijks

  heeft deze het water aangeraakt, of Moeder Lucia, vestigt haar blik op ’t Heilig beeld en roept uit: “O,

  wat verlicht mij dat! Steek mijn been dieper in het water.” Na een bad van vijf minuten droogt men ’t

  been af en wil men de wonde opnieuw met plaksel bedekken. Maar plotseling staat de zieke op, en

  begint weer de wandeling om de grot heen te maken. Twee armen ondersteunen haar maar spoedig

  stoot zij een van die armen terug. Nog eenige stappen, en ook de tweede arm is er te veel. Moeder Lucia

  maakt zonder de minste hulp de ronde om den berg.

  GESCHIEDENIS VAN HET RUSTOORD – deel 5

 • KACHTEMS BONDSGAZETJE 11

  De genezing was volkomen. Toen de zoo heerlijk

  bevoorrechte religieuze weer aan haar klooster kwam

  en men haar zoo kloek uit het rijtuig zag stappen,

  kende de blijdschap geen palen meer. Het klokje van ’t

  klooster verkondigde de blijde mare aan geheel de

  parochie. De inwoners van Cachtem waren innig

  verheugd want zij vereerden en beminden de goede

  moeder Lucia. En zij dankten uiterharte de lieve Vrouw

  van Lourdes-Oostakker, die haar uit de armen des

  doods had weggerukt. De dokter van ’t klooster kwam

  toegesneld en verklaarde dat de genezing volkomen

  was. Geen wonde meer, geen zwelling, geen

  ontsteking. De voet en het been helemaal gaaf, en een

  normale gezondheid voor geheel ’t lichaam.

  Jacques Viaene

  Moeder Lucia – Cordula Dendonder was

  haar wereldlijke naam – was de eerste

  kloosteroverste in het Kachtemse ‘gestigt’.

  Zij verbleef er vanaf de stichting op 6

  december 1852. Zij vierde haar jubelfeest

  als 25 jaar Overste van het gesticht op 13

  december 1877. Op 25 mei 1885 overleed

  zij in het klooster van Kachtem.