Unizo brussel hernieuwbare energie in uw onderneming

download Unizo brussel   hernieuwbare energie in uw onderneming

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Voorstelling van een aantal mogelijkheden voor verbetering van de energieprestaties van uw onderneming. Deze verbeteringen zijn specifiek voor ondernemingen gelegen in een centrumstad als bv. Brussel en belichten naast zon en en wind ook een aantal mogelijkheden op aardgas.

Transcript of Unizo brussel hernieuwbare energie in uw onderneming

  • 1. Brontec is een pionier in duurzame energietechniek in de markt vanprofessioneel en residentieel vastgoed.Brontec is een totaalaanbieder in de uitvoering van technieken, met eenpassie voor zinvolle en duurzame energietechniek.02

2. LardVanobbergenLard Vanobbergen, gedelegeerd bestuurder vanBrontec NV en al jaren gepassioneerd door zinvolle enduurzame energietechniek.Een koeltoren om stroom te maken is niet normaal.Het kan anders n beter. Ook in veel ondernemingen iser nog veel ruimte voor verbetering.03 3. Hernieuwbare energie in uw ondernemingUitdaging en/of opportuniteit?04 4. De uitdagingenDe uitdagingen voor een onderneming zijn niet min als het over energie gaat. Stijgendeenergieprijzen en rendabiliteit van onze onderneming versus de globale noodzaak omzuiniger om te springen met energie.steeds stijgendeenergiekostenkost van energie wordenvoor veelondernemingen n vande belangrijkste kostenbos door de bomen?stijgende complexiteit inmogelijke oplossingenkennis vanexploitatiekost in plaatsvan enkelinstallatiekostenbelang van energieversus ecologie - is ereen business case?05 5. Climate Change?echt? of gezever?Wt nu met klimaatverandering? Is dit iets waar wij als ondernemers vandaagnu echt al wakker van moeten liggen?06 6. Global Warming, 1884 2013Difference from1951 1980 Average- 2 C 0 + 2 CSource: NASA Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio07 7. 2000 jaar CO2 en Global TemperaturenStijgende CO2 zorgt voor hogere temperaturen1,80,90-0,9-1,8Temperature0 AD 500 1000 1500 2000400375350325300275250CO2 Concentration0 500 1000 1500 2000Data: (Temperature) Thompson, et al., Abrupt Tropical Climate Change: Past and Present, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 103, no. 28;(CO2) Australian Academy of Science; Etheridge, et al., Law Dome CO2, CH4 and N2O ice core records extended to 2000 years BP, Geophys. Res.Lett. 33, doi:10.1029/2006GL026152, 2006. 2006 American Geophysical Union. Reproduced/modified by permission of American Geophysical Union.08 8. Global Ocean Heat Content1955 2010151050-5-10Heat Content (1022 Joules)5 year average, 0 - 2000 m depth1960 1970 1980 1990 2000 2010Data: NOAA/NESDIS/NODC Ocean Climate Laboratory, updated from Levitus, S., et al., World ocean heat content and thermosteric sea level change (0-2000), 1955-2010,Geophys. Res. Lett. 39, doi:10.1029/2012GL051106, 2012. 2012 American Geophysical Union. Reproduced/modified by permission of American Geophysical Union.09 9. 2011 The Climate Reality Project exclusive of content in the public domain. All rights reserved. 