Tussentijdse Presentatie Februari 2009

download Tussentijdse Presentatie Februari 2009

of 30

 • date post

  15-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  223
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Tussentijdse Presentatie Februari 2009

 • 1. Masterproef H o e we kwa l i ta t ieve hu i s d ieren ku n nen waa rb o rgen

2. ONDERZOEKSVRAAGH o e ku n n en we bi j d e verko o p va n hu i s d ieren me er kwa l i t ei t wa a rb o rg en via h et g ebru i k va n me d ia en te ch n o l o g ie ?1 . O p b as i s va n wel ke cri t eria b ep aa l t e en ko p er d e kwa l i t ei t va n e en d ier ?2 . Wel ke we ersta nd ku n n en we er va ren ? 3. VERWACHTE UITKOMSTB ewust ma k i ngsc a mp ag n e o m bro o d fo k t e g en te ga a n d o o r l a nc eri n g va n kwa l i t ei t s n o rm1 . Webs i te / pl a t vo rm met i n fo rma t ie over kweken en g e zo nd h eid2 . Kwa l i tei t s lab el 4. En verder Literatuurstudie verder uitdiepen: Midas Dekkers Lief dier Richard Adams Waterschapsheuvel Hawk Small tech Verder ontwikkelen wireframes 1 op 1 interviews om kwaliteitsgedachte in kaart te brengen Voortzetting digitaal etnografisch onderzoek