10 10. Zoektocht naar oplossingen metEN NU? gezond verstand11 11. Cases - deel 1 - studiefaseMicro-WKKEen micro-WKK is een toestel dat op basis van n brandstof tegelijk stroomen warmte produceert. Deze stroom kan ofwel meteen worden gebruiktdoor het gebouw. De niet-gebruikte elektriciteit wordt op het openbare netgeplaatst12 12. Micro-WKKbrandstof*warmte* sanitair*chauffage*elektriciteit*brandstof*13 13. Micro-WKKbrandstof*CO2*warmte* sanitair*chauffage*elektriciteit*14 14. Model voor berekening en auditAnalyse van debestaandetoestand.02 Ketelvervanging01 IsolatieVervanging van de bestaandestookketels door tweecondenserende ketel op aardgasVerbetering ennazicht van debestaande isolatie vandeverwarmingsleidingen04 MetingNazicht van deverbruiken en nieuwerendementen doormeting.03 Micro-WKKToevoeging van een micro-WKK opde installatie. Een micro-WKK iseen toestel op aardgas die naastwarmte ook belangrijkehoeveelheden stroom produceertBESPARING15 15. Bestaande toestandBestaande stookplaats op stookolie. Alle verbruiksgegevens zijn gekend. Mazoutverbruikvan ca 320.000 liter per jaar en een stroomverbruik van ca 1000 Mwh.Oude stookketels zijn ouden dienen te wordenvervangen. Bestaandehydraulica in redelijk goedestaat.16 16. Stap 1KetelvervangingVaak zijn de bestaande stookketels zo oud, dat eenvervanging in eerste lijn zich opdringt.De Viessmann vitocrossal is een condenserende aardgas stookketel met grootvermogen. De vitocrossal is gekend omwille van zijn rendement enbetrouwbaarheid.17 17. Analyse stap 1 : ketelvervangingRendementbestaande installatie80% (?)Rendement nieuweinstallatie98%Verbruik bestaandeinstallatie322.000 liter stookolieVerbruik nieuweinstallatie2626571 kWhaardgasKostprijs stookolie 0,67 Euro per liter Kostprijs aardgas 0,06 Euro per KwhJaarkost oudeinstallatie215.740 EuroJaarkost nieuweinstallatie157.595 EuroVerschil 58145 Euro18 18. Stap 2Micro-WKKToevoeging van een cascade van twee micro-WKK toestellenop de nieuwe installatie.Een micro-WKK is een verwarmingstoestel op aardgas met een ingebouwdestroomgenerator. Dit toestel produceert dus tegelijk n stroom n warmte. Eenmicro-WKK is ideaal inzetbaar in gebouwen met een groot en constantewarmtevraag.19 19. Waarom micro-WKKEcologiezelf ter plaatse je stroomproduceren heeft eenbelangrijke impact opecologisch gebiedEconomieaardgas aanwenden om terplaatse zeer veel durestroom te produceren iseconomisch bijzonderinteressantBoereverstandeen koeltoren is nietnormaal. zelf producerenverhoogt ook jeonafhankelijkheid vanstijgende stroomprijzen20 20. Mogelijkebesparing van652.850 over 10 jaar21Mogelijke CO2reductie van1.440 tonover 10 jaar 21. Stap 3Monitoringmeten is wetenToevoeging van een constante meting van de verschillende energiestromen zoalsaardgasverbruik, waterverbruik, stroomproductie22 22. Cases - deel 2 - uitvoeringMicro-WKKCase Hotel Reylof - GENT23 23. 24 24. 25 25. Hotel Reylof - resultaten- Hotel Reylof produceert op jaarbasis hetequivalent van de stroom voor 25huisgezinnen vanuit de kelder- Deze duurzame energieproductie zorgdevoor een vermindering van CO2 productievan bijna 20 ton per jaar.- Toonbeeld van innovatie in de praktijk opmaat van een onderneming26 26. Cases en oplossingen - deel 3Gaswarmtepomp27 27. 28Een gaswarmtepomp is een warmtepompdie met een gasmotor energie uit deomgevingslucht haalt, om een gebouwzoals een kantoor, hotel of anderprofessioneel gebouw van koeling ofverwarming te voorzien. 28. 29 29. 30 30. 31 31. Gaswarmtepomp?- Lagere verbruiks- en onderhoudskost- Aansluitvermogen elektriciteit is minder belangrijk- vermindering van elektrische piekbelasting- CO2 reductie van ca 35% tov een elektrischewarmtepomp- geen ontdooicyclus32 32. ContactgegevensExploitatiezetelBrontec NVGroendreef 269880 [email protected] zetel:Brontec NVGaversesteenweg 559800 DEINZEwww.brontec.be